Görünen gerçekler ve Dabbetü’l -Arz

İstanbul’dan Hamdi Gocek: “Dabbetülarz kelimesinin ebced karşılığı içinde bulunduğumuz hicri yıla tevafuk ettiği söyleniyor. Buradan ayette geçen dabbetülarz ile dünyayı kasıp kavuran korona virüsü arasında irtibat kurmak mümkün müdür?” Kaderin Sopası Bediüzzaman bildiriyor ki, kıyametle ilgili haberler müteşâbih, örtülü, kapalı ve doğru yorumlamaya muhtaç bir üslup içinde gelmiştir. Çünkü imtihan

Devamı

Bu asrın kanattığı, Bediüzzaman’ın sardığı yaralar

Amasya’dan Oğuz Yiğiter: “Âyetü’l Kübra mukaddimesinde; “Elhasıl, îtikad-ı küfriye, iki kısımdır: Birisi: Hakaik-ı İslâmiyeye bakmıyor. Kendine mahsus yanlış bir tasdik ve batıl bir itikad ve hata bir kabul ve zalim bir hükümdür. Bu kısım bahsimizden hariçtir. O bize karışmaz, biz de ona karışmayız.” dediği küfür nasıl bir şeydir?” KÜFRÜN MAHİYETİ 

Devamı

Ateşsiz sefine’den kastedilen nedir?

İzmir’den Medrese Talebeleri: “Âyetü’l-Kübra’da şu cümlede geçen ‘ateşsiz sefine’den kastedilen nedir? “….bulutların sevk ve idaresine ve ateşsiz sefinelerin seyir ve seyahatine…” 1   Temsil San’atı Âyetü’l-Kübra kâinattan Hâlık’ını soran bir seyyahın müşahedelerini işliyor. Bu bahse girmeden evvel eli kalem tutan gençlere bir çağrımız var: Roman, masal, hikâye, tiyatro, resim, karikatür

Devamı

İstanbul Dikilitaş’ın bilinmeyen sırları

Fransa’dan Hakan Vural: “Beşinci Şua’da, deccal öldüğü zaman ona hizmet eden şeytanın dikilitaşta bağıracağı ve bütün dünyanın duyacağı rivayetine yer verilmiş ve tefsir edilmiştir. Bu bölümü nasıl anlayacağız?”   TEŞHİS VE TEMSİL PERDESİ Bediüzzaman diyor ki: “Hem meselâ, meşhur olmuş ki, İslâm Deccalı öldüğü vakit ona hizmet eden şeytan, İstanbul’da

Devamı

Şuâlar hakkında

Abdullah Bey: “Şuâlarda nelerden bahsedilir? Çok kısa şekilde özetlemek mümkün müdür?” Şuâlar; Tevhid ve Vahdaniyet merkezli Risâle-i Nur eserleri içerisinde, Ehadiyet üzerinde yoğunlaşan ve derinleşen mümtaz bir eser. Malûm; Tevhid ve Vahdaniyet, bütünüyle kâinata hâkim olan Yaratıcının, yani Cenâb-ı Allah’ın birliği; Ehadiyet ise, Allah’ın birlik mühür ve imzalarının her bir

Devamı