Fakirliğin faziletleri

Ömer Öcalan: “Eski âlimler ‘El fakru fahrî’ demişler ve fakirliği övünç kaynağı saymışlar. Fakirlik nasıl, ne zaman ve kime karşı övünç kaynağıdır? Hâlbuki bazen isyan ettiriyor.”


FAKİRLİK BİR İBADET DİLİDİR

İnsan Allah’a karşı hep fakirdir.
Fakirliğini yalnız Allah’a karşı bilen insan, bunu ibadet diline çevirir. Dergâh-ı İlâhîde, kendi kusurunu, acz ve fakrını görür; kemâl-i rububiyetin, kudret-i Samedaniyenin ve rahmet-i İlâhiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde eder.

Kur’ân, “Allah zengindir; siz fakirsiniz” 1 buyuruyor.
Allah’ın takdir buyurduğu ve güzel gördüğü bir sıfat bizim için lütuftur; fahr ve kıvanç kaynağıdır.

AMAN DİKKAT!

Fakat insan, insanlara ve mahlûkata karşı fakirliğini gösteremez. İnsanın Allah’a karşı fakir olduğunu bilmesi fazilet; insanlara ve mahlûkata karşı ise müstağnî (fakirliğini hissettirmeyen, zengin duruşlu) ve tok gönüllü olması fazilettir. Acizlik de fakirlik gibidir.

İnsan Allah’ın önünde aciz durumda bulunursa fazilet; kulların önünde aciz duruma düşerse rezilettir (kötü huydur).
Bediüzzaman’ın ifadesiyle, Allah’a karşı bilinen acizlik ve fakirlik, Allah’ın ikramının ve ihsanının bize ulaşması için bir şefaatçi hükmünde olur.2
Keza Allah’a karşı bilinen acizlik, zafiyet ve fakirlik Allah’ın kudretine, kuvvetine, zenginliğine ve rahmetine tam bir ayinedarlıktır.

Gecenin zifiri karanlığı nasıl en küçük bir kıvılcımı dahi gösteriyorsa, insan Allah’a karşı kendini ne denli fakir bilirse o denli Allah’ın rahmetine, kudretine, kuvvetine, şefkatine, gınasına ve zenginliğine mazhar olur.

Said Nursî Hazretleri der ki: İnsan, “nihayetsiz fakrında, nihayetsiz hâcâtı içinde, nihayetsiz maksatlara karşı bir nokta-i istimdat aramaya mecbur olduğundan; vicdan, daima o noktadan bir Ganî-i Rahîm’in dergâhına dayanır, duâ ile el açar.” 3

FAKİRLİĞİN FAZİLETLERİ

Fakirliği övünç kaynağı kılan diğer sebepler de, isyan olmamak şartıyla fakirliğin iktisada, şükretmeye, kanaat etmeye, helâl ölçülerde yaşamaya daha elverişli bir tecellî olmasıdır. Fakir tutumludur.

Saçıp savurmaz. İsraftan, savurganlıktan, lüksten, debdebeden, hırstan, kul hakkından uzak yaşar.
Allah’ın nimetlerine karşı hürmetlidir.
Allah’ın verdiğine kanaatkârdır.
Sadece Allah’a minnettardır.
Allah’ın rızıklarını ihsan-ı şahane bilir ve Allah’a şükreder.
Yalnızca helâle taliptir. Haramdan kaçar.
Çalışkandır.
Allah’ın Rabliğine razıdır.
Bunlar, fakirliği övünç kaynağı kılan salih amellerdir.
Kur’ân’ın ifadesiyle bakıyat-ı salihattır.4
Fakirlik, bakıyat-ı salihat ile övünç kaynağı hâline gelir.

CENNETE GİRENLERİN ÇOĞU FAKİRLERDİR

Böyle fakirlik Resûlullah Efendimizin (asm) şu müjdesine ulaştırır:

“Ben, cennetin kapısında durdum. Gördüm ki, oraya girenlerin çoğunluğu fakirlerdi. Zenginler ise (hesaplarının görülmesi için) cennete girmekten bir müddet alıkonulmuşlardı.” 5

Keza Peygamber Efendimiz (asm) bir başka hadislerinde şöyle buyurmuşlardır:
“Fakirler cennete zenginlerden beş yüz sene evvel girerler.”  6

FAKİRLİK SÜNNETTİR

Peygamber Efendimiz (asm) dünyada fakir gibi yaşamış, dünya malına teveccüh göstermemiştir.
Abdullah bin Mes’ûd (ra) anlatıyor:
Resûlullah Efendimiz (asm) bir hasır üzerinde uyumuştu. Mübarek yan tarafı hasır izi olduğu halde uyandı.

Biz:
“Ya Resûlallah, sizin için bir döşek edinseydik!” dedik.
Resul-i Kibriya Efendimiz (asm):
“Dünya ile benim işim yoktur! Ben dünyada ancak bir ağaç altında gölgelenen, sonra ayrılıp giden bir binekli yolcu gibiyim.” buyurdu.7

Dipnotlar:
1- Muhammed Sûresi, âyet: 38.
2- Sözler, s. 12.
3- Sözler, s. 627.
4- Meryem Sûresi: 76; Kehf Sûresi: 46.
5- Riyâzü’s-Sâlihîn, 258.
6- a.g.e., 485.
7- a.g.e., 484.

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Küçük Serra’nın büyük soruları
1.686
Balıkesir’den büyük ruhlu küçük Serra: “Anneannemi kaybettik; öldü, cennete gitti dediler. Cennet neresidir?Anneannem cennete otobüsle mi gitti? Anneannemi çok seviyordum. Onunla oynamak istiyorum. Bi...
Cennette ibâdet
1.523
“Cennette ibâdet hayatımız nasıl olacaktır? Bu konuya âit âyet ve hadisler var mıdır? Cenab-ı Hakkın Mâbud ismi âhirette ibâdet eden insanları ve cinleri istemez mi?” İbâdetten maksat Allah için yaşa...
Cennette dünya kadınları
1.289
Cemal Bey: “Cennette dünya kadınlarının vasıfları nasıl olacak? Cemalullahı görecekler mi? Eşiyle birlikte olacaklar mı?” Cennet nimetleri Cennette, herkes için umumîdir. Cennette ayrılık gayrılık yo...
Cennette en üstün saadet nedir?
12.950
Abdullah Bey: “Cennette en üstün saadet nedir?” HER SEVİLEN ŞEY ALLAH’IN İKRAMIDIR Allah sevgisi, bütün sevgilerimizi de kendi rengine boyar. Temelde Allah sevilirse, hayat da Allah için sevilir, ...
Sevaplarımız günahlarımızdan ağır olursa kurtulurmuyuz?...
1.089
İsmail Bey: “Sevaplarımız günahlarımızdan ağır olursa kurtuluruz ve Cennete gireriz diyorlar. Bu ne demektir? Cehenneme girmeden mi Cennete girer?” BİR MÜJDE YAKLAŞIYOR Öncelikle af ve kurtuluş ...
Yok olmaktansa Cehennem rahmettir
2.267
Vahdettin Bey: “Yokluk ile Cehennem arasında nasıl bir muvazene vardır? Kur’ân’da kâfirlerin Cehennem’den kaçarak yok olmak isteyecekleri yazıyor. Oysa Üstad Hazretleri, ‘Cehennem de olsa bekâ isterim...
Cehennemden azad olmak
1.518
Bir okuyucumuz : "Ramazan ayında oruç tutan herkes Cehennemden kurtulur ve Cennete girer mi?" Ramazan ayında Allah için oruç tutan herkes Allah’ın izniyle Cehennemden kurtulur ve Cennete girer. Pey...
Hangi mü’mine iki cennet verilecektir?
743
Serra Hanım: “Anneannem vefat etti. Cennete gitti dediler. Hep söylenir, ama merakımın önüne geçemedim: Cennet nasıl bir yerdir? Ben Allah’ı görmek istiyorum. Ne yapabilirim?”   Öncelikle ann...
Cennet-i Bakide sevdiklerimiz
1.276
 Seda Hanım: “1- Biz kadınlar Cennette kocalarımızla evlenecek miyiz? 2- Cennette annemizi, babamızı, akrabalarımızı ve sevdiklerimizi görecek miyiz? Kısacası mü’minler sevdiklerini görebilecekler mi?...
Cennette boy ve endam
1.157
İzmir’den Muharrem Okur ve Hüseyin Görmenoğlu: “Cennette insanların boy ve endamları nasıl olacaktır?” Kur’ân’a göre, yeniden diriliş cismânîdir. Haşir cismânîdir. Ebedî hayat cismânîdir. Cennet ve C...
Cennet çocukları
1.152
Lüleburgaz’dan Mustafa Topal: “Gayr-i müslimlerin çocukları Cennette hizmetçi olacak deniyor. Bu doğru mu? Doğru ise bu adalet midir?” Bizim ve insanlığın gayesi Allah’ın rızasını kazanmaktır. Allah’...
Kabir Cennet olur mu?
1.831
 Ömer Bey: “Şu haberler doğru mu: Kişi kabre girince hesaba çekiliyor. Gideceği yer gösteriliyor. Bu kişi amel defterinin sağdan veya soldan verileceğini biliyor. Cennete mi, cehenneme mi gideceğini b...
İman etmemiş birisi cennete gider mi?
1.640
İstanbul’dan okuyucumuz: “İman etmemiş; ama iyilikte hissesi çok olan birisi cennete gider mi? Bu kişinin ahiretteki durumu nedir? Eğer cennete gitmez ise yaptığı iyiliklerin sevabı ne olacak? Bu adal...
Gayr-ı müslimler cennete mi, cehenneme mi gider?
1.479
Ümraniye’den Mustafa Aydın: “Gayr-ı müslimler cennete mi, cehenneme mi gider? Bir arkadaşımızın gayr-ı müslim bir arkadaşı var. Nasıl davransın?” KUR’ÂN’IN SEMASINDAN GELEN RAHMET MÜJDESİ İçinde b...
Cennetten bir kerpiç noksan olmaması için
884
Ahmet Bey: “1- Cennet meyveleri dünyadayken yenebilir mi? Böyle rivayetler olduğu söyleniyor. Bu mümkün mü? 2- Hurileri temâşâ ettiğini söyleyenler var. Bu itikaden mümkün mü?” CENNET NİMETLERİ DÜN...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

2 Yorum

  1. yapılan kul hakkını ödeyemiyorsak ne yapmalıyız aradığımız kişiye ulaşamıyorsak

    1. Kul hakkı üzerinde bulunan bir kimse, muhatabını bulamıyorsa veya onunla buluşma, konuşma veya barışma imkânı yoksa (her hangi bir nedenden dolayı) bilmeden kul hakkı üzerinde kalmışsa bu gibi durumlarda nasıl bir hüküm geçerlidir?

      Buraya bakınız: http://www.fikih.info/kul-hakki-affedilir-mi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir