Hüseyin Görmenoğlu: “Mehir farz mıdır, sünnet midir?”

Kur’ân, “Evlendiğiniz kadınlara mehirlerini gönül hoşluğu ile verin”1 buyurur. Bir diğer âyette: “Kadınların nikâhına, halinize uygun bir mehir karşılığında talip olmanız size helâl kılındı”2 buyurur.

Görülüyor ki Kur’ân, mehri kadının özlük hakkı olarak görüyor ve teşvik ediyor.

Mehir, Kur’ân’ın teşviki olan bir meseledir ve farzdır. Mehir miktarı erkeğin haline, kızın da rızasına uygun olacak biçimde kız tarafınca belirlenir. Nikâh esnasında belirlenmemiş olursa nikâh yine geçerlidir. Fakat bu durumda erkek otomatik olarak kıza mehr-i misil vermeye borçlanmış olur. Mehr-i misil rayiç mehirdir. Yani eşinin dengi olan kızların evlenme mehri ne ise, erkek onu eşine ödemeye borçlanır.

Erkek bu borcunu kızın da rızası çerçevesinde belirli bir süre içinde ödemeyi taahhüt eder ve taahhüt ettiği zaman geldiğinde eşinin mehrini öder. Eğer ödeme için belirli bir zaman dilimi tayin edilmemişse, bu durumda erkek boşanma esnasında kadının mehrini derhal ödemekle yükümlü olur. Boşanma olmadığında ise mehrin ödeme zamanı ölünceye kadar geniş tutulabilir. Şu da var ki, kadın eğer helâl ederse erkeğin üzerindeki mehir borcu kalkar. Fakat eğer kadın mehri helâl etmez ve erkek de karısına mehir ödemeden ölürse, mahşere borçlu gitmiş olur.

Dipnotlar:
1- Nisa Sûresi: 4
2- Nisa Sûresi: 24


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Dişleri çürük Tosun!
11
Kırşehir’den Aydın Kestane: “Bizim bir tosun var. Ama dişleri çürük. Kurban bayramında kurban edebilir miyiz?” (daha&helliip;)
Celcelutiye ve Risale-i Nur
16
Van’dan Yılmaz DENİZ: "Risale-i Nur’da bir çok yerde bahsi geçen Hazret-i Ali’nin (ra) nazmettiği Celcelûtiye hakkında bilgi verir misiniz? Celcelûtiye nedir? Nasıl bir eserdir? Kime dayanır?" (daha&...
Hediye sünnet, rüşvet haramdır
25
Çorum / Osmancık’tan Mustafa Derindere: “Üstadın hediyeleri kabul etmeyin diye bir emri var mıdır? Oysa biliyoruz ki hediyeleşmek sünnettir. Bazıları Üstad hediye kabul etmiyordu diye hediyeyi reddedi...
Cemaatle namazda bazı hususlar
86
Ali Bey: “1- Cemaatle namaza sonradan yetişen bir kimse, imam kıraate başlamışsa Sübhaneke’yi okur mu? 2- Gündüz kılınan namazlarda imam sehven okumayı cehrî yaparsa namaz sahih midir? 3- İmama üçüncü...
Evlilik kader midir yoksa irade midir?
56
Fatma Gül: “Evlilik kesinlikle kader midir yoksa irade midir?” (daha&helliip;)
İlk insanlar ve Rûhu´l-Kudûs
21
İstanbul’dan isimsiz okuyucu: “1- İlk insanlar mağaralarda vahşî mi yaşadılar? 2- Rûhu’l-Kudûs anlamı nedir ve neden Cebrâil (as) için söyleniyor?” (daha&helliip;)
İsm-i Celâl ve Cemal üzerine
21
İstanbul’dan Ayhan Demiröz: “‘Evet cemalin gözünde celâl ne kadar cemildir; celâlin gözünde dahi cemal o kadar celildir’ (Mesnevî-i Nuriye, s. 333) cümlesini açıklar mısınız?” (daha&helliip;)...
Camide dünya kelâmı
22
KKTC’den isim belirtmeyen okuyucumuz: “Câmide dünya kelâmı konuşulur mu, konuşulmaz mı? Bu konuda hadis var mı?” (daha&helliip;)
Her zaman ve her yerde doğruluk
32
Mardin’den Suphi Erkinay: “Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerde doğruluk ve sözünde durmanın faziletleri, hükmü ve sözünde durmamanın hükmü nedir?” Tahkik rumuzlu okuyucumuz: “Bazı çok yakınımdaki kişilerin d...
Pişkin yalancılık: Cerbeze
14
Can Bey: “Cerbeze nedir? Hükmü ile birlikte belirtebilir misiniz?” (daha&helliip;)