Kıbrıs’tan Ahmet Mesut Canlar: “Selâmün aleyküm. Şafiî mezhebine mensubum. Kaza namazlarım var. Fakat sünnetlerimi de kılmak istiyorum. Hazret-i Muhammed’in (asm) şefaatine de mazhar olmak istiyorum. Ne yapmalıyım? İkisini de aynı anda edâ edebilir miyim?”

Şafiî mezhebince önerilen, önce kaza namazlarınızı kılmanız. Kaza namazlarınızı kılmanız sünnete aykırı değildir. Yani o da sünnet ve o da inşallah Şefaat-i Peygambere (asm) ulaştırma kabiliyeti taşıyor. Kaza namazlarınızı bitirdikten sonra sünnet namazlarınızı ihmal etmeden kılmanız sûretiyle inşallah Peygamber Efendimizin (asm) şefaatine olan arzu ve isteğinizi de, hiç istikametinizi bozmadan ifade etmiş olursunuz.

Fakat Hanefi mezhebinin fetvalarından olan hem kazaları, hem sünnetleri kılma tarzındaki içtihada uymanızda da bir sakınca yoktur. Çünkü bu da sünnete uygun bir içtihattır.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Kur’ân iyileri kucaklıyor
10
Feyza Hanım: “Kur’ân’ın iyilere yaklaşımı nasıldır? Ebrar ismi Kur’ân’da geçiyor mu? Ne demektir?” (daha&helliip;)
Allah kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi?
45
Mustafa Kaya: “ ‘Allah kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi?’ Diyen birisine nasıl cevap verebiliriz?” (daha&helliip;)
Heykel satmak caiz mi?
15
KKTC’den okuyucumuz: “Heykel ve biblo gibi malzemeleri satmanın İslâm’da yeri nedir?” (daha&helliip;)
Dünya bizi sıkıyor
9
Emine Hanım: “17. Lem’a’nın 14. Notasının 3. Remzinin son paragrafında bahsedilen, ‘Madem böyledir; hazer et. Dikkatle bas. Batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bi...
Sütkardeşi yapmak faziletli midir?
29
Eskişehir’den Süleyman Akkın: “Mahrem olsunlar diye sütkardeşliğine izin var mıdır? Sütkardeşi yapmanın gerekçeleri ve ölçüleri nelerdir?” (daha&helliip;)
Secde âyetleri üzerine
14
Almanya’dan Mustafa Haberci: “Günümüzde radyo, teyp, kasetçalar, bilgisayar vs. gibi cihazlardan dinlediğimiz secde âyetlerinde secde yapmamız gerekli midir? Teyp, radyo...vs. gibi âletlerin olmadığı ...
Allah için sevmenin getirdiği mutluluk
37
Sevgi Hanım: “Eşler birbirlerini Allah için severlerse nasıl bir mutluluk kazanırlar?” (daha&helliip;)
Meyhaneden sarhoş taşımak
12
İzmir’den Bahaddin Bey: “Taksici esnafıyım. Çalıştığım yerde bir meyhane var. Bazen insanlar oraya gelmek için, bazen oradan gitmek için, bazen de içki taşımak için beni çağırıyorlar. Bazen içki taşım...
Zekât verme âdâbı
5
İzmir’den okuyucumuz: “Zekât verirken nelere dikkat etmeliyiz? Zekât vermenin bir âdâbı var mıdır? Varsa nelerdir? Kısaca bahseder misiniz?” (daha&helliip;)
Kadere fetva verdirmenin dayanılmaz sorumluluğu
42
Bir yıldan beri Nurcuların üzerinde aymaz bir sıkıntı dönüyor. Üstadlarının “vazife-i hayatım” dediği ve basım, dağıtım, denetim, tashih, tanzim, şerh ve neşir hakkını Nur Talebelerine verdiği Risal...