İnsanın serçe kuşundan yüksekliği

Hurisel Hanım: “Risale-i Nur’da geçen şu cümleyi açıklar mısınız: ‘Ahsen-i takvîm sûretinde yaratılan insan, hayat-ı dünyeviyeye hasr-ı fikr etse, yüz derece, sermayece hayvandan yüksek olduğu halde, yüz derece, serçe kuşu gibi bir hayvandan aşağı düşer.”1 İNSAN BİR DUYGULAR DENİZİNDE YÜZÜYOR Gerek serçe kuşu, gerekse bütün hayvanlar mutlu ve şirin ömürlerini

Devamı

Serçe kuşu ve insan

Hurisel Hanım: “Risale-i Nur’da geçen şu cümleyi açıklar mısınız: ‘Ve sermâyece, cihazâtça serçe kuşundan meselâ yirmi derece ziyâde ve bu kâinatın ve zîhayatın en mühim, yüksek ve ehemmiyetli mahlûku olan insan, serçe kuşundan, saadet-i hayat cihetinde yirmi derece aşağı düşüp, en bedbaht, en zelîl bir bîçare olacak.’”1 İNSAN BİR DUYGULAR

Devamı

Risâlelerde serçe kuşu

Hurisel Duran: “Risâle-i Nur’da 10. Söz, Zeylin İkinci Parçası Birinci Makamda: ‘Ve sermâyece cihazâtça serçe kuşundan meselâ yirmi derece ziyâde ve bu kâinatın ve zîhayatın en mühim, yüksek ve ehemmiyetli mahlûku olan insan, serçe kuşundan, saadet-i hayat cihetinde yirmi derece aşağı düşüp, en bedbaht, en zelîl bir bîçare olacak.’ 1

Devamı

23. Söz´de bahsedilen iktidar nedir?

İzmir’den okuyucumuz: “23. Söz’de insanın iktidar cihetiyle serçe kuşuna yetişemeyeceği beyan edilir. Neden serçe kuşu ile insan mukayese edilmiş? İktidar ne demektir? İnsan bu iktidara nasıl ulaşır?” Yirmi Üçüncü Söz, insanın îmânsız yapamayacağını, îmânın insan için yalnız mânevî güç değil, aynı zamanda maddî güç ve kudret de demek olduğunu nurdan

Devamı