Hilye-i Şerif gerçek midir, bid’at mıdır?

İstanbul Tuzla’dan Selçuk Çelik: “Hilye-i Şerifin hakikati var mıdır? Yoksa bid’at mıdır? Ben kendime Hilye-i Şerif tablosu almıştım. Sıhhatini inkâr edenler oldu.”

 

O (ASM) NASILDI?

Hilye: Suret, portre, yaratılış güzellikleri, dış güzellikleri manasında olup, Peygamber Efendimiz’in (asm) dış özelliklerini ihtiva eden anlatımlara denmiştir.

Peygamber Efendimiz (asm) hayatta iken Sahabe-i Kiram O’nu (asm) görme arzusu duydukça uzak yakın demeden O’na (asm) koşarlar ve O’nun (asm) doyulmaz simasıyla muhatap olurlardı, her defasında O’na (asm) doyamadan ayrılırlardı. Veysel Karanî gibi, O’nu (asm) görmek için yanıp tutuştuğu halde dünya gözüyle görmeye imkân bulamayanlar da eksik olmuyordu.

Sahabe-i Kiram döneminden sonra ise O’nun (asm) mübarek çehresini, gül simasını, emsalsiz güzellikteki vücut yapısını, boyunu, endamını, yürüyüşünü, oturuşunu, gülümseyişini, konuşmasını sonraki nesillere anlatmak büyük bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. O’nu (asm) görmeyen sonraki nesil, birinci nesil olan sahabeleri gördükçe, “Bize Resulullah’ı (asm) tasvir eder misiniz? O nasıldı?” diye sordular. Böylece O’nu (asm) görenler, O’nu (asm) görmeyenlere O’nu (asm) tasvir etmeye başladı.

O’NU (ASM) SAHABELER ANLATTILAR

Sahabelerin anlatımlarıyla kendiliğinden Hilye-i Şerif rivayetleri meydana geldi. Bu rivayetleri Tirmizi, Hâkim, Ahmed bin Hanbel, İbn-i Sa’d, Kadı Iyaz gibi nice muhaddisler toplayıp, sıhhatlisini zayıfından ayıkladılar ve yazdılar.

Elinizdeki Hilye-i Şerif tablosu sahih bir kaynaktan alınmışsa, ona itimat etmek lâzım. Hilye-i Şerif bulundurmak O’nu (asm) tanımaya ve salâvata vesiledir. Bid’at değildir.

Risale-i Nur’da geçer ki, “her asır başında hadisçe geleceği tebşir edilen dinin yüksek hadimleri”nin bir sıfatı da, “hilye-i Nebeviyeye (asm) hakikâ labis” olmaktır.1

ÜMMÜ MABED’İN HİLYESİ

Ümmü Mabed, hicret esnasında henüz Müslüman değilken tanımadan Peygamber Efendimiz’i (asm) çadırında ağırlayan bir hanımdır. Kocası keçilerini otlatmaya çıktığı bir anda Peygamber Efendimiz (asm), Hazret-i Ebu Bekir ve Amir bin Füheyre ile birlikte Ümmü Mabed’in çadırına uğradılar. Orada sürüden geri kalmış zayıf ve kısır bir keçi gördüler.

Devamını Risale-i Nur’dan takip edelim:

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Ümmü Mâbed’e ferman etti: “Bunda süt yok mudur?” Ümmü Mâbed demiş ki: “Bunun vücudunda kan yoktur; nereden süt verecek?” Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm gidip o keçinin beline elini sürmüş, memesini de meshetmiş, duâ etmiş. Sonra demiş: “Kap getiriniz, sağınız.” Sağdılar. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Ebu Bekri’s-Sıddık ile içtikten sonra, o hane halkı da doyuncaya kadar içmişler. O keçi kuvvetlenmiş, öyle de mübarek kalmış.”2

Kocası dönünce kapta dolu sütü görüyor ve sütün nereden geldiğini soruyor. Ümmü Mabed de baştan sona olanları anlatıyor.

Kocası şaşkınlıkla:

“Kureyş’in peşine takılıp takip ettiği adam bu adam olmasın! Anlat hele, nasıl bir adamdı?” diyor.

Ümmü Mabed anlatmaya devam ediyor:

“Aydınlık yüzlü ve güzel yaratılışlı idi. Şişman değildi, zayıf da değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçı, kirpikleri ve bıyıkları gümrahtı. Sesi kalındı. Sustuğunda vakarlı, konuştuğunda heybetli idi. Uzaktan bakarsan insanların en güzeli ve en sevimlisi idi. Yakından bakarsan tatlı ve hoş bir duruşu vardı. Çok tatlı konuşurdu. Orta boylu idi. Ne kısa, ne uzundu. Üç kişinin arasında en güzeli ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları onu ortalarına almışlar, hep onu dinlerler, hep onun buyruğuna uyarlardı. Konuşması tok ve kararlı idi.”3

Sallallahü Aleyhi Vesellem.

GÜNÜN DUÂSI

“Ya Resulallah (asm)! Ne olaydı Ashab-ı Kehf’in köpeği gibi, senin ashabının arasında ben de Cennete gitseydim! O köpeğin Cennete, benim Cehenneme gitmem reva mıdır? O Ashab-ı Kehf’in köpeği ise, ben de senin ashabının köpeğiyim!”4 Âmin.

Dipnotlar:
1- Şuâlar, s. 577; Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 230; Tarihçe-i Hayat, s. 522.
2- Tebrîzî, Mişkâtü’l-Mesâbîh (tahkik: Elbânî), no. 5943; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 6:58; 8:313; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:109; İbni Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 3:190-191; İbnü’l-Kayyım, Zâdü’l-Meâd, 3:55, 57; İbni Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 1:230-231; Bediüzzaman, Mektubat, s. 182.
3- Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, s. 47- 48.
4- Molla Cami’den iktibasla Bediüzzaman, Sözler, s. 552.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Kur´ân´da ve sünnette namaz
477
Alanya’dan Ali Mücahit Özeren: “Kur’ân’da namaz emrinin olmadığını, buna bağlı olarak da namaz kılmayanların cehennemde ceza görmeyeceklerini iddia edenler var. Bu iddiacılara karşı nasıl cevap verebi...
Kıyamet ve ebedî saadet
1.290
İsveç’ten okuyucumuz: “Kıyametten sonra insanlık için saadet var mıdır? Risale-i Nur’da bu konuda neler söylüyor?”   ŞAHSIMIZIN KIYAMETİ ÖLÜMDÜR Kıyametten sonra insanlığı ebedî bir saadet b...
Peygamber Efendimiz’in (asm) yaratılış güzellikleri
523
Abdullah Topçu: “Peygamber Efendimiz’in (asm) şemaili saçı, sakalı, yürüyüşü… vesair nasıldı? Sakalı uzun muydu?”   ŞEMÂİLİN MÂNÂSI Öncelikle ifade edeyim ki, Kutlu Doğum haftasına girdik....
Ayet-el Kürsi yazılı bir kolye ile wc´ye girilmesinde bir sa...
43.191
Cem Ergün: “Eşim boynunda Âyet-el Kürsi’nin bulunduğu altın bir kolye taşıyor. Kolyeyi tuvalete girerken ve banyo yaparken çıkarması gerektiğini söylemişler. Ya da kazağının içine koymalıymış, görünme...
Kurbanın hükmü nedir?
817
Mehmet Bey: “Kurban Bayramında kurban kesmenin hükmü nedir? Kimileri vacip diyor, kimileri de sünnet diyor ve kesmeye gücü yeten insanları da caydıracak şekilde hükümler ileri sürüyorlar. Doğrusu nedi...
Kaza ve sünnet namazlar
4.003
Arnavutköy’den Yılmaz Erdoğan: “Kazası olanların kıldıkları sünnet namaz kabul olmaz, boşa kılarlar diye bir görüş dolaşıyor. Bu ne derece doğrudur?”   Beş vakit namaz içinde zimmetimizde ...
İnsanlığın kurtuluşuna kilitlenen peygamber
134
Nevşehir’den Ali Doğruer: “Mî’rac Gecesi’nde Peygamber Efendimiz’in (asm), Hazret-i Mûsâ (as) ile görüşerek birkaç kez Cenâb-ı Hakk’ın katına çıkıp namaz vakitlerinin sayısı hakkında görüşme yaptığına...
Su İçerken Dikkat edilmesi Gerekenler
1.966
“Su içerken nelere dikkat etmeliyiz?”   Bir şey yiyip içerken onun helâl olması öncelikli olarak dikkat edeceğimiz husustur ve bu farzdır. Bunun dışında, sünnet nevinden fazilet olabilecek ...
Sünnet incileri ve kabir komşuluğu
1.992
Zonguldak-Kilimli’den Hasan Birben: “1- Farz namazlardan selâm verdikten sonra ‘salâten tüncina’ duâsı sünnet midir? 2- Teşehhütte tahiyyat okunurken sağ el işaret parmağı hangi kelimede kaldırılıp, ...
Kurban Bayramında kurban kesmenin hükmü
37.959
İzmir’den Mehmet ÇETİN: “Kurban bayramında kurban kesmenin hükmü nedir? Bazan farz gibi anlaşılıyor ve gücü yetmeyen insanlar da, o bu kesti diye kesmeye zorlanıyor. Kimileri vacip diyor, kimileri de ...
Hazret-i Muhammed (asm) olmasaydı
459
“Sen olmasaydın, sen olmasaydın; kâinâtı yaratmazdım”1 hadis-i kudsîsiden anlıyoruz ki, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın insanlığa hediye ettiği nûr, eşsiz ve benzersizdir. Onun nûru ile dün...
Teravihin hükmü
1.711
Teravih namazını kılmanın hükmü nedir? Ramazan ayı gecelerinde teravih namazı kılmak sünnet-i müekkededir. Cemaate geç gelen birisi teravih namazını nasıl tamamlar? Cemaate geç gelen birisi, ce...
Makamların zirvesi: Makam-ı Mahmud
592
Muhsin İnan: “Ezan okunurken ve bitmeden vakit girdi diye hemen namaza başlanır mı? Ezan ile ilgili sünnetler nelerdir? Ezan duâsında geçen makam-ı mahmud ne demektir?” Ezan işitildiği zaman ezanı di...
Suyumuzu nasıl içelim?
11.069
Konya’dan Ayhan Kurt: “Yemekte su içmenin sünnet yönü nasıldır? Suyu yemekten önce mi içmeli? Yemek esnasında mı içmeli? Yemekten sonra mı içmeli? Ya da yemekten sonra belli bir süre su içmemeli mi?”...
Gayr-i müslüman doktor sünnet edebilir mi?
4.097
Almanya’dan bir Bayan Okuyucumuz: “Yedi yaşına giren kardeşimi bu günlerde sünnet ettirmeyi düşünüyoruz. Bizim kaldığımız yerde Müslüman doktor yok. Biz başka bir yerde ettirmeyi düşünüyoruz. Ama bura...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir