Selman Bey: “ Şeytan cin midir, melek midir?´´

Şeytan cinlerdendir. Karşısına insan gibi bir halife-i ruy-i zemin çıkıncaya kadar ibadet hususunda kusuru bulunmadığı rivayet edilen şeytan, âyetlerde Hazret-i Âdem’e (as) secde emrinde kibirlenerek secde etmediği için Allah’ın rahmetinden kovulduğu belirtilir. İşte bir âyet:

“İblis cinlerdendi; Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da onu ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir!”

Dipnotlar:

1- Kehf Sûresi: 50.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Cennetin eşsiz özellikleri
28
  Salih Sütçüoğlu: “Cennetin özellikleri hakkında ne gibi bilgiler vardır? Cennette çarşı var mıdır? Orada alış veriş nasıl olacaktır?” (daha&helliip;)
Haram sevgilerin günahı
16
“Haram sevmek bize nelere mal olur? Gençlikteki haram ve günah keyiflerin hayatımızda yol açtığı kayıplar üzerinde durur musunuz? Meselâ, hâfıza zaafına neden olur mu? Neden?” (daha&helliip;)...
Güneşteki Esmaların tecellisi
16
Malatya’dan Mehmet bey: “8. Mektup’ta güneşte sekiz ismin tecellî ettiği yazılıyor. Bu isimlerden altısı Otuzuncu Lem’a’da, biri İkinci Şuâ’da zikredilmiş. Sekizincisi hangisidir?” (daha&helliip;)...
Rahmet gazaba hâkimdir
15
  Hasan Bey: “Eğer Rabbimiz bizleri ibadet etmemiz için yaratmışsa neden ruhumuzu günaha girmeye sevk ettiren donanımlarla donatmıştır? Günah işliyor diye, gaflette diye insanların çoğunun—yarısından ...
Kurân okumaya çalışmak
16
“Ferizli” rumuzlu okuyucumuz: “Kur’ân okumasını bilmeyen biri Kur’ân sahifelerini çevirerek okur gibi yaparsa Kur’ân’la dalga geçmiş gibi olur mu?” (daha&helliip;)
Ezan duâsı üzerine
75
Enes Şahin: “Ezan ile kamet arasında hüküm akımından fark var mıdır? Ezan bitince okunan ezan duâsı ile ilgili hadis var mıdır? Bu duâyı okumanın fazileti nedir?Bu duânın açıklaması nasıldır?” (daha...
Serçe kuşu ve insan
12
Hurisel Hanım: “Risale-i Nur’da geçen şu cümleyi açıklar mısınız: ‘Ve sermâyece, cihazâtça serçe kuşundan meselâ yirmi derece ziyâde ve bu kâinatın ve zîhayatın en mühim, yüksek ve ehemmiyetli mahlûku...
Dairelerin neresindeyiz?
30
Ahmet Bey: Kastamonu Lâhikasında bulunan şu cümleyi müşahhas bir misal ile açıklar mısınız? “Siyasî geniş daireleri merakla takip edenlerin, küçük daireler içindeki vazifelerinde maddî ve manevî pek ç...
Bir sıkıntı bin hayır kapısı açar!
648
İsimsiz okuyucumuz: “Çok dertlerim var. Bazen altında ezilecek gibi oluyorum. Bana bir tesellî var mı? Bu sıkıntılarımın benim için hayır ciheti var mı?” (daha&helliip;)
Selâm Allah’ın isimlerindendir
77
  Osman Bey: “Selâm nedir? Ne değildir? Ehemmiyeti ve fazileti nedir? ‘İlk selâm vermeyen ile konuşmayın’ tarzında hadisler var mıdır? Varsa açıklar mısınız?” (daha&helliip;)