Birinci Mektub’da hayat mertebeleri

S rumuzlu okuyucumuz: “Birinci Mektub’da geçen hayat mertebelerini kısaca açar mısınız? Orada şehitler için, ‘Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir âleme gittiklerini biliyorlar. Kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar…’ ifadeleri

Devamı

Hayat mertebeleri

Birinci Mektub-Birinci Suâl’de şehitler için geçen: “Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir âleme gittiklerini biliyorlar. Kemâl-i saadetle mütelezziz oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar…” ifadesini kendi ölümlerindeki firak acılığını hissetmiyorlar şekliyle mi anlamalıyız

Devamı

Hayat mertebeleri

Abdullah Bey: “Birinci Mektub’da bahsi geçen hayat mertebelerini açıklar mısınız? Şehitlerin ölüm acısı tatmaması ne demektir?” Risâle-i Nur’dan Birinci Mektub, hayat mertebelerini beyan eder. Bu mertebeleri kısaca arz edelim: 1- Hayat mertebelerinden birincisi, bizim şu

Devamı

Cennet henüz gizli

Recep Bey: “Hazret-i İdris (as) şu an Cennette midir? Bu nasıl olmuştur?” Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Hazret-i İdrîs (as) ile Hazret-i Îsâ’nın(as), beşeriyet ihtiyaçlarından sıyrılmış vaziyette, melek hayatı gibi bir hayat içinde nûrânî bir letâfette üçüncü

Devamı

Hayat mertebeleri

“Birinci Mektub’da geçen hayat mertebelerini biraz açar mısınız? Şehitlerin kendilerini ölmüş bilmemeleri ne demektir?” Risâle-i Nur’dan Birinci Mektup’da geçen hayat mertebelerini kısaca arz edelim: 1- Hayat mertebelerinden birincisi, bizim şu an içinde bulunduğumuz hayat mertebesidir.

Devamı