Abdullah Bey: “Ölmüş birinin gözleri açık olup kapanmamasının bir hikmeti var mıdır?”

Ümmü Seleme (ra) anlatıyor: Ebû Seleme ölünce Resulullah Efendimiz (asm) yanına girdi. Ebû Seleme’nin gözleri açık bulunuyordu. Resulullah (asm) Ebû Seleme’nin gözlerini mübarek eliyle kapattıktan sonra şöyle buyurdu:

“Ruh kabzedildiği zaman, göz onu arkasından takip eder.”

Bunun üzerine ev halkı ağladı. Resûlullah (asm) buyurdu ki:

“Sakın hayırdan başka bir şey söylemeyiniz. Çünkü melekler söyleyeceğiniz sözlere âmin derler.”

Ardından Peygamber Efendimiz (asm) şöyle duâ buyurdu:

“Allah’ım! Ebû Seleme’ye mağfiret et. Onun derecesini hidayete erdirilenler içinde yükselt. Onun ailesinden bâkî olanlara halef ol, vekil ol. Onlara yardımcı ol. Ey âlemlerin Rabbi! Bizim ve onun günahını affet. Ona kabrinde genişlik ver. Orada kendisini nurlandır.”1

Ebû Hüreyre’nin (ra) bir rivayetinde de Peygamber Efendimiz (asm) soruyor:

“İnsan öldüğü zaman gözleri yukarıya doğru dikilmiş olarak görmez misiniz?” Sahabiler:

“Evet ya Resûlallah!” dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm):

“İşte bu, insan gözünün, ruhu çıkarken arkasından takip ederek bakıp kaldığı zamandır” buyurdu.2

Ölen kimsenin gözleri kapanmayınca, bizim senaryo üreticiler derhal devreye girerler, bir sürü şeyler uydururlar. Dünyada gözü kaldı, yapacak işleri kaldı, dünyasına doymadan gitti, vs. bunlardan sadece bir kaçı. Bunlar gözün açık gitmesinin hikmetini açıklamıyor. Nitekim her insan genelde dünyaya doymadan gidiyor ve genelde her ölenin yapacak çok işi kalıyor.

Gerçek olan, yukarıdaki hadislerin de işaret ettikleri gibi, ruhun çıkışına gözün duyduğu hayranlıktır. Demek can çıkıyorken, kimi insanda göz ruhun arkasından bakıyor; fakat bu sırada can çıktığı için göz kendisinde kapanacak mecal bulamıyor ve açık kalıyor.

Bu durumda ölünün yakınları onun gözünü henüz soğumadan kapatırlar ve gereken diğer cenaze işlemlerini yaparlar.

Dipnotlar:

1- Müslim, 3/96
2- Müslim, 3/97


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

İmamlık sevaplıdır, ama mesuliyetli iştir
130
Çamdibi’nden İbrahim Bey: “İmamların mükâfatı yok mudur? İmamlar cennete beş yüz sene sonradan mı girecek? Böyle bir söylenti var. Aslı nedir?” (daha&helliip;)
Namaz hakkında
68
İbrahim Bey: “Sabah namazında uyanmak ve namazı zamanında kılmak için ne yapmalıyım?” (daha&helliip;)
Barla’da nurla dolu beş gün
177
BARLA DÜNYANIN MERKEZİ Barla rahmete hamil! Barla feyzin ve bereketin taşıyıcısı! Barla ebedü’l-âbâdın latif bir kapısı! Barla asrın İmamına ev sahipliği yapmış, Risale-i Nur’un ilk medresesi! (d...
Alacağı zekata saymak
142
 İzmir’den Okuyucumuz: “Borcunu ödemeye güç yetiremeyen bir alacaklım var. Borcunu zekâtıma sayabilir miyim?” (daha&helliip;)
Kur´ân öğrenme
60
Abdulgani Bey: “Kur’ân öğrenmenin önemi ve fazileti üzerinde durur musunuz?” (daha&helliip;)
Yemek seçmek nimete hürmetsizlik sayılır mı?
101
Seydişehir’den Tûbâ Sarı: “Yemek seçmek nimete hürmetsizlik sayılır mı?” (daha&helliip;)
Engellilere müjde var mı?
254
Nur Hanım: “Risale-i Nur’da engellilere umut kaynağı olacak müjdeler var mıdır?” (daha&helliip;)
Boşanma hakkında
74
Rabia Erden: “Beş aydır eşinden ayrı olan kuzenimin nikâhı düşmüş müdür sizce? Boşanma ve nikâhın düşmesi hakkında bilgi verirseniz sevinirim.” (daha&helliip;)
Allah korkusu
98
Hakan Bey: “Allah korkusu nedir? Allah korkusunun ruhumuzdaki yansımaları nelerdir? İbadetleri Allah korkusuyla mı, Allah sevgisiyle mi yapmalıyız?” (daha&helliip;)
Emr-i mâlâyutak yoktur
83
Yücel Bey: “Ömrünün büyük kısmında aklî melekeleri yerinde olan bir insan, sonrasında aklî melekelerini kaybettiği zaman, hayatının öncesinde işlediği suç ve sevaplarından mesul olup olmadığı hususu b...