Eşyanın hakikati nedir?

Karadeniz Ereğli’den Ramazan Çalışan: “Hakikî hakaik-i eşya, esma-i İlâhiyedir. Mahiyet-i eşya ise, o hakaikın gölgeleridir.” 32. Sözün 3. Mevkıfının 1. Mebhasında geçen bu sözde, eşyanın hakikati ile eşyanın mahiyeti arasında nasıl bir fark var. Kısaca izah edebilir misiniz? İLİMLER ANLAMA SEFERBERLİĞİNDE    Eşyanın hakikati nedir, sorusu neyi soruyor? Taşın, toprağın,

Devamı

Yanınızda bir hazinenin anahtarı var mı?

Gebze’den Dr. Dt. Hamza ULU: “Barla Lâhikası 259 numaralı mektupta, Üstadımız, İsra Sûresi’nin 44. âyetinin, her mektubun başında yazılmasının hikmetini izah ediyor. 2. Sebepte “İtimat ettiğim mühim Üstadlarımın mektuplarının….” cevabındaki mühim üstadlar kimlerdir? Hangi mektuplarında geçmektedir?” TEFEKKÜR MESLEĞİ   Üstad Hazretleri kendinden önceki âlimlerin güzel adetlerinden mesleğine uygun gördüklerini yaşatmış, hatta

Devamı

Risale-i Nur’un tefekkür hazinesi

Ünal Ziylan: “Hizbü’l-Kur’ân ve Hizbü’n-Nuriye nedir? Aynı münacat mıdırlar?” Risale-i Nur bir tefekkür denizidir. Bediüzzaman tefekkürünü bazen Arapça, bazen Türkçe kaleme almış ve her iki lisanda farklı metinlerle “Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlıdır” hadisine mazhar olmuştur. Hizbü’l-Kur’ân ve Hizbü’n-Nuriye farklı birer hizbdirler, Risale-i Nur’un da birer tefekkür

Devamı

Ölümü yutan Sünnet-i Seniyye

Osman Yüksel Karabudak: “11. Lem’a Sünnet-i Seniyyeye ittibanın ne kadar kıymetli olduğunu çok güzel açıklıyor. Üstadın 4. Nükte’de beyan ettiği üç mühim büyük cenaze bağlamında 4. Nükteyi, Sünnet-i Seniyye’ye ittiba’ın ehemmiyeti konusunda açıklar mısınız?” SÜNNET VARSA Risale-i Nur’dan 11. Lem’a, 11 Nüktesiyle Sünnet-i Seniyye’nin önemine tahsis edilmiştir. Dördüncü Nükte’de Bediüzzaman,

Devamı

Bu zamanda takva müjdeleri

Tokat’tan Nuri Kapusuz: “Takva nedir? Nerededir? Kastamonu Lâhikası’nda ve İşaratü’l İcaz’da farklı tarifler var. Birleştirebilir miyiz?” DİKENLERDEN KORUNMAYA ÇALIŞMAK    Takva, günah kirlerinden korunmak, Allah’ın sevmediği şeyleri yapmaktan sakınmak; haramlara girmekten, Allah’ın nehyine yaklaşmaktan ve emrini çiğnemekten Allah için uzak durmak demektir. Kur’ân’a ait bir mefhum olan takva, Allah korkusunu

Devamı

Kör kuyunun sırrı

Salih Sütçüoğlu: “Barla Lâhikası’nda Binbaşı Asım Beyin bir mektubunda Hazret-i Ali’nin kuyuya üflemesi ile Mevlânâ’nın ney’i hakkında bir ilişki kuruluyor. Bu kısmı açıklar mısınız?” BİNBAŞI ASIM BEYİN İMTİHANI    Binbaşı Asım Bey… 1877 yılında İzmit’te doğdu. Trablusgarp, Şam, Muğla ve Manisa`da görev yaptı. Ömrünün kırk yılı askerlikle geçti. Bediüzzaman sürgün

Devamı