İzmir’den okuyucumuz: “Soğan ve sarımsak yenilen yere melekler gelmez mi?”

1- SOÄžAN ve sarımsak Allah’ın yeryüzünde bitirdiği nimetlerdendir. Şifalıdırlar. Kendilerine mahsus tatlarıyla, şifa verici özellikleriyle, Allah’ın birer ikramı ve hediyesidirler; elbette şükrü gerektirirler.

2- Bu demek değildir ki, soğan ve sarımsak yemenin bir âdâb-ı erkânı yoktur. Âdâbsız erkânsız ne var ki, soğan ve sarımsak yemek âdâbsız olsun? Bu adaba riâyet ettikten sonra, melekler gelmez mi diye kendimizi helâk etmemize gerek kalmaz. Çünkü melekler âdâb ve erkâna riayeti severler.

Soğan ve sarımsak yemenin adabına gelince:

* Hazret-i Ömer (ra) bir Cuma hutbesinde Allah’a hamd ettikten sonra şunları söyledi:

“Ey insanlar! Siz, benim kokusunun çirkin olduğunu gördüğüm soğan ve sarımsak denilen şu iki yeşilliği yiyorsunuz. Hâlbuki Resûlullah Efendimiz (asm) hayattayken; mescitte kendisinden soğan ve sarımsak kokusu gelen adam görürdüm. Böyleleri Bâkî tarafına çıkarılıncaya kadar elinden tutuluyor, götürülüyordu. Şu halde kim soğan ve sarımsak yiyecek olursa, pişirmek sûretiyle kokusunu gidersin!”1

* Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin muhtereme zevcesi Ümmü Eyyûb (ra) anlatıyor:

“Ben, Peygamber Efendimize (asm) içinde soğan, sarımsak ve pırasa gibi çirkin kokulu yeşillikler bulunan bir yiyecek hazırladım. Fakat o (asm) bundan yemedi ve şöyle buyurdu:

“Ben arkadaşım Cebrail’e (as) eziyet etmek istemem!”2

Malûm; melekler rayiha-yı tayyibeyi, yani iyi ve hoş kokuları severler, kötü kokulardan ise hoşlanmazlar.

Bu durumda:

1- Soğan, sarımsak ve pırasa gibi ağızda koku yapan yeşillikler yendiğinde ağız kokusu giderilmelidir.

2- Bunun için dişlerin fırçalanması, ağızda karanfil.. vs. gibi koku giderici baharat çiğnenmesi tavsiye edilmektedir.

3- Aksi takdirde toplum içine, camiye ve ibadet yapılan mescid veya mescid hükmündeki yerlere çıkılmamalıdır.

 

Dipnotlar:

1- İbn-i Mâce, Et’ime, 59/3363
2- İbn-i Mâce, Et’ime, 59/3364


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

`Üzerlerinize bıldırcın eti ile kudret helvası indirdik.´ cü...
269
Yerköy’den Ethem Erbaş: “Bakara Suresi 57. ve Tâhâ Suresi 80. âyetlerinde geçen ‘Üzerlerinize bıldırcın eti ile kudret helvası indirdik.’ cümlesini açıklar mısınız? Bu âyetlerin açıklaması Risâle-i Nu...
Mahşerde Peygamber Efendimiz (asm)
467
İstanbul’dan okuyucumuz: “Mahşerde Resûl-i Ekrem Efendimizin (asm) şefaati nasıl olacaktır?” (daha&helliip;)
Değil mi ki unuttun; unutulacaksın!
99
Hatice Hanım: “13. Söz’ün İkinci Makamında Bediüzzaman kabre üç tarz ile girildiğini ifade ettikten sonra, ‘Bu iki şık bedihîdir, delil istemiyor, göz ile görünür’ diyor. Bu meseleyi açıklar mısınız?”...
Kaza namazı ve vitir namazının kazası
481
Kıbrıs’tan Aziz Badıllı: “Kaza namazlarını kılarken sadece farzın mı kazasını kılıyoruz? Yatsıdan sonra kılınan vitir namazının da kazasını kılmamız gerekiyor mu?” (daha&helliip;)...
Bir vahiy eseri: Sedd-i Zülkarneyn
184
“S” Rumuzlu okuyucumuz: “Zülkarneyn kimdir? Zülkarneyn’in Seddi bu gün mevcut mudur? Mevcutsa nerededir? Ye’cüc ve Me’cüc ne demektir? Ye’cüc ve Me’cücün kıyametin kopmasıyla alâkası nedir?” (daha&h...
Üçlemelerin hikmeti
71
“Ben affınıza sığınarak bir soru sormak istiyorum. Bazı şeylerde üçlemeler var: 33 kez tesbih çekiyoruz ve üç farklı şey söylüyoruz. Akşam namazı ve vitir vacip 3 rekât ve halk dilinde Allah’ın hakkı ...
Arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik
146
İ. S. rumuzlu okuyucumuz: “Arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik kavramları arasında ne farklar vardır? Dinimizin önerdiği yapı hangisidir?”MANA OLARAK ARKADAŞLIK, DOSTLUK VE KARDEŞLİK Bediüzzaman’ın ifade...
Bir Hıristiyan’la karşılaşınca
93
Reyhan Kurum: Biz şu an Filipinler’de yaşıyoruz. Burası Hıristiyan ülkesi; sürekli gayri Müslimlerle iç içeyiz. Filipin halkı çok samimî bir halk. Dershanede kalan veya okuma kamplarına katılan Hırist...
Elli bin senelik yolculuk
98
Havva Hanım: “4. Söz’de bir kısım ehl-i takvânın bin senelik yolu bir günde, bir kısmının da elli bin senelik mesafeyi bir günde kestiği beyan edilir ve bu hakikate Kur’ân’da iki âyetin işaret ettiği ...
Gönül köprüsünün ibadet hali: Zekât
97
Sual: “Zekât emrinin toplum fertleri arasında meydana getirdiği olumlu davranışlar üzerinde durur musunuz? Toplumun alt ve üst sınıflarını birbirine yaklaştırması ve aralarında sevgi bağları tesis etm...