İzmir’den isim belirtmeyen okuyucumuz: “1- Annem, benden küçük kız kardeşimi emzirirken amcamın kızını da emzirmiş. Ve onlar süt kardeşler. Amcamın bir de kızından küçük oğlu var. O da bizim kardeşimiz olur mu? Bize helâl midir? 2- Süt annesinin eşi sütü emen çocuğa helâl midir?”

Yüce İslâm Dîninde evlenme engeli taşıması bakımından “doğurmak” ile “süt vermek” arasında hiçbir fark yoktur. Yani bir anne, doğurmadığı bir çocuğa iki yaşından evvel süt vermişse, bu çocuğu kendi doğurduğu öz çocuklarıyla kardeş yapmış olur. Demek oluyor ki, süt kardeşliği soy kardeşliği gibidir. Soy kardeşliğinin evlenme bakımından haram kıldığı her şeyi, süt kardeşliği de haram kılar. Başka bir ifâdeyle, soy kardeşliğinin evlenme engeli getirdiği her bireye, süt kardeşliği de evlenme engeli getirir. Yani soy kardeşliği ile süt kardeşliği arasında evlenme engeli ve kardeşlik bakımından hiçbir fark yoktur. Yani süt anneliği soy anneliği gibidir. Süt kardeşliği de soy kardeşliği gibidir. Yani öz annenin çocuklarına haram olan yakınları kimlerse, onlar süt annelik nedeniyle de haram olurlar. Bu Kur’ân ve Sünnetle sabittir.

Kur’ân, kendisiyle evlenilmesi haram kılınan kadınlar arasında, “süt anneleri ve süt kız kardeşleri” de sayar.1 Peygamber Efendimiz (asm) de, “Süt emmek, soy bağının haram kıldığı her şeyi haram kılar” buyurmuştur.2
Bu durumda;
1- Çocuğun, kendisini emziren kadınla evlenmesi haramdır.
2- Çocuğun, kendisini emziren kadının çocuklarıyla evlenmesi haramdır.
3- Çocuğun, kendisini emziren kadının yukarıya doğru aslını ve aşağıya doğru neslini takip eden zincirde kim varsa hepsiyle evlenmesi haramdır. Yani süt annenin annesi, çocuğun süt ninesidir. Süt annenin babası, çocuğun süt dedesidir. Süt annenin torunları, çocuğun süt yeğenleridir. Süt annenin kardeşleri, çocuğun süt teyzesidir veya süt dayısıdır. Süt annenin kocası da, çocuğun süt babasıdır. Süt çocuğun bütün bu zincirdeki bireylerle evlenmesi haramdır.
4- Fakat bütün bu haramlıklar, sadece süt çocuğun kendisiyle sınırlıdır. Süt çocuğun kendi öz kardeşleri için böyle bir sınırlama söz konusu değildir. Süt çocuğun kendi öz kardeşlerinin, bu kişilerle evlenmelerinde bir engel yoktur. Yani annenizin süt kızı, sizlerle (kardeşlerinizle) süt kardeştir; sizlerle ebediyen evlenemez. Fakat bu kızın diğer kardeşleri ile sizin aranızda her hangi bir kardeşlik bağı yoktur. Dolayısıyla bu kızın diğer kardeşleriyle sizin kardeşlerinizden her hangi birisinin evlenmesinde bir sakınca yoktur. Nitekim soy itibariyle de böyledir.
5- Süt annesinin eşi, sütü emen çocuğun süt babasıdır. Öz babası gibidir. Bir kız çocuğunun, süt babasıyla veya süt babasının diğer hanımlardan çocuklarıyla da evlenmesi ebediyen haramdır. Çünkü süt babanın, diğer hanımlardan olan çocukları da kendisiyle süt kardeştir.

Dipnot:
1- Nisâ S3uresi, 4/23;
2- Buhârî, 2553; Müslim, 1444;