Mi’rac hadisi Yahudi uydurması mıdır?

İzmir’den Yasin Göktay: “İnternette Mi’rac hadisini inkâr eden hocalar var. Hatta Yahudi uydurması diyen bile var. Bu nedir? Buna ne cevap verilebilir?”

 

İLAHİYATÇILARA YAKIŞMIYOR

İnternette Mi’racı tartışan inkârcı bir üslûba sahip İlahiyatçıları ben de izledim. İlahiyat gibi akademik bir kurumun ürünü olmaları açısından tam bir facia! Yazık ki, yazık! Bir kısmı Prof titrli, bir kısmı titrsiz bu hocalar öyle bir tahribatın içindeler ki, ne yaptıklarının farkında değiller. Yıkıcı fikirleriyle ulemai’s-su’ makamına oturmuşlar. Ama ben onlara ulemai’s-su’ demeyeceğim. Niyetlerinin yıkmak olmadığı, kavramaktan aciz oldukları meseleler bulunduğu, ama kibrin kendilerini uçurduğu kanaatindeyim. Akıllı meczup hükmünde, bir cerbeze dolmuşuna binmişler, “ayvallah” diye diye gidiyorlar.

Sormak lâzım: Bu gidiş nereye?

Hocaları anlamak istiyorum. Kendimi zorluyorum: Ama bir helva çıkmıyor. Bu gün Müslümanlar bunca belânın içindeyken, hak, hukuk, adalet, barış, dürüstlük, merhamet, kardeşlik gibi en has Kur’ânî değerler gâvurlar tarafından değil, Müslümanlar tarafından çiğnenirken, İlahiyat eğitimi yapmış hocaların mümkün mertebe Müslümanların derdine deva olacak kelâm üretmeleri kendilerinden beklenirken, kalkmış Peygamberimizin (asm) hadislerini ve Mi’racını tartışıyorlar.

EYVALLAH

Eyvallah; tartışsınlar… Uluorta hadislerin sıhhatini eleştiriyorlar. Eyvallah; eleştirsinler. Ama maalesef akademik olmaktan uzak, sığ, çiğ, saldırgan, hırçın, kendileri gibi düşünmeyenleri dışlayıcı, küçümseyici, bin dört yüz yıllık İslâm müktesebatını “gelenekçi” yaftasıyla silip atan, kibirli bir üslûp! Bir ümmete küfretmedikleri kalmış!

Gelenekçi dedikleri ümmet, hadislere ve Mi’raca sahip çıkıyor ya… Bu durum, hocaları çıldırtıyor. Kur’ân varken, yanına bir de hadis koymak da neymiş efendim? Ümmet bin dört yüz yıldır sapıtmış! Bir tek bunlar doğru!

İlahiyatçılara yakışmıyor.

Öncelikle tartışma adabı yok! Bir konuyu sorgulayacaksanız, konunun lehte aleyhte insafla savunucu uzmanları olur; değil mi? Tartışma sahanızda bir siz varsınız, bir de sizin savunduklarınızı savunanlar… Nerede karşıt görüşlü zevat?

Rivayetlerin sıhhatleri konusunu ele alıyorsunuz. Peki, ama sizin alanınız hadis usûlü değil! Ne yapacağız şimdi? Sizin bütün çırpınmalarınız cerbeze hesabına geçti! Boşa gitti!

Hadisleri öldürdünüz. Buhari ve Müslim gibi sizden çok daha şüpheci, ama ciddî ve ilim adamı olan zevatın cerh ve tadilinden geçmiş ravilerin hukukunu çiğnediniz. Uydurmalara karşı olabildiğince tedbir almakta ve rivayetleri sıhhat derecesine göre tasnif etmekte insanlık tarihinin en duyarlı toplumunu oluşturan İslâm ümmetinin hukukunu çiğnediniz, basiretini yok saydınız, titizliğini ketmettiniz.

Üslûbunuz akademik değil, kavgacı, itici, yıkıcı ve soğuk. Sizi nereye koyacağız?

İLİM ADAMI KİMLİĞİNİ UNUTMUŞSUNUZ

Ümmeti kucaklamıyorsunuz, öteliyorsunuz ve ayrıştırıyorsunuz. Selef âlimlerini küçümsüyorsunuz. İlk dönem-son dönem, muhaddislerin haklarını ketmediyorsunuz. Hukuklarını tarumar ediyorsunuz. Hadis Usûlü müktesebatını yerle bir ediyorsunuz!

İfrat derecede şüpheciliğiniz var. İlim adamında şüphe olmalı; eyvallah! Şüphe merakı kamçılar; merakla yeni bilgiler keşfedilir ve ortaya yeni ürünler çıkar. Ümmet bundan istifade eder. Size de duâ eder.

Ama sizinkisi bir ucube olmuş! Sizinkisi şüphe-perestlik! Üstelik şüpheciliği kendi alanınızda kullanmamışsınız! Kendi alanınızın çivisi mi çıktı? Dolayısıyla ortaya yeni ürün değil; yeni fitne alanları çıkmış! A alanında uzmanlık yapmışsınız; Balanında ahkâm kesiyorsunuz! Haddinizi aşmışsınız! Bu ne çorba, bu ne lahana turşusu?

İddialarınız delilsiz! Farklı yorumlara alıcılarınızı kapatmışsınız! Mi’rac hadisinin Yahudi uydurması olduğu gibi, hacminizi aşan mesnetsiz bir iddiayı sallayıp durmuşsunuz! Delil ibraz etmiyorsunuz! Bol bol demagoji; aferin size! Millete fitne tohumu atmak demek size kaldı! Böyük görev!

Buhari’de ve Müslim’de yer alan Mi’rac hadisinin sıhhatini merak ediyorsanız, hadis usûlü okuyun da gelin! Ama yarım okumayın! Yarım hoca dinden eder; duymadınız mı? Okumak istemiyorsanız, bir uzmana sorma nezaketinde bulunun! Sormak istemiyorsanız, kendi alanınızın dışına çıkmayın! Çıkmak istiyorsanız, edepli, insaflı ve saygılı olun! Kibrinizin, heykelinizi yutmasına izin vermeyin. Sokak adamı değilsiniz. İlim adamı kimliğinizi unutmayın!

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Kur’ân ve diğer dinî kitaplar
1.894
S. rumuzlu okuyucumuz: “Kur’ân okumak ile diğer dînî kitapları okumak arasında tercih yapılır mı? Tercih yapmak istesek, hangisi daha sevaplıdır?   Kur’ân Allah kelâmıdır. Doğrudan Allah kelâ...
“Ahir zamanda hiç kimse nefsine hâkim olamaz!”
11.514
Ankara'dan okuyucumuz: "Ahir zamanda hiç kimse nefsine hâkim olamaz!” hadisinin ışığında böylesi fetret derecesinde dehşetli bir zamanda yaşamamızın acaba bir kurtuluş tarafı var mıdır? Üzerimize sel ...
Mezhepler âyet ve hadise dayanırlar
941
Mustafa Bey: “Âyette açıkça geçen hüküm farz olur. Ama mezhep imamlarının sözleri de bildirdikleri de farz oluyor (Meselâ guslün farzı 3’tür; ama Kur’ân’da yazmıyor. İmamlar öyle dediği için öyle mi o...
Yahudilerin iki fesadı
1.523
Nurettin Bey: “Sözler sayfa 366’da geçen, İsrailoğullarının oğullarını kesip kadın ve kızlarını hayatta bırakan hangi Firavun’dur? Burada tefsiri yapılan İsra 4. Ayette İsrail oğullarının iki kere fes...
Içki içen İnançlı bir insan Cennete girermi ?
9.290
“İnanan bir insanın sürekli içki içmesi ve bu şekilde hiç tövbe etmeden vefat etmesi halinde bunun akıbeti ne olur? Cennete gider mi? İçki içen insanın ağzından kırk gün iman girmezmiş sözünün aslı ne...
Dünya malına bedel olan şey
1.512
Hüseyin Bey: “Hadislerde, bir kişinin imanının seninle kurtulmasının, sahralar dolusu kırmızı koyundan daha hayırlı olduğu bildirilir. Bu hadis nerede söylenmiştir? Bu hadiste geçen kırmızı koyun neye...
Kur’ân münkirlere meydan okuyor
634
Mine Hanım: “Agnostik bir sitede Kur’an’dan bir âyet yazmışlar. Allah’ın (c.c) insanlara “Kur’an’ın benzerini yapabiliyorsanız yapın, bir harfini bile yapamazsınız” dediği bir âyet. Sonra da Peygamber...
Az Demeyip, Vermeye Bakmalı
641
Mersin’den Yaşar Kılınç: “Veren el alan elden üstündür” hadisini hayır yapmanın önemi üzerinde durarak açıklar mısınız? Bu konuda örnekler var mıdır?” Allah Cevad’dır, Vehhab’tır, Kerim’dir; cömertti...
Peygamber Efendimiz (asm) Peygamber oluncaya kadar nasıl iba...
3.194
Cemal Özkaya: “Peygamber Efendimiz (asm) Peygamber oluncaya kadar nasıl ibadet ederdi? Namaz, oruç, vs. ibadetlerini nasıl yapardı?”   Peygamber Efendimize (asm) peygamberlik görevi verilme...
Kıyâmete kadar olacak önemli hadiseler
8.989
İzmir’den Salih Sütçüoğlu: “Hazret-i Peygamber (asm) son peygamberdir. Kıyâmete kadar olacak önemli hâdiseleri nübüvvet gözüyle görüp haber vermiştir. Âlem-i İslâm’a yapılan bu fecî taarruzdan haber v...
Cennet ve Cehennem
961
Ayşe Öztürk: “Deniliyor ki Peygamber Efendimiz (asm) Mi'raca çıktığında Cennet ve Cehennemi görmüştür. Peki, hadislerde bahsedilen Cennet ve Cehennem kıyamet koptuğunda kurulacak deniliyor. Beni aydın...
Hadîs ve vahiy
1.092
Selçuk Bey: “Sahabeler bazen Peygamber Efendimiz’e (asm) ‘Bu Allah’ın emri midir? Yoksa senin fikrin midir?’ diyor. Ve bakıyoruz, sahabenin fikri kabul görüyor. Sahabe fikrinin, Peygamber Efendimiz’in...
Ebu Hüreyre (ra) neden çok hadis rivayet etti?
596
H. B. Rumuzlu okuyucumuz: “Ebu Hüreyre gerçekten güvenilir birisi midir? Neden çok hadis rivayet etmiştir?”   Ebu Hüreyre (ra) bir sahabedir. Hadislerine elbette güvenilir. Fakat Ebu Hüreyre ...
Ehl-i Kitap necat mıdır?
806
Muharrem OKUR: “Peygamber Efendimiz (asm) son peygamber olduğuna nazaran; ondan sonraki safiyane inanan ehl-i kitaptan ehl-i necat var mıdır?” “Ehl-i Kitap” tabiri, her ne kadar sözlükte “Kitaba tâb...
Kişi sevdiğiyle beraberdir
551
Saffet Bey: “Peygamber Efendimiz (asm), “Kişi sevdiğiyle berâber haşrolacaktır” hadisinin kaynağı nedir? Bu hadisi açıklar mısınız?”   Kişinin dünyada sevdikleriyle beraber olduğu gibi, âhiret...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir