İzmir Bediüzzaman’ı anmaya ve anlamaya hazır

BUGÜN 23 MART Bugün, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin dar-ı bekaya irtihalinin 53. sene-i devriyesi. Bu vesileyle ülkemizde Bediüzzaman Haftası da başlamış bulunuyor. Hafta boyunca güzel ülkemizde Bediüzzaman konferanslarla, seminerlerle, panellerle, programlarla anılacak. Ülkemizin güzel insanlarının Bediüzzaman’ı tanımaya herkesten çok istihkakı var. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri seksen yılı mütecaviz hayatında Rusya

Devamı

Çağını aşan Bediüzzaman

Bu gün takvim yaprakları 23 Mart’ı gösteriyor. Bedîüzzaman Said Nursî Hazretlerinin dar-ı bekâya irtihal edişinin 51. sene-i devriyesi bugün. İnsanlığın son asırda Vahiy Dînine karşı küstahlaşması dolayısıyla girdiği bunalıma denk olarak, “Zikri biz indirdik ve O’nun koruyucusu da elbet biziz!” 1 âyet-i celîlesinde beyan edildiği üzere; Cenâb-ı Hakk’ın, bu bunalımı

Devamı