Kalp çekirdeği neden ateşle yanması lâzım?

Ömer Bey: “Mesnevî’de geçen ‘Kalp çekirdeği nura inkılâp edinceye kadar ateşle yanması lâzım…’ cümlesini açıklar mısınız?”

İnsan, Kâinat Ağacının Çekirdeğidir

Kâinatın çekirdeği, nur-u Muhammedî’dir (asm).1 Nur-u Muhammedî (asm), kâinat ağacının hem çekirdeği, hem meyvesidir.

Mesnevî’de Habbe’nin ikinci i’leminde Bedîüzzaman bir esasa daha iner ve kâinat ağacının temeline insanı indirir.

İnsan, kâinat ağacının hem çekirdeği, hem meyvesidir.

İnsan kalbi, ihtiyaç sevkiyle, bütün âlemle alâkadardır. Esma-i Hüsna’nın bütün nurlarına muhtaçtır.

Kalbin öyle bir kabiliyeti vardır ki, bir harita gibi bütün âlemi temsil ediyor, bütün kâinatı içinde saklıyor. Merkezinde Allah rızasından başka bir gaye kabul etmiyor. Ebediyetten ve bekadan başka bir şeye razı olmuyor.

Kalbin Arınma Süreci

İnsanın da bir çekirdeği vardır: O da kalptir.

Bu çekirdek, ibadet ve ihlâs toprağında İslâmiyet suyu ile sulanarak iman hayatıyla filiz veriyor, ruh ile bütünleşiyor ve öyle bir yeşilleniyor ki, ruhun cismanî âlemine ruh oluyor.2

Ruhun cismanî âlemi, dünyada ve âhirette bedenle girdiği âlemdir. Her iki âlemde ruh, her biri bir esmadan gelen binden fazla duygu ile hayatı tatmaktadır.

Bu duyguların komuta merkezi kalp çekirdeğidir. Kalp çekirdeği iman ile hayatlanırsa bütün duyguları can damarı gibi besler. Böylece iman ile kemalini bulan insan kalbi, varlığının bütün manasını özünde saklar; ruha ruh olur.

Eğer kalp çekirdeği İslâm ahlâkı ile yeşermez, iman ile kemale ermez ve ibadet terbiyesiyle bütün duyguları beslemez ise, bu çekirdek kir pas tutar ve kendisini çürümeye bırakır.

Fakat çürümez. Çünkü bu bir insan kalbidir!

Bu çekirdeği ilk aslına döndürmek ve safi haline getirmek için günah kirlerinden tamamen arındırmak gerekiyor.

Bunun için de, ibadeti ve tövbesi yeterli olmadığında, ateşe atmaktan başka çare kalmıyor.

Ateş, Arınmaktır

İşte cehennemin en büyük sebeb-i hikmeti burada kendisini gösteriyor.

Nitekim cehennem yakıtının insanlar olduğunu vurgulayan âyetler,3 bu hakikati zihnimize nakşediyor gibidir.

Keza, “Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur.”4 Âyeti nura gark olmakla neticelenen bu arınma ameliyesinden bahsediyor gibidir.

Nitekim Bedîüzzaman bu âyetleri şöyle tefsir ediyor: “Eğer o kalp çekirdeği böyle bir terbiye görmezse, kuru bir çekirdek kalarak nura inkılâp edinceye kadar ateşle yanması lâzımdır.”5

Şeddad b. Evs (ra) cehennem korkusundan uyuyamaz; yatağının içinde dönüp dururdu. “Ey Allah’ım! Ateşin korkusu beni uyutmuyor!” derdi ve kalkıp sabaha kadar namaz kılardı.

Abdullah b. Revâha (ra): “Allah’a yemin ederim ki kalbimde dünya sevgisi yoktur. Fakat ben Hz. Peygamber’i (asm) “İçinizden oraya (cehenneme) uğramayacak kimse yoktur. Bu, Rabb’inin üzerine almış olduğu kesinleşmiş bir hükümdür” (Meryem Sûresi: 71) âyetini okurken dinledim. İşte ben cehenneme uğradıktan sonra, oradan kurtulup kurtulamayacağımı bilmediğim için ağlıyorum.”6 derdi.

Bedîüzzaman’ın, haşir meydanını harmana benzetmesi de aynı hikmetin devamı niteliğindedir. Öyle ki, ekinler harmanda dövülerek, başaktaki meyve, sapından ve samanından ayrılır, arındırılır.

Bu temsil ile der ki Bedîüzzaman: “Binaenaleyh, haşir meydanı da bir harmandır; kâinatın başak ve semeresi olan Benî Âdemi intizar etmektedir.”7

Bu bekleyiş, insanoğlunun af ile, mağfiret ile, lütuf ile ve şefaat ile olmazsa, ateş ile arındırılması, böylece kalp çekirdeğinin ilk günkü gibi temizlenip, cennete girmeyi hak eden bir nur topu haline gelmesi içindir.

Ateş, arınmaktır, taharettir, temizliktir!

Dipnotlar:
1- Mesnevî-i Nuriye, Yeni Asya Neşr. İstanbul, 1997, s. 99.
2- Mesnevî-i Nuriye, Yeni Asya Neşr., İstanbul, 1997, s. 100.
3- Bakara Sûresi: 24; Tahrim Sûresi: 6.
4- Meryem Sûresi: 71.
5- Mesnevî-i Nuriye, Yeni Asya Neşr. İstanbul, 1997, s. 100.
6- Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 3/334.
7- Mesnevî-i Nuriye, Yeni Asya Neşr. İstanbul, 1997, s. 100

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Allah kalbe bakar
718
Meltem Karakaş: “Ölümden bahsedildiğinde ‘Allah korusun, Allah gecinden versin vs.’ gibi sözler kullanılıyor. Bunda bir sakınca var mıdır? Sonuçta ölüm Allah’ın emri... Biz bu sözleri kullanarak ölmek...
Sevaplarımız günahlarımızdan ağır olursa kurtulurmuyuz?...
1.353
İsmail Bey: “Sevaplarımız günahlarımızdan ağır olursa kurtuluruz ve Cennete gireriz diyorlar. Bu ne demektir? Cehenneme girmeden mi Cennete girer?” BİR MÜJDE YAKLAŞIYOR Öncelikle af ve kurtuluş ...
Şeytanın günahı
940
“Şeytanlarda üreme ve çoğalma var mıdır? Yeni doğan şeytanlar da insana secde etmeyen şeytan gibi günah işlemiş sayılmakta mıdır? Eğer sonradan doğan şeytanlar da günah işlemiş sayılırlar ise; bunu su...
Cehennem de olsa beka istemek
1.188
Ahmet Bey: “‘Cehennem de olsa beka isterim’ ne demektir?” NEFİS AKIBETİ GÖRMÜYOR! Öncelikle hemen belirtelim: ‘Cehennem de olsa beka isteyen’ elbette nefis değil! Nefis cehennem istemediği gibi, b...
Temizlik imandandır
2.702
Mustafa Keleş: “Temizlik imandandır.” sözü hadis midir, değil midir?” “Temizlik imandandır.” Mealinde bulunan “En-Nezafetü mine’l-iman” ifadesini Bediüzzaman hadis olarak zikrediyor.1 Bu hadisi bu...
Tırnak arasında kalan kir
2.941
Almanya’dan Faruk Ak: “Kömür madeninde birçok çeşit maddelerle çalışılmakta, iş bitiminde banyo yapılmasına rağmen tırnak arasında kalan kir altına su geçirip geçirmediği bilinmiyorsa geçiyor hüsnü za...
Allah´ın azabından, Allah´a sığınalım
743
Erkan Bey: “Ateşi insanlar ve taşlar olan Cehennemden sakının’ âyetini açıklar mısınız? Bu âyette taşların nazara ve-rilmesinin hikmeti nedir?”   Asırlar boyu insanlar, küfürlerini taşlardan...
Yaratılış ve hikmet üzerine sorular ve cevaplar
1.528
Kocaeli/Kandıra’dan Tahsin Yılmaz: “Şu sorular bir arkadaştan geldi. Topluca bir cevap verilebilir mi: 1- Kün feyekûn gerçeği ile Allah’ın kâinatı altı günde yaratması meselesi birbiri ile çelişmiyor...
Kur´ân´da varlıkların dili
508
“Kur’ân’da, diğer meyveler yanında üzüm ve hurmadan ismen bahsedilmesinin ne gibi hikmetleri vardır?”   Kur’ân varlıklardan, varlıkların zâtları ve mahâretleri için bahsetmez, yani varlıkla...
Cehennemi kızdıran şirk
738
Erkan Bey: “Ateşi insanlar ve taşlar olan Cehennem’den sakının’ âyetini açıklar mısınız? Bu âyette taşların nazara verilmesinin hikmeti nedir?” Kur’ân şöyle bildiriyor: “Ey inananlar! Kendinizi ve...
Peygamber sevgisi
506
“Hazret-i Ömer Peygamber Efendimiz (asm) için, “Nefsim hariç seni çok seviyorum” demiş. Peygamber Efendimiz (asm) düzeltmiş, “Sen beni nefsinden az seviyorsan imanın zayıftır.” buyurmuş. Bu durumda bi...
Güneş hareket eden bir meyvedardır
49
Mustafa Kertmen: “Muhakemat’ta geçen, “müteharrik olan küre-i zemine ve cereyanıyla beraber müstakarrında istikrar eden Şems’e…”1 cümlesinde dünyanın hareketli, güneşin müstakar olduğundan bahsediyor....
Ahiret hayatının hiçbir zerresi ölümlü değildir
1.311
Tuba Hanım: “Hakikat Çekirdeklerinden ‘Küremiz hayvana benziyor; asar-ı hayat gösteriyor..” cümlesiyle başlayan 105. maddeyi açıklar mısınız?” Yerküreden hayat fışkırıyor Risale-i Nur’un ekser yer...
Cehennemde akraba ziyareti olacak mı?
6.532
Bornova’dan Günan Bey: “Cennet ehli Cehennemde olan dost ve akrabalarını ziyaret edebilecek mi? Dünyada hapishane ziyareti yapıldığı gibi orada da Cehennem ziyareti olur mu?” Öncelikle bizi birbir...
Yeşil ağaçtan ateşin çıkması
1.627
Sami Pala: “Yasin Sûresinde geçen yeşil ağaçtan ateşin çıkarılması ne demektir? Açıklar mısınız?”   Yeşil ağaçlardan ateşin çıkması Allah’ın ölüden diriyi yaratan ve çürümüş kemiklere haya...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir