Duânın aleyhinde olmamalı

Hüseyin Sönmez: “Mübin duâsının kaynağı nedir, hadiste var mıdır, mekruh mudur, bidat mıdır, eğer mekruhsa veya bidatse piyasada satılan bazı sûreler, Yasin ve duâlar olan çeşitli duâ kitaplarında mübin duâsı var bunları satın almak ve hediye etmek günah mıdır?”

DUÂ YAPMAKTAN KORKMAMALI

Duâ eğer tevhid inancına uygun bir metin, muhteva ve manaya sahipse mekruh veya bidat olmaz, kaynak aramaya da lüzum yoktur. Doğrudan Allah’a yapılan, aracıların bulunmadığı ve metni içerisinde maddî manevî ihtiyaçlarımızın zikredildiği duâların aleyhinde olunmaz. Bediüzzaman’ın ifadesiyle, iman, duâ etmeyi gerektiriyor ve insan fıtratı şiddetle duâyı istiyor.1

Değil mi ki Cenâb-ı Allah “Duânız olmazsa en ehemmiyetiniz var?”2 buyurmuştur. Şu halde duâ yapmaktan korkmamalı.

Bin yıldan beri Müslümanlar duâ için âyet ve hadislerin lisanını kullandıkları gibi, bizzat kendi muztar dillerini de çok kullanmışlar, dertlerini Kadıül-Hacat’a arz etmişlerdir.

Duâ yapmamaktan korkmalıdır. Duâya müstağni kalmaktan çekinmelidir. Kabul emaresi görmeyince Allah’a küsmekten uzak durmamalıdır.

Bir metin ki, duâdır ve Allah’a karşı edep sınırında yapılmıştır; eğer sözleri dertlerimize uygun düşüyorsa yapılabilir.

MÜBİN DUÂSI

Mübin duâsı adıyla bazı kitaplarda bir duâ metni zikrediliyor. Bilindiği gibi Yasin Sûresi 83 âyettir. Ve bu sûrede yedi âyet “Mübin” ile bitmektedir. Yasin Sûresi okunup, her “Mübin” ile biten âyet okundukça bu duâ üç, beş veya yedi kere okunarak ihtiyaçlar Allah’a arz edilir, maddî-manevî gam ve sıkıntılardan kurtulmak için Allah’a sığınılır.

Şüphesiz sıkıntılarımızın gitmesi için sebepler bazında tedbir almalıdır. Fakat sebeplere başvururken, sebeplerin yetişemediği durumlarda bu duâ ile dergâh-ı İlâhiyeye arzuhal edilirse inşallah dert ve sıkıntılar, gam ve kederler Allah’ın lütfuyla gider, yerine huzur gelir.

Bu duâyı Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin Yasin Sûresi okunurken yapılmasını tavsiye ettiği ve okuyan kimsenin gam ve kederden, sıkıntı ve dertten kurtulacağını umduğunu söylediği rivayet edilir. Bu duâ ile ilgili başka bir kaynağa rastlamadım.

Söz konusu duâ şudur:

Sübhâne’l-müneffisi an külli medyûnin.

Sübhâne’l-müferrici an külli mahzûnin.

Sübhâne men ceale hazâinehuu beyne’l-kâfi ve’n-nûni.

Sübhâne men izâ erâde şey’en en yekuule lehuu kün fe yekûn.

Allâhümme yâ müferric ferric (7 defa) Ferric annâ hemmî ve ğammî feracen âcilen ğayra âcilin bi-rahmetike yâ erhame’r-râhımîn. Ve Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Amîn.

Türkçe Meali:

Ey her türlü borçtan kurtaran! Seni tenzih ederim.

Ey her türlü dertten kurtaran! Seni tenzih ederim.

Ey bütün hazinelerini Kâf ve Nun arasında var eden! Seni tenzih ederim.

Ey bir işi dilediğinde ona olması için sadece “ol!” diyen! Onun da oluverdiği.

Ey her şeyin iç yüzünü bilen ve her şeyin melekûtunu elinde tutan! Seni tenzih ederim.

Ey sıkıntıları gideren Allah’ım! Gam ve kederimi acilen, fazla canımı yakmadan gider! Derdimi ve sıkıntımı yok et! Bunu rahmetinle yap ya Erhamerrahimin!

Efendimiz Muhammed’e (asm), âl ve ashabına salât ve selâm olsun. Âmin.

Dipnot:
1- Bediüzzaman, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2004, s. 505
2- Furkan Sûresi: 77.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Cemaatî sıkıntılar ve kader
729
Tire’den Refik Koyu: “Cemaatî sıkıntılarda kaderin hissesi nedir? İşi kadere vererek sorumluluğu atmak olur mu?”   KUSUR NEFSİME AİTTİR İşi kadere vererek sorumluluktan kurtulma gibi bir kav...
İşimiz ne zaman Allah’a kalır?
922
Bursa Orhangazi’den Hüseyin Sönmez: “Bazen çaresiz kalındığında “İşimiz Allah’a kaldı” denmektedir. Bu sözde bir problem yok mu? İşimiz zaten Allah’ın takdirine kalmıyor mu? İşimizi Allah’a bırakmayıp...
Hac ibadeti ve dua
1.219
Abdullah Bey: “Hac esnasında yapmamız gereken duâlar nelerdir?”  Muhterem hacıların bu gün sabah namazından sonra istikametleri, Arafat! Arafat’ta öğle vaktinde öğle ile ikindi namazını cem’-i takdi...
Dualarımız ve amellerimiz
560
KKTC’den Eyüp Aktaş: “Peygamber Efendimiz (asm), “Kim ramazan ayını Allah’tan sevap umarak tutarsa geçmiş günahları avf olur” buyuruyor. Böyle müjdeler başka amellerde de var. Meselâ Ramazan gecelerin...
Molla Cami ve Ashab-ı Kehf’in köpeği
1.707
Gazi Üniversitesi Ceza Hukuku Profesörü Sayın İzzet Özgenç: “Ya Resulallah (asm)! Ne olaydı Ashab-ı Kehf’in köpeği gibi, senin ashabının arasında ben de Cennete gitseydim! O köpeğin Cennete, benim Ceh...
Hastalıklar imtihan mı, arınma mı?
13.554
“Başımıza gelen musibetlerin hangisinin imtihan, hangisinin yaptığımız bir hatadan dolayı olduğunu nasıl anlarız? İşlediğimiz bir kusurdan geldiğini düşündüğümüz bir durumda ne yapmalıyız?”   ...
Örnek bir tövbe: Kâ’b bin Mâlik’in (ra) tövbesi
6.009
Kırıkkale’den bayan okuyucumuz: “Sahabe efendilerimizden örnek bir tövbe aktarabilir misiniz? Makbul bir tövbe nasıl yapılır? Bir tövbenin kabul olması için gerekli şartlar nelerdir? Tövbemizin kabul ...
Cünüp iken tırnak kesilebilir mi?
1.977
Bursa’dan Nurettin ATLIER: “ Cünüp iken tırnak kesilebilir ve diğer vücut temizliği yapılabilir mi?" Cünüp iken, zorunlu olmadıkça, tırnak kesmek ve sair vücut temizliği yapmak mekruhtur. Bunun hik...
Kurban Hakkında
548
Denizli’den Ayhan BOZABA: “1-Komşumla birlikte kurban etmek için ortak bir sığır aldık. Sığırın ücretini ve etini yarı yarıya pay edeceğiz. Çünkü iki ayrı aile olarak keseceğiz. Komşum ve ben üçer kiş...
Bedduâ ve ölüm
4.267
 İsim vermeyen okuyucumuz: “Babam ağabeyime bedduâ etti. Ağabeyim de bir hafta sonra gölette boğuldu. Babam şimdi bundan kendisini sorumlu tutuyor. Bundan şimdi çok rahatsız! Ne yapması lazım?” 1- Ö...
Bir sıkıntı bin hayır kapısı açar!
71.726
İsimsiz okuyucumuz: “Çok dertlerim var. Bazen altında ezilecek gibi oluyorum. Bana bir tesellî var mı? Bu sıkıntılarımın benim için hayır ciheti var mı?” Dünyanın hiçbir derdi bizi yıldırmamalı. Çünk...
Bediüzzaman neden hediye almamıştır?
1.346
Elif Hanım: “Cemaatten bazı kardeşler hediye kabul etmiyorlar, Üstad hediye kabul etmiyordu diye. Üstadın düsturunu uyguladıklarını söylüyorlar. Biz, Üstadın bu davranışının altında bazı hikmetler yat...
Türbe ziyareti adabı
12.567
Ünal Bey: “Türbe ziyaretinin adabı nedir? Türbelerden dilek, şefaat ve şifâ dilenir mi?”   1- Türbeler yatırlara ait kabirlerdir. Aslında ölen kişiye yüksek ve gösterişli kabir yapmak mekruht...
İslâm’ın bid’ata ihtiyacı yoktur
541
Özlem Yeliz K.: “Bid’at nedir? İbadet maksadı ile yapılan, fakat Hazret-i Peygamber’in (asm) yapmadığı amelleri Allah kabul etmez mi?”   İSLAMİYET’İN AKLA İHTİYACI YOKTUR İslâmiyet son dindi...
Şifa âyetleri ve şifa duâları
2.112
Burcu Kararan: "Kur´ân´da şifa âyetleri hangileridir? Mânâları ile birlikte verebilir misiniz?" İnsanın hastalandığında şifa için sebeplere müracaat etmesi, bu çerçevede doktora gitmesi, doktorun t...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir