Hicri yılınızı tebrikler

Muharrem ayının fazileti Ramazan ayından hemen sonra geldiği halde, bu ayda nafile oruçtan başka bir şeyin emredilmemiş olması sırf şefkat-i Rabbaniyenin ve merhamet-i Rahmaniyenin bir tezahürü olsa gerektir.

ÂLEM-İ İSLÂM YENİ YILA GİRDİ

Âlem-i İslâm 1435 yılını bitirdi ve bu gün itibariyle 1436 yılına girdi.
Âlem-i İslâm olarak sulh-u umumiye, birlik ve beraberliğe, uhuvvete ve tesanüte azamî ihtiyacımız var. İnşallah bu giren yeni yılın hayırlara, fetihlere, barışa, kardeşliğe, âlem-i İslâm’ın problemlerinin çözümüne, birlik ve beraberliğine ve ittihad-ı İslâm’a vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum.
Yaşayanlar ölüme, dünya kıyamete, bütün beni âdem mahşere bir adım daha yaklaştı.
Zaman bir sel gibi koşuyor. Her şeyi önüne katmış, beraber sürüklüyor.
Zaman maksuduna ulaşacak, belli! Ama biz zamanın içinde sürüklenen insanlar, maksudumuza ulaşabilecek miyiz?
Mahşere ulaşacağımızda şüphe yok! Ama ya maksudumuza?
Bu, mahşerde belli olacak! Allah yardımcımız olsun. Âmin.

HİCRİ YILBAŞINDA DUÂ

Muharrem ayının ilk günü olan hicrî yılbaşında aşağıdaki duâyı üç defa okuyanın, gelecek sene Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emin kılınacağı ve bu kimseden şeytanın da ümidini keseceği rivayet edilmiştir.
“Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es’elüke fîhel’ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihi’n-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.”
Meâli: “Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Efendimiz Muhammed’e (asm), O’nun (asm) âli ve ashabı üzerine salât ve selâm olsun. Allah’ım! Sen Ebedî ve Kadîmsin, varlığı, hayâtı devâmlı olan, kullarına keremi ziyâde, merhameti, ni’metler bağışlaması sonsuz, yalnız Sensin Allahım! İşte bu yeni yıldır ki, ben, bu yıl boyunca, huzurundan kovulmuş şeytandan korumanı ve daima kötülüğü emreden nefsime galip olmam için yardımını ve beni Sana yaklaştıran işlerle meşgul olmamı Senden dilerim ey celâl ve ikrâm sâhibi Allahım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle muamele eyle. (Sonunda yine salâvat-ı şerife vardır.)”

FAZİLET DERECESİ RAMAZAN’DAN SONRA GELEN AY

Muharrem ayı hicrî ayların birincisidir.
Hicrî ayların bir incisidir.
Tövbe edildiğinde, Allah’a koşulduğunda, duâ ve niyazda bulunulduğunda feyzi, bereketi ve rahmeti bol aylardandır. Peygamber Efendimiz (asm) bu ay için “Şehrullahi’l-Muharrem” (Allah’ın ayı Muharrem) demiştir.
Ve buyurmuştur ki: “Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharrem’in orucudur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceleyin kılınan namazdır.”1
Yine aşure günü tutulan oruçtan sorulunca buyurmuştur ki: “Geçmiş senenin günahına kefarettir.”2
Muharrem ayının fazileti Ramazan ayından hemen sonra geldiği halde, bu ayda nafile oruçtan başka bir şeyin emredilmemiş olması sırf şefkat-i Rabbaniyenin ve merhamet-i Rahmaniyenin bir tezahürü olsa gerektir.
Allah ayları emirlere boğmamış, emirlerini genelde bütün aylara yaymıştır.
Bu sebeple Muharrem de dâhil olmak üzere faziletli aylarda, yapanın fazilet ve sevap kazanacağı, yapmayanın günahkâr olmayacağı, genelde nafile nevinden ameller emretmiştir.

GELMESİ ŞEVK VERİR, AMA GİTMESİ FÜTUR VERMEMELİ

Bediüzzaman Hazretleri bir mektubunda, Muharrem de dâhil mübarek ayların gitmesiyle havayı tasfiye eden ve manen temizleyen hizmet zevkinin ve şevkinin kaybolabileceğini, bu sebeple hizmet yerine sıkıntı ve uyku galebe edebileceğini zikrederek, hayırlı işlerin ve hizmetlerin meşakkatli ve zevksiz daha sevaplı olduğunu, bu sebeple sabır içinde şükrederek hizmetlerden fütur getirmemek gerektiğini hatırlatıyor.3
Öyleyse Muharrem ayı veya başka mübarek ayların gelmesi hizmette, evrat ve ezkârda şevk unsuru olabilir; bundan istifade edilmelidir.
Ama gitmesi fütura sebep olmamalıdır. Hizmetine, evrat ve ezkârına devam etmelidir.
Âlem-i İslâm’ın ve saygıdeğer okuyucularımın hicri yıllarını tekrar tebrik ediyorum.

Dipnotlar:
1- Müslim, Siyam, 202-203; Tirmizî, Mevakit 207; Nesaî, Kıyâmü’1-Leyl 6.
2- Müslim, Sıyam, 1162, İmam Nevevi, Riyaz’üs-Sâlihîn, 5/14.
3- Kastamonu Lâhikası, s. 97.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Muharrem ayının faziletleri
7.994
Ali Bey: “Muharrem ayının özellikleri ve faziletleri nelerdir? Bu ayda neler yapmak faziletlidir?” ÂLEM-İ İSLÂM YENİ BİR YILA GİRDİ Öncelikle âlem-i İslâm’ın ve saygıdeğer okuyucularımın hicrî yıl...
Şehr-i Muharrem’in onuncu günü
792
TARİHE MEYDAN OKUYAN GÜN Bu gün 10 Muharrem. Yani Aşure Günü. Hazret-i Âdem Aleyhisselâm zamanından beri müstesnâ bir gün olarak harika olaylara şahitlik eden Muharrem'in onuncu gününe Aşure Günü ...
Dostlukta bize düşenler
244
Serkan Bey: “Arkadaşımla aram düzelsin diye –kusurlu olmadığım halde- tam bir ay boyunca duâlar ettim. Duâmın kabul olmuş olduğuna inanıp arkadaşımı aradım. Fakat cevap bile vermedi. Açıkçası ne yapma...
Molla Cami ve Ashab-ı Kehf’in köpeği
829
Gazi Üniversitesi Ceza Hukuku Profesörü Sayın İzzet Özgenç: “Ya Resulallah (asm)! Ne olaydı Ashab-ı Kehf’in köpeği gibi, senin ashabının arasında ben de Cennete gitseydim! O köpeğin Cennete, benim Ceh...
Zararların ahirette karşılığı var mı?
661
Mustafa Bey: “Doğal afetlerde insanların payı, suçu ve hatası var mıdır? Varsa ne olabilir? Afeti yaşayanlar, içinde bulundukları ruh hâlini kulluğa ve duaya çevirebilirler mi? Maddî zararların âhiret...
Cevşenin azametine meleklerin hürmetinin sırrı nedir?
2.394
Recep ALBAYRAK: “Emirdağ Lâhikası 142. Sayfada geçen şu ifadeyi açıklar mısınız: ‘Risalet cihetiyle değil, belki velâyet-i Ahmediye noktasında…” Neden risalet cihetiyle değil?” Göklerde Cevşen’e Duyu...
İstibra ve İstinca Hakkında
3.266
Hasan Güven: “İstibra ve istincayı anlatır mısınız? Normal bir insanın daha sonra pamuk kullanması şart mıdır? Yalnız Allah katında mesul olmamak ve borçlu ölmek istemediğim için size yazıyorum. Yani ...
Şifa âyetleri ve şifa duâları
2.003
Burcu Kararan: "Kur´ân´da şifa âyetleri hangileridir? Mânâları ile birlikte verebilir misiniz?" İnsanın hastalandığında şifa için sebeplere müracaat etmesi, bu çerçevede doktora gitmesi, doktorun t...
Şifâ âyetleri ve şifâ duâları
71.034
Şanlıurfa’dan okuyucumuz: “Peygamber Efendimiz (asm) hastalara ne gibi duâlar yapmıştır?” İnsanın hastalandığında şifâ için sebeplere müracaat etmesi, bu çerçevede doktora gitmesi, doktorun tavsiye...
Rüyalar ve gerçekler
1.626
Bursa Mustafakemalpaşa’dan Ahmet Bey: “Rüyamda sevap ile günahlarım bir teraziye konuldu, sevaplarım ağır geldi, uyandım. Bu rüya neye işaret? Yorumlar mısınız?”   RÜYALARIMIZI HAYRA YORMALIY...
Örnek bir tövbe: Kâ’b bin Mâlik’in (ra) tövbesi
5.600
Kırıkkale’den bayan okuyucumuz: “Sahabe efendilerimizden örnek bir tövbe aktarabilir misiniz? Makbul bir tövbe nasıl yapılır? Bir tövbenin kabul olması için gerekli şartlar nelerdir? Tövbemizin kabul ...
Hastalığı hafifletmenin yolu
188
İstanbul’dan Hamdi Gocek: 1) “Sizden hiç kimse, maruz kaldığı bir zarar sebebiyle, ölümü temenni etmesin. Mutlaka onu yapmak mecburiyeti hissederse, bari şöyle söylesin: ‘Rabbim! Hakkımda hayat hayırl...
Duâda fiilî adım
1.411
Serkan Bey: “Bir arkadaşımla aram bozuktu. Düzelmesi için açıkçası hatalı olmadığım halde tam bir ay boyunca duâlar ettim.Duâmın kabul olmuş olabileceğine inanıp arkadaşımı aradım. Fakat cevap bile ve...
Unutkanlık nimet mi, nikmet mi?
243
Van’dan Ahmet Yaprak: “Mesnevî-i Nûriye’nin 238. Sayfasında geçen, ‘İnsan nisyandan alındığı için nisyana müptelâdır.’ cümlesinde insanın nisyandan alınması ne demektir?” HAYATIMIZDA UNUTKANLIK Un...
İsm-i Muğis’in yardımı ne zaman gelir?
540
Elif Sütçüoğlu: Muğis ismini okurken manasını düşündüm: Cenâb-ı Hakk’ın hiçbir kulunu yardımsız bırakmaması, çaresizlere ummadıkları yerden çare olması demek. Ama işitiyoruz ki, suçsuz yere bebeklerin...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir