Yozgat’tan Özcan DEMİR: “Gece teheccüd namazında nafile yerine kaza namazı kılmak mı daha uygundur?”

Eğer kaza namazı borcu varsa, kaza namazı kılmak daha uygun olur. Çünkü borcu ödemek öncelik taşır. Bu durumdaki kişi, gece kalkar ve teheccüt namazı vaktinde kaza namazına niyet ederek kaza namazı kılarsa, bu namazıyla inşallah teheccüt namazı da kılmış sayılır. Ayrıca teheccüt namazına niyet etmesine gerek yoktur. Çünkü teheccüt namazı için esas olan, gece fiilen kalkıp namaz kılmaktır.

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Muayyen günlerde diş kaplama ve kabir ziyâreti
89
Alanya’dan Hasan Yaman: “Kadınların muayyen günlerinde diş kaplama yaptırmalarında bir sakınca var mıdır? Yaptırmışsa sökmesi gerekir mi? Muayyen günlerde kabir ziyâreti yapılır mı?” (daha&helliip;)...
Bediüzzaman’ın hakkı için
96
  Abdullah Bey: “Kastamonu Lâhika’sında seksen sekizinci sayfada, ‘Sakın, sakın; dünyâ cereyanları, husûsan siyâset cereyânları ve bilhassa hârice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın’ cümlesinde g...
Alış verişte yabancı Marka
104
Nergis Hanım: “Bazı markaların Müslümanlara saldıran ülkelere yardım ettiği söyleniyor ve bu markaları satın almayın deniliyor. Acaba bu markaları almasak bile bunların satıldığı marketlerden alış ver...
Haramla ilgili sorular
46
KKTC’den Ahmet Canlar: *“1- Elbiseme köpek salyası döküldü; Şafiî mezhebine göre nasıl temizleyebilirim? 2- Ramazan’da fıtır sadakasını Kıbrıs şartlarına göre nasıl ve ne kadar ödeyebilirim? 3- Elimiz...
Tenkit ve tefani üzerine
52
  İsmâil Bey: “‘Üstadımız birbirinizi tenkit etmeyiniz’ derken; bazıları müsbet ve menfî tenkit olduğunu söylüyorlar. Tenkit konusunu açıklar mısınız?” (daha&helliip;)
Kurban Bayramı günü ve Rüyet-i Hilâl meselesi
335
İstanbul’dan Hüseyin Tetik ve Ümraniye’den Havva Kösebaşkan: “Arabistan ve Arap ülkeleri kurban bayramını bizden bir gün sonra, yani Cuma günü kutluyor. Biz, hacılar Arafat’ta iken kurban kesmiş oluyo...
Zekâtın hesabı
48
Niyazi Şahin: “2003 yılı Kasım ayında 10 milyar TL parası olan birisi 10 milyar liranın zekâtını vermiş. Fakat 2004 Şubat ayında 5 milyar TL’sı daha birikmiş (toplam 15 milyarı olmuş). 2004 Kasım ayın...
Cennet ve Cehennemde elbiselerimiz
1.293
Nazım Bey: “Yirmi Sekizinci Mektubun Dördüncü Nüktesinde geçen mahşerde diriliş keyfiyeti hakkındaki soru ve cevabı izah eder misiniz?” (daha&helliip;)
Kurban kesmenin faziletleri ve şartları
1.976
Abidin Bey: *“Kurban kesmenin faziletleri nelerdir? Kurbanlık alımlarında nelere dikkat edilmelidir? Kurbanlığı, kestikten sonra tartılıp etinin kilosu üzerinden parası verilmek üzere almak caiz midir...
Titrenecek bir hukuk: Anne-baba hukuku
442
Mersin’den Habibe Yıldırım: “Anne-baba hukukunu gözetmemenin neticeleri nelerdir?” (daha&helliip;)