Hilye-i Şerif gerçek midir, bid’at mıdır?

İstanbul Tuzla’dan Selçuk Çelik: “Hilye-i Şerifin hakikati var mıdır? Yoksa bid’at mıdır? Ben kendime Hilye-i Şerif tablosu almıştım. Sıhhatini inkâr edenler oldu.”

 

O (ASM) NASILDI?

Hilye: Suret, portre, yaratılış güzellikleri, dış güzellikleri manasında olup, Peygamber Efendimiz’in (asm) dış özelliklerini ihtiva eden anlatımlara denmiştir.

Peygamber Efendimiz (asm) hayatta iken Sahabe-i Kiram O’nu (asm) görme arzusu duydukça uzak yakın demeden O’na (asm) koşarlar ve O’nun (asm) doyulmaz simasıyla muhatap olurlardı, her defasında O’na (asm) doyamadan ayrılırlardı. Veysel Karanî gibi, O’nu (asm) görmek için yanıp tutuştuğu halde dünya gözüyle görmeye imkân bulamayanlar da eksik olmuyordu.

Sahabe-i Kiram döneminden sonra ise O’nun (asm) mübarek çehresini, gül simasını, emsalsiz güzellikteki vücut yapısını, boyunu, endamını, yürüyüşünü, oturuşunu, gülümseyişini, konuşmasını sonraki nesillere anlatmak büyük bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. O’nu (asm) görmeyen sonraki nesil, birinci nesil olan sahabeleri gördükçe, “Bize Resulullah’ı (asm) tasvir eder misiniz? O nasıldı?” diye sordular. Böylece O’nu (asm) görenler, O’nu (asm) görmeyenlere O’nu (asm) tasvir etmeye başladı.

O’NU (ASM) SAHABELER ANLATTILAR

Sahabelerin anlatımlarıyla kendiliğinden Hilye-i Şerif rivayetleri meydana geldi. Bu rivayetleri Tirmizi, Hâkim, Ahmed bin Hanbel, İbn-i Sa’d, Kadı Iyaz gibi nice muhaddisler toplayıp, sıhhatlisini zayıfından ayıkladılar ve yazdılar.

Elinizdeki Hilye-i Şerif tablosu sahih bir kaynaktan alınmışsa, ona itimat etmek lâzım. Hilye-i Şerif bulundurmak O’nu (asm) tanımaya ve salâvata vesiledir. Bid’at değildir.

Risale-i Nur’da geçer ki, “her asır başında hadisçe geleceği tebşir edilen dinin yüksek hadimleri”nin bir sıfatı da, “hilye-i Nebeviyeye (asm) hakikâ labis” olmaktır.1

ÜMMÜ MABED’İN HİLYESİ

Ümmü Mabed, hicret esnasında henüz Müslüman değilken tanımadan Peygamber Efendimiz’i (asm) çadırında ağırlayan bir hanımdır. Kocası keçilerini otlatmaya çıktığı bir anda Peygamber Efendimiz (asm), Hazret-i Ebu Bekir ve Amir bin Füheyre ile birlikte Ümmü Mabed’in çadırına uğradılar. Orada sürüden geri kalmış zayıf ve kısır bir keçi gördüler.

Devamını Risale-i Nur’dan takip edelim:

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Ümmü Mâbed’e ferman etti: “Bunda süt yok mudur?” Ümmü Mâbed demiş ki: “Bunun vücudunda kan yoktur; nereden süt verecek?” Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm gidip o keçinin beline elini sürmüş, memesini de meshetmiş, duâ etmiş. Sonra demiş: “Kap getiriniz, sağınız.” Sağdılar. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Ebu Bekri’s-Sıddık ile içtikten sonra, o hane halkı da doyuncaya kadar içmişler. O keçi kuvvetlenmiş, öyle de mübarek kalmış.”2

Kocası dönünce kapta dolu sütü görüyor ve sütün nereden geldiğini soruyor. Ümmü Mabed de baştan sona olanları anlatıyor.

Kocası şaşkınlıkla:

“Kureyş’in peşine takılıp takip ettiği adam bu adam olmasın! Anlat hele, nasıl bir adamdı?” diyor.

Ümmü Mabed anlatmaya devam ediyor:

“Aydınlık yüzlü ve güzel yaratılışlı idi. Şişman değildi, zayıf da değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçı, kirpikleri ve bıyıkları gümrahtı. Sesi kalındı. Sustuğunda vakarlı, konuştuğunda heybetli idi. Uzaktan bakarsan insanların en güzeli ve en sevimlisi idi. Yakından bakarsan tatlı ve hoş bir duruşu vardı. Çok tatlı konuşurdu. Orta boylu idi. Ne kısa, ne uzundu. Üç kişinin arasında en güzeli ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları onu ortalarına almışlar, hep onu dinlerler, hep onun buyruğuna uyarlardı. Konuşması tok ve kararlı idi.”3

Sallallahü Aleyhi Vesellem.

GÜNÜN DUÂSI

“Ya Resulallah (asm)! Ne olaydı Ashab-ı Kehf’in köpeği gibi, senin ashabının arasında ben de Cennete gitseydim! O köpeğin Cennete, benim Cehenneme gitmem reva mıdır? O Ashab-ı Kehf’in köpeği ise, ben de senin ashabının köpeğiyim!”4 Âmin.

Dipnotlar:
1- Şuâlar, s. 577; Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 230; Tarihçe-i Hayat, s. 522.
2- Tebrîzî, Mişkâtü’l-Mesâbîh (tahkik: Elbânî), no. 5943; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 6:58; 8:313; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:109; İbni Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 3:190-191; İbnü’l-Kayyım, Zâdü’l-Meâd, 3:55, 57; İbni Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 1:230-231; Bediüzzaman, Mektubat, s. 182.
3- Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, s. 47- 48.
4- Molla Cami’den iktibasla Bediüzzaman, Sözler, s. 552.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Sünnetsiz Müslüman olur mu?
11.028
Gebze’den okuyucumuz: “Sünnet olmak şeâirden midir? Bu sünnetin hükmü nedir? Burada İslâm’ı kabul eden birisi var. Sünnet olması şart değil, diyorlar. Sünnetsiz Müslüman olur mu?” Sünnet olmak,...
Kur´ân´ı öğrenmeye ve öğretmeye hazır mıyız?
462
İstanbul’dan okuyucumuz: “Kur’ân-ı Kerim okumak ve öğrenmek farz mıdır, sünnet midir?”   Kur’ân-ı Kerim Allah kelâmıdır. Ezel ve Ebed Sultanı olan kâinat Sahibi’nin insanları hem muhatap al...
Çocukların şefaat etmeleri ne demektir?
586
Uğur Bey: “1- Çocukların şefaat etmeleri ne demektir? Bu konuda hadis var mıdır? Kaç kişiye kadar şefaat ederler? 2- Çocukların küçük yaşta ölmeleri dünya hayatını tatmamaları açısından onlar için hak...
Zât-ı Risâletin (asm) şemaili
154
Düzce’den Abdullah Topçu: “Peygamber Efendimiz’in (asm) şemaili saçı, sakalı, yürüyüşü… vesair nasıldı? Sakalı uzun muydu?”   ŞEMAİLİN MÂNÂSI Zat-ı Risaletin, yani Peygamber Efendimiz’in (...
Hediye sünnet, rüşvet haramdır
1.071
Çorum / Osmancık’tan Mustafa Derindere: “Üstadın hediyeleri kabul etmeyin diye bir emri var mıdır? Oysa biliyoruz ki hediyeleşmek sünnettir. Bazıları Üstad hediye kabul etmiyordu diye hediyeyi reddedi...
Allah her şeyden evvel neyi yarattı?
712
Zülfikar Balpetek: “Levlake hadisinin kaynağını bazı hocalar kabul etmiyorlarmış. Bu konuda ne diyeceğiz?”   KÂİNATIN VARLIK SEBEBİ Levlake hadisi bir hadis-i kutsîdir. Manası şudur: “Sen ...
Onu nefsimizden daha çok sevmek
683
Abdullah Bey: “Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz (asm) için, “nefsim hariç seni çok seviyorum” demiş. Peygamber Efendimiz (asm) düzeltmiş, “Sen beni nefsinden az seviyorsan imanın zayıftır” buyurmuş. B...
Uyku nimetini kullanırken
1.175
Ayşegül Hanım: “Uyku gaflet midir, nimet midir? Yatmada sünnet olan hususlar nelerdir?” Yaratılışı gereği, insan, gündüz çalışmakta ve yorulmakta; gece ise dinlenmek için uyumaktadır. Bünyemiz gec...
Canlı kelimeler demeti: Tesbihat
902
Ahmet Battal: “Müezzin sesli olarak tesbihat yaparken cemaatin takip etme biçimi nasıl olmalıdır? Kimileri topluca birlikte tesbihat yapıyorlar, kimileri sadece kulakla dinleyerek, kimileri de içinden...
Bir haramın terki vaciptir
957
Ali Bey: “Bir haramın terki vaciptir. Bir vacipte çok sünnetlere mukabil sevap var, derken çok sünnetten 100 sünnet kıymetindedir diye anlayabilir miyiz?”   1- OKUDUĞUMUZ gibi anlamak ve s...
Bediüzzaman neden hediye almamıştır?
1.329
Elif Hanım: “Cemaatten bazı kardeşler hediye kabul etmiyorlar, Üstad hediye kabul etmiyordu diye. Üstadın düsturunu uyguladıklarını söylüyorlar. Biz, Üstadın bu davranışının altında bazı hikmetler yat...
Abdestin Sünnetleri
564
Adapazarı’ndan Fahri Utkan: “Abdest alırken sağ ayak yıkandığı zaman kurulanıp çorap giyilse, ardından sol ayak yıkansa olur mu?”   Abdest alırken çabuk davranmak, uzuvlar arasında oyalanma...
Yatmak ve uyumak âdâbı
17.680
Almanya/Aachen’den Ayşegül Rüzgâr: “Yatmada sünnet olan hususlar nelerdir? Ayakların kıbleye gelmesinde bir sakınca var mıdır?” İnsan yaratılışı gereği gündüz çalışmakta ve yorulmakta; gece ise d...
Hazret-i Muhammed (asm) olmasaydı
447
“Sen olmasaydın, sen olmasaydın; kâinâtı yaratmazdım”1 hadis-i kudsîsiden anlıyoruz ki, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın insanlığa hediye ettiği nûr, eşsiz ve benzersizdir. Onun nûru ile dün...
Aksırmanın edepleri, sünnetleri, hükümleri
751
Kadir Bey: “Aksırmanın adap ve erkânı var mıdır? Aksırma duâsında geçen “Yehdina ve yehdikümullah” ne demektir? Hikmetleri nelerdir?” Aksırmanın Edepleri Burun zarının ve nefes kaslarının ani bir ...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir