Abdurrahman Ulaş: “Kadınların mezarının erkeklerinkine göre daha derin kazıldığı diye bir kural var mı? Eğer varsa bunun hakkında bir âyet veya bir hadis var mı? Hikmeti nedir?”

Peygamber Efendimiz (asm): “Kabirlerinizi derinleştiriniz. Geniş tutunuz ve iyi yapınız”1 buyurmuştur. Kadına özel bir hüküm yoktur. Erkek olsun, kadın olsun, kabirler mümkünse bir insan boyu derinliğe, yarım boy miktarı da genişliğe sahip olmalıdır. Bu mümkün olmadığında yarım boy miktarı derinlik de kifayet eder.

Kabrin derin olmasının hikmeti, cesedi yerin yüzeyinden mümkün mertebe uzak bulundurmak ve cesedi yüzeyden gelebilecek zararlardan korumaktır. Çünkü insan mükerrem olduğundan cesedi korunmalıdır

Dipnotlar:
1-İbn-i Mace, Cenaiz, 41


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Müfritane irtibat üzerine
26
Mine Hanım: “Müfritane irtibat nedir? Ne kazandırır? Ölçüsü ne olmalıdır?” (daha&helliip;)
Allah´ın emri ve dilemesi
112
Dilek Hanım: “Allah’ın emri ile dilemesi aynı mıdır, fark var mıdır? Meselâ Allah ateşe emrediyor ve ateşin Hazret-i İbrâhim’i (as) yakmamasını diliyor. Emretseydi, ama dilemeseydi ne olurdu? Ateş bu ...
Bir vahiy kelâmı: İnşallah
280
Said Akkaş: “İnşallah’ın mânâsı nedir? ‘Allah nasip eder inşallah’ gibi bir cümlede yanlışlık olabilir mi?” (daha&helliip;)
Haccın ihmalinin bedeli
52
Salih Bey: “Bediüzzaman’a göre, hac ihmâl edilirse bunun vebali ne olur?” (daha&helliip;)
Kur´ân´da Ebrar
33
Feyza Hanım: “Kur’ân’da geçen ‘ebrar’ ne demektir? Açıklar mısınız?” (daha&helliip;)
Mescide gidip gelmekte kebâire mâruz kalırsak
50
Malatya’dan Hüseyin GÜLTEKİN: “Kastamonu Lâhikasının 192. sayfasında Bediüzzaman Hazretleri; ‘Sakın hocaların Cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. İştirak etmeseniz de, iştirak edenleri tenkit etmeyiniz’...
Farz namazdan sonra duâ
241
Ali Zeyrek: “Hanefi Mezhebine göre namaz kılarken, farz ile sünnet, sünnet ile farz arasında herhangi bir şey konuşmak (duâ, tesbih v.s) mekruh mudur? Eğer mekruh ise salâten tüncinâ v.s okunuşunu nas...
Fatiha Sûresi üzerine
45
Celal Sağır: “Fatiha Suresinin mânâsı ve önemi üzerinde durur musunuz? Fatiha suresini her namazda neden okuyoruz? Ölülerimize karşı neden okuyoruz? Her duâdan sonra neden ‘El-Fatiha!’ deniyor ve biz ...
Allah´ı kemâl sıfatları ile tanırız
135
Kırşehir/Akçakent’ten Ramazan Kılıç: “Allah’ın zatını sima olarak nasıl düşünmeliyiz?” İsim belirtmeyen okuyucumuz: “Dört yaşındaki çocuğum Allah’ın nerede olduğunu soruyor. Ne cevap verelim?” (daha...
Eşsiz bir tecellî: Yaratılış
78
Tahsin Bey: “Kün feyekûn gerçeği ile Allah’ın kâinatı altı günde yaratması meselesi birbiri ile çelişmiyor mu? İnsan yaratılan bir şeyi neden kopya edemiyor?” (daha&helliip;)