Duânın aleyhinde olmamalı

Hüseyin Sönmez: “Mübin duâsının kaynağı nedir, hadiste var mıdır, mekruh mudur, bidat mıdır, eğer mekruhsa veya bidatse piyasada satılan bazı sûreler, Yasin ve duâlar olan çeşitli duâ kitaplarında mübin duâsı var bunları satın almak ve hediye etmek günah mıdır?”

DUÂ YAPMAKTAN KORKMAMALI

Duâ eğer tevhid inancına uygun bir metin, muhteva ve manaya sahipse mekruh veya bidat olmaz, kaynak aramaya da lüzum yoktur. Doğrudan Allah’a yapılan, aracıların bulunmadığı ve metni içerisinde maddî manevî ihtiyaçlarımızın zikredildiği duâların aleyhinde olunmaz. Bediüzzaman’ın ifadesiyle, iman, duâ etmeyi gerektiriyor ve insan fıtratı şiddetle duâyı istiyor.1

Değil mi ki Cenâb-ı Allah “Duânız olmazsa en ehemmiyetiniz var?”2 buyurmuştur. Şu halde duâ yapmaktan korkmamalı.

Bin yıldan beri Müslümanlar duâ için âyet ve hadislerin lisanını kullandıkları gibi, bizzat kendi muztar dillerini de çok kullanmışlar, dertlerini Kadıül-Hacat’a arz etmişlerdir.

Duâ yapmamaktan korkmalıdır. Duâya müstağni kalmaktan çekinmelidir. Kabul emaresi görmeyince Allah’a küsmekten uzak durmamalıdır.

Bir metin ki, duâdır ve Allah’a karşı edep sınırında yapılmıştır; eğer sözleri dertlerimize uygun düşüyorsa yapılabilir.

MÜBİN DUÂSI

Mübin duâsı adıyla bazı kitaplarda bir duâ metni zikrediliyor. Bilindiği gibi Yasin Sûresi 83 âyettir. Ve bu sûrede yedi âyet “Mübin” ile bitmektedir. Yasin Sûresi okunup, her “Mübin” ile biten âyet okundukça bu duâ üç, beş veya yedi kere okunarak ihtiyaçlar Allah’a arz edilir, maddî-manevî gam ve sıkıntılardan kurtulmak için Allah’a sığınılır.

Şüphesiz sıkıntılarımızın gitmesi için sebepler bazında tedbir almalıdır. Fakat sebeplere başvururken, sebeplerin yetişemediği durumlarda bu duâ ile dergâh-ı İlâhiyeye arzuhal edilirse inşallah dert ve sıkıntılar, gam ve kederler Allah’ın lütfuyla gider, yerine huzur gelir.

Bu duâyı Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin Yasin Sûresi okunurken yapılmasını tavsiye ettiği ve okuyan kimsenin gam ve kederden, sıkıntı ve dertten kurtulacağını umduğunu söylediği rivayet edilir. Bu duâ ile ilgili başka bir kaynağa rastlamadım.

Söz konusu duâ şudur:

Sübhâne’l-müneffisi an külli medyûnin.

Sübhâne’l-müferrici an külli mahzûnin.

Sübhâne men ceale hazâinehuu beyne’l-kâfi ve’n-nûni.

Sübhâne men izâ erâde şey’en en yekuule lehuu kün fe yekûn.

Allâhümme yâ müferric ferric (7 defa) Ferric annâ hemmî ve ğammî feracen âcilen ğayra âcilin bi-rahmetike yâ erhame’r-râhımîn. Ve Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Amîn.

Türkçe Meali:

Ey her türlü borçtan kurtaran! Seni tenzih ederim.

Ey her türlü dertten kurtaran! Seni tenzih ederim.

Ey bütün hazinelerini Kâf ve Nun arasında var eden! Seni tenzih ederim.

Ey bir işi dilediğinde ona olması için sadece “ol!” diyen! Onun da oluverdiği.

Ey her şeyin iç yüzünü bilen ve her şeyin melekûtunu elinde tutan! Seni tenzih ederim.

Ey sıkıntıları gideren Allah’ım! Gam ve kederimi acilen, fazla canımı yakmadan gider! Derdimi ve sıkıntımı yok et! Bunu rahmetinle yap ya Erhamerrahimin!

Efendimiz Muhammed’e (asm), âl ve ashabına salât ve selâm olsun. Âmin.

Dipnot:
1- Bediüzzaman, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2004, s. 505
2- Furkan Sûresi: 77.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Yerler ve gökler duâ iledir
2.678
Biga'dan Fahrettin bey: ``İflâs ettim. Yüz milyar borcum var. Buna karşılık Rahmân'a sığındım. Öyle ki, daha önceki hayatım yok. Boşunaymış. Bana duâ ve nasihat eder misiniz?"   Değerli oku...
Duâ ile muska arasında ne fark vardır?
3.660
İran Tebriz’den Roghaye Hattari: “Duâ ile muska arasında ne fark vardır?” Duâ kalplerin sadece Allah’a açılması ve kişinin her derdini sadece Allah’a arz etmesidir. Bu, kalp ile veya dil ile yapılabi...
Hediye sünnet, rüşvet haramdır
1.154
Çorum / Osmancık’tan Mustafa Derindere: “Üstadın hediyeleri kabul etmeyin diye bir emri var mıdır? Oysa biliyoruz ki hediyeleşmek sünnettir. Bazıları Üstad hediye kabul etmiyordu diye hediyeyi reddedi...
Hatimleri ismen bağışlamamız gerekir mi?
656
Nevşehir’den okuyucumuz: “Okuduğumuz Kur’ân-ı Kerîm ve yaptığımız ibâdetlerimizden, başta Peygamberimiz (asm) olmak üzere asfiya, evliya ve diğer mü’minler ile yakınlarımızın hissedâr olabilmesi için ...
Farzlardan sonra duâ yapmak
775
Ali Bey: “Hanefi Mezhebi’ne göre namaz kılarken, farz ile sünnet, sünnet ile farz arasında herhangi bir şey konuşmak (duâ, tespih v.s ) mekruh mudur? Eğer mekruh ise salâtan tüncina v.s okunuşunu nası...
İki kanatlı dua
821
Bilal Namlı: “Peygamber Efendimize (asm) salât ü selâm’da bulunuyoruz. Salât ü selâm’daki salât ve selâmdan ne murad edilmiştir? Ayrı ayrı açıklar mısınız?” Peygamber Efendimiz’in (asm) iki kanadı va...
Dili peltek birisi namazda kıraati nasıl yapar?
1.269
Eyüp Bey: “Dili peltek birisi namazda kıraati nasıl yapar? Eksik okuma ile namazı sahih olur mu? Olmadı diye vesvese konusu yapılır mı?”   Dilin peltekliği bir özürdür. Özür sahipleri ise, ...
Cenaze teşyi ve taziyesinde yemek
9.070
Antalya/Akseki/Mahmutlar köyü sakinleri adına Turan Çetiner: “Köyümüzde son birkaç yıldan beri bir âdet çıktı: Cenaze sahipleri mezarlıkta cenazeyi teşyi edenlere yemek ikram ediyor. Bu âdet dinimiz a...
Arefe Günü müjdesi
562
“Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülke lâ şerîke lek.”   “Buyur Allah’ım. Emrini dinlemeye hazırım. Emrine boynum kıldan ince. Em...
Bayramınıza binler tebrikler
404
BAYRAMI BARIŞ KILALIM Kurban Bayramına ulaştık elhamdülillah. Bayram namazlarımızı kılıp kurbanlarımızı keseceğiz inşaallah. Müslümanlar, insanlığa barış mesajı verecekler. Bizi huccacıyla, mukimi...
Duâda fiilî adım
1.595
Serkan Bey: “Bir arkadaşımla aram bozuktu. Düzelmesi için açıkçası hatalı olmadığım halde tam bir ay boyunca duâlar ettim.Duâmın kabul olmuş olabileceğine inanıp arkadaşımı aradım. Fakat cevap bile ve...
Emanette emin olmak
577
Sedat Bey: “Sıklıkla yaptığımız ‘Ya Rab, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl’ duâsından murad nedir? Emanette emin kılınmak nasıl bir taleptir?”   EMANETLER YUMAĞINDA YÜ...
Kadir Suresi’nin müjdesi
669
Seferihisar’dan Hatice Davarcı: “Kadir suresinin anlamı ve açıklaması nasıldır? Kadir gecesinin mana ve hikmeti nedir?” Kadir Sûresi, Kur’ân’ın 97. Sûresidir. Kur’ân’ın Kadir gecesinde indirildiğinde...
Tüp bebek
1.091
Manisa’dan Ahmet bey: “Çocuğu olmayan âilelerin tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olma teşebbüsleri meşrû mudur? Bunu bir nevî fiilî duâ olarak algılayabilir miyiz? Üzüntülerimizde, beklentilerimizde, y...
Allah zaman kaydından münezzehtir
1.112
Salih Sütçüoğlu: “Buhari’deki bir rivayete göre Peygamber Efendimiz (asm) Mi’raçta kader kaleminin cızırtısını işitiyor. Kader ve kaza daha önce yazılmamış mıydı? Bu rivayeti değerlendirir misiniz? Bu...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir