Yahudilerin iki fesadı ne anlama geliyor?

Nurettin Bey: “İsra Sûresi 4. Âyetin tefsiri olarak Sözler 366’da geçen, İsrail oğullarının iki kere fesat çıkaracağı meselesi nedir?”

DÜN NE İDİLERSE BU GÜN DE ODURLAR

İsrailoğulları Mısır’da Firavunlar zamanında hayli zulme uğramışlar; fakat kendilerini Firavun’un zulmünden kurtaran ve müstakil bir kimlik giydiren başta Hazret-i Musa (as) olmak üzere Peygamberlere ve temelde, vahye karşı hiçbir vefa göstermemişlerdir. İsrailoğullarının bu gün de savaşı vahye ve insanlığın ortak değerlerine karşı devam ediyor.

Onlar Hazret-i Yusuf’u (as) kuyuya atan ve babalarına “Yusuf’u kurt kaptı” diye yalan söyleyen on kardeşin torunları değil mi? Tıynetleri dün ne idiyse, bu gün de onu sergiliyorlar.

Veya bir atasözünün ifadesiyle: Yedisinde ne iseler, yetmişinde de odurlar. Hazret-i İsa (as) gibi bir ululazm Peygamberi putperestliğe karşı yalnız bırakan ve tanımayan Yahudiler, bunun kaderî cezasını Romalılar eliyle ödediler. Hazret-i İsa’dan sonra (MS. 66) yıllarında Roma İmparatorluğuna isyan ettiler ve Romalılar tarafından İsrail topraklarından sürüldüler. 1900’lü yıllara kadar o topraklara bir daha dönemediler.

1290’da İngiltere’den kovulan Yahudiler, 1306’da Fransa’dan, 1492’de İspanya’dan, 1497’de Portekiz’den büyük katliâmlardan geçirilerek kovuldular. Kovulan bu Yahudiler Latin Amerika’ya, Kuzey Afrika’ya, Osmanlı Devletine, Ukrayna’ya ve İsrail’e göç ettiler.

FİRAVUN, HZ. MUSA’YA (AS) KARŞI

Yirmi Beşinci Söz’de Kur’ân’ın îcâzına örnek olarak verilen âyetlerden birisi olan Bakara Sûresinin 49. Âyetinde Cenâb-ı Hak: “Hani, sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp, oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık.” buyuruyor.

Bilindiği gibi Mısır tarihinde Mısır’ı yöneten krallara Firavun deniyordu. Hazret-i Yusuf’u (as) Mısır’a aziz yapan da, Hazret-i Yakup (as) ailesini Mısır’da en güzel topraklara yerleştiren de, sonraki yıllarda Mısır’da yayılıp çoğalan İsrailoğullarını köleleştiren ve en ağır işlerde çalıştıran da Firavunlardır.

Firavun II. Ramses bir rüya üzerine o günün kâhinlerinden, İsrail oğullarından bir erkek çocuğun kendi saltanatını yıkacağı bilgisini alıyor. Ve artık İsrail oğullarına zulüm üstüne zulüm yapıyor. Doğan kız çocuklarının bırakılmasını, erkek çocuklarının kesilmesini emrediyor. Gerisi malûm.

II. Ramses’in korktuğu başına geliyor. Hazret-i Musa’ya (as) karşı savaşıyor ve nihayet Kızıldeniz’den Hazret-i Musa’nın geçtiği yerden geçmek isterken deniz kavuşuyor. Sol elindeki kalkanını denizin dalgasına doğru tutan II. Ramses, dalgayı durduramayınca son nefesinde can havliyle, “İsrailoğulları’nın iman ettiğinden başka hiçbir ilâh olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardandım”1 diyor.

Cenâb-ı Hak da ona: “Şimdi mi iman ettin? Oysa önce isyan etmiş ve fesatçılardan olmuştun!”2 buyuruyor.

Ve ardından Allah: “Biz de bugün senin bedenini kurtaracağız. Ta ki arkandan geleceklere ibret olsun.”3 buyurarak son nefeste imanın makbul olmadığını, sadece bedene necat vermeye yeteceğini bildiriyor.

Bediüzzaman, burada ilginç bir anekdot da geçiyor: “Firavun zamanında yapılan bir hâdise ünvânıyla, Yahudî milletinin ekser memleketlerde her asırda mâruz olduğu müteaddit katliâmları, kadın ve kızları hayat-ı beşeriye-i sefîhânede oynadıkları rolü ifade eder.”4

YAHUDİLERİN İKİ FESADI

Bediüzzaman’ın aynı sayfada tefsir ettiği âyetlerin birisi de İsra Sûresi 4. Âyettir. Bu âyette mealen: “Biz, Tevrat’ta İsrailoğullarına, ‘Yeryüzünde muhakkak iki defa fesat çıkaracaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz’ diye bildirdik.” buyuruluyor.

Tarih boyunca Yahudilerin fitne ve fesat pisliğinden ellerini çekmedikleri zaten görülüyor.

Meselâ: Hazret-i Musa’ya (as) ve Hazret-i Davud’a (as) yer yer isyan etmişler; şerlerinden bir ağaç kovuğuna saklanan Hazret-i Zekeriya’yı (as) ağaç ile birlikte kesmişler; Hazret-i Ermiya’yı (as) hapsetmişler; Hazret-i Yahya’yı (as) öldürmüşler ve nihayet Hazret-i İsa’yı (as) çarmıha gererek öldürmeye kalkışmışlardır.

Bediüzzaman ise Yahudilerin şu son asırda dünyayı sarsan iki fesadından haber veriyor:

1- Fakirleri zenginlerle çarpıştıran faiz belâsını dünyanın başına sarmaları.

2- Zulüm gördükleri galip devletlerden intikam almak için her nev’î fesat komitelerine ve teröre karışmaları ve her nev’î ihtilâle parmak karıştırmaları.5

Dipnotlar:
1- Yunus Sûresi: 90.
2- Yunus Sûresi: 91.
3- Yunus Sûresi: 92,
4- Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1994, s. 366.
5- Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1994, s. 366

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Kim bir kavme benzerse…
4.064
Ahmet Bey: “Kim bir kavme benzerse, o onlardandır” hadisini açıklar mısınız?   Müslüman toplumlar davranış biçimlerini ve geleneklerini yüz yıllar boyunca îmânlarıyla yoğurmuşlar, sünnet-i...
Ehl-i Kitap necat mıdır?
810
Muharrem OKUR: “Peygamber Efendimiz (asm) son peygamber olduğuna nazaran; ondan sonraki safiyane inanan ehl-i kitaptan ehl-i necat var mıdır?” “Ehl-i Kitap” tabiri, her ne kadar sözlükte “Kitaba tâb...
Kahraman Arakan’ı tanıyor muyuz?
119
Şu zulüm gören Arakan Müslümanlarını ve zalim Myanmar ülkesini bir parça tanıyalım mı?   İnançlarında sebat ettikleri için yıllar yılı zulümle, kanla iç içe yaşayan Arakan, Burma veya Birmany...
Hayvana zulüm
572
Erdal Bey: “Kafeste keklik beslemek ve keklik avlamak caiz midir? Dövüş için horoz beslemek, güreştirmek için deve beslemek, akvaryumda balık beslemek ile ilgili İslâm’ın hükümleri nelerdir?”  ...
Ye’cüc ve me’cüc çıkmış mıdır?
991
Bolu’dan Ayhan Bayar: “Ye’cüc ve Me’cüc nedir, kimlerdir? Çıkmış mıdır?”   YE’CÜC VE ME’CÜC İNSAN CİNSİNDEN ÇIKAR Kur’ân’da iki âyette geçen Ye’cüc ve Me’cüc, ateş ve kıvılcım manasına gel...
Doğru peygamber inancı
797
İnegöl’den Nureddin Aslantaş: “Lâ İlâhe illallah demenin yeterli olduğunu, Muhammedürresûlallah demenin şart olmadığını; şu anki Yahudilik ve Hıristiyanlık dinlerinin kendi peygamberlerine tâbî olmala...
Allah´ın çağımıza hitap eden mesajlarını doğru okumak...
981
Effretikon/ Switzerland’dan Ömer Dursun: “Geçen günlerde bana şu sual soruldu (Hıristiyan kişi): “Müslümanlar kelime-yi şehadeti getirdiği müddet kesinlikle Cennete girecektir, ama cezasını çektikten ...
Bunca mağdur hâlâ neden içeride?
531
İzmir’den Mustafa Ekeroğlu: “Çok duâ ediyoruz. Nur kardeşimiz ve daha nice mağdurlar bir türlü çıkarılmıyorlar. Duânın zamanı neden bitmiyor? Yeterli duâ yapılmıyor mu?” Bartın’dan Ahmet Bey: “Matema...
Kıyamet haberleri
534
İzmir’den Seyfettin Önel: “Yahudilerle Müslümanlar arasında büyük bir savaş çıkmadıkça kıyametin kopmayacağını bildiren hadisler var. Varsa açıklamasını yapar mısınız?”   Peygamber Efendimi...
Ehl-i kitap, ehl-i necat mıdır?
2.312
Zübeyir Bey: “Ehl-i kitap kimlere deniyor? Müslüman da ehl-i kitaptan sayılır mı? Ehl-i kitap ehl-i necat mıdır? Kurtuluşa ererler mi?” “Ehl-i Kitap” tâbiri, her ne kadar sözlükte “Kitaba tâbi ola...
Müspet hareket bir Kur’ân emridir
148
Abdullah Tunç: “Müspet hareket nedir? Müsbet hareket çizgisi nereye dayanıyor?”   Kur’ân Müspet Hareketi Emreder Müspet hareket, fitnenin ayyuka çıktığı ve fesadın çok can yaktığı dönemler...
Mazluma Allah yeter!
596
Konya’dan Ali Osman Karakaya: “Şu cümlede geçen musika-i İlâhi ne demektir? “Sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz hiç bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz. Zîra, kâin...
Mi’rac hadisi Yahudi uydurması mıdır?
239
İzmir’den Yasin Göktay: “İnternette Mi’rac hadisini inkâr eden hocalar var. Hatta Yahudi uydurması diyen bile var. Bu nedir? Buna ne cevap verilebilir?”   İLAHİYATÇILARA YAKIŞMIYOR İnterne...
Arakan’da gözyaşlı bayram
125
Naci Tepir: “Arakan’da tarihin en ağır ve acı katliâmı yaşanıyor. Rohingya Konseyi, Myanmar ordusunun Arakan’da son üç günde 2-3 bin Müslüman katlettiğini duyurdu. Müslüman oldukları için yaşlısı, kad...
Eşler arasında zulüm ve haksızlık sayılan davranışlar...
155.540
“Eşler arasında zulüm ve haksızlık sayılan davranışlar nelerdir?” Birlikte bir ömür yaşayan ve bir ömür bir yastığı paylaşan nikâhlı dostlar arasında bazen sürtüşme de olur, tartışma da olur, ç...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir