Kıbrıs’tan Ahmet Mesut Canlar: “Selâmün aleyküm. Şafiî mezhebine mensubum. Kaza namazlarım var. Fakat sünnetlerimi de kılmak istiyorum. Hazret-i Muhammed’in (asm) şefaatine de mazhar olmak istiyorum. Ne yapmalıyım? İkisini de aynı anda edâ edebilir miyim?”

Şafiî mezhebince önerilen, önce kaza namazlarınızı kılmanız. Kaza namazlarınızı kılmanız sünnete aykırı değildir. Yani o da sünnet ve o da inşallah Şefaat-i Peygambere (asm) ulaştırma kabiliyeti taşıyor. Kaza namazlarınızı bitirdikten sonra sünnet namazlarınızı ihmal etmeden kılmanız sûretiyle inşallah Peygamber Efendimizin (asm) şefaatine olan arzu ve isteğinizi de, hiç istikametinizi bozmadan ifade etmiş olursunuz.

Fakat Hanefi mezhebinin fetvalarından olan hem kazaları, hem sünnetleri kılma tarzındaki içtihada uymanızda da bir sakınca yoktur. Çünkü bu da sünnete uygun bir içtihattır.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Ehl-i Sünnet itikadı
25
Nurettin Bey: “İmam-ı Matürüdî ile İmam Eş’ârî’nin birleştiği noktalar nelerdir?” (daha&helliip;)
Cennet yolunun hassas çizgileri
47
  Hasan Bey: “Küçük Sözler’de sağ yolun yolcularından onda dokuzunun imanlı gideceği beyan ediliyor. Onda birinin açıkta bırakılmasının hikmeti ne olabilir?” (daha&helliip;)
Müfritane irtibat üzerine
26
Mine Hanım: “Müfritane irtibat nedir? Ne kazandırır? Ölçüsü ne olmalıdır?” (daha&helliip;)
Ticarette aynı cins malları değiştirme
219
Manisa’dan Atilla Böyür: “Kuyumcuyum. Bizler hurda altını alıyoruz; yerine yeni modelden aynı gram (işçiliksiz) altın veriyoruz ve fark alıyoruz. Aldığımız fark câiz midir? Câiz değilse, bu ticâretin ...
Din içinde farklılık zenginliktir
216
Ali Akbulut: “Bazı konularda mezhepler arasında çok büyük farklılıklar arz ediyor, bu durumda sanki mezheplere göre farklı İslâm kuralları Allah emirleri var gibi algılanmakta. Örnek olarak imama uyul...
Sabır her musîbete nasıl kâfi gelir?
137
Afyon’dan Okuyucumuz: “21. Söz’de Üstad Hazretleri, ‘Cenâb-ı Hakk’ın sana verdiği sabır kuvvetini, eğer yanlış yolda dağıtmazsan, her meşakkate ve her musîbete kâfi gelebilir. Ve o kuvvetle dayan.’(1)...
Bölünme kabul etmeyen Âmentü cümlesi
74
Burdur’dan okuyucumuz: “Amentü duâsı Kur’ân-ı Kerim’de var mıdır? Bütün şartlarını açıklar mısınız?” (daha&helliip;)
Yalan söylemenin durumu nedir?
300
Sami Alphan: “Yalan söylemenin durumu nedir? Yalan söylemeyi meşru kılan nedenler var mıdır? Varsa ölçümüz ne olmalıdır? Yalan söylemeyi kendine alışkanlık yapmış birisinin durumu nedir? İnsanlardan b...
Korku ve umut ortasında amel
75
Mustafa Bey: “Affa nail olan kimse daha sonra yine günah işlese, acaba amel defterine eski bağışlanan günahlar gene avdet eder mi?” (daha&helliip;)
Imama tabi olmak
31
Niğde’den Bilal Namlı: “1- Cemaatle kıldığımız namazlarda imam efendinin fatiha ve zamm-ı sûreleri okuması cemaatin üzerinden bu yükümlülüğü kaldırıyor. Yani cemaatin kıraat rüknünü yerine getirmiş sa...