İnsanoğlu düzelme isterse faizi kaldırmalı

Salih Sütçüoğlu: “Hakikat Çekirdekleri’nde geçen ‘Ribânın kap ve kapıları olan bankaların nef’i, beşerin fenası olan gâvurlara ve onların en zalimlerine ve bunların en sefihlerinedir. Âlem-i İslâm’a zarar-ı mutlaktır; mutlak beşerin refahı nazara alınmaz. Zira gâvur harbî ve mütecaviz ise, hürmetsiz ve ismetsizdir.’ Hakikatini açıklar mısınız?”

Kuzu Postlu Bir Kurt

Üstadımızın bu sözünü şöyle okuyalım: Bankalar faizin kap ve kapılarıdır. Eskiden bu işi tefeciler gizli yapardı. Bankaları kuran gâvurlar, onların da en fenası, onların da en zalimi faizle dünyayı zincirleme halinde sömürüyor. Âlem-i İslâm’a mutlak zararı vardır. Gâvur şimdi savaşını faiz yoluyla veriyor. Faiz belâsını Müslümanlara sokarak Müslümanları hükmen mağlûp duruma getirmiştir.

Dolayısıyla faiz tefeciler elinden çıktı, gâvurlar eliyle mimsiz şekilde medenileşti.

Faiz bir üretme ve kazanma aracı değil; bir çalma, gasp etme ve kul hakkı yeme mekanizmasıdır.

Medeniyet kılıfına sokulmuş bir deniyettir. Kuzu postuna bürünmüş bir kurttur, bir çakaldır, bir ayıdır.

Mimsiz medeniyetin kiridir, arsızlığıdır, isyanıdır, günahıdır. Eskiden baronların ve para babalarının uyguladığı bu kirli çark, günümüz medeniyetinde bankaların önemli bir kazanç kapısıdır.

Yoksa İslâmiyet işe, san’ata, ticarete, üretmeye ve kazanmaya elbette karşı değildir.

Faiz Âyetleri

Kur’ân faizi kesin bir dil ile kınamış ve yasaklamıştır. Buyuruyor ki:

* “Faiz yiyen kimseler, kıyamet gününde kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin kalkışı gibi kalkarlar. Bunun sebebi, onların, “Alış veriş de faiz gibidir.” demeleridir. Hâlbuki Allah alış verişi helâl, faizi ise haram kıldı.”1

* “Allah faizin bereketini giderip onu mahveder. Sadakası verilen malı ise ziyadeleştirir. Allah faizi helâl sayan o kâfirlerden ve haram işleyen o günahkârlardan hiçbirini sevmez.” 2

* “Ey İman edenler! Allah’tan korkun ve eğer gerçek mü’minlerseniz, faiz olarak kalmış alacaklarınızı terk edin.”3

* “Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Ve Allah’tan korkun ki, kurtuluşa eresiniz.”4

* “Yahudilerin zulümleri, pek çok kimseyi Allah’ın yolundan alı koymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları ve halkın malını haksız yere yemeleri sebebiyle, daha önce kendilerine helâl kılınan temiz ve iyi şeyleri Biz onlara haram kıldık. Onlardan kâfir olanlara da pek acı bir azap hazırladık.”5

Risale-i Nur’da Faiz

Risale-i Nur’da faiz ile zekât iki manidar diyalog ile zihinlere perçinleniyor:

“Birisi: “Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse, bana ne.”

İkincisi: “Sen çalış, ben yiyeyim.”6

Bediüzzaman’a göre bu iki kelime bütün fitne ve fesadın, bütün ihtilâl ve karışıklıkların, bütün kaos ve sosyal yaraların başında geliyor.

Kur’ân bu iki kelimeye karşı Zekâtı ve sadakayı emrederek insanlığa kardeşliği, merhameti, yardımlaşmayı, diğerkâmlığı ve vermeyi getirmiştir.

Medeniyet ise faizi emrederek yukarıdaki iki kelimede zikredilen cinayetin her ikisini birden işlemiş, insanlığı kaosa ve faciaya sürüklemiştir.

Kur’ân cömertliği emrederken, medeniyet cimriliği emretmiştir. Kur’ân veren eli üstün görürken, medeniyet alan eli üstün görmüştür.

Kur’ân parayı toplayıp biriktirmeyi yasaklamış7, işi, üretimi ve emeği emretmiş8 iken, medeniyet bankaları para toplama merkezleri olarak kurmuş ve işi ve emeği değil, paranın durduğu yerde para doğurduğu bir sistem olan faizi teşvik etmiştir.

Kur’ân zekâtı emrederek toplum fertlerini kardeş kılmış; kardeşliği yardımlaşma, merhamet, kerem ve kucaklaşma ile sürekli kılmayı ön görmüş iken, medeniyet zengin ile fakir, havas ile avam, üst ile ast arasını faiz ile iyiden iyiye açmış ve toplum fertleri arasında uçurumlar meydana getirmiştir.

Kur’ân toplum fertlerini barıştırmış, medeniyet ise düşman kılmıştır.

Bediüzzaman’ın Teklifi Nedir?

Bediüzzaman’ın teklifi nettir. Diyor ki:

“Âyet-i Kur’âniye, âlem kapısında durup, ribâya “Yasaktır!” der. “Kavga kapısını kapamak için, ribâ kapısını kapayınız!” diyerek, insanlara ferman eder.”9

“Beşer salâh isterse, hayatını severse, zekâtı vaz’ etmeli, ribâyı kaldırmalı.”10

Dipnotlar:
1- Bakara Sûresi: 275.
2- Bakara Sûresi: 276-277 .
3- Bakara Sûresi: 278.
4- Nisâ Sûresi: 130.
5- Nisâ Sûresi: 160, 161.
6- İşaratü’l-İ’caz, s. 49; Sözler, s. 373; Mektubat, s. 264.
7- Hümeze Sûresi; 2.
8- Necm Sûresi: 39.
9- Sözler, s. 373.
10- Sözler, s. 648.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Dârü’l-harp ve Dârü’l-İslâm
1.521
İstanbul/Ümrâniye’den Adem Ataş: “Dârü’l-harp nedir? Dârü’l-İslâm nedir? Türkiye dârü’l-harp midir, dârü’l-İslâm mıdır? Dârü’l-harp ise nedeni? Dârü’l-İslâm ise nedeni? (Hanefî ve Şâfiî mezheplerine g...
Din çarpıtılırsa gayretullah’a dokunur!
630
Ankara’dan Mehmet Bey: “Türkiye darulharptir ve darülharpte rüşvet caizdir diyenler var. Bu iddialara ne dersiniz?”   Dine uymakta gevşekliğimizi görmeyeceğiz ve dini kendimize uyduracağız. Öy...
Dini kendine uydurmanın dayanılmaz vebali
463
Ankara’dan Mehmet Bey: “Türkiye darulharptir ve darülharpte rüşvet caizdir diyenler var. Bu iddialar gerçekçi midir?” Dine uymakta gevşekliğimizi görmeyeceğiz ve dini kendimize uyduracağız. Öyle m...
Faizsiz KOSGEB kredilerinin durumu
162
Yozgat’tan İhsan Emre Şahin: “Faizsiz KOSGEB kredilerini almak ve yararlanmak caiz midir? Faizini devlet ödüyormuş.”   KOSGEB KREDİLERİ Vatandaş faiz ödeyince haram oluyor da, vatandaş a...
Faiz sadaka niyetine verilir mi?
3.278
Almanya’dan “EuroNur” rumuzlu okuyucumuz: “Bankaların ay sonunda veya yıl sonunda az miktarda verdikleri fâizi tam olarak hesap edip ayırmak mı gerekir? Yoksa fâiz gelirini de, sık sık verdiğimiz sada...
Medeniyet kılıfına sokulmuş bir deniyet: Faiz
901
Ahmet Uzun: “Ribanın haram oluşu, günahı ve ribadan kurtulma yolları konularında Kur’ân’da ve Risale-i Nur’da neler zikredilmektedir?” KUZU POSTLU BİR KURT Asrımız medeniyetinin inatla koruduğu, ...
Sorumluluklarımız her yerde birdir
486
İsveç/Stockholm’den Adil Fevzi Bilici: Daru'l harb ne demektir? Türkiye veya Almanya/İsveç daru'l harp midir? Daru'l harp olan ülke ile, olmayan ülkede mükellefiyetlerimiz farklı mı?   İslâ...
Haram kazançtan ikrâm
13.392
İstanbul/Tophane'den Ahmet Günay Canan: "Dükkânında sigara ve içki satan adamın—bu akrabamız da olsa—ikrâmı kabul edilir mi? Evinden yemek yenir mi?" İstanbul/Karaköy'den Yaşar Şengüller: "Genelevden...
Bazen varlığı da sıkıntılı olan bir değer: Para
630
Burç Tuğer: “Daha önceden faizle nemalanmış bir tasarrufum var. Fakat faizin haram olduğunu yeni öğrendim. Bu faizi kullanmak istemiyorum. Bana ne tavsiye edersiniz? Bu faizi elimden nasıl çıkarayım?”...
Dar’ül Harp meselesi üzerine
14.752
Nurettin Bey: “Darü’l-harp ne demektir? Günümüz Türkiye’sinin Darü’l-İslâm ve Darü’l-harp açısından konumu nedir?”   Dârü’l-harp ve dârü’l-İslâm kavramları ilk defa müçtehit imamlar döneminde...
Zekât borcu
535
“Sizi bir kaç sorum için rahatsız ediyorum. İnşallah bana yardımcı olabilirsiniz. 1) Zekât miktarı konusu: Ben 2003 yılı Mayıs ayında dinen zengin oldum. Ancak şu güne kadar zekât veremedim. Maaşlı ...
Risale-i Nur’da faiz meselesi
3.444
Ahmet Uzun: “Ribanın haram oluşu, günahı ve ribadan kurtulma yolları konularında Risale-i Nur’da neler zikredilmektedir?” KUZU POSTLU BİR KURT Asrımız medeniyetinin inatla koruduğu, savunduğu ve k...
Içki veya faiz´e bulaşmak
499
“Komşunun kazancı faiz veya içki satılan yerden ise, onun ikramı bile bile yenir mi? Evine gidilir mi? Veya bu kişi akrabadan biriyse tavrımız nasıl olmalıdır?” Komşunun kazancının yüzde elliden fa...
Faizli malın miras kalması
3.512
“Vadeli mevdûât olarak, yani faiz getirisi için kullanılan değerlerin mîrâs kalması durumunda nasıl hareket etmeliyiz?” İslâmiyet her konuda olduğu gibi, mâlî değerlerin kazanılması, korunması ve d...
İslâmiyet cihanşümuldur
519
Y. Başaran: “Günümüz Türkiye’sinin Dârü’l-İslâm ve Dârü’l-harp açısından konumu nedir? Bir arkadaşım, günümüzde banka faizlerinin faiz olmadığını, ‘fazlalık’ olduğunu böylece gönül rahatlığıyla faiz t...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir