Hazret-i İsa (as) hangi görev tanımı ile inecektir?

Âdem Saka: “Hz. İsa’nın inişi hak mıdır? Hz. Muhammed’den (asm) sonra Peygamber gelmez diyenler var…”

ALLAH VERDİĞİ SÖZDEN VAZGEÇMEZ

Öncelikle bu konudaki haber doğrudan Kur’ân’a aittir. Yani Kur’ân Hazret-i İsa’ya (as), kendisi ölmeden önce, kitap ehli inanırları tarafından doğru biçimde inanılacağını haber veriyor.

İşte o âyet:

“Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlar üzerinde şahit olacaktır.”1

Diğer yandan, sahih kaynaklarımızda bu konuda çok sayıda hadis-i şerif vardır.

Bir kaçı şöyledir: “Hayatım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa inecek, aranızda amel edecek, âdil bir hâkim olarak hurafelerle doldurulmuş Hıristiyanlığı kıracak.”2

Başka bir hadis-i şerif şöyledir: “Meryem oğlu İsa (as) gökten sizin yanınıza indiği ve imamınıza uyduğu zaman bakalım nasıl olursunuz?”3

Keza bir hadis de şöyledir: “Ümmetimden bir taife kıyamet gününe kadar hak üzere mücâhede etmeye muzaffer bir şekilde devam edecektir. Nihayet Meryem oğlu İsa (as) inecek. Müslüman’ların emîri ona: “Bize namaz kıldır!” diyecek. Bunun üzerine İsa (as): “Hayır! Allah’ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız bir kısmınız üzerine emirlersiniz.” diyecek.”4

Nevvâs bin Sem’ân El-Kilâbî (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) buyurdu ki (Uzun bir hadistir): “………O bu durumda iken, birden Meryem oğlu İsa (as) elini iki meleğin arasına koymuş olarak inecektir……İsa (as) Allah’ın dilediği vakte kadar kalacaktır……”5

Hiç şüphe yok ki bu rivayetler hak ve hakikattir.

Meryem oğlu İsa (as) Allah’ın dilediği bir zamanda inecektir. Bunu Cenâb-ı Hak vaad etmiştir. Allah vaadinden vazgeçmez.

HAZRETİ İSA (AS) PEYGAMBERLİK SIFATI İLE İNMEYECEKTİR

Zihinleri karıştıran husus, Peygamberimizin (asm) son peygamber olduğuna ve son peygamberden sonra peygamber gelmeyeceği hususu üzerine üretilen cerbezelerdir.

Oysa mesele yanlış anlamak falan değil; Hz. Mehdi’nin (as) zuhuru meselesinde olduğu gibi, zannımca bazı çevrelerce bilerek çarpıtılıyor.

Hazret-i İsa’nın (as) inişi meselesi Buhari, Müslim, Tirmizi gibi ümmetçe sıhhatine güvenilen hadis kitaplarının hepsinde yer alır.

Uydurma bir mesele olsa idi, hepsinde aynı veya benzer haberler yer alır mıydı? Bu sıhhatli kaynakların hepsinde mi uydurulmuş? Buna kargalar da güler!

Biz bin yıldır ümmetin sıhhatine güvendiği hadis ulemasına inanmayacağız da, bu günkü cerbezecilere inanacağız; öyle mi?

Öte yandan, itirazlar yersizdir ve haksızdır. Çünkü:

1- Hazret-i İsa (as) peygamberlik sıfatıyla gelmeyecektir. Yeni bir din getirmeyecektir. Yeni bir kitap getirmeyecektir. Vahiy almayacaktır. Müslümanlara peygamberlik yapmayacaktır. İslâmiyet’in inkişafına zarar vermeyecektir. Kur’ân’ın tanınmasına engel olmayacaktır. İslâmiyet’in, Kur’ân’ın ve Peygamber Efendimiz’in (asm) üstünlüğüne gölge düşüren bir duruşu ve dâveti olmayacaktır. Bilâkis İslâmiyet’in, Kur’ân’ın ve Hazret-i Peygamber’in (asm) üstünlüğüne teslim olacak, Hazret-i Muhammed’i (asm) peygamberi bilecek, İslâm ümmetinden olarak amel edecek, Hıristiyanlığın bozulan kısımlarını düzeltecek ve Hıristiyanlığı İslâmiyet’e tabi kılacaktır.

2- Kendisi umum âleme deşifre olmayacaktır. Onun gelişini herkes bilmeyecektir. Onu herkes tanımayacaktır. Onu ancak bazı manevî makam sahipleri iman nuruyla tanıyacaktır. Onlar da umum âleme ilân etmeyeceklerdir.

Böyle bir görev tanımıyla gelen Hazret-i İsa (as) bir Müslüman’ı neden rahatsız eder?

SON SÖZÜ BEDİÜZZAMAN SÖYLEMİŞTİR

Rivayetler sıhhatli olduğuna göre, bu husustaki son sözü veraset-i nübüvvet sırrının sahibi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri söylemiştir.

Biz daha fazla söz söylemeyi abesle iştigal sayıyoruz. Bediüzzaman demiştir ki:

“Âlem-i semâvatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselâm, o din-i hak cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık (asm), bir Kadîr-i Küllî Şeyin vaadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem Kadîr-i Küllî Şey vaad etmiş, elbette yapacaktır.”6

DİPNOTLAR:

1- Nisa Sûresi: 159.
2- Buhârî, 6/1018; Tirmizî, Fitne, 44.
3- Buhârî, 9/1406.
4- Müslim, İmân, 71/247.
5- Tirmizî, Fitne, 48.
6- Mektubat, s. 60.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Kur’ân’ın korunması
472
Almanya’dan okuyucumuz: “Allah (cc) İncil, Tevrat gibi daha önceden gönderdiği kitaplarını korumamış; ama Kur’ân-ı Kerim’i kıyamete kadar korumayı vaad ediyor? Bunun hikmeti nedir?”   Peygamb...
Kur’ân’da ve İncil’de Peygamberimizin (asm) isimleri
1.446
İbrahim Bey: “1- İncil’de müjdelenen gelecekteki peygamber isminin Ahmed olduğu bildiriliyor. Peygamberimizin ismi Muhammed (asm) değil mi? İki farklı ismin aynı insana ait olduğunu nasıl izah edebili...
Önce gönüller fethedildi, sonra Mekke!
720
ÖNCE GÖNÜLLER FETHEDİLDİ Mekke’nin fethedildiği günlerin sene-i devriyesinden geçiyoruz.   Onlar şehirleri fethetmeden önce gönülleri fethediyorlardı. Şehirlerin fethi, gönüllerin fethi...
Celcelutiye’de niçin Süryanice kullanıldı?
501
Ereğli’den Muhammed Danışmaz: “Celcelutiye niçin Süryanice yazıldı? Vahiy Arapça gelmedi mi?”   SÜRYANİCE’NİN TARİHİ Medeniyetler de, diller de insanlar gibidirler. Doğarlar, gelişirler, o...
Neden İncil ve Tevrat korunmamış
6.133
Almanya’dan okuyucumuz: “Allah (c.c.) neden İncil, Tevrat gibi gönderdiği kitaplarını korumamış; ama Kur’ân-ı Kerim’i kıyamete kadar korumayı vaad ediyor?” Peygamberler kendi dönemlerinde insanların...
İncil´de müjdelenen peygamber
1.205
İbrahim Bey: “İncil’de müjdelenen gelecekteki peygamber isminin Ahmed olduğu bildiriliyor. Peygamberimizin ismi Muhammed değil mi? İki farklı ismin aynı insana ait olduğunu nasıl izah edebiliriz?" &n...
Hıristiyanların Noelini kutlamalı mıyız?
1.087
İstanbul’dan Hamdi Göcek: İş yerimizde Hıristiyan biri var. Noel Yortusunu kutlamalı mıyız? İşyerinizdeki Hıristiyan için iyi iletişim kurmanız, ona iyi örnek olmanız, dininizi temsil açısından ö...
Kur’ân’da, Peygamber Efendimiz (asm)
522
Erkan Bey: “Peygamber Efendimizin (asm) diğer peygamberlerden üstün olduğu Kur’ân’da belirtilmiş midir?”   Bediüzzaman’ın ifadesiyle, bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiya...
Gayr-i müslimlerle dostluk
591
Bursa/Gemlik’ten Ali AYDIN: “Mâide 51’de: ‘Ey iman edenler! Yahûdî ve Hıristiyanları dost olarak benimsemeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlara dost olursa, o da onlardandır’ buyurma...
Altın çağdan mesaj var!
419
ÖNCE GÖNÜLLER FETHEDİLDİ Mekke’nin fethedildiği günlerin sene-i devriyesinden geçiyoruz.   Onlar şehirleri fethetmeden önce gönülleri fethediyorlardı. Şehirlerin fethi, gönüllerin fethinin...
Kıyamete kadar Kur’ân-ı Kerim
602
Almanya’dan okuyucumuz: “Allah (cc) Kur’ân-ı Kerim'i kıyamete kadar korumayı vaad ediyor; oysa Tevrat ve İncil gibi kitaplarını korumamış. Bunun hikmeti ne olabilir?”   Allah (cc) her peygamb...
Hazret-i İsa´nın (as) inişi üzerine
1.675
Antalya/Serik’ten Ali UYAN: “Hazret-i İsa’nın (as) âhirzamanda gelip gelmeyeceği hususunda kafa karıştırıcı tartışmalar yapılıyor. Şu sorular çok soruluyor: Hazret-i İsa’nın (as) geleceği haberleri sa...
Kesilmiş hazır tavuklar
615
İstanbul/İkitelli’den Mustafa Göç: “Kesilmiş olarak hazır satılan tavuklar alınır ve yenilir mi? Kesimde sıcak suya batırıldığı söyleniyor.” Müslümanların veya ehl-i kitabın yaşadığı memleketlerd...
İslâm dini cariyeliğe karşıdır!
1.320
Samsun Alaçam’dan Mehmet Demir: “Cariyelik hakkında bilgi verir misiniz? Bu meseleye İslâmiyet nasıl bakıyor? Hangi hükümleri getirmiştir?”   İnsanın yaratılış gayesi yalnız Allah’a ibadet et...
Gayr-i müslimlerle dostluk
495
Bursa/Gemlik’ten Ali AYDIN: “Mâide 51’de: ‘Ey iman edenler! Yahûdî ve Hıristiyanları dost olarak benimsemeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlara dost olursa, o da onlardandır’ buyurma...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir