Kurban emrinin hikmetleri

Vildan Hanım: “Zilhiccenin onunda neden kurban kesilmektedir?”

TEMEL SEBEP EMİRDİR

Zilhiccenin onunda, yani kurban bayramı gününde kurban kesmenin temel sebebi emirdir. Bu bir Allah emridir ve bizzat Peygamber Efendimiz (asm) uygulamıştır.
Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu: “Zaman, döne döne Allah’ın arz ve semâvâtı yarattığı gündeki düzenini tekrar buldu. Sene on iki aydır. Bunlardan dördü haram aydır. Haram aylar da üç tanesi peş peşe gelir: “Zülkade, Zü’lhicce ve Muharrem. Bir de Cumâdî ve Şâban ayları arasında yer alan Mudarlılar’ın Receb’i.” Resûlullah (aleyhissalâtu  vesselâm) sordu:
“- Bu ay hangi aydır?” Biz: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” dedik. Bir müddet sustu. Biz ayın ismini değiştirecek zannettik. Ancak şunu söylediler:
“- Bu zilhicce değil mi?”
“- Evet!” karşılığını verdik. Devam etti:
“- Peki, burası neresidir?” Biz:
“- Allah ve Resûlü daha iyi bilir” cevabını verdik. Yine sustu ve biz bölgenin ismini değiştirecek vehmine kapıldık.”
“- Burası haram bölge değil mi?” dedi.
“- Evet” dedik.
“- İçinde bulunduğunuz gün nedir?” diye tekrar sordu, biz yine:
“- Allah ve Resûlü daha iyi bilir” dedik. Tekrar sustu ve biz yine günün ismini değiştirecek zannına düşmüştük ki:
“- Kurban günü değil mi?” dedi.
“- Evet” cevabımız üzerine sözüne devam etti:
“- Bilin ki, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız birbirinize kesinlikle haramdır, tıpkı bu yerde, bu ayda şu gününüzün haram olması gibi. Rabbinize kavuştuğunuz zaman sizi yaptıklarınızdan hesaba çekecek. Sakın benden sonra birbirinizin boyunlarını vuran kâfirler olmayın. Bu söylediklerimi duyanlar, duymayanlara ulaştırsınlar. Bazen söz kendisine ulaştırılan kimse, ulaştırılan sözü, bizzat dinleyenden daha iyi beller.” Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) sonra şunu ekledi: “Tebliğ ettim mi, tebliğ ettim mi?” Üç defa tekrarladı.
“- Evet” cevabımız üzerine:
“- Ya Rabbi şâhid ol!” dedi.
“Ardından Hz. Peygamber (asm) beyazı galebe çalan alaca iki koyun kesti.  Koyunun bir parçasını aramızda taksim etti.”1

KURBAN TAKVADIR

Kurbanın özünde Cenab-ı Allah’a bir şey adayarak Allah’a yaklaşma vardır. Cenab-ı Allah’a ilk kurbanı Hazret-i Âdem’in (as) ilk çocuklarından Hâbil ile Kâbil adamışlar ve Hâbil bir koyun, Kâbil ise bir deste buğday takdim etmişlerdi.
Habil’in kurbanı kabul edildi.2
Keza bir başka Zilhicce gününde de Hazret-i İbrâhîm Aleyhisselâm çok ağır bir imtihana tabi tutuldu. Zilhicce’nin sekizinci günüydü ve rüyasında oğlunu Allah’a kurban ediyordu. Bu rüyanın sadık bir rüya olup olmadığını araştırırken, Zilhicce’nin dokuzuncu günü aynı rüyayı tekrar gördü. Zilhicce’nin onuncu günü (Kurban bayramının birinci günü), üçüncü defa aynı rüyayı görünce bunun bir vahiy olduğunu anladı. Cenab-ı Hak bu emrini kesin bir şekilde bir defada indirmemiş, arka arkaya rüyalarla Hazret-i İbrâhim’i (as) buna hazırlamıştı. Bu emre Hazret-i İsmâil de (as) teslim olmuştu.
Hz. İbrahim (as) oğlu İsmâil’i kesmek üzere yatırınca vahiy geldi:
“Biz ona: “ Ey İbrahim!” diye seslendik. Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Bu, gerçekten, çok açık bir imtihandır. Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik.  Geriden gelecekler arasında ona (iyi bir nam) bıraktık: İbrahim’e selâm! dedik. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim mü’min kullarımızdandır.”3

KURBANLIK SEKİZ HAYVAN
Hazret-i İbrâhîm (as) Cebrâil’in indirdiği koçu Zilhicce’nin onuncu günü kurban ediyor. Böylece Zilhicce’nin onuncu günü kurban kesmek bir İbrâhîm Aleyhisselâm sünneti olarak sabit kılınıyor. Dinimiz koçla beraber dişili erkekli sekiz hayvanı4 kurban bayramında kurban etmeyi vacip kılıyor.
Bu sekiz hayvan Bedîüzzaman’ın ifâde buyurduğu gibi, etinden kılına, boynuzundan bağırsaklarına, sütünden dışkısına her yönüyle nimet olan dişili erkekli koyun, keçi, sığır, manda ve devedir.5

DİPNOTLAR:

1. Buhârî, Hacc 132, Edâhî 5; Tefsîr, Berâe 8, Bed’i’l-Halk

2. Fiten 8, İlim 9; Müslim, Kasâme 29, (1679); Ebu Dâvûd, Hac 6

3. (1947) 2 Mâide Sûresi: 27 3 Sâffât Sûresi: 100-111

4. Zümer Sûresi: 6

5. Lem’alar, s. 368

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Zilhicce ayının faziletleri
1.532
Mersin’den Yaşar Kılınç: “Zilhiccenin ilk on gününün faziletleri nelerdir? Bu günlerde neler yapalım? Bu günlerde tutulan oruç bayramın birinci günü kurban etine kadar devam eder, bayram etiyle iftar ...
Kurban kesmenin hükmü
596
Mehmet Bey: “Kurban bayramında kurban kesmenin hükmü nedir? Bazen farz gibi anlaşılıyor ve gücü yetmeyen insanlar da, kesmeye zorlanıyor. Kimileri vacip diyor, kimileri de sünnet diyor ve kesmeye gücü...
Adak mı, akika mı, kurban bayramı kurbanı mı?
1.176
 Murat Bey: “Akika mı daha önemlidir, adak mı? Öncelik hangisinindir? Veya Kurban Bayramını beklesem hem akika, hem adak, hem de kurban için üç ortak hisseye girsem olur mu, geç mi kalmış olurum?” A...
Kurbanın psiko-sosyal yönü
1.084
Almanya/Köln’den Abdullah Efe: “Kurbanın önemi üzerinde durur musunuz?” Kurbanın özünde Cenâb-ı Allah’a bir şey adayarak Allah’a yaklaşma vardır. Cenâb-ı Allah’a ilk kurbanı Hazret-i Âdem’in (as) i...
Zilhiccenin ilk dokuz gününde oruç tutmak
7.661
Bursa’dan Erdoğan Akdemir: “Perşembe gününden itibaren Arefe günü dâhil dokuz gün oruç var. Zilhicce ayında çok sevabı var. Bu orucun hükmü nedir? Bir de Arefe Günü bin ihlâs-ı şerif okumanın hükmü ne...
“Ahir zamanda hiç kimse nefsine hâkim olamaz!”
11.515
Ankara'dan okuyucumuz: "Ahir zamanda hiç kimse nefsine hâkim olamaz!” hadisinin ışığında böylesi fetret derecesinde dehşetli bir zamanda yaşamamızın acaba bir kurtuluş tarafı var mıdır? Üzerimize sel ...
Sünnette kurban
1.156
“Kurban kesmenin fazîletleri nelerdir? Peygamber Efendimiz (asm) her sene kurban kesmiş midir? Adak kurbanı borcu olan birisi, kurban bayramında kestiği kurbanı adak yerine sayabilir mi? Veya önceliği...
Tevriye Günü ve Arefe Günü hakkında bir bilgi verir misiniz?...
1.982
Ali Bey: “Tevriye Günü ve Arefe Günü hakkında bir bilgi verir misiniz? O günlerde yapmamız vacip olan şeyler nelerdir?” ON GÜNÜN SONUNA DOĞRU GİRİYORUZ Zilhicce ayının ilk on gününün sonuna doğr...
7 yıl üst üste kurban kesmek
6.836
Yeşim Sezer: *“İlk kurban kesmeye başlayan birinin 7 yıl üst üste kurban kesmesi gerekiyor diye bir şey var mı ve ilk defa başlayanlar muhakkak kurban mı kesmeli yoksa herhangi bir vakfa kurban niyeti...
Kurban üzerine
464
Vildan Hanım: “Zilhicce'nin onunda neden kurban kesilmektedir?”   Zilhiccenin onunda, yani Kurban Bayramı gününde kurban kesmenin temel sebebi emirdir. Bu bir Allah emridir ve bizzat Peygambe...
İhlâs ve uhuvvet birlikteliği
965
Mehmet Bey: “İhlâsı ve uhuvveti sürekli kılmak için neler yapmalıyız?”   İhlâs uhuvveti, uhuvvet de ihlâsı perçinler. Özdeki samimiyet, uhuvvete yansır. Müslüman’ın din kardeşine Allah rızası...
Kurbanla ilgili sorular
924
Konya/Ereğli’den Temel Dıvarcı: “Kurban Bayramında kurban kesmenin hükmü nedir? Fazîletleri nelerdir? Kurban kesme vakti ne zamandır? Adak kurbanı borcu olan birisi, Kurban Bayramında kestiği kurbanı ...
Akika Kurbanı Hakkında
677
Işıkkent’ten okuyucumuz: “Akika kurbanının hükmü ve kesme zamanı hakkında bilgi verebilir misiniz? Üçüz çocuğu olan birisi kaç kurban kesmelidir? Kız çocuğu için bir, erkek çocuğu için iki kurban edil...
Çalışan çiftlerin kurban ibadeti
3.904
Bekir Bey: “Karı koca çalışıyoruz. Bu sene benim, gelecek sene eşimin kurban kestirmesinin dinen sakıncası var mıdır? Eşim adına kurban kesilirse kurban kabul olur mu, olmaz mı?” Bu sizin ekonomik d...
Kurban Bayramında kurban kesmenin hükmü
37.617
İzmir’den Mehmet ÇETİN: “Kurban bayramında kurban kesmenin hükmü nedir? Bazan farz gibi anlaşılıyor ve gücü yetmeyen insanlar da, o bu kesti diye kesmeye zorlanıyor. Kimileri vacip diyor, kimileri de ...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir