Kemaleddin Bey: “Namazda takke takmanın veya sarık sarmanın hükmü nedir?”

Namazda başı örtmek kadınlara farz, erkeklere sünnettir. Namazda erkekler için sünnet olan başta sarık kullanmak ve cübbe giymektir. Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâmın ve Ashab-ı Kirâm’ın (radiyallahü anhüm) namazı sarıkla kıldıklarına dâir rivâyetler çoktur. Ayrıca Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm’ın her defasında sarıklı olarak indiği ve muhtelif zamanlarda İlâhî inayet ve yardım için gelen meleklerin de sarıklı olarak gözüktükleri bilinmektedir.1

Sarık, farz veya vacip olmadığı halde, takva ve azimet ifade eden bir şeâirdir. Sarığın farz veya vacip olmayışı, bu ümmetten zorluğun kaldırılmış olduğunun alâmetidir. Yolda, sokakta ve her yerde sarıkla dolaşmak mümkün olmayabilir. Fakat şahs-ı mânevînin bir takvası ve azimeti olarak hususî alanlarda ve bilhassa namaz esnasında giyilmesi bir sünnetin ihyası açısından önemlidir.

Sarık olmadığında, amellerin niyetlere göre olduğu esasıyla, başı örten bir araç olarak takke de sünnet niyetiyle kullanılabilir.

Allah kabul etsin.

Dipnotlar:

1- Süyûtî, Hâvi, 1/110


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Ameller arasında tercih yaparken
85
Elazığ’dan okuyucumuz: “Ben farz haccımı yaptım. Maddî imkânım da yerinde. Tekrar nafile olarak hacca gitmek istiyorum. Ancak bazı kişiler tarafından, ‘Çevrende bu kadar yoksul ve fakir kişiler varken...
Düğünde gelinlik giyilmesi caiz mi?
356
Eyüp Demir: *“İyi günler benim sorum düğünler hakkında şöyle ki; gelinin gelinlik giymesi dinen caiz midir? Düğünlerde erkekler ve kadınlar ayrı olmak şartıyla halay vs. oyunlar oynayabilirler mi? Düğ...
Tevhîd-i Kıble etmek ne demektir?
118
Aysun Hanım: “Risâle-i Nur’da geçen ‘Tevhîd-i Kıble etmek’ ne demektir?” (daha&helliip;)
Biz peygamber seçmek değil, inanmak mevkiindeyiz
95
A. Haksever: “Bazı iddialara rastlıyorum. Kadından peygamber neden gelmemiştir? İzah eder misiniz?” (daha&helliip;)
Allah´ın bizim ibâdetimize ne ihtiyâcı var?
200
İstanbul’dan Adem bey: “Kur’ân bizi ısrarla neden ibâdete dâvet etmektedir? Allah’ın bizim ibâdetimize ihtiyacı var mıdır?” (daha&helliip;)
Allah’a Sığınma
97
İstanbul’dan Melike Kabay: “Namaz tesbihatında geçen ‘Min Fitneti’n-Nisa’ duâsının kadınlar için ne hikmeti vardır?” (daha&helliip;)
İman ve küfür üzerine
566
  Kâzım Bey: “Mesnevî-i Nûriye’de (s. 76) geçen, ‘İ’lem Eyyühel-Aziz! Kâfirlerin, Müslümanlara ve ehl-i Kur’ân’a düşman olmaları küfrün iktizasındandır. Çünki küfür imana zıddır. Maahaza Kur’ân, kâfir...
Riyadan şirke, şirkten riyaya yollar var
59
Hayati Bey: “‘Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey, Allah’a ortak koşmalarıdır” 1 hadisi nasıl anlaşılmalıdır?” (daha&helliip;)
Kur’ân’da Her Şey Vahiy Ürünüdür
110
İstanbul/Pendik’ten Nihan Ürün: “Kur’ân neden âyetlerin iniş sırasına uygun olarak yazılmamıştır? Bunu merak ediyorum.” (daha&helliip;)
Secde Ayetleri
79
Almanya / Bonn'dan Ayşegül Cankurtaran: "Kur'ân'da secde lafzı geçen âyetler var. Bunların tamamında secde yapmamız vâcip değil. Neden bazı âyetler secde yapmamızı gerektirdiği halde, bazıları gerekti...