Tasavvuf müziğinin ölçüsü

Karşıyaka’dan Ahmet Tunay: “Her şeyin ölçüsü kaçtı. İlahinin özellikleri nasıl olmalıdır? Oynak Tasavvuf Müziğinin durumu nedir? Mevlana böyle müzik çalmış mıdır?

Dinle Neyden Nasıl Hikâyet Eder

Tasavvuf müziği elbette bir oyun havası değildir ve bir oyun havası edasıyla çalınıp söylenmez. Madem ölçü kaçtı. Biz de böyle müzikleri dinlememekle cezalandırabiliriz. Ulvî kemalatın, ulvî hazların, ulvî hüzünlerin, ulvî aşkın elbette bir ağırlığı olmalıdır.

Mesnevî’nin girişinde Mevlana der ki: “Dinle neyden nasıl hikâyet eder/ Ayrılıklardan şikâyet eder.”

Ayrılıklardan maksat, ulvî hüzünlerdir. İnsanın dünyada hakiki sevgilisi olan Cenab-ı Allah’tan uzak yaşaması ve ölünceye kadar O’nunla arasında dünyevî ve maddî engeller bulunması, ona ulvî bir ayrılık hüznü veriyor.

Hüzün ve haz ulvî olur ve aşk Rabbanî olursa ve bu aşk, kametine uygun bir beste ve güfte ile dile getirilirse dinlemek helal olur.1

Dipnot:

1-Bediüzzaman, İşârâtü’l-İ’câz, s. 71, 72

 

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Vehhabilik hakkında bilgi verir misiniz?
594
Malatya’dan Osman Yıldırım: “Vehhabilik hakkında bilgi verir misiniz?” İzmit’ten Vehbi Demircioğlu: “Vehhabilik nedir? Kimler vehhabidir?” Vehhabilik, 1703’te Uyeyne’de doğup, 1787’de Riyad’da...
Göklerin ve yerin şuurlu sakinleri
883
Hasan Hüseyin Bey: “Risale-i Nur’da geçen zîşuur kelimesi kimleri kapsıyor? İnsandan başka zîşuur var mıdır?” ZÎŞUURLAR KİMLERDİR? Zîşuur, kendisine hayat ve ruh ile birlikte şuur ve bilinç de ver...
Resim ve müzik üzerine
578
Şanlıurfa’dan Mehmet Seydaoğlu: 1-Kıble cihetinde olmayan tam resimlerin hükmü nedir? 2-Kıble cihetinde olmayan, tam da olmayan resimlerin hükmü nedir? 3-Gazetenin tanıtım afişlerinde müsbet hizme...
Müzik ne zaman haramdır?
960
İsmail bey: "Kur’ân’ın şevki ise, ruh düşer heyecana; şevk-i meali verir. İşte bu sırra binaen , şeriat-ı Ahmediye (asm) lehviyatı istemez. Bazı alat-ı lehvi tahrim edip, bir kısmı helâl diye izin ver...
Selefiye akidesi nedir?
2.472
 Romanya’dan okuyucularımız: “Selefiye akidesi nedir? Ne zaman çıkmıştır? Ehl-i Sünnet’e uzaklık ve yakınlıkları nedir?” KAVRAM OLARAK SELEFİLİK Selef, kavram olarak halefin zıddıdır. Selef ö...
Vehhabilik nedir? Kimler Vehhabidir?
2.583
Vehbi Bey: “Vehhabilik nedir? Kimler Vehhabidir?” VEHHABİLİK ARABİSTAN’DA KURULDU Vehhabilik, 1703’te Uyeyne’de doğup, 1787’de Riyad’da ölen ve Hanbelî Mezhebini İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyim el-...
Müzikte vahiy ölçüsü
800
Manisa/ Demirci’den Büşra Nur ÜNLÜ: “Bir bayan olarak bağlama (veya herhangi bir müzik âleti) çalmanın dinimizce hükmü nedir? Caiz midir? Bayan ve dindar bir aile olduğumuz için çevredeki bazı insanla...
Selefiyenin başlıca görüşleri nelerdir?
1.803
Romanya’dan okuyucularımız: “Selefiye akidesi nedir? Kurucusu kimdir? Başlıca görüşleri nelerdir?” BUGÜNKÜ SELEFİYENİN TEMSİLCİSİ Bu gün dünyanın değişik bölgelerine dağılmış bulunan selefilik an...
Ay doğdu üzerimize
471
Yozgat/Boğazlıyan/Yamaçlı’dan Bekir Ceylan: “Hicretin mânâsını kısaca anlatıp, hicret esnasında söylenen ‘talea’l-bedru aleyna’ ilâhisinin Arapça ve Türkçe metnini yazabilir misiniz?”   Hicre...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir