Haksızlığa uğrayınca doğru tavır göstermek

Av. Emine Yılmaz: “Haksız kaynana bedduâsı ile ilgili doğru tavır nasıl olmalıdır?”

İnsanlar yaratıldığı günden beri haklılık ve haksızlık var olup geldi. Hiçbir gün ne haklılık eksik oldu yeryüzünden, ne de haksızlık! Çünkü insanlar çetin bir imtihan yaşıyorlar! Yaptıklarıyla, ettikleriyle Allah’ın huzuruna gitmeye hazırlanıyorlar. Hâlbuki kimi zaman insanlar bunu hesaba katmadan uğradıkları haksızlığın hesabını kendileri sormaya kalkabiliyorlar. Kendileri sormaya kalktıkları zaman da adalet oradan gidiyor! Oraya öfke ve gazap geliyor. Ardından cinayetler!… Çünkü işe şeytan karışıyor. His ve heva karışıyor. Kin ve nefret karışıyor. Bu durumda, bir haksızlığa uğrayınca, uğradığımız haksızlığın hesabını soracağız ve adalet edeceğiz diye yola çıkıyoruz, kendimizi Allah’ın hoşuna gitmeyen başka bir haksız tavır içinde buluveriyoruz. Bu durumda da haksız duruma biz geçiyoruz!

Peygamberler de haksızlığa uğradılar, zulme uğradılar. Ama sabırda, tevekkülde, Allah’a teslimiyette ve insanları incitmemekte bütün dünyaya rehber oldular. Hazret-i Yusuf kardeşleri tarafından haksız yere kuyuya atılıp ölüme terk edilmişti. Akşamleyin sahte kan bulaştırılmış gömleğini babalarına getirdiler. Ve: “Ey babamız!” dediler, “Biz yarışmak üzere gittik; Yusuf’u da eşyamızın yanına bıraktık, derken onu kurt yemiş; fakat senin bize inanmayacağından korkuyoruz!” diyerek ağladılar. Yakup Aleyhisselâm bunun bir düzenek olduğunu, oğullarının yalan söylediklerini, Yusuf’un başına haksız bir belâ sardıklarını, belki de canına kast ettiklerini anladı. Ama Allah’a sığınmaktan ve Allah’tan sabır dilemekten başka çare bulamadı. Şöyle dedi: “Hayır! Nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen, güzel bir sabırdır. Yalanlarınıza karşı da ancak Allah’a sığınırım!”1

Yakup Aleyhisselâm oğullarının bilerek ve kurgulayarak yaptıkları bu facianın dehşetinden Allah’a sığınmış, ama çok üzüntüden gözlerini kaybetmişti. Bir gün bir komşusu:

“Ey Yakup! Kederinden eriyip tükenip gittin! Nedir bu çektiklerin? Nedir bu başına gelenler?” diye sorduğunda Yakub Aleyhisselâm:

“Zaman uzun, üzüntülerim çok!” demişti.

Yüce Allah şöyle vahyetti:

“Ey Yakub! Beni yarattıklarıma şikâyet mi ediyorsun?”

Yakub Aleyhisselâm tövbe edip, mağfiret dileyince Cenâb-ı Allah: “Seni bağışladım!” buyurdu.

Yakub Aleyhisselâm bundan sonra derdini soranlara:

“Ben derdimi ve hüznümü ancak Allah Teâlâ’ya şikâyet ederim” derdi.2

Peygamber Efendimiz (asm) işkencelere ve hakaretlere uğradığı Mekke günlerinde kimseye bedduâ etmedi. Taif dönüşünde kendisini taşlayıp mübarek ayaklarını kanatan Taif halkını helâk etmek üzere gelen meleklere, “Ben rahmet için gönderildim. Umulur ki onların sulbünden Allah’ın dinini anlayan nesiller yaratılır!” diyerek Taif halkının helâkine razı olmadı ve geri gönderdi.

Asrımızda bir peygamber takipçisi olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri de işkence, zulüm ve haksızlıklar içinde geçen ömründe bir defa olsun kendisine haksızlık ve işkence yapanlara bedduâ etmedi. Hatta son vasiyetlerinden birinde dedi ki: “Eğer Risâle-i Nur’u tenkit fikriyle tetkik eden adliye memurları, imanlarını onunla kuvvetlendirip veya kurtarsalar, sonra beni idam ile mahkûm etseler; şahit olunuz, ben hakkımı onlara helâl ediyorum.” 3 Keza Bediüzzaman hapishanede, zehirlenerek, ölüm döşeğinde iken, fırsat bulup ziyaretine varabilen bir talebesine şöyle demiştir:

“Ölürsem, dostlarım intikamımı almasınlar.” 4

Bütün bu örnekler çok yüksek örnekler hiç şüphesiz. Bizimkisi birbirimizin çok yakınlarında bulunan aile içi bireylere karşı (annemiz, babamız, eşimiz, çocuklarımız, kayınvalidemiz, kayınpederimiz… vs.) anlayışlı olmak, zulümleri olduğunda katlanmak, haksızlık yaptıklarında sineye çekmek, yüzümüze tükürdüklerinde yağmur saymak, bedduâ ettiklerinde sesimizi çıkarmamak ve bütün bunlarda yukarıda çok azına işaret ettiğimiz rehberlerimizde olduğu gibi Allah’a sığınmak, Allah’a havale etmek, Allah’tan sabır dilemektir. Aile içi huzursuzluğu körükleyecek ve kışkırtacak davranışlardan kesinlikle kaçınmaktır. Bizim de imtihanımız budur! Bunu başarabilirsek Allah yanında kazanan biz oluruz. Aksi takdirde bizim de vereceğimiz bir sürü hesap olur. Çünkü bizim hak arama adına yaptığımız çoğu şeyler, gerçekte hak ve adalet değil, onunkilere benzer şekilde bizim de bilmukabele yaptığımız haksızlıklardan başka bir şey olmayacaktır.

DUÂ

Ey Hakîm-i Rahim! Bize hakkı, hikmetli kitabı ve güzel dini verdiğin gibi, muâmelelerimizi hakka, hikmete, adalete ve merhamete muvafık kıl! Davranışlarımızı haktan, hukuktan, ilişkilerimizi muhabbetten, duygularımızı merhametten, kuvve-i akliyemizi hikmetten, kuvve-i şeheviyemizi iffetten, kuvve-i gadabiyemizi adaletten uzak kılma! Âmin!

Dipnotlar:
1- Yusuf Sûresi: 16, 17, 18.
2- Yusuf Sûresi: 86; Taberi, Tefsir, 13/16.
3- Şûâlar, s. 331.
4- Tarihçe-i Hayat: 472.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Soma ağlattı
452
Ömer Köse: “Soma’da şehit olan işçilerimiz için ne yapabiliriz?” Ağlamak Var; İsyan Yok! Peygamber Efendimiz (asm) bir beşerin çekebileceği bütün acıları çekti. Ama sabırdan ve metanetten ayrılma...
Babanın bedduâsı
20.290
Seda ÇAKIN: “Babanın bedduâsı geçiyormuş. Şunu öğrenmek istiyorum: Baba haksız yere bedduâ etse de geçer mi?”   Duâ yapmak dururken, bedduâ yapmak; duâsını almak dururken bedduâsını almak h...
Beddua ne zaman tutar?
1.781
M. rumuzlu okuyucumuz: “Beddua tutar mı? Ne zaman tutar?” BEDDUA NEDİR? Dost-düşman kime karşı olursa olsun, beddua etmek; tel’in etmek, lânetlemek, ilenmek, birisine kötü olması ve başına kötülük...
Cehennemin şiddeti
1.058
 Emin Bey: “Cezâ Allah’ın merhametine sığar mı? Cehennemde cezânın şiddeti ne olacak?” 1- Cehennem zulüm ülkesi değil, Allah’ın Adl, Âdil, Kahhâr, Gâlib, Celîl, Hâkim, Azîz ve daha pek çok isimle...
Mazluma Allah yeter!
750
Konya’dan Ali Osman Karakaya: “Şu cümlede geçen musika-i İlâhi ne demektir? “Sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz hiç bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz. Zîra, kâin...
Eşler arası iletişimin püf noktaları
13.120
“Eşim bana karşı haksız yere çok kırıcı davranıyor. Ayrılmak istemiyorum. Çünkü çocuklarım var. Küsmek bir çözüm olabilir mi? Bazen tepki verdiğim zaman birbirimize kırıcı oluyoruz. Birbirimize nasıl ...
Dua ve beddûa üzerine
1.520
Gölcük’ten Mustafa Çolak: “Duâlarda kullanılan, ‘Islahı mümkünse ıslâh eyle, mümkün değilse Kahhâr ism-i şerifinle kahreyle’ cümlesi duâ âdâbına uygun mudur? Allah dilerse, O’nun kudreti için ıslâhı m...
Bedduâ yıkıcıdır
11.279
Gülten Sadak: “Anne haksız olduğu halde bedduâsı geçer mi? Her zaman bedduâ etmenin kişiye ve aileye zararları nelerdir?”   Duâ yapmak dururken, bedduâ yapmak; duâsını almak dururken bedduâ...
Îsâr hasletinin azamî derecesi
860
İstanbul’dan Âdem Tekle: “Hazret-i Ebû Bekir’in ‘Bedenimi o kadar büyüt ki, Cehennem’de kimseye yer kalmasın’ sözünün kaynağı nedir? Bu sözü Allah’ın adaleti ile ve rahmeti ile nasıl bağdaştırabiliriz...
Zalime bedduâ etmeli mi?
1.196
Ergin Boz: Zalim biri için bedduâ etmek mi ıslahına duâ etmek mi tercih edilmelidir? Bir öncelik söz konusu mudur?”   Zalim olduğunu düşündüğümüz birine bedduâ etmek vacip değildir. Faziletli...
Azapta tecellî eden adalet
665
İstanbul’dan okuyucumuz: “Cehennemde Allah’ın sonsuz azabının hikmeti nedir?” Günahlarımıza karşı Allah dilerse affeder; dilerse affetmeyip dünyada, kabirde veya Cehennemde azap verir. Dilerse tövbe...
Hz. Peygamber´in (asm) adalet içindeki celâli
477
İzmir’den Korkut Sabancı: “Peygamberimiz (asm) rahmet peygamberi olduğu halde sağ eliyle yemek yemeyeceğini bildiren bir şahsa beddua ediyor. Bunun hikmeti nedir?”   Peygamber Efendimiz (as...
Bedduâ etmek üzerine
23.962
“Bedduâ etmek ne gibi hallerde günah olur? Bedduânın tuttuğu nasıl anlaşılır?”   Dost-düşman kime karşı olursa olsun, bedduâ etmek; tel’in etmek, lânetlemek, ilenmek, birisine kötü olması v...
Peygamber Efendimiz ve beddua
12.881
Konya’dan Harun Akça: “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (asm) bazen bedduâ etmesinin ve bundan bazen çocukların da nasibini almasının hikmeti ne olabilir?”   Resûl-i ...
Duânın en tatlı meyvesi nedir?
593
Gölcük’ten okuyucumuz: “Duâlarda kullanılan, ‘Islâhı mümkünse ıslâh eyle, mümkün değilse Kahhâr ism-i şerifinle kahreyle.’ cümlesi duâ âdâbına uygun mudur? Allah dilerse, O’nun kudreti için ıslâhı müm...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

8 comments

  1. Hazmedemediğim bir haksızlık yaşadım ve çok kötüyüm. Bu paylaştığınız örnek yazı çok iyi geldi. Bir kez daha anladım ki huzur çare metanet İslamda.. Allah razı olsun..

  2. Allah Razı olsun. Haksızlık karşısında susan şeytandır diyenler Kafamı yiyip bitirdiler. Bana yapılanlara dayanamıyordum. Kimseye anlatamıyorum diye de daralıyordum. Belli ki en iyisi böyleymiş.

  3. Sanırım ben geç kaldım bu yazıyı okumakta kalktım kendim hakkımi aramaya çalıştım ne oldu sifira sifir elde var sifir haklı iken haksız oldum😟😟😟

  4. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır demiş peygamber efendimiz s.a.v sizin yazılarınız biraz yanlış geldi bana dua kısmı hariç

  5. Böyle diyoruz da susmak hiç birsey yapmamak.haksızlık edenlere ezmeye calışanlara meydan bırakmak olmaz mı.tabiki bunlar bi imtihan ama boyun egerekte yapılan haksızlıgın önüne nasıl geçicez?????

  6. Ben bir iş yerinde sekiz yıl çalıştım. sonra işveren vefat etti yerine eşi geldi. sonra beni haksızlıkla işten yıldırdı ve ayrılmak zorunda kaldım. çok büyük haksızlığa uğradım. tazminatda alamadım. o kadına ve sekiz yıl beraber çalıştığım iş arkadaşıma hakkımı helal etmiyorum. ALLAH SORSUN. ALLAH’A HAVALE ETTİM.

  7. Bazen düğümlenirsin… enn emek verdiklerin tarafından yerle bir edilirsin… bende diyorum ki… ibrahim a.s babasını bırakıp gitti… mekkeden medineye göç edildi…çoğu sahabe eşlerini terketti… islâm ancak adaletle yaşanıyor. Ufak tefekleri geçtik… bazen hicret vaktidir… yürekleri bi kendi cehaletine bırakma vaktidir… meyvesi olmayan ağaçtan meyve, çiçeği olmayan ağaçtan çiçek ummakla… nice çiçekler nice meyvelerden kendimizi men etmek… zulme susmakla zulmü sürdürmek gibi bir durum da da kendimizi toparlayıp Allah’ın rahmetine kendimiz kavuşmalıyız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir