Kadınlarla istişare yapılmaz mı?

İstanbul’dan Hanım okuyucumuz: “Kadınla istişare et. Söylediğinin tersini uygula’ sözü hadis midir? Bu hükmün aslî kaynaklarımızda yeri var mıdır? Bu sözün doğruluk derecesi nedir?”

ÇELİŞKİLİ VE TUTARSIZ

Bu, kendi içinde çelişen tutarsız bir sözdür. Dinin hiçbir disiplini ile açıklanma imkânı olmadığı gibi, esasen dinî disiplinlere de aykırıdır.

Meselâ dürüstlüğe aykırıdır. Vefaya aykırıdır. Nezakete aykırıdır. Edebe aykırıdır.

Kadirşinaslığa aykırıdır. Çünkü kadının sözünün tersini uygulayacaksan, kadının sözünü yok sayacaksan neden istişare ediyorsun? Neden sözünü dinler gibi yapıyorsun? Neden ikiyüzlü davranıyorsun?

Bu mefhum İslâm dinine değil; ancak İsrailiyat’a yakışır. Nitekim böyle bir rivayeti Aclunî “hadis zannedilen yanlış sözler” başlığıyla eserine almış ve eleştirmiştir.1

YASAK MEYVEYİ KİM YEDİRDİ?

İsrailî kaynaklar Hazret-i Âdem’in (as) yasak meyveyi yemesi meselesinde Hazret-i Havva’yı işin baş müsebbibi gösteriyorlar. Yani Hazret-i Âdem’i (as) yemeye ikna eden güya Hazret-i Havva imiş.

Bu kaynaklardan internete düşmüş olmalı ki, internette, Hazret-i Âdem’in (as) tavsiyeleri içinde şöyle bir cümle de yer alıyor:

“Kadınlarınızın arzusuna göre iş yapmayınız. Ben kadınımın emrine göre hareket ettim, pişman oldum.”

Bahsi geçen söz, bu sözün biraz değişikliğe uğramış şekli gibi duruyor. Belki de Hazret-i Âdem’e (as), “ben kadınımın sözünün tersini yapmış olsaydım kurtulurdum” gibi bir cümle de isnat edilmiş olabilir. Ki bütün bunların sıhhatli kaynaklarda yeri yoktur.

Bilâkis yasak meyveyi haber veren Kur’ân, şeytanın sadece Hazret-i Havva’yı değil, (dolayısıyla Hazret-i Havva’nın da Hazret-i Âdem’i (as) değil), şeytanın her ikisini birden kandırdığını zikrediyor. Âyet şöyledir: “Her ikisinin ayağını da şeytan kaydırdı.”2

Bu durumda İsrailî kaynaklarda yer alan, şeytanın Hazret-i Havva’yı, Hazret-i Havva’nın da Hazret-i Âdem’i (as) kandırdığı şeklindeki sıralama doğru değildir. Doğru olan, -Kur’ân’ın bildirdiği gibi- şeytanın her ikisini birden kandırmış olmasıdır.

Bu durumda Hazret-i Âdem’e (as) atfedilen bu tavsiye de sıhhatini kaybetmiş olmaktadır.

ESAS OLAN LİYAKATTİR

İslâm dininde esas olan liyakattir, ehliyettir, bilgi sahibi olmaktır, danışmaya ehil olmaktır. Bu sıfatları taşıyanlara kadın da olsa, erkek de olsa danışılması emredilir. Ancak hissî, duygusal, kararsız, istikrarsız, tutarsız olanlarla kadın da olsa, erkek de olsa bu sıfatları taşıdıkları zamanlarda istişare edilmez.

Kur’ân’da kadınlarla müşavere örnekleri olduğu gibi, Peygamber Efendimiz (asm) de ihtiyaç duyduğu her yerde ezvac-ı tahiratla istişare etmişlerdir.

Kur’ân’da Şuayb Aleyhisselâm’ın kızlarının görüşleri üzerine Hazret-i Musa’yı (as) istihdam ettiği3; Belkıs’ın komutanlarının Belkıs’a “Biz harp ehliyiz, emir senindir. Ne emredeceksen emret!”4 Dedikleri; çocuğunun emzirilmesi meselesinin boşanan kadınla istişare edilebileceği5; anne ile babanın çocuklarını sütten kesmek için meşveret edip anlaşmalarında günah olmadığı6 gibi örnekler, bize bu konuda yeterince bilgi vermektedir.

Keza Hz. Peygamber’in (asm) kadınlarla istişare ettiğini ve onların görüşleriyle amel ettiğini bildiren rivayetler az değildir.7

Meselâ daha ilk vahiy geldiği zaman bunu Hazret-i Hatice’ye danışmış, Hazret-i Hatice de kendisini teselli ve teskin etmiştir.8

Keza Hazret-i Hatice’nin teklifiyle muhtereme kızı Zeyneb’i Ebu’l-As’a nikâhlamıştır. Hatta bu rivayeti yapan zat, “Resulullah (asm) Hz. Hatice’ye muhalefet etmezdi.” İlâvesini de yapmıştır.9

Keza Hazret-i Aişe’ye (ra) iftira atıldığı zaman, Zeynep bintü Cahş’tan ve köle Berire’den Hazret-i Âişe (ra) hakkında görüş almıştır.10

Keza Hudeybiye’de Kureyşlilerle barış yapılıp o yıl umre yapılmaması kesinleşince, anlaşmadan Sahabe-i Kiram memnun kalmadı. Resulullah’ın (asm), “Kalkın, kurbanlarınızı kesin, ihramdan çıkın!” emrini sahabe duymamış gibi ağırdan aldı. Bu durum Resulullah’ı (asm) fevkalâde üzdü. Ümmü Seleme’ye durumdan yakındı. Ümmü Seleme: “Ya Resulallah! Sen kalk, kurbanını kes! Onlar sana uyacaklardır” deyince, bu görüşe uyarak Peygamber Efendimiz (asm) kendi kurbanını kesti. Ardından sahabeler de kurbanlarını kestiler.11

Dipnotlar:
1- Bk. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ 2/3; Geniş bilgi için, bk. Münâvî, 4/262-263.
2- Bakara Sûresi: 36.
3- Kasas Sûresi: 26.
4- Neml Sûresi: 33.
5- Talak Sûresi: 6.
6- Bakara Sûresi: 233.
7- İbnu Kuteybe, ‘Uyûnu’l-Ahbâr 1/27.
8- Buhârî, Bed’ül-Vahy, 1.
9- Heysemi, 9/213.
10- Buhari, Şehadat, 16.
11- Vâkıdi, Meğazi, 2/613.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Yeni Asya ve Hürriyet-i Şer’iye dâvâsının kökleri
787
Hazret-i Âdem ve Hürriyet-i Şer’iye Önce Hazret-i Âdem’in (as) yaratılışında gündeme geldi hürriyet-i şer’iyye nuru.   Bu nuru, bizzat Cenâb-ı Hak Melaikeleri muhatap almak, onları iradelerind...
Bayanlar tesbihatta “min şerrin nisa” kısmını ok...
1.220
İstanbul'dan bir okuyucumuz: "Bayanlar tesbihatta “min şerrin nisa” kısmını okumalı mı?" ŞER HUSUSÎ KALMIYOR Şer oldu mu, genellikle bundan bir çok kişi etkileniyor. Hususî kalmıyor. Namaz tesbihatı...
Hangi partiye oy vermeyeceğiz?
929
Bursa’dan Köksal Kaya Arslan: “Seçim haftasındayız. Uhrevî mesuliyetten kurtulmak için hangi partiye oy vermeliyiz?” Kendimizi Yalanlamaya Gerek Var mı? İşe akl-ı seliminizi değil, duygularınızı ve ...
Erkek yetkili hanımlara ders verebilir mi?
299
Malatya’dan okuyucumuz: “Hanımların bulunduğu bir toplantıda bir erkek yetkili ders verebilir mi veya alanıyla ilgili bilgilendirme yapabilir mi?”   SEMİNERLER BİR NEVİ FİİLÎ DUÂLARDIR Gaz...
Fitne nedir? Kadın ne zaman fitne olur?
2.827
Eyüp Bey: “Fitne nedir? Kadın ne zaman fitne olur?” Fitne, Kur’ân’da imtihan, deneme, şaşırtma, şaşırtıcı, günaha sebep olan, kargaşa veren, anarşi ve terör, karışıklık, bozgunculuk, harbe sebep ...
Secde ve Cennet âyetleri
549
Eskişehir’den Necmi Özkan: “Risaleler’de nerelerde secde âyetleri vardır? Okuyup amel etmek için bilmek istiyoruz.” Risale-i Nur’un tefsir ettiği âyetlerden iki tanesi secde âyetidir. Şöyle ki: 1- ...
Hz. Adem´in (as) çocukları nasıl evlendi?
10.717
Sakarya’dan okuyucumuz: “Hazret-i Âdem’in (as) çocukları nasıl evlendiler? Kardeş değiller miydi?” Fıtrat da, şeriat da, yaratılış da, hüküm de Cenâb-ı Hakka aittir. O dilerse hükmünü ve şeriatını de...
Meşveret ve sadakat imtihanı
960
Zülfikâr Balpetek: “Meşveret ve sadakat kavramlarını açar mısınız? Kime sadakatli olacağız?”   Benim Bir Reyim Var Meşveret, Bediüzzaman Hazretlerinin Kur’ân’dan ve Asr-ı Saadetten aldığı ve b...
Kur’ân’da bir meşveret örneği
1.232
İhsan Bey: “Meşveretin hükmü nedir? Kur’ân’da meşveret örneği var mıdır? Meşveretsiz yaptığımız hizmetlerdeki sorumluluğumuz nedir?” Meşveret Allah’ın Emridir Allah meşveret etmekten müstağnidir. ...
Cemaate uyan kadın imama haber vermeli mi?
672
Malatya’dan Emine Özbey: “Camide kadın cemaate uyduğu zaman, imama haber vermeli mi? Yani imamın kadın cemaat için de niyet etmesini sağlamak için.” İmamlar kadın cemaatin de olabileceğini varsayar...
Kadına bir gün değil; her gün değer vermeli
10.540
KADINA DEĞER VERMEK BİR AHİRET PROJESİDİR Biz Müslümanlar, değerlerimizi gün ve haftalara sıkıştırmıyoruz. İnsan sorumlu ise, sorumluluğunu her zaman bilmeli, sevgisini hayat boyu göstermeli. Allah k...
Kur’an kadına vurmak hakkında ne diyor?
1.983
İzmir’den Rumeysa Hanım: “Nisa Suresinde kadına vurulmasının onaylanması ne anlama geliyor?” NÜŞUZ HALİNDE Anlamakta güçlük çekilen ayetin meali şöyledir “Nüşuzundan korktuğunuz kadınlara ö...
Cennetten çıkarılma ve emaneti yüklenme
1.657
Ankara’dan Yiğit Kahraman: “1- Hz. Âdem’e yasaklanan Cennet meyvesinin içeriği nedir? Bu yasak Hz. Âdem’le Havva’nın birlikte olmaları (zina) mıdır? Cennet madem helâl dairesinde bir mükâfat yeridir. ...
Tesanüd imtihanı…
555
İç Anadolu’dan arayan hanım okuyucumuza: Bizim net ve belirgin ölçülerimiz var: 1- Nur Talebeleri Nur hizmeti yapmakla meşguller ve sadece bu alanda görevliler. Onlar topuz tutmuyorlar! Üstadlar...
Meşveret, telâhuk-u efkâr zeminidir
853
Tahir Kaplan: “Meşveret her mahalde seçilen üyelerle değil her mahalde oturan bütün cemaatle yapmalı, o kararların oranına göre meşveretin sonucunu cemaate bildirmelidir. Bir ilçede bir mesele meşvere...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir