Müşahhas deliller ve iman imtihanı

Semih bey: “1-Kur’ân’ın birçok ayetinde düşünmemiz istenirken, somut kanıt gösterilmeden iman kavramından söz edilmesinin hikmeti nedir? 2-Yaratıcı’nın ibadet istemesinin hikmeti nedir? Sevgi içimizde değil midir? 3-Peygamberler de insan oldukları halde, onlara Allah’ın varlığı somut bir şekilde kanıtlanıyor. Peki diğer insanlardan bu neden esirgeniyor? Burada ayırım yapılmış olmuyor mu?”

BÜTÜN ÂLEM SOMUT DELİLDİR

İslamiyet’te iman, gayba imandır. Bununla beraber, imanın özünde istediğiniz tarzda somut kanıt sayısız derecede vardır.

Bütün âlem sonsuz kudrete, rahmete ve san’ata kanıttır. Bunca âlem, bunca yaratılmışlar ve bunca eserler Yaratıcıya, kudret ve rahmet sahibine ve Sani-i Zülcelal’e sayısız somut kanıttan başka bir şey değildir.

Kur’ân birçok ayetiyle aklımıza somut kanıt sunar. Mesela der ki:

“Hayvanlarda size deliller vardır: Zira size onların karınlarındaki işkembe ile kan arasından, halis bir süt içiriyoruz ki içenlerin boğazından afiyetle geçer.”1

Kan ve fışkı ortasında süt yaratan Halık Teâlâ, kendi varlığına ve rahmetine kanıt olarak sütü gözümüze sokuyor!

Bundan daha etkili somut kanıt aranabilir mi?

İMAN BİR İMTİHANDIR

Diğer yandan, iman bir imtihandır. Vicdanla hissedilir, kalple şehadet edilir.

Beş duyumuzla tespit edilmez.

Zaten beş duyumuzla tespit edilen bir şeye iman denmez!

Dolayısıyla somut kanıttan kastınız, imanın beş duyu organımızdan birisi ile tespiti meselesi ise boşuna bekliyoruz demektir. Çünkü gözümüzle gördüğümüz, elimizle dokunduğumuz, kulağımızla işittiğimiz bir şeye biz iman ettik demiyoruz; gördük, dokunduk, işittik diyoruz. Görmek, dokunmak ve işitmek ise, imanın verdiği hazzı, huzuru, sevabı ve feyzi vermez.

Peygamberlerin de görme, dokunma ve işitme duyularıyla imanı tespitleri mümkün olmamıştır. Peygamberlerin imanı da gayba imandır. Dolayısıyla peygamberlere iltimas geçilmiş değildir.

Bilakis Peygamberler herkesten ziyade gayba iman etmişlerdir ve herkesten ziyade imtihana tabi tutulmuşlardır.

İBADETE MUHTAÇ OLAN BİZİZ

Allah’ın bizden ibadet istemesine gelince…

İbadete Allah’ın değil; bizim ihtiyacımız vardır. Hasta olan biziz ve ibadetle hasta kalbimizi tedavi etmeye, azgın nefsimizi ıslah etmeye, kör hissimize ve zorba hevesatımıza istikamet vermeye muhtaç olan biziz!

Bu konuyu Bediüzzaman Hazretleri bir misal ile açıklıyor.

Mesela sen hastasın ve doktora gidiyorsun, tedavi oluyorsun.

Doktor sana reçete yazıyor ve bu ilaçları kullanman için sıkı sıkıya tembih ediyor.

Sen, “Ey doktor! Ne münasebet! Benim ilaç kullanmama senin ne ihtiyacın var? İster kullanırım, ister kullanmam! İyileşme isteği benim içimde değil midir?” diyebilir misin?2

Aynen bu misalde olduğu gibi, sevgi benim içimde var; ister ibadet yaparım, ister yapmam demeye bizim hakkımız yoktur.

Eğer böyle diyerek ibadetten uzaklaşırsak, kalbimiz katılaşır, vicdanımız körleşir ve şeytan bizi kendine esir eder.

Allah’a kul olmaktan kaçarken, nefsimiz bize biner ve şeytana kul olmaktan yakamızı kurtaramayız.

SEVGİ İÇİMİZDE Mİ?

İçimizdeki sevgiye gelince…

İçimizde Allah sevgisi olabilir şüphesiz. Olmalıdır da. Bu tabii ki güzel şeydir.

Fakat bu yüce sevginin göstergesi imandır, ahlâktır, ibadettir.

Öte yandan bu sevgi iman ile, ahlâk ile, ibadet ile takviye ve himaye ister. İçimizdeki Allah sevgisi güçlendirilmez ise, korumaya alınmaz ise, huylarımızda ve davranışlarımızda varlığını hissettirmez ise, yalın haliyle bizi mesuliyetten kurtarmadığı gibi, zamanla dünyevî menfaatler yüzünden körleşebilir.

Dipnotlar:
1- Emirdağ Lâhikası, s. 368.
2- Lem’alar, s. 329

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Her nefesi son nefes bilmeli
578
Osmancık’tan okuyucumuz: “Ömrünü küfür ve dalâletle geçiren bir insanın son ânında iman etmesi o insanı kurtarır mı?” Yermuk Savaşı’nda Rum ordusunun büyük komutanlarından Cerece, kendi safların...
İbadet dili üzerine
653
Yunus Seven: “Ana dilimizde anlayarak ve farkına vararak ibadet etmemiz neden yanlış bulunuyor? Bunu açıklayabilir misiniz?”   İnsanın inandığı dinin tabirlerini, terimlerini, duâlarını, âyetle...
Ramazan ayında lokanta çalıştırmak
1.772
Mersin’den Hüseyin Bey: “Mersin’de lokantacı bir arkadaşım var. Ramazan ayında lokanta çalıştırmamın bir sakıncası var mıdır? Ramazan ayında oruç tutmayanlardan kazanan lokantanın kazancı helâl midir?...
Kaza namazı ve vitir namazının kazası
4.628
Kıbrıs’tan Aziz Badıllı: “Kaza namazlarını kılarken sadece farzın mı kazasını kılıyoruz? Yatsıdan sonra kılınan vitir namazının da kazasını kılmamız gerekiyor mu?”   Kaza namazı sadece far...
Kadir Gecesi ne zaman?
1.684
Antalya’dan Hasan Aksoy: “Bir kardeşimiz, “İmam-ı Şaranî’ye göre bu sene Kadir Gecesi 11 Temmuz 2015 Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecedir” diyor ve kendisinin de aynı kanaatte olduğunu söylüyor. Bedî...
Teravih namazıyla ilgili bazı hususlar
581
Cemaate geç gelen birisi teravih namazını nasıl tamamlar? Cemaate geç gelen birisi, cemaatin yatsı namazını kıldığını anlarsa, önce kendisi yatsı namazını kılar. Ardından, teravih namazı kılan ima...
İman ile amel-i salih birbirini beslemeli
642
Ali Bey: “Amele yansımayan bir iman kurtuluş vesikası olabilir mi? Risale-i Nur okuyanın imansız kabre girmeyeceği müjdesini açıklar mısınız? Ne demektir? Bir an-ı seyyâle iman ve intisap ne demektir?...
Kaza namazı üzerine
528
Abdullah Er: “Geçmişte kılamadığım namazlarımı kaza etmek istiyorum. Kaza namazını, her vakit namazının arkasından kılabilir miyim, yani kıldığım vakit namazın arkasından bir günlük beş vakit namaz kı...
Neden namaz kılıyoruz?
18.725
Zübeyir Yürekli: “Neden namaz kılmamız gerektiği üzerinde durabilir misiniz?” İbadetlerde taabbüdilik vardır; yani ibadetin ibadet olma özelliği, bize onu emir olarak algılama ve emri yapma niteliği ...
Sehiv secdesi
756
Cevat Bey: “Hanefî mezhebine göre sehiv secdesi nasıl yapılır? Tahıyyâttan sonra mı? Salâvatlardan sonra mı yapılır?”   Düşmez, yanılmaz, hata yapmaz, unutmaz, sehiv yapmaz bir Allah’tır. ...
Günahları eriten ay geliyor
667
Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Kim Ramazan ayının orucunu inanarak, Allah’tan sevap umarak ve bağışlanma dileyerek tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” 1 Bu umumî bir af kânunudur. Kim b...
Namaz hakkında
538
Hilmi Bey: “1-Namaz sonrasında ‘Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ hû’ demek bid’at mıdır? 2-Gündüz cemaatle kılınan namazlarda neden gizli okunuyor? Gece cemaatle kılınan namazlarda neden açıktan o...
Namazın bize kazandırdıkları
4.348
A. Okuyan: “Namazın bize neler kazandırdığını iyi niyetle ve öğrenmek için soran bir arkadaşım var. Bu konuyu da işler misiniz?” Namaz öncelikle bize inşallah Allah’ın rızasını kazandırır. Bu özelli...
Lohusalık döneminde namaz
1.979
İsmet Aktaş: “Lohusalık döneminde kılınamayan namazların kazası gerekir mi?” Loğusalık döneminde kılınmayan namaz için kaza yoktur.
Cemaat namazını tamamlama
758
Abdülkadir Eken: “Öğle namazının son rekâtına yetişen kimse namazını nasıl tamamlar. Detaylı bir şekilde açıklar mısınız?” Cemaatle namazda imama sonradan yetişen ve namazın bir veya birkaç rek’âtini...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir