Avrupa’dan bir okurumuz: “Benim yakın bir dostumun beyi esrarı alışkanlık haline getirmiş, şimdi de kurtulamıyor. Kendisi inançlı olduğu halde bu illeti devamlı alıyor. Ona yardımcı olmaya çalıştık fakat iradesi yerinde olmadığından verdiği sözleri yerine getiremiyor. Psikoloğa gitti, orada da yardımcı olamadılar. Bilmek istediğimiz: Esrarın dinimizde hükmü nedir? Sigara gibi mekruh mu, yoksa alkol gibi haram mı? Çünkü kendisi esrarın kesin haram olmadığına inandığı için, zihninde bunu bırakmak zorundayım gibi bir dürtüsü de mevcut değil. Belki bunu öğrenirse onu ikna edebiliriz, en azından bırakması gerektiğini kabullenir.”

Esrar, afyon, eroin, kokain, morfin gibi uyuşturucu maddeler “müskir” yani sarhoş ediciler sınıfına girdikleri için alkollü içki hükmündedirler, yani haramdırlar.

Unutmayacağımız en önemli husus: Esrar ve uyuşturucu kullananlar, bunu bırakır ve tövbe ederlerse, Allah affeder. Kullanıcı yakınlarımıza bırakmaları ve tövbe etmeleri halinde Allah’ın affedici olduğunun mutlaka telkin edilmesinde yarar var.

Tövbe ettikten sonra bu alışkanlıktan kurtulabilmesi için ona yardımcı olmak lâzım. Bu konuda ailesinin ve yakın çevresinin onu kınamayıp, güven vermesi, cesaretlendirmesi, bırakmak yolunda günlük küçük başarılarını büyük adımlar sayarak onure etmesi yerinde olur. Diğer yandan, orada güvenilir bir uzmana başvurmakla da inşallah bu illetten kurtulabilir. Allah kolaylık versin.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

İçkinin haram kılınış süreci ve hikmetleri
26.785
Özgür Bey: “İçki nasıl ve niçin haram kılınmıştır?” Bilindiği gibi, altı binden fazla âyeti muhtevi Kur’ân-ı Kerim, yirmi üç sene gibi uzun bir süreçte, yaşanan problemlerin çözümü mâhiyetinde âyet ...
İçkinin dindeki yeri nedir?
7.038
Trabzon’dan Mesut Kas: “İçkinin dindeki yeri nedir? İçki âyetlerinden ilk inen âyetin hükmü kalkmış mıdır? Hazret-i Ömer ve Hazret-i Halid bin Velid Müslüman olduktan sonra içki içmişler mi?”İçki ...
Sigara içmenin dînen hükmü nedir?
2.427
Hüseyin Bey: “Sigara içmenin dînen hükmü nedir? Bir TV programında yavaş yavaş intihar edildiği için büyük günahlardan olduğu söylendi. Sigara içmek günah mıdır?” İçinde barındırdığı ve doğrudan kan...