İhlâsı bilerek kırmak

Eskişehir’den Zeliha Hanım: “İhlâs Risalesinde Üstad, ihlâsı bilerek kırmaktan sakınmamızı emrediyor. Bu ne demektir? İhlâs bilerek nasıl kırılır?” İHLÂSIN FAZİLETLERİ İhlâs ki, sahibine Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazandırıyor.1 İhlâs ki, Nur hizmetini, Zat-ı Pak-i Risaletin  (asm)

Devamı

Tenkit ve tefani üzerine

İsmâil Bey: “‘Üstadımız birbirinizi tenkit etmeyiniz’ derken; bazıları müsbet ve menfî tenkit olduğunu söylüyorlar. Tenkit konusunu açıklar mısınız?” Tenkit, kendimizi, başkasını veya bir işi eleştirmek; davranışın veya işin hatâlı, hatâsız ve kâmil yanlarını muhataba bildirmekten

Devamı

Tenkit üzerine

İsmail Bey: “Tenkit ne demektir? Müsbet ve menfi yanlarıyla tenkit konusunu açıklar- mısınız?”   Tenkit, kendimizi, başkasını veya bir işi eleştirmek; davranışın veya işin hatalı, hatasız ve düzgün yanlarını muhataba bildirmekten ibarettir. İçindeki ilâve unsurlara

Devamı