Seda Eraldemir: “Bundan 30 gün önce dedemizi kaybettik. Benim 1,5 yaşlarında bir kız kardeşim var, geçenlerde evde hepimiz oturuyorduk birden bire dede diyerek içeriye doğru yürüdü, gözüyle evimizin çıkış kapısına kadar takip etti ve elindeki yiyeceği dede diyerek uzattı. Hepimiz çok şaşırdık; halam kardeşimin arkasından duâ ederek gitti. Lâkin herhangi bir şey göremedi. Sizce bunun dedem olabilme imkânı var mıdır? Eğer ki böyle bir durum söz konusuysa ruh, evini dolaşır, yakınlarını ziyaret edebilir mi? ”

Dedenize binler rahmet diliyorum. Ölen bir kişi, rüyada görülebilir. Aşikâre görülmesi pek gerçekleşmez. Ancak keşfe’l-kubur velîlerinin, günahsız ve masum olanların, hiçbir kural ve şart olmamakla beraber, bazen aşikâre görmeleri mümkün olabiliyor. Ölen kişinin ruhunun salih olması halinde sadece evini ve yakınlarını değil, salâhati derecesinde dünyayı ve kâinatı dolaştığı da bir gerçek. Çünkü ölen kişinin ruhu ölmüyor; yaşıyor. Eğer salih bir kimse ise kabirde çok fazla kalmıyor. Çıkıp geziyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu yüzden, kabre, ‘ruhların uçtuğu meydan’ mânâsında “meydan-ı tayeran-ı ervah” diyor1 ve bâkî ruhların eskimiş yuvalarını toprak altında bırakarak bir kısmının yıldızlarda, bir kısmının âlem-i berzah tabakalarında2, bir kısmının da cismânî âlemlerde gezdiğini haber veriyor.3
 


Dipnotlar:
1- Sözler, s. 331
2- Lem’alar, s. 238

3- Sözler, s. 820


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Hazret-i Îsâ´nın (as) dîni ve şarap
166
İstanbul/Kartal’dan Numan Keskin: “Şuâlar 512. sayfada şarabın Hazret-i Îsâ’nın dîninde helâl kılındığı yazıyor. Bu ne demektir? Neden helâl kılınmış?” (daha&helliip;)
Musibete sabır
129
Abdullah Bey: “Buluğ çağından önce çocuğu vefat etmeyen aileler Cennette çocuk sevgisinden mahrum mu kalacaklar?” (daha&helliip;)
Yaşlı annem farz namazlarını ve adadığı vacip namazlarını na...
80
İzmir Bozyaka’dan Zeki ÜSTÜNSOY: “Yaşlı annem var. Önemli ihtiyaçlarını bizim yardımımızla yapabiliyor. Abdest ve namazda sıkıntılar çekiyor ve buna üzülüyor. Sağlam iken günde sekiz rekât namaz adamı...
Duâda sünnet ölçüleri
67
Muharrem Bey: “Kimi duâ kitaplarında her dert için sunulan ayrı ayrı duâlar var. Gerçekten duâlar, yazıldığı dertler için çare olur mu? Duâda Peygamber Efendimiz (asm) nelere dikkat etmemizi tavsiye b...
Ölüm, rahmet ve nimettir
57
  Abdülhüda Bey: “Birinci Mektub’da geçen ölümün nimet olması ile ilgili bahsi açıklar mısınız? Bunca insana acı veren ölüm nasıl nimet oluyor?” (daha&helliip;)
Derdimiz var; duâmız var!
204
Seda Hanım: “Korkuyu gidermek için duâ var mıdır? Varsa yazar mısınız?” (daha&helliip;)
Hastalar Risâlesi´ni şimdiden ayırtalım
174
  Fatih Bey: “Kimi zaman salgın ve bulaşıcı, kimi zaman ferdi olan hastalıkları ve doğuştan gelen sakatlıkları kader açısından değerlendirir misiniz?” (daha&helliip;)
Mescide gidip gelmekte kebâire mâruz kalırsak
112
Malatya’dan Hüseyin GÜLTEKİN: “Kastamonu Lâhikasının 192. sayfasında Bediüzzaman Hazretleri; ‘Sakın hocaların Cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. İştirak etmeseniz de, iştirak edenleri tenkit etmeyiniz’...
Muharrem ayının faziletleri
448
Ali Bey: “Muharrem ayının özellikleri ve faziletleri nelerdir? Bu ayda neler yapmak faziletlidir?” (daha&helliip;)
Farzlardan sonra duâ yapmak
119
Ali Bey: “Hanefi Mezhebi’ne göre namaz kılarken, farz ile sünnet, sünnet ile farz arasında herhangi bir şey konuşmak (duâ, tespih v.s ) mekruh mudur? Eğer mekruh ise salâtan tüncina v.s okunuşunu nası...