Seda Eraldemir: “Bundan 30 gün önce dedemizi kaybettik. Benim 1,5 yaşlarında bir kız kardeşim var, geçenlerde evde hepimiz oturuyorduk birden bire dede diyerek içeriye doğru yürüdü, gözüyle evimizin çıkış kapısına kadar takip etti ve elindeki yiyeceği dede diyerek uzattı. Hepimiz çok şaşırdık; halam kardeşimin arkasından duâ ederek gitti. Lâkin herhangi bir şey göremedi. Sizce bunun dedem olabilme imkânı var mıdır? Eğer ki böyle bir durum söz konusuysa ruh, evini dolaşır, yakınlarını ziyaret edebilir mi? ”

Dedenize binler rahmet diliyorum. Ölen bir kişi, rüyada görülebilir. Aşikâre görülmesi pek gerçekleşmez. Ancak keşfe’l-kubur velîlerinin, günahsız ve masum olanların, hiçbir kural ve şart olmamakla beraber, bazen aşikâre görmeleri mümkün olabiliyor. Ölen kişinin ruhunun salih olması halinde sadece evini ve yakınlarını değil, salâhati derecesinde dünyayı ve kâinatı dolaştığı da bir gerçek. Çünkü ölen kişinin ruhu ölmüyor; yaşıyor. Eğer salih bir kimse ise kabirde çok fazla kalmıyor. Çıkıp geziyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu yüzden, kabre, ‘ruhların uçtuğu meydan’ mânâsında “meydan-ı tayeran-ı ervah” diyor1 ve bâkî ruhların eskimiş yuvalarını toprak altında bırakarak bir kısmının yıldızlarda, bir kısmının âlem-i berzah tabakalarında2, bir kısmının da cismânî âlemlerde gezdiğini haber veriyor.3
 


Dipnotlar:
1- Sözler, s. 331
2- Lem’alar, s. 238

3- Sözler, s. 820


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Ene ve âlem-i vücub üzerine
19
  Cemil Bey: “Otuzuncu Söz’de baştan ikinci paragrafın sonunda, ‘O ene, mahiyetinin bilinmesiyle o garip muammâ, o acîb tılsım olan ene açılır ve kâinât tılsımını ve âlem-i vücubun künûzunu dâhî açar’...
Kurbanın hükmü nedir?
12
Mehmet Bey: “Kurban Bayramında kurban kesmenin hükmü nedir? Kimileri vacip diyor, kimileri de sünnet diyor ve kesmeye gücü yeten insanları da caydıracak şekilde hükümler ileri sürüyorlar. Doğrusu nedi...
Doğum günü kutlamak
10
Şanlıurfa/Birecik’ten Gani bey: “Doğum günü kutlamak câiz midir? Hıristiyanlara benzemeyin deniyor.” (daha&helliip;)
Ruhlar, kendi aralarında konuşurlar mı?
78
Mahmut Bey: “1- Ruhlar arasında bir irtibat ve konuşma olur mu? 2- Ölü üzerine ağlamak günah mıdır?” (daha&helliip;)
Esmâü´l-Hüsna´nın Sırasındaki Hikmet
16
Orhan Bey: “Esmâü’l-Hüsna’nın ‘Allah (c.c.), Rahman...’ diye devam eden, bilinen bir sırası var. Bunun hakkında bilgi verebilir misiniz? Kim, ne zaman ve neye göre yapmış.” (daha&helliip;)...
Internet kafe
9
Zeki Sevilir: “Gelir sağlamak amacıyla yaklaşık 2 hafta önce internet kafe açmış bulunmaktayım. Çocuk veya gençlerin değerli vakitlerini internette oyun oynayarak veya zararlı sitelere girerek heba ed...
Cemaate uyan kadın imama haber vermeli mi?
14
Malatya’dan Emine Özbey: “Camide kadın cemaate uyduğu zaman, imama haber vermeli mi? Yani imamın kadın cemaat için de niyet etmesini sağlamak için.” (daha&helliip;)
Ücret ve maaşların zekâtı
441
“Meraklı” rumuzlu okuyucumuz: “Mal varlığı (ilmihal kitaplarında belirtilen altın miktarının üzerinde) olan; fakat her ay vergisi bordrosundan peşinen kesilen memur veya işçinin tekrardan tasarruf ett...
Tövbede kararlı olmak
41
İzmir’den ‘Tövbekâr’ rumuzlu okuyucumuz: “Allah’a karşı küfür edenin tövbesi kabul olur mu? Gençken işlediğim bu günahtan dolayı çok pişmanım ve çok üzüntü içindeyim. Bu günahın kefâreti var mı? Lütfe...
Tevhid âyetleri üzerine
30
Haydar Bey: “Vahidiyet ve Ehadiyet kavramlarını, aralarındaki farkı ve ilişkiyi açıklar mısınız? “Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, hadsiz kesret-i mahlûkatta tezahür eden vâhidiyet içinde ukulü boğmamak i...