Hüseyin Görmenoğlu: “Mehir farz mıdır, sünnet midir?”

Kur’ân, “Evlendiğiniz kadınlara mehirlerini gönül hoşluğu ile verin”1 buyurur. Bir diğer âyette: “Kadınların nikâhına, halinize uygun bir mehir karşılığında talip olmanız size helâl kılındı”2 buyurur.

Görülüyor ki Kur’ân, mehri kadının özlük hakkı olarak görüyor ve teşvik ediyor.

Mehir, Kur’ân’ın teşviki olan bir meseledir ve farzdır. Mehir miktarı erkeğin haline, kızın da rızasına uygun olacak biçimde kız tarafınca belirlenir. Nikâh esnasında belirlenmemiş olursa nikâh yine geçerlidir. Fakat bu durumda erkek otomatik olarak kıza mehr-i misil vermeye borçlanmış olur. Mehr-i misil rayiç mehirdir. Yani eşinin dengi olan kızların evlenme mehri ne ise, erkek onu eşine ödemeye borçlanır.

Erkek bu borcunu kızın da rızası çerçevesinde belirli bir süre içinde ödemeyi taahhüt eder ve taahhüt ettiği zaman geldiğinde eşinin mehrini öder. Eğer ödeme için belirli bir zaman dilimi tayin edilmemişse, bu durumda erkek boşanma esnasında kadının mehrini derhal ödemekle yükümlü olur. Boşanma olmadığında ise mehrin ödeme zamanı ölünceye kadar geniş tutulabilir. Şu da var ki, kadın eğer helâl ederse erkeğin üzerindeki mehir borcu kalkar. Fakat eğer kadın mehri helâl etmez ve erkek de karısına mehir ödemeden ölürse, mahşere borçlu gitmiş olur.

Dipnotlar:
1- Nisa Sûresi: 4
2- Nisa Sûresi: 24


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Zekâtı şûristandan kurtarmak
128
Zülfikar Balpetek: “Münâzarât’ta geçen ‘seele ve aceze’ kavramlarını açıklar mısınız? Üstad Hazretleri zekâtı hizmete vermeyi önceliyor mu?” (daha&helliip;)
Allah’ın kendi sanatını görmek isteyişi de esmâsındandır...
201
Ramazan Bey: “Allah, Kendi sanatının inceliklerini neden görmek ve göstermek istiyor?” (daha&helliip;)
Cennette toprak var mıdır?
63
Salih Sütçüoğlu: “Cennette toprak var mıdır?” (daha&helliip;)
Esma zikri üzerine
72
Cafer Yıldırım: “Bir isteğimiz olduğunda belirli âdetlerle Cenab-ı Hakk’ın isimlerini zikredince istediğin şey oluyormuş gibi bir inanç var. Bu inancın dinde yeri nedir?” (daha&helliip;)...
Kader kaleminin cızırtısı
87
Konya’dan okuyucumuz: “Buhari’deki bir rivayete göre Peygamber Efendimiz (asm) miraçta kader ve kader kaleminin cızırtısını işitiyor. Kader ve kaza daha önce yazılmamış mıydı? Bu rivayeti değerlendiri...
Semayı şenlendiren sakinler
59
  İbrahim Bey: “Üstad Hazretleri semâyı şenlendiren Melekler ve Rûhâniyât olduğunu buyuruyor. Bu ruhaniyat dediği bizim dünyaya gelmeden intizar salonu denilen yerde bekleyen ruhlarımız mıdır? Yoksa b...
Namazın rükünleri
65
Şakir Bey: “Namazda rükün ne demektir? Tadil-i erkânın hükmü nedir? Uyulmaması namazı ifsat eder mi? Bu durumda sehiv secdesi yapmanın hükmü nedir?” (daha&helliip;)
Adak mı, akika mı, kurban bayramı kurbanı mı?
236
Murat Bey: “Akika mı daha önemlidir, adak mı? Öncelik hangisinindir? Veya Kurban Bayramını beklesem hem akika, hem adak hem de kurban için üç ortak hisseye girsem olur mu, geç mi kalmış olurum?” (d...
Yirmi dört bin seneden maksat nedir?
79
Hatay’dan okuyucumuz: “33. Sözün 22. Penceresinde geçen, ‘Hangi tesadüf şu acaib-i masnuat ile dolu sefine-i Rabbaniyeyi bir meşher-i acaib yaparak yirmi dört bin sene bir mesafede, bir senede sür’atl...
Sünnette kurban
207
“Kurban kesmenin fazîletleri nelerdir? Peygamber Efendimiz (asm) her sene kurban kesmiş midir? Adak kurbanı borcu olan birisi, kurban bayramında kestiği kurbanı adak yerine sayabilir mi? Veya önceliği...