Her secde âyetinde secde ile ilgili bir kelime geçiyormu

M. F. Ç. Rumuzlu okuyucumuz: “23. Cüzün sonlarına doğru yer alan secde âyetinde secde ile ilgili herhangi bir kelime geçmiyor. Bunun hikmeti nedir? Biraz açar mısınız?” Bahsettiğiniz âyet Sâd Sûresinin 24. Âyetidir. Bu âyette Hazret-i Dâvud Aleyhisselâma su-i kast niyetiyle gelen, gizlice duvardan tırmanarak mescide atlayan, fakat niyetleri anlaşılmasın diye

Devamı

Ebu Talib’in Resulullah’ı (asm) himayesi ve imanı

Fırat Bey: “Sâd Sûresinin ikinci âyetini îzah eder misiniz? Ebû Tâlip Cehennem’e gitse de bir nevi husûsî bir saadeti olacağını Hazret-i Üstad müjdeliyor. Bu müjde başkası için de geçerli mi?” SAD SÛRESİNİN NÜZUL SEBEBİ Mekke’de nâzil olan Sâd Sûresi, Peygamber Efendimiz’in (asm) Kureyşlilere “Lâ İlâhe illallah” dâvâsını tebliğde gösterdiği izzet

Devamı

Allah’a sığınma secdesi

M. F. Ç. Rumuzlu okuyucumuz: “23. Cüzün sonlarına doğru yer alan secde âyetinde secde ile ilgili her hangi bir kelime geçmiyor. Bunun hikmeti nedir? Biraz açar mısınız?” Bahsettiğiniz âyet Sâd Sûresinin 24. âyetidir. Bu âyette Hazret-i Dâvud Aleyhisselâma su-i kast niyetiyle gelen, gizlice duvardan tırmanarak mescide atlayan, fakat niyetleri anlaşılmasın

Devamı

Sad Sûresinin tebliği

Fırat Bey: “Sâd Sûresinin ikinci âyetini îzah eder misiniz? Ebû Tâlip Cehennem’e gitse de bir nevî husûsî bir saadeti olacağını Hazret-i Üstad müjdeliyor. Bu müjde başkası için de geçerli mi?” SAD SÛRESİNİN NÜZUL SEBEBİ Mekke’de nâzil olan Sâd Sûresi, Peygamber Efendimiz’in (asm) Kureyşlilere “Lâ İlâhe illallah” dâvâsını tebliğde gösterdiği izzet

Devamı

Secde ayeti

M. F. Ç. Rumuzlu okuyucumuz: “23. cüzün sonlarına doğru yer alan secde âyetinde secde ile ilgili herhangi bir kelime geçmiyor. Bunun hikmeti nedir? Biraz açar mısınız?” Bahsettiğiniz âyet Sâd Sûresinin 24. âyetidir. Bu âyette Hazret-i Dâvud Aleyhisselâma sû-i kast niyetiyle gelen, gizlice duvardan tırmanarak mescide atlayan, fakat niyetleri anlaşılmasın diye

Devamı

İmânın izzeti ve küfrün gururu

Şanlıurfa’dan Semîre Uluç: “Sâd Suresinin ikinci âyetini îzah eder misiniz? Ebu Tâlip Cehennem’e gitse de bir nevi hususî bir saadeti olacağını Hazret-i Üstad müjdeliyor. Bu müjde başkası için de geçerli mi?” Mekke’de nâzil olan Sâd Sûresi, Peygamber Efendimizin (asm) Kureyşlilere “Lâ İlâhe illallah” dâvâsını tebliğde gösterdiği izzet ve sebata karşı,

Devamı

İmanda izzet, küfürde kibir

Şanlıurfa’dan okuyucumuz: “Sâd Sûresinin ikinci âyetini îzah eder misiniz? Ebû Tâlip Cehennem’e gitse de bir nevi husûsî bir saadeti olacağını Hazret-i Üstad müjdeliyor. Bu ne demektir? Bu müjde başkası için de geçerli mi?” Mekke’de nâzil olan Sâd Sûresi, Peygamber Efendimiz’in (a.s.m.) Kureyşlilere “Lâ İlâhe illallah” dâvâsını tebliğde gösterdiği izzet ve

Devamı