Duânın aleyhinde olmamalı

Hüseyin Sönmez: “Mübin duâsının kaynağı nedir, hadiste var mıdır, mekruh mudur, bidat mıdır, eğer mekruhsa veya bidatse piyasada satılan bazı sûreler, Yasin ve duâlar olan çeşitli duâ kitaplarında mübin duâsı var bunları satın almak ve hediye etmek günah mıdır?”

DUÂ YAPMAKTAN KORKMAMALI

Duâ eğer tevhid inancına uygun bir metin, muhteva ve manaya sahipse mekruh veya bidat olmaz, kaynak aramaya da lüzum yoktur. Doğrudan Allah’a yapılan, aracıların bulunmadığı ve metni içerisinde maddî manevî ihtiyaçlarımızın zikredildiği duâların aleyhinde olunmaz. Bediüzzaman’ın ifadesiyle, iman, duâ etmeyi gerektiriyor ve insan fıtratı şiddetle duâyı istiyor.1

Değil mi ki Cenâb-ı Allah “Duânız olmazsa en ehemmiyetiniz var?”2 buyurmuştur. Şu halde duâ yapmaktan korkmamalı.

Bin yıldan beri Müslümanlar duâ için âyet ve hadislerin lisanını kullandıkları gibi, bizzat kendi muztar dillerini de çok kullanmışlar, dertlerini Kadıül-Hacat’a arz etmişlerdir.

Duâ yapmamaktan korkmalıdır. Duâya müstağni kalmaktan çekinmelidir. Kabul emaresi görmeyince Allah’a küsmekten uzak durmamalıdır.

Bir metin ki, duâdır ve Allah’a karşı edep sınırında yapılmıştır; eğer sözleri dertlerimize uygun düşüyorsa yapılabilir.

MÜBİN DUÂSI

Mübin duâsı adıyla bazı kitaplarda bir duâ metni zikrediliyor. Bilindiği gibi Yasin Sûresi 83 âyettir. Ve bu sûrede yedi âyet “Mübin” ile bitmektedir. Yasin Sûresi okunup, her “Mübin” ile biten âyet okundukça bu duâ üç, beş veya yedi kere okunarak ihtiyaçlar Allah’a arz edilir, maddî-manevî gam ve sıkıntılardan kurtulmak için Allah’a sığınılır.

Şüphesiz sıkıntılarımızın gitmesi için sebepler bazında tedbir almalıdır. Fakat sebeplere başvururken, sebeplerin yetişemediği durumlarda bu duâ ile dergâh-ı İlâhiyeye arzuhal edilirse inşallah dert ve sıkıntılar, gam ve kederler Allah’ın lütfuyla gider, yerine huzur gelir.

Bu duâyı Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin Yasin Sûresi okunurken yapılmasını tavsiye ettiği ve okuyan kimsenin gam ve kederden, sıkıntı ve dertten kurtulacağını umduğunu söylediği rivayet edilir. Bu duâ ile ilgili başka bir kaynağa rastlamadım.

Söz konusu duâ şudur:

Sübhâne’l-müneffisi an külli medyûnin.

Sübhâne’l-müferrici an külli mahzûnin.

Sübhâne men ceale hazâinehuu beyne’l-kâfi ve’n-nûni.

Sübhâne men izâ erâde şey’en en yekuule lehuu kün fe yekûn.

Allâhümme yâ müferric ferric (7 defa) Ferric annâ hemmî ve ğammî feracen âcilen ğayra âcilin bi-rahmetike yâ erhame’r-râhımîn. Ve Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Amîn.

Türkçe Meali:

Ey her türlü borçtan kurtaran! Seni tenzih ederim.

Ey her türlü dertten kurtaran! Seni tenzih ederim.

Ey bütün hazinelerini Kâf ve Nun arasında var eden! Seni tenzih ederim.

Ey bir işi dilediğinde ona olması için sadece “ol!” diyen! Onun da oluverdiği.

Ey her şeyin iç yüzünü bilen ve her şeyin melekûtunu elinde tutan! Seni tenzih ederim.

Ey sıkıntıları gideren Allah’ım! Gam ve kederimi acilen, fazla canımı yakmadan gider! Derdimi ve sıkıntımı yok et! Bunu rahmetinle yap ya Erhamerrahimin!

Efendimiz Muhammed’e (asm), âl ve ashabına salât ve selâm olsun. Âmin.

Dipnot:
1- Bediüzzaman, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2004, s. 505
2- Furkan Sûresi: 77.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Camiye çorapsız girmenin sakıncası var mı?
7.347
İstanbul Avcılar’dan İbrahim Bey: “Camiye çıplak ayakla girmenin bir sakıncası var mıdır?” Evde kendi seccademizde çıplak ayakla namaz kılmanın bir sakıncası yoktur. Fakat camiler toplu ibadet yer...
Dinin tamamlanması ve bid’at
1.461
Abdurrahim Bey: “Bid’at nedir? Bid’at-ı hasene ve seyyie var mıdır? İbâdet maksadı ile yapılan, fakat Hazret-i Peygamber’in (asm) yapmadığı amelleri-ibâdetleri Allah kabul etmez mi?” BİD’AT VE SÜNNET...
Kur’ân’da şifa âyetleri
54.730
Burcu Hanım: “Kur’ân’da şifa âyetleri hangileridir? Bu âyetlerin hükmüyle ilgili bir uygulama tarzı var mı?”   İnsanın hastalandığında şifa için sebeplere müracaat etmesi, bu çerçevede tıbbın t...
Kurban Hakkında
567
Denizli’den Ayhan BOZABA: “1-Komşumla birlikte kurban etmek için ortak bir sığır aldık. Sığırın ücretini ve etini yarı yarıya pay edeceğiz. Çünkü iki ayrı aile olarak keseceğiz. Komşum ve ben üçer kiş...
Günahlarımızın bağışlanması için yapmamız gerekenler...
1.672
Günahlarımızın bağışlanması için, net olarak, yapmamız gereken nedir? Günahlarımızın bağışlanması için, net olarak, Allah’ın bağışlayıcı olduğunu bilerek ve Allah’tan bağışlanma umarak günahlarımızı ...
Bid´at ve sünnet üzerine
381
Abdurrahim Bey: “Bid’at nedir? Bid’atın makbul olanı ve olmayanı var mıdır? İbâdet maksadı ile yapılan, fakat Hazret-i Peygamber’in (asm) yapmadığı amelleri-ibâdetleri Allah kabul etmez mi?”   ...
Hastalığı hafifletmenin yolu
393
İstanbul’dan Hamdi Gocek: 1) “Sizden hiç kimse, maruz kaldığı bir zarar sebebiyle, ölümü temenni etmesin. Mutlaka onu yapmak mecburiyeti hissederse, bari şöyle söylesin: ‘Rabbim! Hakkımda hayat hayırl...
Ulu’l-Azm Peygamberlerin duâda birleşmeleri
2.023
“Kahraman” rumuzlu okuyucumuz: “Namazın farz kılınışı esnasında Mi’raçta Hazret-i Musa (as) ile Hazret-i Muhammed’in (asm) hep rica içinde olmaları ve Allah’ın bu ricaları dikkate alarak namazı beş va...
Fatiha sûresi üzerine
773
İstanbul’dan Nurullah ÇINAR: “Fatiha Suresinin mânâsı ve önemi üzerinde durur musunuz? Fatiha suresini her namazda neden okuyoruz? Ölülerimize karşı neden okuyoruz? Her duadan sonra neden “El-Fatiha!”...
Duada niyet
830
“Kimi insanlar var; duasının neticesini diledikleri gibi görmek istiyorlar. Görmeyince de küsüyorlar. Bu insanlara duayı nasıl anlatalım?   Dua sırf Allah rızası için yapılır. Dua vesilesiy...
Kadir gecesi hakkında
566
Kadir gecesinde nasıl duâ edelim? Hazret-i Âişe (ra) validemiz anlatıyor: “Yâ Resûlallah! Gecenin Kadir Gecesi olduğunu anlarsam ne diyeyim?” diye sordum. Allah Resûlü (asm) şöyle buyurdu: “Şöy...
Allah kalbimizden yaptığımız duâları işitir mi?
923
Suna Şener: “Allahu Teâlâ bizim içimizden geçirdiğimiz, kalbimizden yaptığımız duâları işitir mi? Bediüzzaman bunu nasıl işlemiştir?”   ALLAH ARACISIZ İŞİTİR Cenâb-ı Allah, Semi’dir. Yani ...
La havle velâ kuvvete illâ billah
51.192
Abdullah Bey: “La havle Cennet hazinesi buyuruluyor ve çokça tekrarı tavsiye ediliyor. Bunu köşenizde açıklar mısınız?”   “La havle vela kuvvete illa billâh” bir Kur’ân ifadesidir. Güç ve ku...
Dostlukta bize düşenler
321
Serkan Bey: “Arkadaşımla aram düzelsin diye –kusurlu olmadığım halde- tam bir ay boyunca duâlar ettim. Duâmın kabul olmuş olduğuna inanıp arkadaşımı aradım. Fakat cevap bile vermedi. Açıkçası ne yapma...
Hatimleri ismen bağışlamamız gerekir mi?
626
Nevşehir’den okuyucumuz: “Okuduğumuz Kur’ân-ı Kerîm ve yaptığımız ibâdetlerimizden, başta Peygamberimiz (asm) olmak üzere asfiya, evliya ve diğer mü’minler ile yakınlarımızın hissedâr olabilmesi için ...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir