Kur’an’da zekât verilecek yerler

Gönül Sütçü: “Zekâtın halisane nerelere verileceğine bilgilendirirseniz memnun oluruz.” SEKİZ SINIF   Kur’ân’da zekâtın sekiz sınıftan birine verilebileceği beyan edilir. 1  Bu sınıflar üzerinde kısaca duralım: Fakirler: Zekât verebilecek malî gücü olmayanlardır. Miskinler: Zarûrî ihtiyaçlarını dahi teminden âciz kalanlardır. Zekât işinde çalışanlar: İşi sadece zekât toplamak olan görevliler. Müellefe-i Kulûb: Kalpleri

Devamı

Bayramı barış kılalım

Kurban Bayramına ulaştık elhamdülillah. Bayram namazlarımızı kılıp kurbanlarımızı keseceğiz inşallah. Müslümanlar, insanlığa barış mesajı verecekler. Bizi huccacıyla, mukimiyle barış ve sevgi bayramına eriştiren Rabb’imize sonsuz hamd ü sena olsun. Bayrama erişmek, Cennete ulaşmak kadar güzeldir. Çünkü Allah’ın ikrâmıdır. Yeter ki biz, bayramın kadr ü kıymetini bilelim. Ve benlikten kurtulup, biz

Devamı

Zekât ve şefkat

Remzi Bey: “Zekât emrinin toplum fertleri arasında meydana getirdiği olumlu davranışlar üzerinde durur musunuz? Toplumun alt ve üst sınıflarını birbirine yaklaştırması ve aralarında sevgi bağları tesis etmesinde zekâtın rolü nedir?” Allah insanı hâlden hâle, farklılıktan farklılığa, düzeyden düzeye, imkândan imkâna uğratır. Allah’ın insana her verdiği şey farklı bir zenginliktir. Her

Devamı

Yardımlaşmada sıra takibi

Gemlik’ten okuyucumuz: “Aldatma şüphesi olan dilencilere yardım edilir mi?”   Eğer gerçek durumlarını biliyorsak ve fakir olduklarından emin isek şüphesiz yardım edilir. Hile yaptıkları ve dolandırıcı oldukları şüphesi uyandıran kimseler için ise doğru olan, haklarında sû-i zan yapmamaktır, yani hüsn-ü zan imkânı varsa hüsn-ü zan yapmaktır. Böyle kimselerle mümkünse, nezaket

Devamı

Yardım ve iyilikte sınır yoktur

Gemlik’ten okuyucumuz: “Dilencilere yardım edilir mi?”   Davranışları ne olursa olsun; insanlar hakkında, hüsn-ü zan imkânı varsa esas olan hüsn-ü zan yapmaktır. Delil olmadan sû-i zanna gitmek caiz değildir. Eğer gerçek durumlarını biliyorsak ve fakir olduklarından emin isek şüphesiz yardım edilir. Hile yaptıkları ve dolandırıcı oldukları şüphesi uyandıran kimseler için

Devamı