Kemaleddin Bey: “Namazda takke takmanın veya sarık sarmanın hükmü nedir?”

buy ambien online no prescription

Namazda başı örtmek kadınlara farz, erkeklere sünnettir. Namazda erkekler için sünnet olan başta sarık kullanmak ve cübbe giymektir. Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâmın ve Ashab-ı Kirâm’ın (radiyallahü anhüm) namazı sarıkla kıldıklarına dâir rivâyetler çoktur. Ayrıca Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm’ın her defasında sarıklı olarak indiği ve muhtelif zamanlarda İlâhî inayet ve yardım için gelen meleklerin de sarıklı olarak gözüktükleri bilinmektedir.1

buy alprazolam online without prescription

Sarık, farz veya vacip olmadığı halde, takva ve azimet ifade eden bir şeâirdir. Sarığın farz veya vacip olmayışı, bu ümmetten zorluğun kaldırılmış olduğunun alâmetidir. Yolda, sokakta ve her yerde sarıkla dolaşmak mümkün olmayabilir. Fakat şahs-ı mânevînin bir takvası ve azimeti olarak hususî alanlarda ve bilhassa namaz esnasında giyilmesi bir sünnetin ihyası açısından önemlidir.

diazepam online without prescription

Sarık olmadığında, amellerin niyetlere göre olduğu esasıyla, başı örten bir araç olarak takke de sünnet niyetiyle kullanılabilir.

buy soma online without prescription

Allah kabul etsin.

buy adipex online

Dipnotlar:

valium for sale

1- Süyûtî, Hâvi, 1/110


buy ativan without prescriptionbuy tramadol online buy klonopin no prescription buy zolpidem online xanax online no prescription provigil for sale ultram online no prescription buy phentermine online