Karşıyaka’dan Ahmet Tunay: “Her şeyin ölçüsü kaçtı. İlahinin özellikleri nasıl olmalıdır? Oynak Tasavvuf Müziğinin durumu nedir? Mevlana böyle müzik çalmış mıdır?

Dinle Neyden Nasıl Hikâyet Eder

Tasavvuf müziği elbette bir oyun havası değildir ve bir oyun havası edasıyla çalınıp söylenmez. Madem ölçü kaçtı. Biz de böyle müzikleri dinlememekle cezalandırabiliriz. Ulvî kemalatın, ulvî hazların, ulvî hüzünlerin, ulvî aşkın elbette bir ağırlığı olmalıdır.

Mesnevî’nin girişinde Mevlana der ki: “Dinle neyden nasıl hikâyet eder/ Ayrılıklardan şikâyet eder.”

Ayrılıklardan maksat, ulvî hüzünlerdir. İnsanın dünyada hakiki sevgilisi olan Cenab-ı Allah’tan uzak yaşaması ve ölünceye kadar O’nunla arasında dünyevî ve maddî engeller bulunması, ona ulvî bir ayrılık hüznü veriyor.

Hüzün ve haz ulvî olur ve aşk Rabbanî olursa ve bu aşk, kametine uygun bir beste ve güfte ile dile getirilirse dinlemek helal olur.1

Dipnot:

1-Bediüzzaman, İşârâtü’l-İ’câz, s. 71, 72

 


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Selefiyenin başlıca görüşleri nelerdir?
1.379
Romanya’dan okuyucularımız: “Selefiye akidesi nedir? Kurucusu kimdir? Başlıca görüşleri nelerdir?” BUGÜNKÜ SELEFİYENİN TEMSİLCİSİBu gün dünyanın değişik bölgelerine dağılmış bulunan selefilik an...
Selefiye akidesi nedir?
1.329
 Romanya’dan okuyucularımız: “Selefiye akidesi nedir? Ne zaman çıkmıştır? Ehl-i Sünnet’e uzaklık ve yakınlıkları nedir?”KAVRAM OLARAK SELEFİLİKSelef, kavram olarak halefin zıddıdır. Selef ö...
Müzikte vahiy ölçüsü
610
Manisa/ Demirci’den Büşra Nur ÜNLÜ: “Bir bayan olarak bağlama (veya herhangi bir müzik âleti) çalmanın dinimizce hükmü nedir? Caiz midir? Bayan ve dindar bir aile olduğumuz için çevredeki bazı insanla...
Müzik ne zaman haramdır?
780
İsmail bey: "Kur’ân’ın şevki ise, ruh düşer heyecana; şevk-i meali verir. İşte bu sırra binaen , şeriat-ı Ahmediye (asm) lehviyatı istemez. Bazı alat-ı lehvi tahrim edip, bir kısmı helâl diye izin ver...
Vehhabilik hakkında bilgi verir misiniz?
466
Malatya’dan Osman Yıldırım: “Vehhabilik hakkında bilgi verir misiniz?”İzmit’ten Vehbi Demircioğlu: “Vehhabilik nedir? Kimler vehhabidir?”Vehhabilik, 1703’te Uyeyne’de doğup, 1787’de Riyad’da...
Vehhabilik nedir? Kimler Vehhabidir?
1.649
Vehbi Bey: “Vehhabilik nedir? Kimler Vehhabidir?” VEHHABİLİK ARABİSTAN’DA KURULDUVehhabilik, 1703’te Uyeyne’de doğup, 1787’de Riyad’da ölen ve Hanbelî Mezhebini İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyim el-...