Tövbede kararlı olmak

İzmir’den ‘Tövbekâr’ rumuzlu okuyucumuz: “Allah’a karşı küfür edenin tövbesi kabul olur mu? Gençken işlediğim bu günahtan dolayı çok pişmanım ve çok üzüntü içindeyim. Bu günahın kefâreti var mı? Lütfen açıklar mısınız?”

 

Küfür sözlükte örtmek, inkâr etmek, argoca bağırıp çağırarak gerçekleri örtbas etmek, Allah’ın varlığına ve birliğine inanmamak, Allah’a yakışmayan sıfatlar yüklemek, Allah’a şirk koşmak, dinsizlik, imansızlık, nimeti inkâr etmek, çirkin, ayıp ve kaba sözler söylemek, sövüp saymak mânâlarına gelir.

Bu fiillerin hepsi de günahtır. Fakat genellikle ayrı ayrı fiillerdir ve günah dereceleri de farklıdır. Allah’ı inkâr etmek ile sövüp saymak eşit dereceli günahlar değillerdir. Fakat her ikisi de Allah’ın gayretine dokunan, Allah’ın gazabını çeken günahlardır.

Ve fakat, her günah için de pişmanlık, nedâmet ve tövbe geçerlidir. Esâsen, tövbenin geçerli olmadığı bir günah yoktur. “De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”1 Âyeti bütün günahlar için bütün insanları kuşatıyor. Ne ki, insan tövbeye yaklaşmıyor!

Oysa bizi her günah fiilimizde tövbeye çağıran bizzat Yaratıcımızdır. Diğer bazı âyetleri buraya almamızda yarar var: “Hepiniz Allah’a tövbe ediniz ey mü’minler! Tâ ki, kurtuluşa erebilesiniz.”2

“Bu kitap size gönderildi ki, Rabb’inizden af dileyin. Sonra günahlarınızdan vazgeçmiş olarak O’na dönün. O da sizi takdir edilmiş olan ecelinize kadar güzel bir şekilde yaşatsın. Ve her fazilet sahibine lütuf ve ihsanıyla mükâfâtını versin. Yüz çevirirseniz, muhakkak ki, ben büyük bir günün azabının size gelmesinden korkarım.”3

“Ey îman edenler! Allah’a tam bir ihlâs ile tövbe edin. Umulur ki Allah günahlarınızı bağışlar. Ve sizi altından ırmaklar akan Cennetlere koyar. O gün Allah’ın Peygamberi ve berâberindeki mü’minleri utandırmayacağı gündür.”4

“Kim günah işler ve tevbe etmezse, işte onlar zâlimlerin tâ kendisidir.”5

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Allah gündüz günahkârları tövbe etsin diye geceleyin elini açar. Gece günahkârı tövbe etsin diye gündüz elini açar. Tâ güneş batıdan doğuncaya kadar bu böyle devam eder.”6 “Kim, güneş batıdan doğmadan önce tövbe ederse, Allah tövbesini kabul eder.”7

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri makbul bir tövbenin formülünü şöyle açıklar: “Nefsini ittiham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder. İstiğfar eden, istiane eder. İstiaze eden, şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar; itiraf etse, afva müstahak olur.”8

Biz, geçmiş ve gelecek günahları bağışlandığı halde, günde yüz defa tövbe eden bir Peygamberin (asm) ümmetiyiz. Tövbe etmek bizim vazifemiz. Hulus-u kalbimiz ve samimiyetimiz nispetinde tövbemizin kabul edilmesini Rahmet-i İlâhiyeden umarız. Ümit kapısı açıktır ve ümit etmekle emr olunduk. Ümitsizlik bizim dinimizde yoktur.

Tevbe için en mühim adım, niyettir, kararlılıktır, pişmanlıktır, affedilmeyi cidden ummak ve istemektir, Allah’ın rızâsına tâlip olmaktır, bu amaca ulaşmak için harekete geçmektir, yöneliştir, Allah’a müteveccih olmaktır.

Tevbe için bir diğer önemli adım da; tövbeye ulaşmış ve amel-i salihte yoğunlaşmış bir “topluluk” içerisine girmek; bu toplulukla beraber ibâdet ve itaatte bulunmak ve bu “cemaati” terk etmemek; eski çevreye de dönmemektir.

Bizim, dünyanın kirinden, günahından, ufûnetinden, haramından ve mâlâyânî işlerinden kendimizi çekip alarak; Allah’ın adının anıldığı, tefekkür halinin yaşandığı, kalp ve aklımızın arındığı derslere “yönelişimiz” Allah katında makbule şâyân bulunuyor. Bu çerçevede, bizi günaha çeken çevreyi bırakıp; bizi ibâdet ve itaate yönlendiren câmia ile birlikteliğimize hız vermek hâlis tevbe için önemli bir adım teşkil etmektedir. Kötü alışkanlıklarımızı bırakma kudretini de yine, bu takva sahibi toplulukla birlikteliğimizde bulabiliriz.

Dipnotlar:
1- Zümer Sûresi: 53
2- Nûr Sûresi: 31
3- Hûd Sûresi: 3
4- Tahrim Sûresi: 8
5- Hucurat Sûresi: 11
6- Riyâzu’s-Sâlihîn, 16
7- Riyâzu’s-Sâlihîn,17
8- Lem’alar, s. 91

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Allah’ın rızasına ulaşmak
2.812
Allah´ın rızasına ulaşmanın en kestirme yolu nedir?   Hazret-i Enes (ra) anlatıyor: Bir adam geldi ve: “Yâ Resûlallah! Bir günah işledim” dedi. O sırada namaz kılınacaktı. Cemaat hazırdı. Kame...
Kur’ân’da recm cezası var mıdır?
719
Tire’den Görkem Akbaş: “Recm hususu Kur’ân’da var mıdır? Tövbe eden insan bu günahtan arınabilir mi?” DÖRT ŞAHİT İSTEYEN BİR CEZA Kur’ân’da recm cezası yoktur. Ancak hadiste vardır. Bununla berabe...
Kaza Orucunun bilerek bozulması Hakkında
14.619
İstanbul’dan bayan okuyucumuz: “Kaza orucunu kasten bozan birisi kefaretle yükümlü olur mu?” Kefaret orucu yalnız Ramazan orucunu kasten bozmaya verilen bir cezâî müeyyidedir. Her ne kadar Ramazan ...
Kul hakki affedilir mi?
2.183
Burdur’dan Mustafa Ç.: “Bildiğim kadarıyla kul hakkı affedilmiyor. Peki kul hakkı üzerinde bulunan bir kimse, muhatabını bulamıyorsa veya onunla buluşma, konuşma veya barışma imkânı yoksa (her hangi b...
Gençlikte ibadet
606
İstanbul’dan genç okuyucumuz: “Bizi ısrarla kendisine çeken günahlardan vazgeçmenin yolları nelerdir? Bazen his ve duygularıma yenik düştüğümü ve istemediğim halde günah işlediğimi fark ediyorum. Bu d...
Hayati bir tehlike atlatan orucunu açarsa
728
Bursa’dan okuyucumuz: “Ramazanda oruca niyetlenmiş bir itfaiye eri, gün içinde yangın çıksa ve yangın söndürme işine girişse, dumana boğulsa, ağzı ve damağı kurusa, fenalaşıp su ile orucunu açarsa ken...
Belâları celbeden on beş cürüm
3.291
Mustafa Bey: “Câmiü’s-Sağîr’in 1. Cildinin 428 No’lu hadiste ümmetin başına geleceğinden haber verilen kızıl rüzgâr, yere batma ve suret değiştirme belâlarının mahiyetleri nelerdir?” ON BEŞ CÜRÜM...
Sahabe günah işler mi?
876
İstanbul’dan Yılmaz Erdoğan: “Maiz hadisi çerçevesinde sahabe-i kiramı günahtan nasıl tenzih edeceğiz?” MAİZ HADİSİ NEDİR? Maiz bin Malik (ra) ashab-ı kiramdandır. Bir günah işlemiş; ardından pişm...
Günah ve tövbe
594
Özcan Bey: “Bazı kitaplarda Peygamber Efendimizin (asm), bazı günahlar zikrettiğini ve bu günahları işleyenler için ‘Allah’ın rahmetinden uzak kalmıştır’ veya ‘Allah lânet etmiştir’ gibi ifadeler kull...
Affın ve mağfiretin ince yolları
605
Kezban Hanım: “Tövbe ettiğimizde Allah’ın bizi affettiğini nasıl anlarız?” HEPİMİZ TÖVBEYE DÂVETLİYİZ 1- Bizi tövbe etmeye çağıran bizzat Cenâb-ı Hak’tır. İşte bazı âyetler: “Hepiniz Allah’a tö...
Kimlere vefalı olmalıyız?
417
Necati Bey: “Vefa nedir? Kimlere vefalı olmamız gerekiyor? Vefasız olmanın bedeli ve günahı var mıdır?”   Vefa, sözlükte sözünde durmak, sözünü yerine getirmek, sözünü tutmak, borcu ödemek, dos...
Ben günahkârım!
705
“Ben karanlıklı koridorlarda yolumu kaybetmiş bir insanım. Dört beş sene önce bir büyük günah işledim. İki senedir düzenli namaz kılıyorum. Geçen sene nurları tanıdım. Sizin neşriyatlarınıza aboneyim....
Affedildiğimizi anlamak işimize yarar mı?
951
Keziban Hanım: “Tövbe ettiğimizde Allah’ın bizi affettiğini nasıl anlarız?”   1- Bizi tövbe etmeye çağıran bizzat Cenâb-ı Hak’tır. İşte bir âyet: “Hepiniz Allah’a tövbe ediniz ey mü’minler! Tâ...
Yasin-i Şerif´i Tersinden okumak
10.840
İzmir/Eşrefpaşa’dan Nurdan Yelkenkayalı: “Yaklaşık bir hafta sekerat-ı mevt durumunda olan bir şahsın başında Kur’ân-ı Kerim okumam rica edildi. Tabiî ki Allah rızası için kabul ettim. Fakat hastanın ...
Kefâretler yoksullara tahsislidir
729
İstanbul’dan Necati Bey: “Oruç ve yeminden doğan kefâret borçlarını bir yoksula tahsis etmek mümkün müdür? Mümkünse uygulaması nasıl olacaktır?” Ramazan orucunu bilerek bozmanın kefâreti de, yemi...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir