Mi’rac hadisi Yahudi uydurması mıdır?

İzmir’den Yasin Göktay: “İnternette Mi’rac hadisini inkâr eden hocalar var. Hatta Yahudi uydurması diyen bile var. Bu nedir? Buna ne cevap verilebilir?”

 

İLAHİYATÇILARA YAKIŞMIYOR

İnternette Mi’racı tartışan inkârcı bir üslûba sahip İlahiyatçıları ben de izledim. İlahiyat gibi akademik bir kurumun ürünü olmaları açısından tam bir facia! Yazık ki, yazık! Bir kısmı Prof titrli, bir kısmı titrsiz bu hocalar öyle bir tahribatın içindeler ki, ne yaptıklarının farkında değiller. Yıkıcı fikirleriyle ulemai’s-su’ makamına oturmuşlar. Ama ben onlara ulemai’s-su’ demeyeceğim. Niyetlerinin yıkmak olmadığı, kavramaktan aciz oldukları meseleler bulunduğu, ama kibrin kendilerini uçurduğu kanaatindeyim. Akıllı meczup hükmünde, bir cerbeze dolmuşuna binmişler, “ayvallah” diye diye gidiyorlar.

Sormak lâzım: Bu gidiş nereye?

Hocaları anlamak istiyorum. Kendimi zorluyorum: Ama bir helva çıkmıyor. Bu gün Müslümanlar bunca belânın içindeyken, hak, hukuk, adalet, barış, dürüstlük, merhamet, kardeşlik gibi en has Kur’ânî değerler gâvurlar tarafından değil, Müslümanlar tarafından çiğnenirken, İlahiyat eğitimi yapmış hocaların mümkün mertebe Müslümanların derdine deva olacak kelâm üretmeleri kendilerinden beklenirken, kalkmış Peygamberimizin (asm) hadislerini ve Mi’racını tartışıyorlar.

EYVALLAH

Eyvallah; tartışsınlar… Uluorta hadislerin sıhhatini eleştiriyorlar. Eyvallah; eleştirsinler. Ama maalesef akademik olmaktan uzak, sığ, çiğ, saldırgan, hırçın, kendileri gibi düşünmeyenleri dışlayıcı, küçümseyici, bin dört yüz yıllık İslâm müktesebatını “gelenekçi” yaftasıyla silip atan, kibirli bir üslûp! Bir ümmete küfretmedikleri kalmış!

Gelenekçi dedikleri ümmet, hadislere ve Mi’raca sahip çıkıyor ya… Bu durum, hocaları çıldırtıyor. Kur’ân varken, yanına bir de hadis koymak da neymiş efendim? Ümmet bin dört yüz yıldır sapıtmış! Bir tek bunlar doğru!

İlahiyatçılara yakışmıyor.

Öncelikle tartışma adabı yok! Bir konuyu sorgulayacaksanız, konunun lehte aleyhte insafla savunucu uzmanları olur; değil mi? Tartışma sahanızda bir siz varsınız, bir de sizin savunduklarınızı savunanlar… Nerede karşıt görüşlü zevat?

Rivayetlerin sıhhatleri konusunu ele alıyorsunuz. Peki, ama sizin alanınız hadis usûlü değil! Ne yapacağız şimdi? Sizin bütün çırpınmalarınız cerbeze hesabına geçti! Boşa gitti!

Hadisleri öldürdünüz. Buhari ve Müslim gibi sizden çok daha şüpheci, ama ciddî ve ilim adamı olan zevatın cerh ve tadilinden geçmiş ravilerin hukukunu çiğnediniz. Uydurmalara karşı olabildiğince tedbir almakta ve rivayetleri sıhhat derecesine göre tasnif etmekte insanlık tarihinin en duyarlı toplumunu oluşturan İslâm ümmetinin hukukunu çiğnediniz, basiretini yok saydınız, titizliğini ketmettiniz.

Üslûbunuz akademik değil, kavgacı, itici, yıkıcı ve soğuk. Sizi nereye koyacağız?

İLİM ADAMI KİMLİĞİNİ UNUTMUŞSUNUZ

Ümmeti kucaklamıyorsunuz, öteliyorsunuz ve ayrıştırıyorsunuz. Selef âlimlerini küçümsüyorsunuz. İlk dönem-son dönem, muhaddislerin haklarını ketmediyorsunuz. Hukuklarını tarumar ediyorsunuz. Hadis Usûlü müktesebatını yerle bir ediyorsunuz!

İfrat derecede şüpheciliğiniz var. İlim adamında şüphe olmalı; eyvallah! Şüphe merakı kamçılar; merakla yeni bilgiler keşfedilir ve ortaya yeni ürünler çıkar. Ümmet bundan istifade eder. Size de duâ eder.

Ama sizinkisi bir ucube olmuş! Sizinkisi şüphe-perestlik! Üstelik şüpheciliği kendi alanınızda kullanmamışsınız! Kendi alanınızın çivisi mi çıktı? Dolayısıyla ortaya yeni ürün değil; yeni fitne alanları çıkmış! A alanında uzmanlık yapmışsınız; Balanında ahkâm kesiyorsunuz! Haddinizi aşmışsınız! Bu ne çorba, bu ne lahana turşusu?

İddialarınız delilsiz! Farklı yorumlara alıcılarınızı kapatmışsınız! Mi’rac hadisinin Yahudi uydurması olduğu gibi, hacminizi aşan mesnetsiz bir iddiayı sallayıp durmuşsunuz! Delil ibraz etmiyorsunuz! Bol bol demagoji; aferin size! Millete fitne tohumu atmak demek size kaldı! Böyük görev!

Buhari’de ve Müslim’de yer alan Mi’rac hadisinin sıhhatini merak ediyorsanız, hadis usûlü okuyun da gelin! Ama yarım okumayın! Yarım hoca dinden eder; duymadınız mı? Okumak istemiyorsanız, bir uzmana sorma nezaketinde bulunun! Sormak istemiyorsanız, kendi alanınızın dışına çıkmayın! Çıkmak istiyorsanız, edepli, insaflı ve saygılı olun! Kibrinizin, heykelinizi yutmasına izin vermeyin. Sokak adamı değilsiniz. İlim adamı kimliğinizi unutmayın!

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Yüz şehid sevabı nasıl kazanılır?
1.019
Aydın’dan Turgay Namdar: “Fesad-ı Ümmet zamanda benim bir sünnetime ittiba eden yüz şehidin ecrini kazanabilir. Hadisinde geçen bisünneti kelimesinin anlamı nedir. Buradan -benim sünnetimi-, -benim he...
Sadaka üzerine
803
Edirne’den okuyucumuz: “Sadaka nedir? Kimlere nasıl, ne kadar ve ne zaman sadaka verilir? Dilenciye verilen şey sadaka mıdır? Hadise göre sadakanın ömrü uzattığı doğru mudur? Öyleyse ecelin değişip de...
Hadîs ve vahiy
1.155
Selçuk Bey: “Sahabeler bazen Peygamber Efendimiz’e (asm) ‘Bu Allah’ın emri midir? Yoksa senin fikrin midir?’ diyor. Ve bakıyoruz, sahabenin fikri kabul görüyor. Sahabe fikrinin, Peygamber Efendimiz’in...
Peygamber Efendimiz (asm) Peygamber oluncaya kadar nasıl iba...
3.229
Cemal Özkaya: “Peygamber Efendimiz (asm) Peygamber oluncaya kadar nasıl ibadet ederdi? Namaz, oruç, vs. ibadetlerini nasıl yapardı?”   Peygamber Efendimize (asm) peygamberlik görevi verilme...
“Levlake” Hadisini destekleyen ayet var mıdır?
501
Karadeniz Ereğli’den Muhammed Danışmaz: “Levlake hadisini destekleyen âyet var mıdır?”   MÂNÂ İTİBARİYLE SIKINTI YOK Meşhur levlake hadisini hatırlatalım: Cenâb-ı Hak Peygamber Efendimiz’e...
Kıyamet ve ebedî saadet
1.260
İsveç’ten okuyucumuz: “Kıyametten sonra insanlık için saadet var mıdır? Risale-i Nur’da bu konuda neler söylüyor?”   ŞAHSIMIZIN KIYAMETİ ÖLÜMDÜR Kıyametten sonra insanlığı ebedî bir saadet b...
Ufuk-u âlâda ezeli saatler
602
Bu gece Mi'rac Gecesi. Kâinat Efendisi Hazret-i Muhammed’in (asm) kâinat ötesine, vücup âlemine, İlâhî huzura dâvet ve kabul edilişinin izini, hatırasını, feyzini taşıyan gece bu gece. Affın, merhame...
Miraçta beş vakit namazın farz kılınması
14.248
Şanlıurfa/Birecik’ten Erkan Akgül: “Mîraç gecesinde Peygamber Efendimizin (asm) Hazret-i Musâ (as) ile görüşerek birkaç kez Cenab-ı Hakk’ın katına çıkıp namaz vakitlerinin sayısı hakkında görüşme yapt...
Adem-i kabul ve kabul-ü adem
1.244
Hasan Bey: “Adem-i kabul ile kabul-ü adem’i izah eder misiniz? Ayrıca adem-i tasdik ne demektir?”   İmanla küfür, hidayetle dalâlet, doğrulukla yanlışlık, Hak ile bâtıl Hazret-i Âdem’den (a...
Hadisler, Kudsî Hadisler ve âyetler
1.725
İstanbul’dan okuyucumuz: “Sahabeler bazen Peygamber Efendimiz’e (asm); “Bu Allah’ın emri midir? Yoksa senin fikrin midir?” diyor. Ve bakıyoruz, sahabenin fikri kabul görüyor. Sahabe fikrinin, Peygambe...
Gayr-i müslimlerle dostluk
495
Bursa/Gemlik’ten Ali AYDIN: “Mâide 51’de: ‘Ey iman edenler! Yahûdî ve Hıristiyanları dost olarak benimsemeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlara dost olursa, o da onlardandır’ buyurma...
İslâm’da doğru bilginin kaynakları nelerdir?
4.668
Salih Bey: “İslâm’da doğru bilginin kaynakları nelerdir? Her duyduğumuzu doğru bilgiden sayabilir miyiz?”   İSLÂMİYET ZÜLCENAHEYNDİR Her duyduğumuzu doğru bilgiden saymayı Kur’ân nehyediyo...
Nazardan korunmak için
19.241
Adana’dan bayan okuyucumuz: “Nazar var diye üç ihlâs ve bir fâtiha okuyarak nazarlı kimsenin başında tuz çeviriyorlar. Bu işlem ne derece doğrudur? Başkalarına nazarımız değmemesi için nelere dikkat e...
Vahiy kavramları üzerine
744
Yüksel Bey: “Kutsi hadis ne demektir? Allah’ın sözü mü, Resulullah’ın sözü mü? Âyete ve hadise göre farkı nedir?”   Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâmın (asm) pâk gönlüne nazil olan v...
İman, fısk ve inkâr
490
Cabir Bey: “Fâsık kime denir? Namazı keyfî olarak terk edene fâsık denir mi? Büyük günahlardan birini işleyen fâsık mıdır? İnanıp amel etmeyen kimselerin durumu nedir? Dinî vecibelerini yerine getirme...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir