İzmir’den okuyucumuz: “Soğan ve sarımsak yenilen yere melekler gelmez mi?”

buy ambien online no prescription

1- SOÄžAN ve sarımsak Allah’ın yeryüzünde bitirdiği nimetlerdendir. Şifalıdırlar. Kendilerine mahsus tatlarıyla, şifa verici özellikleriyle, Allah’ın birer ikramı ve hediyesidirler; elbette şükrü gerektirirler.

buy alprazolam online without prescription

2- Bu demek değildir ki, soğan ve sarımsak yemenin bir âdâb-ı erkânı yoktur. Âdâbsız erkânsız ne var ki, soğan ve sarımsak yemek âdâbsız olsun? Bu adaba riâyet ettikten sonra, melekler gelmez mi diye kendimizi helâk etmemize gerek kalmaz. Çünkü melekler âdâb ve erkâna riayeti severler.

diazepam online without prescription

Soğan ve sarımsak yemenin adabına gelince:

buy soma online without prescription

* Hazret-i Ömer (ra) bir Cuma hutbesinde Allah’a hamd ettikten sonra şunları söyledi:

buy adipex online

“Ey insanlar! Siz, benim kokusunun çirkin olduğunu gördüğüm soğan ve sarımsak denilen şu iki yeşilliği yiyorsunuz. Hâlbuki Resûlullah Efendimiz (asm) hayattayken; mescitte kendisinden soğan ve sarımsak kokusu gelen adam görürdüm. Böyleleri Bâkî tarafına çıkarılıncaya kadar elinden tutuluyor, götürülüyordu. Şu halde kim soğan ve sarımsak yiyecek olursa, pişirmek sûretiyle kokusunu gidersin!”1

valium for sale

* Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin muhtereme zevcesi Ümmü Eyyûb (ra) anlatıyor:

buy ativan without prescription

“Ben, Peygamber Efendimize (asm) içinde soğan, sarımsak ve pırasa gibi çirkin kokulu yeşillikler bulunan bir yiyecek hazırladım. Fakat o (asm) bundan yemedi ve şöyle buyurdu:

buy tramadol online

“Ben arkadaşım Cebrail’e (as) eziyet etmek istemem!”2

buy klonopin no prescription

Malûm; melekler rayiha-yı tayyibeyi, yani iyi ve hoş kokuları severler, kötü kokulardan ise hoşlanmazlar.

buy zolpidem online

Bu durumda:

xanax online no prescription

1- Soğan, sarımsak ve pırasa gibi ağızda koku yapan yeşillikler yendiğinde ağız kokusu giderilmelidir.

provigil for sale

2- Bunun için dişlerin fırçalanması, ağızda karanfil.. vs. gibi koku giderici baharat çiğnenmesi tavsiye edilmektedir.

ultram online no prescription

3- Aksi takdirde toplum içine, camiye ve ibadet yapılan mescid veya mescid hükmündeki yerlere çıkılmamalıdır.

buy phentermine online

 

Dipnotlar:

1- İbn-i Mâce, Et’ime, 59/3363
2- İbn-i Mâce, Et’ime, 59/3364