Abdurrahman Ulaş: “Kadınların mezarının erkeklerinkine göre daha derin kazıldığı diye bir kural var mı? Eğer varsa bunun hakkında bir âyet veya bir hadis var mı? Hikmeti nedir?”

Peygamber Efendimiz (asm): “Kabirlerinizi derinleştiriniz. Geniş tutunuz ve iyi yapınız”1 buyurmuştur. Kadına özel bir hüküm yoktur. Erkek olsun, kadın olsun, kabirler mümkünse bir insan boyu derinliğe, yarım boy miktarı da genişliğe sahip olmalıdır. Bu mümkün olmadığında yarım boy miktarı derinlik de kifayet eder.

Kabrin derin olmasının hikmeti, cesedi yerin yüzeyinden mümkün mertebe uzak bulundurmak ve cesedi yüzeyden gelebilecek zararlardan korumaktır. Çünkü insan mükerrem olduğundan cesedi korunmalıdır

Dipnotlar:
1-İbn-i Mace, Cenaiz, 41


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

İmam-ı Azamın fıkıh akademisi
129
İzmir’den okuyucumuz: *“İmam-ı Azam’ı tanıtır mısınız?” (daha&helliip;)
Kurban parası ile mezar yaptırmak
81
E.D. Rumuzuyla soran okuyucumuz: “Annem kurban kesmeyip kurban parasıyla anneannem dedemin birinci hanımının mezarını yaptırmak istiyor. Kurban parasıyla mezar yaptırılır mı?” (daha&helliip;)...
Vahiy ve hüküm
62
Mustafa Bey: “Biz iki çeşit sünnet vardır diye biliyoruz: Sünnet-i Müekkede, Sünnet-i Gayr-i Müekkede. Oysa On Birinci Lem’anın Altıncı Nüktesinde ‘Sünnet-i Seniyyenin merâtibi var: Bir kısmı vaciptir...
Vahiy meleği Cebrail (as) ın başka vazifeleri var mıdır?...
201
Aziz Bey: “Cebrail (as) vahiy meleğidir. Son peygamber de geldiğine göre Cebrail’in vazifesi bitmiş midir? Cebrail (as) şu an mevcut mudur? Mevcutsa ne yapıyor? Başka vazifeleri var mıdır?” (daha&he...
İhlâs Risâlesini daha sık okuyalım
61
Abdullah Bey: “Bazen olmadık zamanlarda ortaya çıkan ve hizmetlerimize doğrudan zarar veren ‘birbirini sevmemeyi ve adaveti’ kardeşler arasında nasıl öldürebiliriz?” (daha&helliip;)
Hadisi mânâ ile nakil
101
İstanbul’dan okuyucumuz: “Bazen sohbetlerimizde hadislerin tam metnini hatırlayamayıp, mânâ olarak naklediyoruz. Mânâ ile hadis nakletmek caiz midir?” (daha&helliip;)
Kadınların kabir ziyaret etmeleri günah mıdır?
65
Adem Kılınçsoy: “Kadınların kabir ziyaret etmeleri günah mıdır, caiz midir, sünnet midir? Kimisi günah diyor. Melekler ve Allah lânet eder diyor.” (daha&helliip;)
Anne, baba ve akrabalarımız ile ilişkilerimiz
139
Eskişehir’den Ahmet Kocabey: “Kur’ân, Hadis ve Risâle-i Nur çerçevesinde akraba ve ebeveyn ile ilişkilerimiz nasıl olmalı? Onlardan bize zarar geldiğini düşünürsek aramıza mesafe koymalı mıyız? Özelli...
İlmin hükmü
105
Emin Bey: “İlimde farziyet var mıdır? Varsa hangi konulardadır? Hangi ilim farzdır? Hangi ilim farz değildir?” (daha&helliip;)
Lâ ilâhe illallah dâvâsında izzet ve şefkat
138
  Fırat Bey: “Sâd Sûresinin ikinci âyetini îzah eder misiniz? Ebû Tâlip Cehennem’e gitse de bir nevi husûsî bir saadeti olacağını Hazret-i Üstad müjdeliyor. Bu müjde başkası için de geçerli mi?” (da...