Kur’ân’da en çok zikredilen âyet: Besmele

Nadide Hanım: “Kur’ân’daki besmeleler 114 defa mı nazil olmuştur? Yoksa bir defa nazil olup her sûrenin başına mı konmuştur?”

 

 

Besmele’nin Kur’ân’dan bir âyet olduğunda şüphe yoktur. Neml Sûresinin 30. âyetinde âyetin bir parçası olarak geçmektedir.

Kur’ân’ın bu âyetinde Hazret-i Süleyman’dan (as) bir mektup alan Belkıs’ın, çevresinde bulunan yaverlerine: “Ey kavmimin ileri gelenleri. Bana bir mektup bırakıldı. Süleyman’dan geliyor ve  ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ kelimesiyle başlıyor” dediğini öğreniyoruz.1

Besmele’nin Kur’ân’da 114 defa nazil olduğu görüşü de var; bir defa nazil olduğu ve sûrelerin arasını ayırmak için her sûrenin başına teberrüken konduğu görüşü de. Birinci görüş İmam-ı Şâfiî’ye ait. İmam-ı Şâfiî’ye göre Besmele tek bir âyet olduğu halde Kur’ân’da 114 defa nazil olmuştur.2

Nitekim İbn-i Abbas (ra) bildirmiştir ki: “Besmeleyi terk eden Allah’ın kitabından 114 âyet terk etmiş olur.”

Ebû Hüreyre (ra) dedi ki: Allah Resûlü (asm) bildirdi: “Fâtiha Sûresi yedi âyettir. Bu âyetlerin ilki ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ âyetidir” 3

Besmele için önemli olan “nâzil olmuş bir âyet” olduğu gerçeğidir. Her sûrenin başında okunuş şeklinin de vahye dayandığında şüphe yoktur. Binâenaleyh, besmelenin Kur’ân’dan bir âyet oluşu, her hayırlı işimizde dilimizden düşürmemek açısından yeterli bir hakîkattir.

Dipnotlar:
1- Neml Sûresi, 27/29-30.
2- Sözler, s. 17.
3- Elmalılı Tefsiri, 1/16.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Allah için olmak ne demektir?
354
Habib Bey: “Üstad Hazretleri “Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız.” diyor. Neden Allah için olmalıyız? Allah’ın buna ne ihtiyacı vardır?”Akrabalara iyilik etmeyi nasıl anl...
Risale-i Nur’da kaç âyet tefsir edilmiştir?
1.648
Süleyman Kılıç: “Risale-i Nur bir tefsir midir? Kur’ân’ın tamamının tefsiri değil diyenler var. Risalelerde kaç âyet tefsir edilmiştir?” İki Türlü Tefsir Vardır Risale-i Nur için Bediüzzaman şöyle...
Kur´ân´ı okumak ne demektir?
565
Keremcan Yıldırım: “Kur’ân’ı okumak ne demektir?”   Kur’ân’ı okumak iki şekilde olur: 1- Kur’ân’ın âyetlerini yüzünden veya ezberden, tecvitli veya tecvitsiz, anlayarak veya anlamayarak ...
Secde Ayetleri Hakkında
1.820
Hatice Hanım: “Kur’ân-ı Kerimdeki secde âyetlerini okuduğumuzda yapmamız gereken secde ile ilgili bilgi verir misiniz? Aynı âyeti üst üste birkaç defa okuduğumuzda her defasında secde yapmamız gerekir...
Tilâvet secdesi ve hikmetleri
495
Kasım Ali Güngör: “Secde âyetlerini okuduğumuzda secde yapmamızın hikmeti üzerinde durur musunuz? Bu secde nasıl yapılır? Secde âyetini meâl olarak okuduğumuzda da secde yapmamız gerekli mi?”  ...
Namaz da okunan bazı ayetlerde eski savaşlardan bahsedilmesi...
1.075
Kocaeli’den okuyucumuz: “Namazda bazen okuduğumuz âyetlerde eski savaşlardan bahsediliyor. Bunların namazda okunmasının hikmeti nedir?”   Kur’ân Allah kelâmıdır. Allah kelâmının her bir âyeti h...
Vahiy kavramları üzerine
824
Yüksel Bey: “Kutsi hadis ne demektir? Allah’ın sözü mü, Resulullah’ın sözü mü? Âyete ve hadise göre farkı nedir?”   Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâmın (asm) pâk gönlüne nazil olan v...
Kabir hayatı ve azabı üzerine ayeti kerimeler
39.549
Mehmet Kef: “Kabir hayatında azap olup olmadığını Kur’ân âyetleriyle destekleyerek yazabilir misiniz?” 1- Dünyadaki takdirler ve taksimler, nasipler ve kısmetler, belâlar ve musibetler nasıl bizi yap...
Besmelenin gizli okunmasının hikmeti
687
“Selmgul” rumuzlu okuyucumuz: 1- Zammı surelerin aşikâr okunduğu namazlarda besmeleyi de açıktan okumakta bir mahzur var mı? (Biliyorsunuz Üstad Risale-i Nurlarda besmelenin önemine binaen “besmele te...
Secde Ayetleri
678
Almanya / Bonn'dan Ayşegül Cankurtaran: "Kur'ân'da secde lafzı geçen âyetler var. Bunların tamamında secde yapmamız vâcip değil. Neden bazı âyetler secde yapmamızı gerektirdiği halde, bazıları gerekti...
Cin mescidi
1.050
Yozgat / Boğazlıyan’dan Bekir Ceylan: “Peygamberimizin (asm) Cin Mescidi hakkında bilgi verir misiniz?”   Cin Mescidi, Mekke’de Cennetü’l-Mualla adlı mezarlıktan Harem-i Şerif’e doğru giden cad...
Dördüncü Söz’de tefsir edilen iki âyet hangileridir?
827
Havva Hanım: “Dördüncü Söz’de bir kısım ehl-i takvanın bin senelik yolu bir günde, bir kısmının da elli bin senelik mesafeyi bir günde kestiği beyan edilir ve bu hakikate Kur’ân’da iki âyetin işaret e...
Kur’ân âyetlerini az bir bedele neden satamayız?
977
İzmir-Çamdibi’nden İbrahim Aktaş: “Âyetlerimi az bir menfaat karşılığında satmayın” âyetini nasıl anlamalıyız? Çok menfaate satılabilir mi?” BEŞER KUR’ÂN’A BAHA BİÇEMEZ “Âyetlerimi az bir bedel ka...
Haram Bir işe Besmele ile Başlamak
2.808
Esat Bey: “Haram olan bir işe başlarken besmele çekmek insanı imansız mı eder? Eğer öyleyse bilmeyerek çekenler de imansız olurlar mı? İman tazelenirken sadece ‘Lâ ilâhe İllallah’ demek yeterli midir?...
Su içmenin sünnetleri nelerdir?
423
Trabzon’dan Fatih Akyüz ve İzmir’den Kemal Budakçı: “Su içmenin sünnetleri nelerdir? Yemek esnasında veya yemekten sonra iki saate kadar su içmemek gerektiği sünnette var mıdır?”   SU İÇMENİN...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir