Avrupa’dan bir okurumuz: “Benim yakın bir dostumun beyi esrarı alışkanlık haline getirmiş, şimdi de kurtulamıyor. Kendisi inançlı olduğu halde bu illeti devamlı alıyor. Ona yardımcı olmaya çalıştık fakat iradesi yerinde olmadığından verdiği sözleri yerine getiremiyor. Psikoloğa gitti, orada da yardımcı olamadılar. Bilmek istediğimiz: Esrarın dinimizde hükmü nedir? Sigara gibi mekruh mu, yoksa alkol gibi haram mı? Çünkü kendisi esrarın kesin haram olmadığına inandığı için, zihninde bunu bırakmak zorundayım gibi bir dürtüsü de mevcut değil. Belki bunu öğrenirse onu ikna edebiliriz, en azından bırakması gerektiğini kabullenir.”

Esrar, afyon, eroin, kokain, morfin gibi uyuşturucu maddeler “müskir” yani sarhoş ediciler sınıfına girdikleri için alkollü içki hükmündedirler, yani haramdırlar.

Unutmayacağımız en önemli husus: Esrar ve uyuşturucu kullananlar, bunu bırakır ve tövbe ederlerse, Allah affeder. Kullanıcı yakınlarımıza bırakmaları ve tövbe etmeleri halinde Allah’ın affedici olduğunun mutlaka telkin edilmesinde yarar var.

Tövbe ettikten sonra bu alışkanlıktan kurtulabilmesi için ona yardımcı olmak lâzım. Bu konuda ailesinin ve yakın çevresinin onu kınamayıp, güven vermesi, cesaretlendirmesi, bırakmak yolunda günlük küçük başarılarını büyük adımlar sayarak onure etmesi yerinde olur. Diğer yandan, orada güvenilir bir uzmana başvurmakla da inşallah bu illetten kurtulabilir. Allah kolaylık versin.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Bediüzzaman’ın Tahıyyat açılımı
34
  Salihli’den Tuncer Özen: “Yeni tanzim Lem’alar’ın 797. sayfasındaki 5. Haşiye’de geçen, ‘Nasıl ki bir zat, harika bir makine yapsa, o makinenin başında bir fonoğraf, bir fotoğraf gibi ayrı ayrı, ken...
Çocuk gelişimi ve mahremiyet
19
İzmit Hanımlar Sosyal Komisyonu: "1- Hanımların Kur'ân tefsiri okumak üzere toplandıkları mekânlarda bazan kız çocuklarıyla birlikte erkek çocuklar da getirilmektedir. Şâfiî mezhebine mensup hanım kar...
Kendine kendine olmak ve Tevhid inancı
26
Ali bey: “Risâle-i Nûr’da 21. Lem’ada geçen “Kendi kendine delil olur” ifâdesi ile bazı yerlerinde geçen “kendiliğinden olmak”, “kendi kendine olmak”, “rastlamak”, “rastgele olmak” deyimleri Tevhid in...
Kanaatin faziletleri
21
  Abdullah Bey: “Kanaat etmek ne demektir? Faziletleri nelerdir?” (daha&helliip;)
Âhiret fedâ edilir mi?
9
  Batman’dan Abdullah Tunç: “Bediüzzaman Hazretleri tarihçe-i hayatında: ‘Dünyamı da feda ettim, ahiretimi de’ diyor. Risâlelerinde ise ‘maddî mânevî füyuzât hislerini feda ettiğini’ haber veriyor. Bu...
Üç yüz milyar Müslüman ve Risâle-i Nur
13
İzmit’ten Okuyucumuz: “Şuâlarda Hazret-i Üstad ‘üç yüz milyar Müslüman’dan bahsediyor. Bu rakamın hikmeti nedir?” (daha&helliip;)
Fenalığın dörtte biri
14
Bayan okuyucumuz: “Mü’minlerin hata ve kusurları, hatta kötülükleri karşısında uhuvvetimizi bozmadan nasıl bir davranış sergilemeliyiz?” (daha&helliip;)
Taziye süresi ne kadardır
16
Malatya’dan Şahin Giray: “Bir arkadaşın cenazesi vardı. 6 Gün geçti.Üç güne kadar taziyeye gidemeyenler olmuş. Üç günden sonra da mekruh diye bir söz dolaşıyor. Biz arkadaşlarla taziyeye gitsek mekruh...
Cennetler ve hayallerimiz
14
Ankara’dan Rıdvan Şimşek: “Cennette milyonlarca dünya hayatı istesek ve yaratılmış bütün âlemleri istesek ve istediğimiz gibi yaşamak istesek bunlar olur mu?” Metin Bey: “Cennetin erkekler birinci plâ...
Yaz bereketine şükür için
21
Şakir Bey: “Bir arkadaş soruyor: Bu uzun yaz günlerinde oruç emrinin ayrı bir hikmeti var mıdır? Kışın hem günler kısa, hem de sıcaklık susuzluk gibi unsurlar yok iken, yazın hem günlerin uzun, hem de...