Zeynep Hanım: “‘İlim Çin’de de olsa alınız’ hadisini açıklar mısınız?”
Hadisin tamamı şöyledir: Hazret-i Enes (ra) rivâyet etmiştir: Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Çin’de de olsa ilmi arayınız. Çünkü ilim öğrenmek her Müslüman’a farzdır. Melekler, yaptıkları işten hoşlandıkları ilim talebeleri için kanatlarını yere sererler.” 1

Bu hadis-i şeriften şu hükümleri ve sonuçları çıkarmamız mümkündür:

1- İlim cihanşümuldür (evrenseldir). Faydalı bilgi belli bir kavmin malı değildir ve her yerde bulunabilir.

Başka bir ifadeyle, doğru bilginin milliyeti yoktur.

İnsan doğru bilgiyi Çin’de de olsa aramalı ve onu her nerede bulursa almalıdır.

2- Allah faydalı bilgiyi isteyene verir. Müslüman olup olmaması fark etmeksizin; isteyen, yoluna baş koyan, uğrunda çalışan ve istidat lisanıyla duâ eden herkes faydalı bilgiye ulaşma hususunda Allah’tan yardım görebilir, Allah’ın yardımıyla faydalı bilgi elde edebilir.

Kim bu uğurda istidat lisanını konuşturur ve Allah’tan isterse, Allah ona verir.

Nitekim Üstad Bedîüzzaman Hazretleri, şu yeryüzüne hâkim olan insanlık saltanatının, teknolojinin ve ulaşılan medeniyetin, Kârun gibi gururlanarak ve üzerinde boğuşularak elde edilmediğini; bütün bu medeniyetin aczi ve zaafı için insanlığın emrine verilen maddeye ait bilgilerin ürünü olduğunu; bu bilgilere ulaşmak için kendisine Allah tarafından yardım edildiğini, doğru ve faydalı bilgi öğrenme kapıları açıldığını ve bizzat aklı ve bilinci yaratan Allah tarafından doğru bilginin insana ilham edildiğini kaydeder.2

3- Allah, insanoğlunu doğru bilgiyi öğrenme yetkisi ve donanımı ile donatmıştır. Yeryüzüne halife oluşunun bir alâmeti budur. Müslüman olup olmaması ayrı bir meseledir.

Şüphesiz Müslüman doğru bilgiye daha çok koşmalıdır. Fakat günümüzde maddeye ait doğru bilgiler Müslüman olmayanların ellerindedir. Bunu teslim edelim. Çünkü onlar istiyorlar, onlar arıyorlar. İstidat lisanıyla onlar duâ ediyorlar. Allah da onlara veriyor.

Müslümanlara gelince…

Ellerindeki dinde, doğru bilgiyi almakla ilgili sayısız emirler bulan Müslümanlar, maalesef bu konuda Müslüman olmayanlardan geri durumdadırlar.

Bunun cezasını da geri kalmışlıkla ve ileri ülkelerin çantasını taşımakla çekiyorlar.

Bugün İslâm âleminin çektiği sıkıntıların önemli bir sebebi budur.

4- Her Müslüman için, dünyasına ve ahiretine yetecek doğru bilgiyi öğrenmek farzdır. Öğrendiklerini insanlığa hizmet olarak sunmak da sünnettir.

5- Melekler, ilim talebelerine duâ ederler, onları tehlikelere karşı Allah’ın izni ve emriyle korurlar.

Dipnotlar:
1- Câmiü’s-Sağîr, 1/310, H. No: 640.
2- Sözler, s. 296.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Kadir Gecesini aramak
57
Fatih Bey: “Şu ahir zamanda bolca duâya ihtiyacımız var. Kadir Gecesi Ramazan ayının hangi gecesidir? Kadir Gecesinin Ramazan geceleri içinde gizli olmasının hikmetleri nelerdir?” (daha&helliip;)...
Sünnetlerin yerine kaza namazı kılmak
158
Haşim Ekinci: “Çoğu zaman namaz kılıp, bırakıyordum. Namazda devamlı olmak bana biraz zor geliyordu. Şimdi tamamen kılmak istiyorum. Hanefî’yim. Sünnetlerin yerine hep kaza namazlarımı kılabilir miyim...
Ezan dinleme sünneti
314
Abdullah Bey: “Ezan okunurken sünnet olan nedir?” (daha&helliip;)
Su-i Zanda bulunmanın günahı nedir?
143
Balıkesir’den Necdet Bayram:"Su-i Zanda bulunmanın günahı nedir?” (daha&helliip;)
Oruçlu için neler mekruhtur?
121
Oruçlu için neler mekruhtur? (daha&helliip;)
Şeytanın isyanı ve meleklerin itaati
211
  Kerem Bey: “Şeytan nasıl oldu da Allah’a asi oldu? Bu gücü nerede buldu?” (daha&helliip;)
İnsülin orucu bozar mı?
127
İskenderun’dan Mehmet Özyurt: “İnsülin orucu bozar mı?” (daha&helliip;)
Isparta Mevlidine dâvetlisiniz
82
29 Eylül 2013 Pazar günü öğle namazından sonra Isparta Ulu Camiinde başta Peygamber Efendimiz (asm), Ashab-ı Güzin, bütün evliya ve ulema olmak üzere asrımız Büyük İslâm Âlimi Bediüzzaman Said Nurs...
Çocuğa isim vermek ve değiştirmek
594
Kâmil bey: “Çocuğumun adını Cemre koymuştum. Daha sonra bir kitapta anlamının ateş olduğunu öğrendim. Bu ismi koyarken, baharın müjdecisi anlamında, bolluk ve bereket mânâsını düşünerek koymuştum. Tür...
Nefsin makamları
71
Antakya’dan Barbaros BALABAN: “Hazret-i Yusuf bile nefsim emmâredir derse, nefsin yedi mertebesi nasıl oluyor? Benim nefsim zekiye (arınmış) diyen Hazret-i Yusuf’tan daha mı muttakî oluyor?” (daha&he...