Archives for Lâhikalar

Daireler ve vazifeler

Adapazarı’ndan Ahmet Dağıstanlı: “Kastamonu Lâhikası’nda bulunan şu cümleyi müşahhas bir misâlle açıklar mısınız: ‘Siyasî geniş daireleri merakla takip edenlerin, küçük daireler içindeki vazifelerinde maddî ve manevî pek çok zararları olabilir. Ya aklını dağıtır, manevî...
Devamı...
12