Ahiret

Mahşerde sahifelerin neşri

Recayi Bey: “Kur’ân’da mahşerle ilgili âyetlerde ‘oku kitabını!’ ibareleri var. Bu ne demektir? Nasıl kitaptır?”...

Sırat köprüsünden nasıl geçeceğiz?

Serap Tanrısever: “Sırat Köprüsünden geçiş nasıl olacak açıklar mısınız?”...

Ahiret hayatının hiçbir zerresi ölümlü değildir

  Tuba Hanım: “Hakikat Çekirdeklerinden ‘Küremiz hayvana benziyor; asar-ı hayat gösteriyor..” cümlesiyle başlayan 105. maddeyi açıklar mısınız?”...

Ahirette kimler kurtulur?

  İbrahim Aydın: “İnsan ameli ve ibadeti ile mi, yoksa Allah’ın fazlı ile mi Cennete girer? Kastamonu Lâhikası s. 79’da işlenen 1. Dünya Savaşı’nda h...

Ahirette sevdiklerimizle birlikteyiz

Saffet Bey: “‘Kişi sevdiğiyle beraber haşrolacaktır’ hadisini açıklar mısınız?”...

Cehennem de olsa beka isterim!

Ahmet Bey: ‘Cehennem de olsa beka isterim’ diyen nefis midir, kalp midir?”...

Mahşerde kurtaran ameller

İz rumuzlu okuyucumuz: “Mahşer gününde halimiz ne olacak? Amellerimiz bizi nasıl kurtarcak?”...

Bezm-i Elest üzerine

Ordu’dan okuyucumuz: “Kâlû Belâ nedir? Neden hatırlamıyoruz?”

Kâinata değer katan önemli bir iksir: Ebedî saadet

Hatice Hanım: “Ebedî saadet nedir? Ebedî saadetin gerekçesi hakkında bilgi verebilir misiniz?”...

Bezm-i Elest’te yaşadıklarımız

Ordu’dan okuyucumuz: “Kâlû Belâ nedir? Neden hatırlamıyoruz?”

Cehennem de olsa beka isterim!

Ahmet Battal: "Cehennem de olsa beka isterim’ diyen nefis midir, kalp midir?”

Bir zerre ihlâsın üstünlüğü

Harun Yurttaş: “Okuduğum kitaplardaki âlimlerin hayatlarına bakıyorum, nerdeyse hepsi birbirine benzer durumda. Sürekli ibadet-ü taat, riyazat, dünya ve dünya ...

Ebedî saadetin gerekçesi

Hatice Hanım: “Ebedî saadet nedir? Ebedî saadetin gerekçesi hakkında bilgi verebilir misiniz?”

Yevmü’l-Arasat

İsmail Bey: “Arasat Meydanı ne demektir? Cennet ve Cehennem dışında Arasat denilen bir yer var mıdır? Varsa buradakiler ehl-i necat mıdır? Bu konuda hadis var ...

Kabir ve mahşer

Harun Bey: “1- Kabirde makamlar gösterilir deniyor. Öyleyse ruh mahşere makamını bilerek mi çıkıyor? Bu durumda mahkemenin bir değeri kalır mı? 2- Mahşerden...

Sırat köprüsünden esenlikle geçmek

  Ömer Öçalan: “Sırat Köprüsü üzerinde durur musunuz? Sırat Köprüsü nedir? Nasıl bir köprüdür? Nasıl geçilir?”...

Kâfir âhirette marifet sahibi midir?

  İstanbul’dan okuyucumuz: “Kâfirler âhirette ‘Rabbin’ diyorlar. Acaba Rabbi tanımadıklarından mı, yoksa Allah onların ‘Rabbim’ demesini istemediği...

Sırat köprüsü nedir?

  Ömer Öçalan: “Sırat Köprüsü üzerinde durur musunuz? Sırat Köprüsü nedir? Nasıl bir köprüdür?”...

Çocukların şefaat etmeleri

Uğur Bey: “1- Çocukların şefaat etmeleri ne demektir? Bu konuda hadis var mıdır? Kaç kişiye kadar şefaat ederler? 2- Çocukların küçük yaşta ölmeleri dü...

Sırat köprüsü nedir?

İzmir’den okuyucumuz: “Sırat Köprüsü nedir? Mecâzî midir? Yoksa gerçekten var mıdır? Kesilen kurbanların sahibine sırat köprüsünü geçerken binek olma...

Mahşerde sevap ve günah tartılması

İsmini belirtmeyen bir okuyucumuz: “Mahşer günü günahların bedelleri nasıl ödenecek? Sevaplar nasıl insanı kurtaracak? Mahşer gününde halimiz ne olacak?”...

Mahşerde âzâlarımızın konuşması

“Mahşer günü âzâlarımızın konuşması ne demektir? Nasıl bir konuşmadır? Neden konuşacaklar?”

Cellatın ahiretteki durumu

Akhisar’dan Ahmet Kaya: “İnfaz memurunun (cellatın) ahiretteki durumu ne olacaktır?”

Sırat Köprüsü üzerine

İzmir/Bornova’dan Ali Meçoğlu: “Sırat Köprüsü nedir? Mecâzî midir? Yoksa gerçekten var mıdır? Kesilen kurbanların, sahibine sırat köprüsünü geçerke...

Amel defteri üzerine

İzmir’den okuyucumuz: “Amel defteri ne demektir? Nasıl bir defterdir? Önemi nedir?”

Büyük duruşmada kul hakkı

Cemil Bey: “1. Hayvanlar akıl ve şuur sahibi olmadıklarına göre, akıl sahibi olmayan hayvanların mahşerde insanlar gibi hesapları görülecek mi? 2. İnsanlard...

Dünya nimetleri Cennette vardır

Mustafa Bey: *“Âhirette uyku var mıdır?”

Kâfirler âhirette Rab´lerini bilirler mi?

İstanbul’dan rumuzlu okuyucumuz: *“Kâfirler âhirette ‘Rabb’in’ diyorlar. Acaba Rabb’i tanımadıklarından mı, yoksa Allah onların ‘Rabb’im’ demesi...

Sırat Köprüsünü geçerken

“Sırat Köprüsü nedir? Mecazî midir? Yoksa gerçekten var mıdır? Kesilen kurbanların sahibine sırat köprüsünü geçerken binek olmasının hikmeti nedir?”...