Yüksel Doğan: “Benim tanıdığım bütün ‘Yüksel’ isimli kişiler maddî manevî zorluk yaşamaktalar. Bu benim gözlemlediğim bir şey. Allah’a çok şükür yine de birçok Yüksel’den iyi durumdayım. Gerçekten isim, insanın kaderi üzerine etkili midir? Bu konuda küçükken bir zatın isminden dolayı kıyafet seçiminde çok zorlandığını duymuştum. Hakikaten böyle bir şey varsa ne yapmalıyım?”

İsimlerin insan kaderi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. İnsanın kaderi üzerinde Cenâb-ı Allah’ın takdiri ile insanın duâsı ve ameli etkilidir. İnsan duâsıyla dilek ve isteklerini Cenâb-ı Allah’a arz eder. Amelini de duâsına uygun hale getirir. Yani duâsı ile amelini çeliştirmez. Yani duâ ile istediğine doğru elindeki Allah vergisi imkânları seferber eder. Böylece insan umduklarına kavuşur, zorluklardan kurtulur, kötülüklerden uzak olur, korktuklarından emin olur, iyiliklere ulaşır. İnsan isminden dolayı bir adım ne yükselir, ne de alçalır.

Ne var ki şüphesiz ismin güzel olması sünnettir. Zira isim kişinin hem dünyadaki, hem de ahiretteki ismidir.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Tefekkür
102
  Mustafa Bey: “Kastamonu Lâhikası’nın 179. Sayfasında geçen, “Hizb-i Nûrî’de, hem ‘tefekkürü saatin’ sırrı, hem küllî bir ubûdiyet bulunduğundan...” cümlesini açar mısınız?” (daha&helliip;)...
Kaza ve sünnet namazlar
510
Arnavutköy’den Yılmaz Erdoğan: “Kazası olanların kıldıkları sünnet namaz kabul olmaz, boşa kılarlar diye bir görüş dolaşıyor. Bu ne derece doğrudur?” (daha&helliip;)
Vesile Duası Sünnettir
461
Avustralya’dan Mustafa Okur: “Farz öncesi kametten sonra Vesile duâsının yapılmasının hükmü nedir?” (daha&helliip;)
Ramazanda oruç tutmanın ne gibi hikmetleri vardır?
146
İzmir’den okuyucumuz: “Ramazanda oruç tutmanın ne gibi hikmetleri vardır?” (daha&helliip;)
Gıybet dolayısıyla helâllik istemek
179
İzmir’den İbrahim Aydın: “Peygamberimiz (asm) gıybeti nasıl tanımlıyor? Risâle-i Nur’dan gıybet konusunu okuyunca,—kendim için söylüyorum—durumumuzun vahim olduğunu fark ettim. En yakınlarımızın bile,...
Adak ve oruç borcu
75
İstanbul/Pendik’ten Rumeysa rumuzlu okuyucumuz: “Ben yirmi yaşındayım. Bu zamana kadarki gerek adak, gerekse oruç borcumun sayısını bilmiyorum. Ödemek için nasıl bir yol izlemeliyim?” (daha&helliip;...
İbadetin bize kazandırdıkları
568
KKTC’den isimsiz okuyucumuz: “İbadet bize dünyada ve âhirette neler kazandırır?” (daha&helliip;)
Niyet ve iman bütünlüğü
105
Said Şener: “1- Niyet sevabı günaha, günahı sevaba nasıl çevirir? Bunu örnekle açıklar mısınız? 2- Îmânda ilme’l-yakîn, ayne’l-yakîn ve hakka’l-yakîn dereceleri nelerdir?” (daha&helliip;)...
Cuma Hutbesi
68
Ferhat Öğmen: “Üstad Hazretleri, Cuma Hutbesinin Arapça okunması gerektiğini söylüyor. Bugünün şartlarında bunu nasıl izah edebiliriz? Açıklar mısınız?” (daha&helliip;)
Fıtrat aslında Gerçek Sevgili’yi arıyor
141
GERÇEK SEVGİLİMİZ BİZİ SEVİYOR İnsan bir tercih yapmak zorundadır: Gerçek Sevgilisini mi arıyor, yoksa fânî ve geçici sevgilisini mi? Arada uçurumlar var. Gerçek Sevgilimiz biz farkında olsak da, olma...