Kemaleddin Bey: “Namazda takke takmanın veya sarık sarmanın hükmü nedir?”

Namazda başı örtmek kadınlara farz, erkeklere sünnettir. Namazda erkekler için sünnet olan başta sarık kullanmak ve cübbe giymektir. Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâmın ve Ashab-ı Kirâm’ın (radiyallahü anhüm) namazı sarıkla kıldıklarına dâir rivâyetler çoktur. Ayrıca Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm’ın her defasında sarıklı olarak indiği ve muhtelif zamanlarda İlâhî inayet ve yardım için gelen meleklerin de sarıklı olarak gözüktükleri bilinmektedir.1

Sarık, farz veya vacip olmadığı halde, takva ve azimet ifade eden bir şeâirdir. Sarığın farz veya vacip olmayışı, bu ümmetten zorluğun kaldırılmış olduğunun alâmetidir. Yolda, sokakta ve her yerde sarıkla dolaşmak mümkün olmayabilir. Fakat şahs-ı mânevînin bir takvası ve azimeti olarak hususî alanlarda ve bilhassa namaz esnasında giyilmesi bir sünnetin ihyası açısından önemlidir.

Sarık olmadığında, amellerin niyetlere göre olduğu esasıyla, başı örten bir araç olarak takke de sünnet niyetiyle kullanılabilir.

Allah kabul etsin.

Dipnotlar:

1- Süyûtî, Hâvi, 1/110


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Özür durumları
29
Mütehayyire rumuzlu bayan okuyucumuz: “İki buçuk ay önce ameliyat oldum. Ve sürekli kanama geçirdim. Şimdi şifâ buldum elhamdülillah. Sorularım şunlar: 1-Sürekli kan geldiği günlerde Şâfi mezhebine gö...
Cehennemi kızdıran şirk
28
Erkan Bey: “‘Ateşi insanlar ve taşlar olan Cehennem’den sakının.’ âyetini açıklar mısınız? Bu âyette taşların nazara verilmesinin hikmeti nedir?” (daha&helliip;)
Sünnette gülmek ve gülümsemek
382
Hilâl Hanım: “‘Gülmek kalbi karartır’ diye bir hadis var mı? Varsa kaynağı nedir? Sırrı ve hikmeti nedir? Gülmekte ölçümüz nedir? Peygamber Efendimiz (asm)’in gülmesi nasıldı?” (daha&helliip;)...
Gecelerimizin sünneti: Teravih Namazı
45
Erzurum’dan okuyucumuz: “Teravih namazı hakkında bilgi verir misiniz? Şafiî mezhebinde olan bir kişi teravih namazını ikişer rekât halinde mi kılmak zorundadır? Dört rekât halinde kılan bir imama uyab...
Bedduâ
43
“Babam ağabeyime bedduâ etti. Ağabeyim de bir hafta sonra gölette boğuldu. Babam sonra kendisinde suçluluk duymaya, bedduâ ettiği için çocuğu öldürdüğüne inanmaya başladı. Bundan şimdi çok rahatsız. N...
Çocuk terbiyesinde dayak var mıdır?
335
Tahkik rumuzlu okuyucumuz: “İslâm’da çocuk terbiyesinde dayak var mıdır? Varsa nerelerde, ne zaman ve ne şekilde tatbik edilebilir?” (daha&helliip;)
Otuzuncu Söz üzerine
33
  Mehmet Ali Akten: “Otuzuncu Sözde izahı yapılan ‘Ene’, İkinci makamında geçen ‘Tahavvülât-ı Zerrât’, ‘İmam-ı Mübîn’, ‘Kitâb-ı Mübîn’, ‘Levh-i Mahv’, ‘Levh-i Mahfuz-u Azam’ terimleri ile Üçüncü Nokta...
On Muharrem
32
“On Muharremin tarihî veya dinî önemi nedir? Bu gün aşure pişiriliyor. Bunun sebebi ve hikmeti nedir? Sünnet midir, örf müdür? Bu gün oruç tutulur mu?” (daha&helliip;)
Ehl-i kitabın kestiği hayvanın eti helâl midir?
242
Said Akkaş: “Ehl-i kitabın kestiği hayvanın eti helâl midir? Helâl olduğuna dair fetva varmış ama güvenemiyoruz. Allah’ın adıyla kesilmeyen bütün hayvanlar mundar değil midir?” (daha&helliip;)...
Yerlerin ve göklerin yaratılışı
152
Yalova’dan Meryem Bulutlar: “1-İşârâtü’l-İ’câz’ın 237. sayfasında 2. Mesele’de yeryüzünün yaratılışı anlatılırken yeryüzünün yaratılma maddesi olarak ‘köpük’ten bahsediliyor. Bu ne demektir? Yine İşâr...