Mehdi ne zaman gelecek?

Samsun’dan Azize Elif Şahinyılmaz: “Üstad Hazretleri bir mektubunda, ‘Tâ ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde, asıl sahipleri, yani Mehdî ve şakirtleri Cenab-ı Hakkın izniyle gelir, o daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah’a şükrederiz.1” diyor. Bu cümleyi açar mısınız? Bir Mehdi daha mı gelecek?”

 

Bizi Hizmet Başında Görsün

Üstad hazretleri Denizli’ye geldiğinde Melami Tarikatı Şeyhi Hazan Feyzi Yüreğil, Üstad Hazretlerini ziyaret ediyor ve Bediüzzaman’a Mehdiyi sormak istiyor. Bediüzzaman Hazretleri de Hasan Feyzi Yüreğil’in başını sıvazlıyor ve: “Kardeşim gel, birlikte hizmet edelim. Mehdi geldiğinde bizi hizmet başında görsün” diyor.

Yüreğil, aradığı ve müjdelenen zatı bulduğunun iştiyakıyla derhal tarikat hırkasını çıkarıyor ve Risale-i Nur’a intisap ediyor. Hayatını Risale-i Nur Müellifine vakfediyor. Ve takdir budur ki, üç sene sonra Risale-i Nur Müellifi yerine ruhunu teslim ediyor.

Mesele Mehdi’yi beklemek değil; mesele hizmet başında olabilmektir. Mehdi’yi beklemek makbul bir amel değildir, beklemekte Mehdi’ye ulaşma garantisi de yoktur. Ancak hizmet başında olmak hiç olmazsa makbul bir ameldir. Cenab-ı Hak dilerse Mehdi’ye de ulaştırır.

Hadisat Beklemiyor

Oysa sadece rivayetleri değil, hadisatı bile inceleyen adam görür ki, Mehdi Aleyhisselam yeryüzüne gelmiştir ve hizmetini ortaya koymuştur. O şu an iş başındadır.

Süfyan da yeryüzüne gelmiştir, o da tahribatını yapmıştır. Ve O da şu an işbaşındadır, tahribatına devam etmekle meşguldür.

Bundan sonra kıyamete kadar artık âlem ve hadisat bir Mehdi daha beklemiyor. Mehdi bekleyenlere sözümüz yok. Beklemeye devam edebilirler. Ama âlem beklemiyor. Hadisat beklemiyor. Hadisat almış atını, Üsküdar’ı çoktan geçmiştir.

Gözden kaçmamalı ki, süfyanın üzerine atılı tüm tahribatlar bu gün itibariyle yeryüzünde yapılmıştır: Kur’ân rafa kaldırılmış, Kur’ân’ın hakaik-ı asliyesinden olan iman tezyif edilmiş, dünyada inkâr-ı Ulûhiyet fitnesi ilka edilmiş, imanlar sarsılmıştır. Din-i Mübinin emrettiği ahlâk ve edep terzil edilmiş, yerine batıl felsefenin sefaheti, dalaleti, modası, kör görgüsü ikame edilmiştir. Müslüman kızları giyim kuşamda, görgüde, algıda, ahlâkta, yaşayışta kendi örf ve değerlerini çiğnemiş; ehl-i salibin kızları gibi olmuştur. Müslümanlar arasında dostluğun yerini düşmanlık, muhabbetin yerini husumet, kardeşliğin yerini siyasi tarafgirlikler almıştır. Bu gün süfyan gelse işsiz kalacaktır!

Süfyanın bu tahribatına karşı tamirat yapan olmuş mu? Gözden kaçmıyor ki, olmuştur!

Öyleyse, nasıl Nemrut’un İbrahim’siz, Firavun’un Musa’sız çıkmaması bir fıtrat kanunu ise, süfyanın Mehdi’siz çıkmaması da bir fıtrat kanunudur!

Ateşten Köz Tutmak Gibi

Fakat Mehdi Aleyhisselam kışta gelmiş, cennet-asa bir baharda gelmemiştir. Zuhurunu gizlemiş; ifşa etmemiştir! Alametlerini perdelemiş; izhar etmemiştir! Makamını ketm etmiş; açık etmemiştir! Onun hakkında bu sebeple: “Zuhuru perde olmuş zuhura; gözü olan delil ister mi nura?” denmiştir!

Onu görüp tanımak için elbette göz gerekiyor!

Yolu ve mesajı o kadar net olmasına rağmen, o kadar zulmet bulutlarına sarılmıştır ki, ortalık toz dumandır! Siyaset bataklığından bakılınca gözükmüyor! Tarafgirlik çamurundan bakılınca gözükmüyor! Enaniyet çukurundan bakılınca gözükmüyor. Menfaat gayyasından bakılınca gözükmüyor! Dünyevilik gözlüğüyle bakılınca gözükmüyor. İhtiras penceresinden bakılınca gözükmüyor. Önyargı adesesinden bakılınca gözükmüyor. Korku tünelinden bakılınca gözükmüyor. Su-i zan karartmasından bakılınca gözükmüyor. Taassup körlüğünden bakılınca gözükmüyor. İnat zulmetinden bakılınca gözükmüyor. İnkâr perdesinden bakılınca gözükmüyor.

O nasıl gözükecek? Onu görmek için tüm bu kayıtlardan sıyrılmak gerekiyor. Bu kayıtlardan sıyrılmayanlar ya beklemeye devam ediyor, ya da tümüyle inkâr ediyor.

O gözüktüğünde de hizmetleri, mesajları ve yolunun parlaklığı her halde göz kamaştırır derecede olacak; artık O’nu örtmek kabil olmayacaktır!

Takdir böyleyse ne diyelim?

Peygamber Efendimiz (asm) bu yüzden: “Kar üzerinde emekleyerek de olsa ona geliniz.”2 buyurmakla, ona gelmenin ve onunla olmanın zorluğundan bahsetmiştir.

Evet; ona gelmek ve onunla olmak ateşten köz tutmak gibidir.

Ne diyelim: Rabbim basiretimizi artırsın! Rabbim bahtımızı açsın Rabbim yardımcımız olsun! Amin.

Dipnotlar:
1- Kastamonu Lahikası, s. 76
2- Ramuz el-Ehadis

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Mehdî meselesinin fazlaca konuşulmasının mahzurlari var mı?...
1.789
Mehdî meselesinin Risâle–i Nur dairesi içinde fazlaca konuşulmasının, tartışılmasının mahzurları var mı? Mahzurları elbette ki var. Bunlara, aynen iktibas suretiyle şöylece değinmek mümkün: “O gel...
On İki İmam ve Hazret-i Mehdi
1.266
Salih Sütçüoğlu: “On İki İmam kimlerdir? Son İmam Mehdi-yi Azam hakkında bilgi verir misiniz? Bir hadiste Peygamber Efendimiz (asm): ‘Biz yedi kişi ceddin efendisiyiz: Ben, Ali, Hamza, Cafer, Hasan, H...
Mehdi meselesi neden tartışma konusuna dönüştürülüyor?...
1.607
Son zamanlarda sıklıkla gündeme getirilen Mehdi meselesinin bir tartışma konusuna dönüştürülmesinin sebebi nedir? Esasında ortada ciddî bir tartışma konusu yok. Görünen şey, bazı noktalarda birbir...
Kur’ân’da Mehdi’ye işaret var mı?
1.533
Bir okuyucumuz : "Kur’ân’da Mehdi’ye işaret var mı"? Kur’ân’da Mehdî’ye sarih mânâda bir işaret bulunduğunu bilmiyorum. Olduğunu da sanmıyorum. Fakat, yaş-kuru ne varsa herşeyin kıymeti nisbetinde iç...
Mehdi zuhur etmiş midir?
3.779
Umut Hakkı Emre: “Ramuzul-Ehadis’te şöyle bir hadis var: ‘Ümmetimin sonunda mehdi çıkacak. Beş, yedi veya dokuz yıl hüküm sürecek.’ Bu hadis hangi zamanı gösteriyor? İşaret olunan zaman gelmiş midir, ...
Deccalı kabul etmeyenin imani durumu
1.101
Selahattin Kuruçaylı: “Mehdi’yi kabul ettiği halde deccali kabul etmeyen birisinin imanî durumu nedir?” Ahir zamanın zorluklarından birisi de Hazret-i Mehdi’yi, Hazret-i İsa’yı ve Deccali tanım...
Mehdî ve Deccal gibi meselelerin “müphem” kalmasının hikmetl...
1.267
Mehdî ve Deccal gibi meselelerin, ne büsbütün meçhûl ve ne de tamamiyle bedihî olmasının, yani “müphem” kalmasının hikmetleri neler olabilir? Bu mühim suâlinize şöylece izahatlı bir cevap vermeye çal...
Risale-i Nur ´da Mehdi meselesi
1.636
Tâ Asr–ı Saadetten beri ara ara gündemi işgal eden Mehdi meselesi, günümüzde ve bilhassa son günlerde daha yoğun bir şekilde konuşulur, hatta yer yer tartışılır bir hale geldi. Bu meyanda bize de i...
Ye’cüc ve me’cüc çıkmış mıdır?
1.274
Bolu’dan Ayhan Bayar: “Ye’cüc ve Me’cüc nedir, kimlerdir? Çıkmış mıdır?”   YE’CÜC VE ME’CÜC İNSAN CİNSİNDEN ÇIKAR Kur’ân’da iki âyette geçen Ye’cüc ve Me’cüc, ateş ve kıvılcım manasına gel...
Ahir zamanda geleceği haber verilen Kahtani kimdir?
4.846
Adapazarı’ndan Hamit Aksoy: “Yeni Asya´da çıkan bir hadiste Kahtani’den söz ediliyordu. Kahtani kimdir?”   Kahtani kelime manası itibariyle “yokluktan berekete” demektir. Diğer taraftan “Kaht...
Bediüzzaman’ın soru sormaması ne anlama geliyor?
1.335
Hüseyin Bey: “Bediüzzaman rüyada Peygamberimizi görüyor ve O’ndan ilm-i Kur’ân talep ediyor. Peygamberimiz; “Sana Kur’an ilmi verilecek, ancak ümmetimden sual sormamak şartıyla.” buyuruyor. Verilecek ...
Aleyhisselâm ifadesi kimler için kullanılır?
17.750
Atilla Yılmaz: “Hazret-i Mehdi’ye aleyhisselâm ve mehdi-yi resul denir mi? Bunlar ne anlama geliyor?”   HAKTAN HALKA GELENLERE SELâM OLSUN Aleyhisselâm kelimesi örfte peygamberlere söylene...
Mehdi, Deccal geldikleri vakit herkes onları tanıyacak mı?...
3.067
Mehdi, Deccal geldikleri vakit herkes onları tanıyacak mı? Hayır. Mümkün değil. Bunlar öyle kolayca bilinse, zaten zaman âhirzaman olmaz, fitne–fesat meydan alamaz olurdu. Ahirzaman şahısları, anc...
Mehdi ve Deccal hakkında
1.487
Mehdi ve Deccal birer şahıs mı, yoksa şahs–ı manevî mi? Risâle–i Nur’un konuyla ilgili bahislerinde, bunların birer şahıs olduğu gerçeği kabul edilmekle birlikte, icraatlarının ise, fikir ve cereyan ...
Beyanat ve Tenvirler’ neden hazırlandı?
155
Tavşanlı’dan Recep Bey: “Beyanat ve Tenvirler neden ve nasıl hazırlandı?” BU ZAMANI TARİF EDEN EMR-İ PEYGAMBERÎ Eski zamanda değiliz. Ahirzamandayız. Din üzerine dönen entrikanın bini bir para ola...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir