İzmir Bediüzzaman’ı anmaya ve anlamaya hazır

BUGÜN 23 MART Bugün, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin dar-ı bekaya irtihalinin 53. sene-i devriyesi. Bu vesileyle ülkemizde Bediüzzaman Haftası da başlamış bulunuyor. Hafta boyunca güzel ülkemizde Bediüzzaman konferanslarla, seminerlerle, panellerle, programlarla anılacak. Ülkemizin güzel insanlarının Bediüzzaman’ı tanımaya herkesten çok istihkakı var. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri seksen yılı mütecaviz hayatında Rusya

Devamı