Risale-i Nur okumalarında istifadeyi nasıl arttırabiliriz?

Hanım okuyucularımız: “Risale-i Nur’u nasıl okumalıyız? Nasıl bir okuma planı yapıp okumalarımızı daha istifadeli hale getirebiliriz?”

Okumayı Merkeze Alan Yapı

Risale-i Nur okumalarını arttırmamız gerekiyor. Okumuyor muyuz? Okuyoruz. Bir istatistik yapılsa, en fazla okuyan ve kitaba bağlı hareket eden grup olarak Nurcuların çıkması şaşırtıcı olmaz. Çünkü Nurculuk, mesaisini hangi hal ve şartta olursa olsun, okuma üzerine teksif eden bir harekettir. Evde, işte, yolda, otobüste, hazarda, seferde, hürriyette, hapiste, … Hemen her şekilde ve her yerde bir yolunu bulup okuma işini mutlaka yerine getiren bir yapıdır. Hatta bidayette, belki hapse düşerim, elimde kitap olmaz diye Risale satırlarını ezbere dökenler olmuştur. Teyip Tahir Ağabey gibi ezberden okumakla iştihar edenler olmuştur.

Okuma işi her fırsatta yapılabilsin diye büyük ciltler halinde basımının yanında muhtelif Risaleler cep boyutunda da milyonlarca defa basılmıştır. Keza Risale-i Nurlar dijital ortamda okunabilsin veya dinlenebilsin diye yayıncılar e-kitap, mobil, android veya sesli uygulamalara gitmişler, internet üzerinden muhtelif okuma ve araştırma siteleri kurmuşlardır.

Ancak Yeterli Değildir

Bütün bu çalışmalar güzel olmakla beraber, yeterli midir? Hayır! Şüphesiz yetmez. Risale-i Nurlar’ın çok daha fazla işlenmeye, üzerinde çok daha fazla araştırma yapmaya, asr-ı hazır insanının dertlerine Risale-i Nur’dan çok daha fazla ilâç sunmaya şiddetle ihtiyaç vardır. Çünkü Risalelerde işlenen öyle meseleler var ki, bakıyorsunuz, âlem-i İslâm ve insanlık bunları bilmediği için, sıkıntılar yumağından, kaostan, kargaşadan, terörden çıkamıyor. Ne İslâm’ı tanıyabiliyor, ne Kur’ân’ı, ne Hazret-i Muhammed’i (asm).

Ümmete ve insanlığa bu eserleri hızlı bir şekilde ulaştırmak gerekiyor. Nasıl bir hız olacaksa… Füze hızıyla… Elektron hızıyla… Işık hızıyla… Meselâ dünyanın iki yüz diline hitap eden bir Risale-i Nur sitesi yapmak çılgınlık mıdır, çok mu zordur? Onu ilgilenenlerin takdirine bırakıyorum.

Günlük Okumalarımızı Düzene Koymalıyız

Bizim günlük okumalarımızı düzenli, tertipli, ölümcül de olsa başka işleri öteleyen bir yaklaşımla arttırmamız gerekiyor. Meselâ, Zübeyir Ağabeyin tav- siyesinden yola çıkarak en az yirmi sayfayı baz alan bir okuma planı yapmak her halde zor olmaz. Günlük kör ve boş noktalarımız o kadar çoktur ki, şöyle bir tetkik etsek elimize en az bir iki saat gelir. Sadece o kör noktalarımızı okumaya tahsis etsek, değişik saatlerde de olsa toplamda bir saatte yirmi sayfayı okumak zor olmayacaktır. Bir sayfayı 3 dakikada okursak, 20 sayfa en çok bir saatimizi alacaktır. Böyle bir şahsı, ama gerçekçi ve bize özgü bir okuma planı yapabiliriz.

Whatsapp grubu oluşturmak gibi, okumayı teşvik edici tedbirlerle de okumalarımızı arttırabiliriz. Kardeşlerin sayfa okuma adedinin arttığını gördükçe bunun şevk unsuru olacağı aşikârdır. Ne var ki, bunda ucb olur mu endişesini haklı olarak yaşayanlar olabilir. Fakat böyle bir gruba herkes katılacak diye bir şey yoktur. Dileyen katılır, dileyen kendi okuma planını kendisi yapar. Yani gruba girdi girmedi meselesi polemik konusu yapılmaz.

Risaleleri muhatap alıp okumak

Risalelerin biri birine tercih edilmez. Hepsinin kendi makamında riyaseti vardır.1 Dolayısıyla bütün Risaleleri sıraya koyup okumalıdır. Sadece Asa-yı Musa’yı veya Âyetü’l-Kübra’yı değil, bütün Risaleleri okumayı dafi-i beliyyat görmelidir.2

Fakat okumayı evrad okur gibi belli sayılara hasretmek gibi bir âdetimiz yoktur. Âyetü’l-Kübra’yı veya Asa-yı Musa’yı kırk bire tamamlayacak biçimde dağıtıp okumanın doğru bir okuma biçimi olduğunun delili yoktur. Esasen böyle bir okuma, diğer birçok Risalenin dikkatten kaçırılması gibi menfi neticeler doğurur. Keza böyle bir okuma mânâdan çok metne ve lâfza bağladığından sakıncalıdır. Ve keza böyle bir okuma, okumayı uhrevîlikten çıkarır, dünyevîleştirir. Yani ders almaktan çıkarır; işi “keçilerim kırıldı bana bir duâ ediver” anlayışına döker. Esasen böyle okumalar tarîkat evradını bile yolundan saptırmış, işi dünyevîleştirmiştir.

Üstadımızdan ve saff-ı evvel ağabeylerden böyle bir okuma şekli işitmedik. Duyduğumuz, mutlak biçimde günlük sayfa okuma adedini arttırmak ve okuma işine bütün Risaleleri dâhil etmektir. Ve planlı biçimde okuma sayfa adedimizi arttırmaktır.

Rahmeti celp eden, gazabı ve belâları def eden okuma tarzı, bütün Risaleleri muhatap alıp okumaktan geçer.

Dipnotlar:
1- Bakınız: Kastamonu Lâhikası, s. 25; Barla Lâhikası, s. 157.
2- Kastamonu Lâhikası, s. 177.

***

Günün Duası

Rabbim! Feyzimi arttır! Nurumu arttır! Basiretimi arttır! Ferasetimi arttır! İlmimi arttır! Günahlarımı bağışla! Akla ziyan reziletlerden beni ve bütün kardeşlerimi muhafaza eyle! Âmin!

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Kur´ân öğrenme
532
Abdulgani Bey: “Kur’ân öğrenmenin önemi ve fazileti üzerinde durur musunuz?”   Kur’ân’ı okumak, mânâsı üzerinde düşünmek ve tefekkür etmek, onu ezberlemek, namazda kıraat etmek ibadettir. Ku...
Kur´ân´ı anlayarak okumak
612
İzmir/Bornova’dan Hüseyin AKGÖL: “Sevabına Kur’ân okumak ne demektir? Anlamını idrak etmeyerek okuduğumuz bir sûreden hiçbir şey anlamıyoruz. Bunun da sevap olduğu söyleniyor. Anlamını kavramadan okus...
Kaderi nasıl anlayalım?
620
Tarimu rumuzlu okuyucumuz: “Sizin bir hurma ağacını kesmeniz de, kesmeyip bırakmanız da Allah’ın izniyledir.” (Haşir Sûresi: 5) âyetine göre, insandaki cüz’î irade kavramı ortadan kalkmıyor mu? Çünkü ...
Eşyanın bütün gayeleri keşfedilebilir mi?
159
 Konya’dan Ali Osman Karakaya: “Onuncu Sözde geçen şu cümleyi açıklar mısınız: “Eşyanın insana ait gayesi bir ise, Sâniinin esması’na ait binlerdir.”1 İnsanın Hissesi Suridir Bir damla ile bir der...
Kur’ân’ı tecvid ile okumak
485
Bekir Sıtkı Bey: “Tecvid ne demektir? Bu kuralları kim belirlemiştir?”   Tecvid, Kur’ân’ı okurken harflerin hakkını vermek, harfleri mahreç ve aslına uygun olarak okumak demektir. Tecvid kura...
Kur’ân Her Şekilde Okunur
609
Samsun Vezirköprü’den Yaşar Yanak: “Kur’ân-ı Kerîm’i ayakta okuyabilir miyiz? Mezarlıkta Kur’ân’ın ayakta okunması gerektiğini söylüyorlar. Bu doğru mudur?”   Kur’ân her şekilde okunur. “Onla...
Kur’ân’ın kâinat kitabını okuyuşu
2.183
Mustafa Şener: “Kur’ân’da ilk inen emir, oku emri olmuştur. Esasen, Peygamber Efendimiz (asm) “oku!” emrine muhatap olduğunda yanında kitap da bulunmuyordu! O halde, Peygamber Efendimizin (asm) şahsın...
İlim yitik malımızdır
415
İzmir’den okuyucumuz: “Kitaba ve okumaya önem vermenin fazileti nedir?”   Kur’ân’ın her emri kâinâtın nabzını tutan bir kudrete sahiptir. Hele o ilk emir var ya, bize yepyeni dünyaların anah...
Kur´ân´ı yanlış okumak günah mı?
26.576
“Kur’ân okumaya yeni başladım, ama biliyorum ki yanlış okuyorum. Yanlış okursam boşuna mı Kur’ân okumuş olurum? Kur’ân’ı yanlış okumak günah mı?”   Kur’ân okumanın hiçbir şekli ve tarzı boş...
İlm-i cifir üzerine
5.835
Ekrem Bey: “Cifir İlmi ne demektir? Konusu nedir? Ebced hesabıyla ilgisi nedir? Peygamber Efendimiz (asm) zamanında bu ilim var mıydı?” Yirmi sekiz harften ibaret olan Arap alfabesi, Emevî Halifesi ...
Deprem önceden bilinir mi?
1.147
Van’dan Mustafa Özmuş: “Deprem önceden bilinir mi? Buna Allah’ın ilmi müsaade eder mi?” ALLAH’IN DEDİĞİ OLUR Depremi önceden keşfetmek mi? Bu zor iş! Buna şimdiye kadar asr-ı hazır ilmi güç yeti...
Ölenlerin Kur´ân´dan hisseleri yok mu?
718
Serkan Sağlam: “Kur’ân-ı Kerîm’in ölenlere okunması veya okunan Kur’ân’ın ölenlere bağışlanması dînen uygun mudur? Okunan Kur’ân’dan ölüler fayda sağlar mı?” Erkan Akgül: “Ölenlere Kur’ân okunmaz. K...
Risale-i Nur’da kudreti anlatan kanunlar
266
Ayşe Hanım: Şu paragrafı açıklar mısınız? “İşte, kudret-i İlâhiye, zatiyedir; öyle ise, acz tahallül edemez. Hem, melekûtiyet-i eşyaya taallûk eder; öyle ise, mevani tedahül edemez. Hem, nispeti, kanu...
Celcelutiye ve Risale-i Nur
1.153
Van’dan Yılmaz DENİZ: "Risale-i Nur’da bir çok yerde bahsi geçen Hazret-i Ali’nin (ra) nazmettiği Celcelûtiye hakkında bilgi verir misiniz? Celcelûtiye nedir? Nasıl bir eserdir? Kime dayanır?" Celc...
Âyetlere dokunarak okumak
473
M. Sur rumuzlu okuyucumuz: “Cevşen’i veya Kur’ân’ı ağız kıpırdatmadan gözümle ve hayalimle okusam geçerli olur mu?”   Allah’ın kitabını ister gözümüzle, ister dilimizle, ister ağız kıpırdatma...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir