Seda Eraldemir: “Bundan 30 gün önce dedemizi kaybettik. Benim 1,5 yaşlarında bir kız kardeşim var, geçenlerde evde hepimiz oturuyorduk birden bire dede diyerek içeriye doğru yürüdü, gözüyle evimizin çıkış kapısına kadar takip etti ve elindeki yiyeceği dede diyerek uzattı. Hepimiz çok şaşırdık; halam kardeşimin arkasından duâ ederek gitti. Lâkin herhangi bir şey göremedi. Sizce bunun dedem olabilme imkânı var mıdır? Eğer ki böyle bir durum söz konusuysa ruh, evini dolaşır, yakınlarını ziyaret edebilir mi? ”

Dedenize binler rahmet diliyorum. Ölen bir kişi, rüyada görülebilir. Aşikâre görülmesi pek gerçekleşmez. Ancak keşfe’l-kubur velîlerinin, günahsız ve masum olanların, hiçbir kural ve şart olmamakla beraber, bazen aşikâre görmeleri mümkün olabiliyor. Ölen kişinin ruhunun salih olması halinde sadece evini ve yakınlarını değil, salâhati derecesinde dünyayı ve kâinatı dolaştığı da bir gerçek. Çünkü ölen kişinin ruhu ölmüyor; yaşıyor. Eğer salih bir kimse ise kabirde çok fazla kalmıyor. Çıkıp geziyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu yüzden, kabre, ‘ruhların uçtuğu meydan’ mânâsında “meydan-ı tayeran-ı ervah” diyor1 ve bâkî ruhların eskimiş yuvalarını toprak altında bırakarak bir kısmının yıldızlarda, bir kısmının âlem-i berzah tabakalarında2, bir kısmının da cismânî âlemlerde gezdiğini haber veriyor.3
 


Dipnotlar:
1- Sözler, s. 331
2- Lem’alar, s. 238

3- Sözler, s. 820


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

İyiliğin karşılığı iyiliktir
84
Özgür Bey: “Peygamber Efendimizin (asm) ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ hadisi ışığında, insanlığa büyük faydaları bulunan fakat Müslüman olmayan kişilerin ahiretteki durumunu değe...
Yirmi Dördüncü Lem’a’nın diliyle tesettür
106
  İ. Can: “Cilbab ne demektir? Vücut hattını örten elbisenin üzerine bir de tek parça olan ve vücudu baştan ayağa örten bir çarşaf (pardösü) şart mıdır? Böyle bir şey var mı?” (daha&helliip;)...
İman ve amel örtüşmezse
30
Erkan Bey: “Mü’min ve Müslüman arasındaki fark nedir? Dininin icaplarını yerine getirmeyen, fakat ‘Ben inanıyorum’ diyen bir kişinin durumu nedir? Böyle kişileri nasıl değerlendireceğiz?” (daha&hell...
Ehl-i Kitap necat mıdır?
62
Muharrem OKUR: “Peygamber Efendimiz (asm) son peygamber olduğuna nazaran; ondan sonraki safiyane inanan ehl-i kitaptan ehl-i necat var mıdır?” (daha&helliip;)
31 Mart´ta Bedîüzzaman
26
İzmir'den Abdullah Toprakoğlu: "31 Mart'tan sonra Hurşit Paşa isyancılarla birlikte Bedîüzzaman'ı da mahkemeye celp ediyor ve Bedîüzzaman'ı, "Sen de şeriat istemişsin!" diye sorguluyor. Oysa Osmanlı D...
Deccalı kabul etmeyenin imani durumu
102
Selahattin Kuruçaylı: “Mehdi’yi kabul ettiği halde deccali kabul etmeyen birisinin imanî durumu nedir?” (daha&helliip;)
Şuur ve iman şuuru üzerine
144
  Kevser Hanım: “Dördüncü Şuâ’da geçen ‘İman Şuuru’ hakkında bilgi verebilir misiniz? İmanda ne gibi dereceler vardır?” (daha&helliip;)
Asrın kutbu: Risâle-i Nur
32
Recep Üner: “Kadir Mısırlıoğlu, süfyan hakkında, Hüsrev Ağabeyden duyduğu bir hatırayı nakletti. Üstad, süfyanı öldürecek iken zamanın kutb-u azamını görür ve ona ‘Bu fitnedir’ der, yapmamasını söyler...
Nikâhta ailenin önemi ve altın yüzük
140
Onur Bey: “Nikâhlanırken âileden izin almamak câiz midir? Ayrıca geleneklerimize göre düğünde erkekler de altın yüzük takıyorlar. Altın yüzük haram mı? Veya ne kadar karışım olursa haram olur? Bunun b...
Bir kıvılcım bir dünyayı yakar!
72
Emine Hanım: “On Yedinci Lem’a’da geçen, ‘Madem böyledir; hazer et. Dikkatle bas. Batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir öpmekte batma’ cümlesini açıklar mısınız...