Rohingya Müslümanları için bir kardeş kucağı

Ankara’da seminerimize katılan bir dinleyici: “Said Nursî’nin ‘ehl-i imanı birbirine bağlayan nuranî rabıtaları bilmemek’ sözünü açıklar mısınız? Bu rabıtalar nelerdir?”

 

Nurani Rabıtalar

Said Nursî Hazretleri bu sözü 1911 yılında Şam’da verdiği Arapça hutbede, âlem-i İslâm’ı orta çağda durduran sebeplerden birisi olarak zikrediyor. Bu cümleden anlaşıldığı gibi, ehl-i imanı birbirine bağlayan nurani bağlar vardır. Ehl-i iman bu bağlarla yaşar, bu bağlarla onur ve izzetini korur, bu bağlarla kimliğini bulur, bu bağlarla güçlenir, bu bağlarla İslâm dışı güçlere karşı kendini ifade eder, bu bağlarla dünya lideri olur, bu bağlarla zalim dünyayı iradesi ve adaleti önünde diz çöktürür.

Bu nuranî rabıtaların başlıcalarını sıralayalım: Kardeşlik, muhabbet, barış, merhamet, şefkat, yardımlaşma, paylaşma, hürmet, adalet, hürriyet, inanç birliği, maksat birliği.

Bu bağlar Kur’ân’a ait sosyal değerlerdir. Bu değerleri âlem-i İslâm gücünün, kuvvetinin sigortası bilmeli, ihmal etmemeli ve muhakkak hayata geçirmelidir. Aksi takdirde gücünün elden gideceğini bilmelidir. İşte aynen âyet: “Birbirinizle nizaa düşmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider.”

Bu gün âlem-i İslâm’ın her bir köşesi problem yumağıdır. Yukarıdaki altın değerler yaşanmadığından, her bir Müslüman kendi başının derdine düşmüştür.

Bunlardan acısı henüz taze ve dinmemiş olanı Rohingya Müslümanlarıdır. Budistlerin tasallutu altındadır. Budistler Rohingya Müslümanlarını dünyanın gözü önünde yakıp, yıkıp, kesip, öldürüp vatanlarından çıkardılar. Yok, böyle bir vahşet!

Dünya ne yaptı? Kınamalarla geçiştirdi.

Âlem-i İslâm ne yaptı? Kınamaya da cesaret edemedi!

Bazı duyarlı sivil vakıflar sadra şifa bir şeyler yapabildilerse, yapabiliyorlarsa ne âlâ! Bu vakıflara destek olanların yarın Allah’ın huzurunda yüzleri inşallah ak olacaktır. Aksi takdirde bu duyarsızlık, Müslümanlar için iyiye alâmet değildir!

İşte böylesi yüzleri ak eden vakıflardan birisi Avustralya Nur Vakfı’dır.

İbrahim Aleyhisselâm ateşe atılacağı zaman, bir karınca, ağzıyla su taşıyor. Ona demişler ki: “Senin taşıdığın suyla bu ateş söner mi?”

Karınca demiş ki: “Sönmez elbette; ama ben vazifemi yapıyorum!”

Bu gün vazifesini yapan inşallah kurtulur.

Avustralya Nur Vakfı yetkilileri yaptıkları çalışmaları şöyle özetlemişler:

“Bu insanlar katliâmdan kurtulup buraya sığınabilenler. Akşam gelen kafilenin içerisinde Rubina ablamızın sarılıp hüngür hüngür ağladığı kız çocuğu, Myanmar askeri tarafından tecavüze uğramış. Sadece ağlıyoruz. O genç kızın bakışı benim âlemimde derin bir iz bırakacak. Burada mültecileri açlık, sefalet ve ağır hayat şartları karşılıyor. Saatlerce güneşin bağrında alacakları bir parça yiyecek ve bir şişe su için sıradalar. Hepsi yorgun, hepsi bitkin. Etrafa boş gözlerle umutsuzca bakıyorlar, adeta hayatla ölüm arasında fark kalmamış onlar için.

“Rohingya Müslümanları için sizlerden ve Avustralya’da yaşayan Müslüman kardeşlerimizden yaklaşık yetmiş beş bin dolar yardım topladık. Eylül ayının ortalarında Bangladeş-Myanmar sınırına; Arakanlı mazlûm ve mağdur kardeşlerimizin yardımına gittik.

“Gördük ki, Rohingya mülteci kamplarının en büyük ihtiyacı banyo ve tuvalet. Özellikle hanım kardeşlerimiz için. Kamp ziyaretimizde mihmandarımız bize, “hanımlar tuvalet ihtiyacı için havanın kararmasını, akşam güneşin batmasını bekliyorlar” deyince durumun vahametini anladık. Bu kardeşlerimiz için banyo ve tuvalet yaptırdık.

“İçme suyu projemiz başarıyla devam ediyor. Kendi artezyen makinemizle her hafta bir adet su kuyusu açıyoruz.

“Yedi adet mescit yaptırdık. Burada beş vakit namaz kılınıyor, çocuklar hem Kur’ân eğitimi ve hem de normal eğitimlerini alıyorlar. Büyükler bütün gününü burada geçiyorlar.

“Aileler için 100 adet güneş enerjisiyle çalışan lamba, 62 adet direkli sokak lambası.

İhtiyaç olan ailelere nakit para ve yiyecek yardımı, çocuklara giyecek yardımı yaptık.

“Projelerimiz ve kampanyamız devam ediyor. Ziyaret ettiğimiz kampın nüfusu dört yüz bin. İhtiyaç çok şedit! Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

Sağ ol, Varol, Nur ol Nur Vakfı!

***

Günün Duâsı

Allah’ım! Bizi duyarsız kılma!

Bizi kardeşsiz kılma! Bizi vicdansız kılma! Bizi merhametsiz kılma! Bizi çaresiz kılma! Bizi dermansız kılma! Günahımız, isyanımız, kusurumuz çoktur; bizi mağfiretsiz ve rahmetsiz kılma! Âmin.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Din kardeşliği
748
Nurettin Bey: “Din kardeşliği mi, iman kardeşliği mi esastır? Bu iki kavram arasında fark veya paralellik var mıdır? Birinin yerine diğerini tercih etmenin sağlıklı bir gerekçesi var mıdır?”   ...
Sevmek fiili
741
Ankara’dan okuyucumuz: “Mü’minler arası uhuvvetin önemi nedir? Bazı sevgisizliklere ve titizliklere rastlıyoruz; hattâ bunların karşı tarafa hissettirildiğini görüyoruz. Oysa mü’minlerin birbirlerine ...
İhlâs ve uhuvvet birlikteliği
975
Mehmet Bey: “İhlâsı ve uhuvveti sürekli kılmak için neler yapmalıyız?”   İhlâs uhuvveti, uhuvvet de ihlâsı perçinler. Özdeki samimiyet, uhuvvete yansır. Müslüman’ın din kardeşine Allah rızası...
Bediüzzaman’dan önemli bir kardeşlik formülü
2.714
İsmi mahfuz okuyucumuz: “Kendimizi eleştireceğimiz yerde, birbirimizi daha çok eleştiriyoruz. Af ikinci plâna atılıveriyor. Bu durumdan kurtulmanın bir yolu var mıdır? Mü’minin hatası karşısında uhuvv...
İnsanlara nasıl ulaşalım?
508
Elazığ’dan Mahmut bey: “Üniversitede okuyorum. Arkadaşlarımı Risâle-i Nûr doğrultusunda îman hizmetine yönlendirmek istiyorum. Bunun için nasıl bir metod uygulamalıyım? Günümüz üniversite gençliğini n...
Ramazan orucu gönülleri birleştiriyor
929
Salih Bey: “Ramazan orucunun toplum fertleri arasında kaybolmakla yüz yüze gelen barışa ve kardeşliğe katkısı nedir?” Ramazan-ı Şerif orucunun hikmetlerinden birinin de toplum fertleri arasında y...
İhlâs ve uhuvvet
622
Mahmut Bey: “İhlâslı olmak için nasıl olmak gerekir? İhlâs ile uhuvvet arasındaki farkı açıklayabilir misiniz?”   Ihlâs uhuvveti, uhuvvet de ihlâsı perçinler. İçteki ihlâs ve samimiyet, uhu...
Alevîlerle Sünniler neden kardeş olmalılar?
2.710
Bursa’dan Bilal Ulutaş: “Alevîlik ne zaman başladı? Hz. Ali’nin sağlığında var mıydı? Cem evi bir mâbet midir? Bir kısım Alevîlerle komşuluk yaptık. Komşuluk münasebetleri çok iyi. Alevî kardeşlerimiz...
İnsanların en hayırlısı
4.540
Özgür Bey: “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” hadisi ışığında, insanlığa büyük faydaları bulunan Einstein, Newton gibi kişilerin ahiretteki durumunu değerlendirir misiniz?” 1- İnsanl...
Önemli bir af ve uhuvvet formülü
831
İsmi mahfuz okuyucumuz: “Kendimizi eleştireceğimiz yerde, bir birimizi daha çok eleştiriyoruz. Af ikinci plâna atılıveriyor. Bu da gerçek muhabbetin tesisini önlüyor. Bu durumdan kurtulmanın yolları v...
Kalbleri temiz olanlar!
751
İbrahim Bey: “Günümüzde insanlar kurtuluşu temiz kalpte aramaktadırlar. Rabbimizin ilahi emirleri ve yasakları, Peygamberimizin sünnetlerine bakarak hiç ibadet yapmayan birinin benim kalbin temiz kims...
Meşveret prensipleri
473
Isparta’dan Abdullah Tola: “Sağlıklı bir meşveret için takip edilmesi gereken önemli ilkeler nelerdir? İzmir’den Seyfettin Öner: “Meşveret kararlarına uymamak uhrevî mesuliyet getirir mi?”   ...
Said Nursî’yi anlamanın altın kuralları
32
Hakan Elieyioğlu: “Üstadımızla ilgili kafa bulandırıcı bazı yorumlara rastlıyorum. Risale-i Nurlar’ın iyi bir eser olduğu yönündeki kanaatim yüksek olmakla birlikte bu gibi yayınlar karşısında Bediüzz...
Allah´ı bilmeyen Allah´tan ebedi iyiliği de hak etmemiş olur...
1.548
Gaziantep/Şahinbey’den M. Salih Cengiz: “Edison gibi Gayri Müslimler Cennete girecek mi? İslâm dini geldikten sonra Müslüman olmayıp fakat insanlara yardım ederek fena işler işlemeyen insanlara kötülü...
Yakınlarımızı hatalarıyla sevelim
624
MK rumuzlu okuyucumuz: “Akrabalar arası göstermelik ziyaretlere şiddetle karşıyım. Sevmediğim bir insanı yalnız benim evime geldi diye gitmek bana son derece ters geliyor. Bir insana içimden gülmüyors...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir