Haksızlığa uğrayınca doğru tavır göstermek

Av. Emine Yılmaz: “Haksız kaynana bedduâsı ile ilgili doğru tavır nasıl olmalıdır?”

İnsanlar yaratıldığı günden beri haklılık ve haksızlık var olup geldi. Hiçbir gün ne haklılık eksik oldu yeryüzünden, ne de haksızlık! Çünkü insanlar çetin bir imtihan yaşıyorlar! Yaptıklarıyla, ettikleriyle Allah’ın huzuruna gitmeye hazırlanıyorlar. Hâlbuki kimi zaman insanlar bunu hesaba katmadan uğradıkları haksızlığın hesabını kendileri sormaya kalkabiliyorlar. Kendileri sormaya kalktıkları zaman da adalet oradan gidiyor! Oraya öfke ve gazap geliyor. Ardından cinayetler!… Çünkü işe şeytan karışıyor. His ve heva karışıyor. Kin ve nefret karışıyor. Bu durumda, bir haksızlığa uğrayınca, uğradığımız haksızlığın hesabını soracağız ve adalet edeceğiz diye yola çıkıyoruz, kendimizi Allah’ın hoşuna gitmeyen başka bir haksız tavır içinde buluveriyoruz. Bu durumda da haksız duruma biz geçiyoruz!

Peygamberler de haksızlığa uğradılar, zulme uğradılar. Ama sabırda, tevekkülde, Allah’a teslimiyette ve insanları incitmemekte bütün dünyaya rehber oldular. Hazret-i Yusuf kardeşleri tarafından haksız yere kuyuya atılıp ölüme terk edilmişti. Akşamleyin sahte kan bulaştırılmış gömleğini babalarına getirdiler. Ve: “Ey babamız!” dediler, “Biz yarışmak üzere gittik; Yusuf’u da eşyamızın yanına bıraktık, derken onu kurt yemiş; fakat senin bize inanmayacağından korkuyoruz!” diyerek ağladılar. Yakup Aleyhisselâm bunun bir düzenek olduğunu, oğullarının yalan söylediklerini, Yusuf’un başına haksız bir belâ sardıklarını, belki de canına kast ettiklerini anladı. Ama Allah’a sığınmaktan ve Allah’tan sabır dilemekten başka çare bulamadı. Şöyle dedi: “Hayır! Nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen, güzel bir sabırdır. Yalanlarınıza karşı da ancak Allah’a sığınırım!”1

Yakup Aleyhisselâm oğullarının bilerek ve kurgulayarak yaptıkları bu facianın dehşetinden Allah’a sığınmış, ama çok üzüntüden gözlerini kaybetmişti. Bir gün bir komşusu:

“Ey Yakup! Kederinden eriyip tükenip gittin! Nedir bu çektiklerin? Nedir bu başına gelenler?” diye sorduğunda Yakub Aleyhisselâm:

“Zaman uzun, üzüntülerim çok!” demişti.

Yüce Allah şöyle vahyetti:

“Ey Yakub! Beni yarattıklarıma şikâyet mi ediyorsun?”

Yakub Aleyhisselâm tövbe edip, mağfiret dileyince Cenâb-ı Allah: “Seni bağışladım!” buyurdu.

Yakub Aleyhisselâm bundan sonra derdini soranlara:

“Ben derdimi ve hüznümü ancak Allah Teâlâ’ya şikâyet ederim” derdi.2

Peygamber Efendimiz (asm) işkencelere ve hakaretlere uğradığı Mekke günlerinde kimseye bedduâ etmedi. Taif dönüşünde kendisini taşlayıp mübarek ayaklarını kanatan Taif halkını helâk etmek üzere gelen meleklere, “Ben rahmet için gönderildim. Umulur ki onların sulbünden Allah’ın dinini anlayan nesiller yaratılır!” diyerek Taif halkının helâkine razı olmadı ve geri gönderdi.

Asrımızda bir peygamber takipçisi olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri de işkence, zulüm ve haksızlıklar içinde geçen ömründe bir defa olsun kendisine haksızlık ve işkence yapanlara bedduâ etmedi. Hatta son vasiyetlerinden birinde dedi ki: “Eğer Risâle-i Nur’u tenkit fikriyle tetkik eden adliye memurları, imanlarını onunla kuvvetlendirip veya kurtarsalar, sonra beni idam ile mahkûm etseler; şahit olunuz, ben hakkımı onlara helâl ediyorum.” 3 Keza Bediüzzaman hapishanede, zehirlenerek, ölüm döşeğinde iken, fırsat bulup ziyaretine varabilen bir talebesine şöyle demiştir:

“Ölürsem, dostlarım intikamımı almasınlar.” 4

Bütün bu örnekler çok yüksek örnekler hiç şüphesiz. Bizimkisi birbirimizin çok yakınlarında bulunan aile içi bireylere karşı (annemiz, babamız, eşimiz, çocuklarımız, kayınvalidemiz, kayınpederimiz… vs.) anlayışlı olmak, zulümleri olduğunda katlanmak, haksızlık yaptıklarında sineye çekmek, yüzümüze tükürdüklerinde yağmur saymak, bedduâ ettiklerinde sesimizi çıkarmamak ve bütün bunlarda yukarıda çok azına işaret ettiğimiz rehberlerimizde olduğu gibi Allah’a sığınmak, Allah’a havale etmek, Allah’tan sabır dilemektir. Aile içi huzursuzluğu körükleyecek ve kışkırtacak davranışlardan kesinlikle kaçınmaktır. Bizim de imtihanımız budur! Bunu başarabilirsek Allah yanında kazanan biz oluruz. Aksi takdirde bizim de vereceğimiz bir sürü hesap olur. Çünkü bizim hak arama adına yaptığımız çoğu şeyler, gerçekte hak ve adalet değil, onunkilere benzer şekilde bizim de bilmukabele yaptığımız haksızlıklardan başka bir şey olmayacaktır.

DUÂ

Ey Hakîm-i Rahim! Bize hakkı, hikmetli kitabı ve güzel dini verdiğin gibi, muâmelelerimizi hakka, hikmete, adalete ve merhamete muvafık kıl! Davranışlarımızı haktan, hukuktan, ilişkilerimizi muhabbetten, duygularımızı merhametten, kuvve-i akliyemizi hikmetten, kuvve-i şeheviyemizi iffetten, kuvve-i gadabiyemizi adaletten uzak kılma! Âmin!

Dipnotlar:
1- Yusuf Sûresi: 16, 17, 18.
2- Yusuf Sûresi: 86; Taberi, Tefsir, 13/16.
3- Şûâlar, s. 331.
4- Tarihçe-i Hayat: 472.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Hz. Peygamber´in (asm) adalet içindeki celâli
413
İzmir’den Korkut Sabancı: “Peygamberimiz (asm) rahmet peygamberi olduğu halde sağ eliyle yemek yemeyeceğini bildiren bir şahsa beddua ediyor. Bunun hikmeti nedir?”   Peygamber Efendimiz (as...
Allah, imana gelmemesi için dilediği kulunun gözünü perdeler...
2.465
Rumeysa Hanım: "Allah’ın, imana gelmemesi için dilediği kulunun gözünü perdelemesi haksızlık değil mi?" Allah kullarına bir annenin çocuğuna olan şefkatinden çok daha şefkatlidir. İmana gelmesin diye...
Adâletin tecellîsi uzak değildir!
496
İstanbul / Ümraniye'den okuyucumuz: "Bir komşunun 12 yaşındaki kızına bir ırz düşmanı tasallut etmiş. Kızı kandırarak arabasına alıp kaçırmış. İğfal etmiş veya iğfale yeltenmiş. Dövmüş, sövmüş; sonra ...
Zalime bedduâ etmeli mi?
582
Ergin Boz: Zalim biri için bedduâ etmek mi ıslahına duâ etmek mi tercih edilmelidir? Bir öncelik söz konusu mudur?”   Zalim olduğunu düşündüğümüz birine bedduâ etmek vacip değildir. Faziletli...
Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür!
148
Ahmet Yıldırım: “Gazetemizin adalet yürüyüşüne destek vermesi doğru bir tavır mıdır? Rahatsız olanlara ne söylenebilir?” Yeni Asya’nın Savunduğu Değerler Herkes bilir ki Yeni Asya savunduğu temel ...
Babanın bedduâsı
17.127
Seda ÇAKIN: “Babanın bedduâsı geçiyormuş. Şunu öğrenmek istiyorum: Baba haksız yere bedduâ etse de geçer mi?”   Duâ yapmak dururken, bedduâ yapmak; duâsını almak dururken bedduâsını almak h...
Dünyada ve mahşerde İsm-i Adlin tecellîsi
1.310
İzmir’den okuyucumuz: “Mahşerde ameller tartıldığı zaman, iyiliklerin ve kötülüklerin ağırlık durumuna göre hüküm verileceği; her kötülüğün zerre kadar da olsa cezasının verileceği, her iyiliğin de ze...
Azapta tecellî eden adalet
598
İstanbul’dan okuyucumuz: “Cehennemde Allah’ın sonsuz azabının hikmeti nedir?” Günahlarımıza karşı Allah dilerse affeder; dilerse affetmeyip dünyada, kabirde veya Cehennemde azap verir. Dilerse tövbe...
Cennet Allah´ın lütfu iledir
902
İsmail Bey: “Risâle-i Nur’da geçen ‘Allahü Teâlâ’nın cennete koyması fazlından, cehenneme koyması adaletindendir’ sözünü açıklar mısınız? Sevabı günahından fazla bir insanın cehenneme gitmesi mümkün m...
Eşler arası iletişimin püf noktaları
11.046
“Eşim bana karşı haksız yere çok kırıcı davranıyor. Ayrılmak istemiyorum. Çünkü çocuklarım var. Küsmek bir çözüm olabilir mi? Bazen tepki verdiğim zaman birbirimize kırıcı oluyoruz. Birbirimize nasıl ...
Dua ve beddûa üzerine
1.196
Gölcük’ten Mustafa Çolak: “Duâlarda kullanılan, ‘Islahı mümkünse ıslâh eyle, mümkün değilse Kahhâr ism-i şerifinle kahreyle’ cümlesi duâ âdâbına uygun mudur? Allah dilerse, O’nun kudreti için ıslâhı m...
Peygamber Efendimiz ve beddua
10.746
Konya’dan Harun Akça: “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (asm) bazen bedduâ etmesinin ve bundan bazen çocukların da nasibini almasının hikmeti ne olabilir?”   Resûl-i ...
Cehennemin şiddeti
957
 Emin Bey: “Cezâ Allah’ın merhametine sığar mı? Cehennemde cezânın şiddeti ne olacak?” 1- Cehennem zulüm ülkesi değil, Allah’ın Adl, Âdil, Kahhâr, Gâlib, Celîl, Hâkim, Azîz ve daha pek çok isimle...
Cennet Allah´ın lütfu ve fazlı iledir
1.589
İsmail Can: “Risale-i Nur’da geçen ‘Allahü Teâlâ’nın Cennete koyması fazlından, Cehenneme koyması adaletindendir’ sözünü açıklar mısınız? Sevabı günahından fazla bir insanın Cehenneme gitmesi mümkün m...
Duâda sınır yoktur
2.114
Balıkesir’den okuyucumuz: “1- ‘Ben bazen hanımıma lâtife olarak ‘Allah seni bildiği gibi yapsın’ diyorum. Eşim bunu bedduâ olarak kabul ediyor. Allah seni bildiği gibi yapsın demek bedduâ etmek midir?...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

8 comments

  1. Hazmedemediğim bir haksızlık yaşadım ve çok kötüyüm. Bu paylaştığınız örnek yazı çok iyi geldi. Bir kez daha anladım ki huzur çare metanet İslamda.. Allah razı olsun..

  2. Allah Razı olsun. Haksızlık karşısında susan şeytandır diyenler Kafamı yiyip bitirdiler. Bana yapılanlara dayanamıyordum. Kimseye anlatamıyorum diye de daralıyordum. Belli ki en iyisi böyleymiş.

  3. Sanırım ben geç kaldım bu yazıyı okumakta kalktım kendim hakkımi aramaya çalıştım ne oldu sifira sifir elde var sifir haklı iken haksız oldum😟😟😟

  4. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır demiş peygamber efendimiz s.a.v sizin yazılarınız biraz yanlış geldi bana dua kısmı hariç

  5. Böyle diyoruz da susmak hiç birsey yapmamak.haksızlık edenlere ezmeye calışanlara meydan bırakmak olmaz mı.tabiki bunlar bi imtihan ama boyun egerekte yapılan haksızlıgın önüne nasıl geçicez?????

  6. Ben bir iş yerinde sekiz yıl çalıştım. sonra işveren vefat etti yerine eşi geldi. sonra beni haksızlıkla işten yıldırdı ve ayrılmak zorunda kaldım. çok büyük haksızlığa uğradım. tazminatda alamadım. o kadına ve sekiz yıl beraber çalıştığım iş arkadaşıma hakkımı helal etmiyorum. ALLAH SORSUN. ALLAH’A HAVALE ETTİM.

  7. Bazen düğümlenirsin… enn emek verdiklerin tarafından yerle bir edilirsin… bende diyorum ki… ibrahim a.s babasını bırakıp gitti… mekkeden medineye göç edildi…çoğu sahabe eşlerini terketti… islâm ancak adaletle yaşanıyor. Ufak tefekleri geçtik… bazen hicret vaktidir… yürekleri bi kendi cehaletine bırakma vaktidir… meyvesi olmayan ağaçtan meyve, çiçeği olmayan ağaçtan çiçek ummakla… nice çiçekler nice meyvelerden kendimizi men etmek… zulme susmakla zulmü sürdürmek gibi bir durum da da kendimizi toparlayıp Allah’ın rahmetine kendimiz kavuşmalıyız…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir