Sadâkat kelimesi bize neyi anlatıyor?

Gemlik’ten Müberra Hanım: “Risalede geçen sadâkat kelimesinden ne anlamalıyız? Sadece derslere katılmak sadâkat için yeterli midir?”

 

İki Sınıf İnsan

Sadâkat, en yalın ifadeyle akıl ile kalp, inanç ile ahlâk, iman ile amel, iç ile dış, söz ile öz, söylem ile davranış bütünlüğüdür. Esasen Müslümanlık, bu bütünlüğün adıdır. İslâm, bu bütünlüğün bozulmuş haline münafıklık der. Yani özü sözü bir olmayan, içi başka dışı başka olan, iman ile ameli örtüşmeyen, davranışı sözlerini yalanlayan insan esasen münafıklık sıfatını takınmış demektir.

Fakat bu tür insan iki sınıftır:

1- Gerçek münafık olanlar. Bunlar esasen kâfirdirler. Fakat inanıyor gözüktüklerinden kâfirliğin “münafık” sınıfına girerler.

2- Müslüman olmakla beraber, iç dış birlikteliğini sağlamakta aciz kalanlar.

Bu ikinci sınıfa maalesef hepimiz yer yer girebiliyoruz. Öz eleştiri adına bunu itiraf edelim. Müslümanlığın en zor ve en hakikatli yanının, işte, bu iç dış birlikteliğini sağlamak olsa gerektir. İçeride “nefis” gibi bir canavarımız var ki, dış âlemdeki görüntümüzü içeride paçavraya çevirebiliyor. Bu canavarın zorbalığındandır ki, Peygamber Efendimiz (asm), “Allah’ım! Göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle başbaşa bırakma!” diye sıkça duâ edilmesini emretmiştir. Kur’ân da bizim, dine halis bir şekilde inanmamızı, inandığımızı yaşamamızı emrediyor.1

Zor Değerler

Müslümanlık bizden ihlâs, sadâkat ve vefa istiyor. Bunlar, dünyanın yaşanması en zor değerleridir. İhlâs dinde samimî olmayı, sadâkat dinî emirleri hiçbir emre değişmemeyi, vefa ise inancını terk etmemeyi ifade eder.

Esasen Peygamberler de bu zor değerlerden imtihana tabi tutulmuşlardır. Beşer tarihinde bu zor değerlerin yaşanmasının ateşten köz ve kor olduğu beş adet ceberrut devri gelmiştir ki, o dönemlerde gelen Peygamber’den Cenâb-ı Hak misak-ı galiz almıştır. “Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Sen’den, Nûh’tan, İbrahim’den, Mûsâ’dan ve Meryem oğlu İsa’dan. Evet, biz, onlardan misak-ı galiz (sapa sağlam bir söz) almıştık.”2

Sadakat Çok Büyük Mertebe Kazandırır

Üstad Hazretleri’nin de has talebelerinden sadâkat yemini aldığı anlatılır. Sadâkat yemini almak, sadâ- katsizlikle itham etmek değildir. Bilâkis sadâkat yemini, söz konusu talebenin has kalmasını istemek, şiddetli rüzgârlara karşı dikkatli olmasına dikkat çekmektir. Nitekim sadâkatte kalmanın sevabı, makamı ve mertebesi çok yüksektir. Bu mertebeyi eften püften rüzgârlar ve cereyanlar için kaybetmek tam bir bahtsızlık olur. Üstad Hazretleri bu yüksek mertebeye şöyle dikkat çekiyor:

“Risale-i Nur, kendi sadık ve sebatkâr şakirtlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kıymettar neticeye mukabil, fiyat olarak o şakirtlerden tam ve halis bir sadâkat ve daimî ve sarsılmaz bir sebat ister.”3

Dikkat çekilen husus, sebatın, ihlâsın, sadâkatin ve istikamette kalmanın çok büyük bir kâr ve mertebe kazandırdığı hususudur. Bu hususu gözden kaçırmamak lâzım!

Sadâkatsizlik gösteren dinden çıkmış olmaz. Fakat çok büyük tehlikelere maruz kalır. Bu tehlikelerden ve zararlı cereyanların oyunundan, hilesinden, hud’asından ken- dini muhafaza edemez. Dünyadan geçtim; kendi ahireti ile kumar oynamış olur.

Duaya İhtiyacımız Vardır

Sadâkat zor meslektir. Çünkü herkeste akıl vardır ya; herkes benim aklım bana yeter diye düşünür. Böylece cerbezeci akıl insanı yoldan çıkarır. Sen “meşveret kararı” dersin; adam “ben de böyle düşünüyorum” der!

Mustafa Sungur Ağabey bu zor mesleğe şöyle dikkat çekiyor: “Risale-i Nur’u bin kişi duyar, yüz kişi okur, on kişi anlar, bir kişi istikamette kalır.” Bu oranla yaklaşık binde bir kişi sadâkatini ölünceye kadar muhafaza eder. Oran çok çetin!

Derslere katılmak, evet, salih ameldir. İnşallah sevap kazandırır.

İhlâsta, sadâkatte ve istikamette kalmak için birbirimize duâya ihtiyacımız vardır.

Günün Duâsı

Allah’ım! İmanımı hâlis kıl! Amelimi sâlih kıl! Ahlâkımı âli eyle! İçimi dışımla bir eyle! Özümü sözüme muvafık kıl! Ahirette yüzümü güldürecek değerlere sadakatimi artır! Beni ve bizi nefsimizin desiselerinden beri eyle! Âmin.

Dipnotlar:
1- Beyyine Suresi: 5.
2- Ahzab Suresi: 7.
3- Kastamonu Lâhikası, s. 163.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Manevî tasarruf ve ihlâs
1.165
Mehmet Bey: “Risâle-i Nûr derslerinde Abdulkâdir Geylânî ve Hazret-i Ali bizzat hazır olur mu? Risâle-i Nûr hizmeti ile ilgili tasarrufları devam ediyor mu?”   Evliyâdan bazılarının, makamların...
Amelde çetin bir değer ölçüsü: İhlâs
301
Murat Hekim: “İhlâs, Muhlis ve Muhlas kelimeleri ne demektir? Aralarında ne gibi farklar vardır?” Önce İhlâs İhlâs amelde samimiyeti, dinde ciddiyeti, Allah korkusunun kişinin ruhunda meydana geti...
Said Nursî’yi anlamak bu mudur?
137
Ali Karakaş: “Bu günlerde, Cumhurbaşkanının Balıkesir’de bir törende “Eski hal muhal; ya yeni hal, ya izmihlâl!” dediği konuşması yayılıyor. Üstad Hazretleri bu sözü istibdattan meşrûtiyete geçerken s...
Yedi derece çirkin bir günah: Yalan söylemek
7.187
Mehmet Bey: “İşârâtü’l-İcâz’da 87 ve 93. sayfalarda geçen yalan ve sıdk ne demektir?” Kur’ân yalan söylemeyi haram kılmıştır. Sıdk, yani doğruluk ise Kur’ân’ın, Allah’a imandan sonra birinci derecede...
İhlâsı bilerek kırmak
717
Eskişehir’den Zeliha Hanım: “İhlâs Risalesinde Üstad, ihlâsı bilerek kırmaktan sakınmamızı emrediyor. Bu ne demektir? İhlâs bilerek nasıl kırılır?” İHLÂSIN FAZİLETLERİ İhlâs ki, sahibine Cenâb-ı H...
Kayayı yerinden oynatan ihlâs
2.501
Bu rumuzlu okuyucumuz: “Allah için yaşamanın âhirette büyük sevap kazandıracağı ve Allah’ın rızasına vesile olacağı malûm. Dünyada da bunun ecir ve mükâfatını görür müyüz? Bunun dünyevî kerameti olur ...
Meşveret, telâhuk-u efkâr zeminidir
853
Tahir Kaplan: “Meşveret her mahalde seçilen üyelerle değil her mahalde oturan bütün cemaatle yapmalı, o kararların oranına göre meşveretin sonucunu cemaate bildirmelidir. Bir ilçede bir mesele meşvere...
İhlâs ve uhuvvet üzerine
542
Mahmut Bey: “İhlâsı ve uhuvveti sürekli kılmak için neler yapmalıyız? İhlâs ile uhuvvet arasındaki farkı açıklayabilir misiniz?”   İhlâs uhuvveti, uhuvvet de ihlâsı perçinler. Özdeki samimi...
Üç gözyaşı: Sadakat, ihlâs ve tesanüd
2.222
Batman’dan Abdullah TUNÇ: “Sadakat, ihlâs ve tesanüd kavramlarını açıklar mısınız?”   Risâle-i Nur’un üç sacayağı, üç gözyaşı damlası, Bediüzzaman’ın üzerinde titrediği üç ahlâkî yükümlülük: Sa...
Özde de, sözde de doğruluk
600
 Thk rumuzlu okuyucumuz: “Her söylediğin doğru olsun; fakat  her doğruyu her yerde söylemek senin hakkın değil.” sözünü açıklar mısınız?” Doğruluğu iki şekilde anlıyoruz: Konuşmalarda doğruluk, da...
Riya canavarı
475
Abdullah Bey: *“Farz olmayan ibadetlerde ihlâsımızı muhafaza edemeyecek isek eğer, riya korkusu varsa, hiç yapmamamız daha mı iyi?”   Anlaşılıyor ki biz, kıldan ince kılıçtan keskin sırat k...
Bediüzzaman siyasetli bir cemaat kurmamıştır
113
Salih Bey: “Bediüzzaman neden siyasetli bir cemaat kurmamıştır? Siyasetin parlak başarısından güç alsaydı Risale-i Nurlar daha fazla neşrolmaz mıydı?”   İhlâs” Bizi Siyasetli Cemaat Olmaktan ...
Kayayı yerinden söken ihlâs ve hakperestlik
1.131
B rumuzlu okuyucumuz: “Allah için yaşamanın âhirette büyük sevap kazandıracağı ve Allah’ın rızasına vesile olacağı malûm. Dünyada da bunun ecir ve mükâfatını görür müyüz? Bunun dünyevî kerameti olur m...
Zaman ihlâs zamanı
568
Mehmet Bey: “Risâle-i Nûr derslerinde Abdulkâdir Geylânî ve Hazret-i Ali bizzat hazır olur mu? Bu zatların Risâle-i Nûr hizmeti ile ilgili tasarrufları var mı ve varsa devam ediyor mu?”   SÂD...
Kayayı yerinden söken ihlâs ve hakperestlik
1.313
B rumuzlu okuyucumuz: “Allah için yaşamanın âhirette büyük sevap kazandıracağı ve Allah’ın rızasına vesile olacağı malûm. Dünyada da bunun ecir ve mükâfatını görür müyüz? Bunun dünyevî kerameti olur m...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir