Yozgat’tan Özcan DEMİR: “Gece teheccüd namazında nafile yerine kaza namazı kılmak mı daha uygundur?”

Eğer kaza namazı borcu varsa, kaza namazı kılmak daha uygun olur. Çünkü borcu ödemek öncelik taşır. Bu durumdaki kişi, gece kalkar ve teheccüt namazı vaktinde kaza namazına niyet ederek kaza namazı kılarsa, bu namazıyla inşallah teheccüt namazı da kılmış sayılır. Ayrıca teheccüt namazına niyet etmesine gerek yoktur. Çünkü teheccüt namazı için esas olan, gece fiilen kalkıp namaz kılmaktır.

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Bir ihlâs düstûru
12
Ali Bey: “Muhatabın hatasına binâen ders yapılır mı? Bunu aksülamel, dersteki ihlâs ve tesanüd açısından değerlendirir misiniz?” (daha&helliip;)
Zaruret halinde Mezhep değiştirme
109
Elazığ’dan Okan Babat: “Her hangi bir mezhebi taklit eden bir şahıs zarûret halinde başka bir mezhebe geçebilir mi? Meselâ Şâfiî’den Hanefî’ye geçiş gibi.” (daha&helliip;)
Yirmi Dördüncü Lem’a’nın diliyle tesettür
42
  İ. Can: “Cilbab ne demektir? Vücut hattını örten elbisenin üzerine bir de tek parça olan ve vücudu baştan ayağa örten bir çarşaf (pardösü) şart mıdır? Böyle bir şey var mı?” (daha&helliip;)...
Hastalıklar, musibetler ve kader
19
Trabzon’dan Fatih Menderes: “Hastalıkları, musîbetleri, doğuştan getirilen sakatlıkları ve sonradan meydana gelen müzminleşmiş yaraları kader açısından nasıl değerlendirebiliriz?” (daha&helliip;)...
Göz hakkı , kul hakkı !
156
Bursa’dan Eyüp OTMAN: “Göz hakkı nedir? Yol kenarındaki bir ağaçtan göz hakkı diye orada yiyecek kadar alınabilir mi? Bu kul hakkı olur mu?” (daha&helliip;)
Zirve makam: Kulluk makamı
22
Ahmet Feyzi Can: “Teşehhütte ‘abduhu’ ne demektir?” (daha&helliip;)
Boşanma hakkında
13
Rabia Erden: “Beş aydır eşinden ayrı olan kuzenimin nikâhı düşmüş müdür sizce? Boşanma ve nikâhın düşmesi hakkında bilgi verirseniz sevinirim.” (daha&helliip;)
On Muharrem
12
“On Muharremin tarihî veya dinî önemi nedir? Bu gün aşure pişiriliyor. Bunun sebebi ve hikmeti nedir? Sünnet midir, örf müdür? Bu gün oruç tutulur mu?” (daha&helliip;)
Kabirde sorgu ve azap
35
Celalettin Güntekin: “Kabirde sorgu sadece imani meselelere ait olup, ameli meselelerde sorgu mahşerde değil midir? Ameli bir mesele için kabirde sorgu olmadığı halde azap var mıdır? Varsa bu adaletle...
Yer küremizin seyahati
14
Mehmet Bey: “33. Sözün 22. Penceresinde bahsi geçen, “Hangi tesadüf şu acaib-i masnuat ile dolu sefine-i Rabbaniyeyi bir meşher-i acaib yaparak yirmi dört bin sene bir mesafede, bir senede sür’atle çe...