Kalp çekirdeği neden ateşle yanması lâzım?

Ömer Bey: “Mesnevî’de geçen ‘Kalp çekirdeği nura inkılâp edinceye kadar ateşle yanması lâzım…’ cümlesini açıklar mısınız?”

İnsan, Kâinat Ağacının Çekirdeğidir

Kâinatın çekirdeği, nur-u Muhammedî’dir (asm).1 Nur-u Muhammedî (asm), kâinat ağacının hem çekirdeği, hem meyvesidir.

Mesnevî’de Habbe’nin ikinci i’leminde Bedîüzzaman bir esasa daha iner ve kâinat ağacının temeline insanı indirir.

İnsan, kâinat ağacının hem çekirdeği, hem meyvesidir.

İnsan kalbi, ihtiyaç sevkiyle, bütün âlemle alâkadardır. Esma-i Hüsna’nın bütün nurlarına muhtaçtır.

Kalbin öyle bir kabiliyeti vardır ki, bir harita gibi bütün âlemi temsil ediyor, bütün kâinatı içinde saklıyor. Merkezinde Allah rızasından başka bir gaye kabul etmiyor. Ebediyetten ve bekadan başka bir şeye razı olmuyor.

Kalbin Arınma Süreci

İnsanın da bir çekirdeği vardır: O da kalptir.

Bu çekirdek, ibadet ve ihlâs toprağında İslâmiyet suyu ile sulanarak iman hayatıyla filiz veriyor, ruh ile bütünleşiyor ve öyle bir yeşilleniyor ki, ruhun cismanî âlemine ruh oluyor.2

Ruhun cismanî âlemi, dünyada ve âhirette bedenle girdiği âlemdir. Her iki âlemde ruh, her biri bir esmadan gelen binden fazla duygu ile hayatı tatmaktadır.

Bu duyguların komuta merkezi kalp çekirdeğidir. Kalp çekirdeği iman ile hayatlanırsa bütün duyguları can damarı gibi besler. Böylece iman ile kemalini bulan insan kalbi, varlığının bütün manasını özünde saklar; ruha ruh olur.

Eğer kalp çekirdeği İslâm ahlâkı ile yeşermez, iman ile kemale ermez ve ibadet terbiyesiyle bütün duyguları beslemez ise, bu çekirdek kir pas tutar ve kendisini çürümeye bırakır.

Fakat çürümez. Çünkü bu bir insan kalbidir!

Bu çekirdeği ilk aslına döndürmek ve safi haline getirmek için günah kirlerinden tamamen arındırmak gerekiyor.

Bunun için de, ibadeti ve tövbesi yeterli olmadığında, ateşe atmaktan başka çare kalmıyor.

Ateş, Arınmaktır

İşte cehennemin en büyük sebeb-i hikmeti burada kendisini gösteriyor.

Nitekim cehennem yakıtının insanlar olduğunu vurgulayan âyetler,3 bu hakikati zihnimize nakşediyor gibidir.

Keza, “Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur.”4 Âyeti nura gark olmakla neticelenen bu arınma ameliyesinden bahsediyor gibidir.

Nitekim Bedîüzzaman bu âyetleri şöyle tefsir ediyor: “Eğer o kalp çekirdeği böyle bir terbiye görmezse, kuru bir çekirdek kalarak nura inkılâp edinceye kadar ateşle yanması lâzımdır.”5

Şeddad b. Evs (ra) cehennem korkusundan uyuyamaz; yatağının içinde dönüp dururdu. “Ey Allah’ım! Ateşin korkusu beni uyutmuyor!” derdi ve kalkıp sabaha kadar namaz kılardı.

Abdullah b. Revâha (ra): “Allah’a yemin ederim ki kalbimde dünya sevgisi yoktur. Fakat ben Hz. Peygamber’i (asm) “İçinizden oraya (cehenneme) uğramayacak kimse yoktur. Bu, Rabb’inin üzerine almış olduğu kesinleşmiş bir hükümdür” (Meryem Sûresi: 71) âyetini okurken dinledim. İşte ben cehenneme uğradıktan sonra, oradan kurtulup kurtulamayacağımı bilmediğim için ağlıyorum.”6 derdi.

Bedîüzzaman’ın, haşir meydanını harmana benzetmesi de aynı hikmetin devamı niteliğindedir. Öyle ki, ekinler harmanda dövülerek, başaktaki meyve, sapından ve samanından ayrılır, arındırılır.

Bu temsil ile der ki Bedîüzzaman: “Binaenaleyh, haşir meydanı da bir harmandır; kâinatın başak ve semeresi olan Benî Âdemi intizar etmektedir.”7

Bu bekleyiş, insanoğlunun af ile, mağfiret ile, lütuf ile ve şefaat ile olmazsa, ateş ile arındırılması, böylece kalp çekirdeğinin ilk günkü gibi temizlenip, cennete girmeyi hak eden bir nur topu haline gelmesi içindir.

Ateş, arınmaktır, taharettir, temizliktir!

Dipnotlar:
1- Mesnevî-i Nuriye, Yeni Asya Neşr. İstanbul, 1997, s. 99.
2- Mesnevî-i Nuriye, Yeni Asya Neşr., İstanbul, 1997, s. 100.
3- Bakara Sûresi: 24; Tahrim Sûresi: 6.
4- Meryem Sûresi: 71.
5- Mesnevî-i Nuriye, Yeni Asya Neşr. İstanbul, 1997, s. 100.
6- Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 3/334.
7- Mesnevî-i Nuriye, Yeni Asya Neşr. İstanbul, 1997, s. 100

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Cehennemi kızdıran şirk
689
Erkan Bey: “Ateşi insanlar ve taşlar olan Cehennem’den sakının’ âyetini açıklar mısınız? Bu âyette taşların nazara verilmesinin hikmeti nedir?” Kur’ân şöyle bildiriyor: “Ey inananlar! Kendinizi ve...
Cezbe: Bir fazilet değil, bir perde
9.645
Selman Bey: “1- Zikir ne demektir? Allah’ın adını anmak neden önemlidir? 2-Cezbe hali nedir? Cezbe hali kimlerde görülür? Cezbe halinde olmak için neler yapılır? Cezbe hali bir fazilet midir? Allah’ta...
İnsanın sireti suretine yansır mı?
1.517
F. Öksüz: “İnsanın sireti suretine yansır mı?” SİRET NEDİR? Siret, kişinin içyapısı, ruhî özellikleri, karakteri, huyu, iç âlemi, ahlâkı, iç derinliği, gönül zenginliği, kişinin iç profili gibi ma...
Hastalıklar imtihan mı, arınma mı?
13.016
“Başımıza gelen musibetlerin hangisinin imtihan, hangisinin yaptığımız bir hatadan dolayı olduğunu nasıl anlarız? İşlediğimiz bir kusurdan geldiğini düşündüğümüz bir durumda ne yapmalıyız?”   ...
O (asm) olmasaydı kâinat olmayacaktı
1.197
İsmail Bey: “Peygamber Efendimiz (asm) neden en sevgilidir?”   Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm kendisi için yaşamamış, ümmeti için yaşamıştır. O (asm) bizim katımızda Allah’ın elçisi...
Cehennemin engelleri: Kefâretler ve musîbetler
2.208
 Abdullah Bey: “Bir şeyin günahlara kefaret olması ne demektir? Yani malûmdur ki, günahın cezası Cehennemde çekilecektir. O günaha kefaret olacak bir hasena vs. olması, onun cezasını hafifletir mi? Or...
Kutlu doğuma binler tebrikler
775
İsmail Bey: “Peygamber Efendimizin (asm) ümmetine ve insanlığa olan şefkatini anlatır mısınız?”   Bugün Sevgili Peygamberimizin (asm) kutlu doğumunun 1439. yıl dönümü. Peygamber Efendimizin (...
Cehennem görünüyor mu?
1.379
İzmir Hanımlar İhtisas Dersi: “İşaratü’l-İcaz’da Cehennemin yeri ile ilgili geçen şu cümleyi açıklar mısınız: “Cehennemin arzın altında bulunması, arzın karnında veya arz ile muttasıl, yapışık olmasın...
Kıyamet alâmetleri nelerdir?
1.999
Ümit Bey: “Kıyamet nedir? Alâmetleri nelerdir?”   Lügatte ayağa kalkmak, kıyama geçmek demek olan kıyamet, terim olarak kâinât düzeninin Allah’ın emriyle bozulması, her şeyin alt üst olması ...
Bir huzur, bir perde; zikir ve cezbe
4.042
Selman Bey: “1- Zikir ne demektir? Allah’ın adını anmak neden önemlidir? 2- Cezbe hali nedir? Cezbe hali kimlerde görülür? Cezbe halinde olmak için neler yapılır? Cezbe hali bir fazilet midir? Allah’t...
Kâinatta en yüksek yaratılış insanın yaratılışıdır...
1.406
Zülfikar Bey: “ İşaratül İcaz 248’de “Benim, beşerin hilkati hakkında bir hikmetim vardır; o hikmetin hatırası için, fesatlarını nazara almam.…” bu ne yüksek bir hikmettir? İnsanın yaratılışına ayrı ...
İman tazelemenin önemi
697
S. Bilen: “İman kalpten nasıl gider? İman tazelemenin önemi nedir?”   Allah’a kalpten intisap ve bağlılıktan ibarettir iman. Bizi Yaradan’ımıza bağlayan en güçlü bağdır. Küfür, inkâr veya ...
Allah dünyayı yaratmadan evvel ne yapıyordu?
4.499
Ankara’dan Mustafa Doğan; “Allah’ın (cc) ezeliyetine inanıyorum. Fakat Cenab-ı Allah insanlığı ve dünyayı yaratmadan evvel ne vardı veya ne yapıyordu? Kâinatın ömrü on beş milyar yıl ise, yirmi milyar...
Sırat köprüsünden nasıl geçeceğiz?
30.136
Serap Tanrısever: “Sırat Köprüsünden geçiş nasıl olacak açıklar mısınız?” KILDAN İNCE KILIÇTAN KESKİN Sırat Köprüsü, Cehennemin karanlık ve dev alevleri üzerinde kurulmuş, dehşetli, kıldan ince, k...
Kimler dünyayı sevmez?
3.725
İMO rumuzlu okuyucumuz: “Dünyayı ne ölçüde ve ne kadar sevebiliriz?” VARILACAK YER ALLAH’IN HUZURUDUR Cenâb-ı Hak dünyayı ve dünyadaki her şeyi güzel yarattığını, fakat bunların geçici olduğunu, a...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir