Selman Bey: “ Şeytan cin midir, melek midir?´´

Şeytan cinlerdendir. Karşısına insan gibi bir halife-i ruy-i zemin çıkıncaya kadar ibadet hususunda kusuru bulunmadığı rivayet edilen şeytan, âyetlerde Hazret-i Âdem’e (as) secde emrinde kibirlenerek secde etmediği için Allah’ın rahmetinden kovulduğu belirtilir. İşte bir âyet:

“İblis cinlerdendi; Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da onu ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir!”

Dipnotlar:

1- Kehf Sûresi: 50.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Risâle-i Nur müşteri aramaz
66
  Edincik’ten Ali Karakaş: “‘Risâle-i Nur müşteri aramaz’ sözü ne demektir? Tebliğ vazifesini dikkate aldığımızda bu sözü nasıl anlayacağız?” (daha&helliip;)
Risale-i Nur’da iki kavram: Mâna-yı ismî ve mâna-yı harfî...
724
Nuri Bey: “Ulemâyı mâna-yı ismî ile sevmenin zararları nelerdir?” (daha&helliip;)
Tecvidin önemi ve bilmeyenin okuyuşu
173
Malatya’dan Selin Günay: “Kur’ân-ı Kerim’i tecvitli okumak daha doğru ve makbulse Kur’ân neden tecvitli inmedi? Ben tecvitsiz okuyarak Kur’ân’a yanlış manalar mı yüklüyorum? (daha&helliip;)...
Vahdetü´l-Vücud ve Vahdetü´ş-Şuhud meslekleri
67
Mehmet Bey: “Muhakemât’ın 133. sayfasında: ‘Fakat ehl-i vahdetü’ş-şuhudun meşrebi fark ve sahv’dir; ehl-i vahdetü’l-vücudun meşrebi mahv ve sekir’dir. Sâfi meşrep ise, meşreb-i ehl-i fark ve sahv’dır”...
En faziletli amel
121
Abdulmuhsin Bey: “Peygamber Efendimiz (asm) en faziletli amel sorulduğunda, “vaktinde kılınan namaz” buyurmuştur. Bunu açıklar mısınız? Vaktinde kılınan namaz ne demektir? Kazaya bırakılmadan kılınan ...
Fakirliğin faziletleri
115
Ömer Öcalan: “Eski âlimler ‘El fakru fahrî’ demişler ve fakirliği övünç kaynağı saymışlar. Fakirlik nasıl, ne zaman ve kime karşı övünç kaynağıdır? Hâlbuki bazen isyan ettiriyor.” (daha&helliip;)...
Cennet ve Cehennemde elbiselerimiz
1.356
Nazım Bey: “Yirmi Sekizinci Mektubun Dördüncü Nüktesinde geçen mahşerde diriliş keyfiyeti hakkındaki soru ve cevabı izah eder misiniz?” (daha&helliip;)
Gecenin sonu: İmsak ve fecir
908
Kahramanmaraş’tan Mine Turnalı: “İmsak ve fecir vakitleri ne zaman başlıyor? İhtilâf var mıdır? İmsak vaktine 15 dakika kala teheccüt kılınmaz ve imsak girince ezan okununcaya kadar kaza namazı kılınm...
Sabah namazı için nefsi yenmek
213
İbrahim Kaya: “Sabah namazını kaçırmamak için, zamanında uyanmak ve namazı zamanında kılmak için ne yapmalıyım?” (daha&helliip;)
Mirâç mucizesi ve esrarlı kavramlar
261
Yavuz Bey: “1-Peygamber Efendimiz (asm) Mirâç esnasında Mescid-i Aksâ’da bütün peygamberlerle namaz kılıyor. Hemen sonra, aynı yolculukta semâ katlarında tekrar aynı peygamberlerle görüşüyor. Bu na...