İnsan hayatının güzergâhları

Salih Bey: “İnsan hangi yaşlarda farklı evrelere girer? Bu evreler arasında teklif, ahlâk, edep, sorumluluk bakımından farklılıklar var mıdır?” İNSAN HAYATININ BAŞLANGICI Kur’ân, insan hayatını bezm-i elestle başlatıyor. “Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ demişti. Onlar da, ‘Evet, şahit

Devamı

Hayatımızın önemli dönüm noktaları

Salih Sütçüoğlu: “İnsan hayatının önemli dönüm noktaları hakkında bilgi verir misiniz? Hangi yaşlarda insan farklı evrelere girer? Bu evreler arasında teklif, ahlâk, edep, sorumluluk bakımından farklılıklar var mıdır?”   Kur’ân, insan hayatını bezm-i elestle başlatıyor. “Hani, Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulblerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, ‘Ben sizin Rabbiniz

Devamı

Peygamberimiz ana rahmine ne zaman düştü?

Şanlıurfa/Birecik’ten M. Nedim Ağaçkesen: “Peygamber Efendimiz’in (asm) Regâip Gecesinde rahm-ı mâdere düştüğü yolundaki haberin doğru olmadığını söyleyenler var. Bu rivâyet zayıf mı?”   Peygamber Efendimiz’in (asm) Regâip Gecesinde ana rahmine düştüğü şeklinde, Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin de mûteber bulduğu bir rivâyet var. Kimileri bir takım şeklî zaman ve süre hesapları yaparak

Devamı