Ateşsiz sefine’den kastedilen nedir?

İzmir’den Medrese Talebeleri: “Âyetü’l-Kübra’da şu cümlede geçen ‘ateşsiz sefine’den kastedilen nedir? “….bulutların sevk ve idaresine ve ateşsiz sefinelerin seyir ve seyahatine…” 1   Temsil San’atı Âyetü’l-Kübra kâinattan Hâlık’ını soran bir seyyahın müşahedelerini işliyor. Bu bahse

Devamı