Archives for İşârâtü´l-İ´câz

Yerlerin ve göklerin yaratılışı

Meryem Hanım: “1- İşaratü’l-İcaz’ın 237. sayfasında 2. Meselede yeryüzünün yaratılışı anlatılırken yeryüzünün yaratılma maddesi olarak “köpük”ten bahsediliyor. Bu ne demektir? 2- Yine İşaratü’l-İcaz’ın 250. sayfasında ‘Câılün’ kelimesi açıklanırken insan oğluna verildiği bildirilen “arzın tamiri”...
Devamı...

Yerlerin ve göklerin yaratılışı

Yalova’dan Meryem Bulutlar: “1-İşârâtü’l-İ’câz’ın 237. sayfasında 2. Mesele’de yeryüzünün yaratılışı anlatılırken yeryüzünün yaratılma maddesi olarak ‘köpük’ten bahsediliyor. Bu ne demektir? Yine İşârâtü’l-İ’câz’ın 250. sayfasında ‘Câılün’ kelimesi açıklanırken insan oğluna verildiği bildirilen ‘arzın tamiri’ görevi...
Devamı...