İzmir’den okuyucumuz: “Alış veriş için gelen müşterilere hırsızlık yapabilir düşüncesi ile tereddütlü bakmamızın mahzurları var mıdır? Dükkânımızdan bir şey kaybolduğu veya eksildiği zaman müşteriden şüphe etmemiz sû-i zanna girer mi? Müşterilerin bazıları için, ‘Bunları gözüm tutmadı’ diyebilir miyiz?”

Hayat risklerle doludur. Her işin bir rizikosu olduğu gibi, ticaretin de riskli yanları var şüphesiz. Müşteri kılığında gelen kişi, alacağı mallar için seçim yaparken, hatta göz boyamak için bir kısmını alırken, aynı zamanda bir hırsızlığın eylem plânını yapıyor da olabilir. Pişkince yapıyorsa, bizim gözümüzden de kaçabilir.

Fakat biz, her müşteriyi böyle töhmet altında bırakamayız. Çünkü dükkânımıza genelde hırsızlar girip çıkmıyor; çoğunlukla müşteriler girip çıkıyorlar.

Muhatabın içinden geçeni bilen hiçbir meslek yoktur. Her müşteri hakkında kötü tahmin yürütmekle haksızlık yapılmış olacağı şüphesizdir. Herkes hakkında hüsn-ü zan edelim; ama adem-i itimadı da elden bırakmayalım. Yani, “Hüsn-ü zan, ama adem-i itimat” eksenini muhafaza etmekte fayda var. Hüsn-ü zan ve adem-i itimad, ne haksız yere suçlamayı ve ithamı ihtiva eder, ne şüpheye ve tereddüde meydan verir, ne de art niyetli birisine imkân sağlar! Yani gerek müşteri-satıcı ilişkilerinde, gerek esnaf-bayi ilişkilerinde, gerekse her türlü ticarî işlemlerimizde hüsn-ü zannı esas tutalım; bizimle alış-veriş yapanın başka türlü bir art niyet taşımadığını var sayalım. Fakat bu varsayımımız, onunla ilgili gerekli tedbirleri almayacağımız mânâsına da gelmesin; yani âdem-i itimadı esas alalım.

Meselâ, dükkânı veya kasayı ona güvenip bırakıp gitmeyelim, satış reyonlarında kendi başına kalmasına izin vermeyelim, ortada kıymetli eşya bırakmayalım, müşteri olmadığı izlenimini uyandıran davranışlarını gördüğümüzde nazikçe uyarıp dükkânın kapısını gösterelim. Veya malları sardırdıktan sonra, “Parasını az sonra getireyim” diyen birisini eğer tanımıyorsak, bırakmayalım, önce parayı getirmesini nazikçe isteyelim.

Bu ve buna benzer tedbirler sû-i zanna girmez. Nezâketi elden bırakmamak kaydıyla, tedbir her müşteri için alınabilir. Hatta davranışları şüphe uyandıran müşteriler için “gözüm tutmadı” denebilir ve davranışları hakkında yorum yapılabilir. Bunlar tedbir sınıfına girer.

Dükkânımızdan veya ortalık yerden bir şey kaybolduğunda iki ihtimal gündeme gelir: Ya biz onu başka bir yere almışızdır ve unutmuşuzdur. Ya da birisi almıştır. Birisi almışsa, dostluğumuza güvenip, kullanıp geri getirmek niyetiyle almış olma ihtimalini de düşünmek lâzım. Yani başlangıçta mümkünse suçlamasız bir seçenek aramalı, suçun bir kısmını kendi üzerimize de almalıyız.

Nezaketi elden bırakmayalım; ama müşteri kırılacak veya gücenecek diye tedbir almamazlık da yapmayalım.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Kaza orucu neye denir?
78
Demet Aydın: “Kaza orucu neye denir?” (daha&helliip;)
Kaderi anlayalım
80
Fatma Şengün: “Kader meselesini açar mısınız? Meselâ ben bir insanı öldürdüm; bu benim ve onun kaderimizde mi vardı, yoksa ben mi istedim? Bu meselede suçlu kimdir?” (daha&helliip;)
Adım adım Mi’raca adım adım cennete
45
Recep ayının son günlerindeyiz. Yirmi yedi gündür üç ayların ilk merdivenindeyiz. Bizi karşılayan bu gece Mi’rac Gecesi. İnşallah yükselişteyiz. Bu gece yükselişimiz zirveye ulaşacak. Çünkü bu gece âl...
Büyük günahlar üzerine
26
İzmit’ten okuyucumuz: “Büyük günahlar kaç tanedir? Hangileridir? Yedi diyorlar; ama yediden fazla çıkıyor?” (daha&helliip;)
Ameller niyetlere göre değer alır
35
Murat Ayna: “İki niyet ederek tek namaz kılmam doğru mudur? Meselâ, ‘Üzerime farz olan geçmiş öğle namazını kılmaya ve vaktin sünnetini kılmaya’ denir mi?” (daha&helliip;)
Neden rızık için çalışmak gerekiyor?
53
Kıbrıs’tan Şefik Koç: “Cenâb-ı Hak rızkımızı tayin ettiği halde neden çalışmak zorundayız?” (daha&helliip;)
Kaza mı, sünnet mi?
32
Nurcan Hanım, Şükrü Nalbantoğlu ve Uğur Kaya isimli okuyucularımız, ayrı ayrı “kaza ve sünnet namazları” ile ilgili soruyorlar. (daha&helliip;)
Hazret-i Peygamberi (asm) övmek
100
Ayşenur Özdemir: “Peygamber Efendimizi övmek, mucizelerini ve eşsizliğini anlatmak mübalağa etmek midir? Onu mübalağa etmeden hak ettiği şekilde övmenin sınırları nelerdir? Ya da tehlikeli ve doğru ol...
Onuncu Söz´de haşir
39
Ahmet Bey: “Onuncu Söz’ün On Birinci Hakîkatında belirtilen; insanın, mahlûkatın tarz-ı tesbîhât ve ibadetine müdahalesi ne demektir?” (daha&helliip;)
Bid’atin kara lekesi
49
Kıbrıs’tan Eyüp Aktaş: “Her bid’at dalâlettir ve her dalâlet cehennem ateşindedir. Bunlar nelerdir? Cuma hutbesinde malûm şahsa duâ etmek Cumanın farziyetine halel verir mi? Böyle bir durumda bizim...