Hüseyin Görmenoğlu: “Mehir farz mıdır, sünnet midir?”

Kur’ân, “Evlendiğiniz kadınlara mehirlerini gönül hoşluğu ile verin”1 buyurur. Bir diğer âyette: “Kadınların nikâhına, halinize uygun bir mehir karşılığında talip olmanız size helâl kılındı”2 buyurur.

Görülüyor ki Kur’ân, mehri kadının özlük hakkı olarak görüyor ve teşvik ediyor.

Mehir, Kur’ân’ın teşviki olan bir meseledir ve farzdır. Mehir miktarı erkeğin haline, kızın da rızasına uygun olacak biçimde kız tarafınca belirlenir. Nikâh esnasında belirlenmemiş olursa nikâh yine geçerlidir. Fakat bu durumda erkek otomatik olarak kıza mehr-i misil vermeye borçlanmış olur. Mehr-i misil rayiç mehirdir. Yani eşinin dengi olan kızların evlenme mehri ne ise, erkek onu eşine ödemeye borçlanır.

Erkek bu borcunu kızın da rızası çerçevesinde belirli bir süre içinde ödemeyi taahhüt eder ve taahhüt ettiği zaman geldiğinde eşinin mehrini öder. Eğer ödeme için belirli bir zaman dilimi tayin edilmemişse, bu durumda erkek boşanma esnasında kadının mehrini derhal ödemekle yükümlü olur. Boşanma olmadığında ise mehrin ödeme zamanı ölünceye kadar geniş tutulabilir. Şu da var ki, kadın eğer helâl ederse erkeğin üzerindeki mehir borcu kalkar. Fakat eğer kadın mehri helâl etmez ve erkek de karısına mehir ödemeden ölürse, mahşere borçlu gitmiş olur.

Dipnotlar:
1- Nisa Sûresi: 4
2- Nisa Sûresi: 24


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Haramlar – Helaller
70
Adapazar’ından Selçuk Yıldırım ve Melike Hanım: “Helâllik ne demektir? Bir şeyin helâl olması hangi özelliklerine bağlıdır? Meselâ haramdan kazanan bir yakınımıza misafir gittiğimizde onun ikramını ye...
Uykuda sünnet ölçüleri
29
Almanya/Aechen’den okuyucumuz: *“Yatmada sünnet olan hususlar nelerdir? Ayakların kıbleye gelmesinde bir sakınca var mıdır?” (daha&helliip;)
Cüz´i irademiz ve tercihlerimiz
58
Malatya/Hekimhan’dan Erkan Akgül: “1- Tereccüh bilâ müreccih ne demektir? Kader ile vech-i tevfiki nasıldır? 2- Felek ne demektir? Kaderle irtibatı var mıdır? Büyük zatların (Üstad dahil) feleğe itira...
Hulefa-i Raşidin ve şûrâ sistemi
69
Ali Bey: “Peygamberimiz Efendimizden (asm) sonra hilâfet kimin hakkı idi? Hazret-i Ali’nin (ra) hakkı idi diyenler var.” (daha&helliip;)
Dua yapmak ve dua ayetlerini okumak
286
Konya’dan bayan okuyucumuz: “Evrad, ezkâr, cevşen ve delâil gibi metinlerde âyetler var. Kadınlar muayyen günlerde okuyabilirler mi? Keza muayyen günlerde Arapçası olmayan Kur’ân meali, Yasinsiz Cevşe...
İnançta sebatın bedeli
30
İsim belirtmeyen bir okuyucumuz: “İnançta sebatın bedeli nedir?” (daha&helliip;)
Ömre ömür katan gece!
25
KADİR GECESİNE GİRİYORUZ Kur’ân’ın; “Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gece her türlü iş için Rablerinin izniyle inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir rahm...
Risâle-i Nur´da Celâlî ve Cemâlî isimler
749
Ankara’dan Hanım okuyucumuz: “Risâle-i Nur’da bahsedilen Celâlî ve Cemâlî isimler nelerdir? Bu isimlerin tecellileri, varlıklardaki ve insanlardaki yansımaları ve sonuçları hakkında neler söylenebilir...
Zekât hakkında mühtelif sorular
28
Hamdi Göcek: 1- Kızımın (11 yaşında) bir miktar parası var. Biz şimdiye kadar doğumundan itibaren ona gelen her şeyi (altın, para) ayrı tuttuk ve onun bazı ihtiyaçlarına harcadık. Zekâtı da bağımsız h...
Tüp bebek
37
Manisa’dan Ahmet bey: “Çocuğu olmayan âilelerin tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olma teşebbüsleri meşrû mudur? Bunu bir nevî fiilî duâ olarak algılayabilir miyiz? (daha&helliip;)