Cafer-i Sadık’ı (ra) tanıyalım

Ahmet Şahin: “Risale-i Nur’da zikri geçen Cafer-i Sadık hakkında bilgi verebilir misiniz? Ayrıca Caferîliğin dört mezhepten farkları nelerdir?” Şanlı Bir İmam Bediüzzaman Hazretleri “eimme-i alişan”, “hakikî verese-i Nebeviye” “mehdi misal” 1, “manevî mehdî” 2 sıfatlarıyla Cafer-i Sadık Hazretleri’nden bahsetmiş, bu zat-ı âlişanın şerefli ecdadı gibi manevî zulmü ve zulümatı dağıttığını,

Devamı

Ehl-i Beyt’in imamları kimlerdir?

Eskişehir’den Süleyman Akkın: Risalelerde “Ehl-i Beyt’in eimme-i isna aşer” 1 veya “Ehl-i Beyt’in on iki imamı” 2 olarak geçen imamlar kimlerdir? İmamiye’nin Görüşleri “Kendilerine on iki (isna aşere) adam velâyet ettiği müddetçe insanların işi devam edecektir.” 3 “İçlerinde on iki (isna aşere) halife geçmedikçe bu iş son bulmayacaktır.” 4 “Kıyamet

Devamı

Hutbenin Dili Ne Olmalı?

İstanbul’dan Ömer Faruk Yıldız: “Hutbenin Arapça olması gerekmez mi? Hutbede duâ yapılır mı? Arapça hutbenin Türkçe meali caiz midir?” Şafilere, Malikilere, Hanbelîlere ve Hanefilerden Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre hutbenin Arapça okunması şarttır. İmam-ı Azam ile diğer Hanefî fukahasına göre ise hutbenin Arapça’dan başka bir dil ile okunması hutbenin

Devamı

Risale-i Nur’da Hazret-i Osman (ra) meşrebi

İzmir Payamlı’dan Halil Çadır: “Şamlı Hafız Tevfik’in mektubunda geçen “meşreben hazret-i Osman-ı Zinnureyn…”1 ifadesini açıklar mısınız?” Çekirdek-Ağaç Misali Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin hayatında ve davasında dört halifenin mesleği, meşrebi, karakteri, izi, özü, yüzü mevcuttur. Nasıl çekirdekte ağacın tüm hususiyetleri öz olarak, meşrep olarak, fihriste olarak bulunur. Ağaç ise çekirdeğin açılımıdır:

Devamı

Mezheplere ne gerek var?

İzmir Kemeraltı’ndan Serhat Bey: “Mezheplere ne gerek var? Peygamber Efendimiz (asm) zamanında mezhep mi vardı?” Bir Suda Beş Doğru Öncelikle şunu belirtelim. Mezhepler dinde ayrımcılık olsun diye çıkmamışlardır. Mezhepler, dinde vahyi, yani Kur’ân’ı ve sünneti açıklayan zengin, isabetli ve sıhhatli yorumlara ulaşmak için akademik seviyede kurulmuş birer okul olarak ortaya

Devamı

İmam-ı Azam kaç yaşında hafız oldu?

Hatice Sevde Hanım: “İmam-ı Azam hakkında bilgi vererek kaç yaşında hafız olduğunu yazar mısınız?” SUYA DÜŞEN ELMA Şemseddin-i Sivasî’nin Menakıb-i İmam-ı Azam isimli eserinde anlatılır ki: İmam-ı Azam’ın babası Sabit, gençliğinde takva sahibiydi. Bir gün derede abdest alırken, suda yuvarlanarak yüzen kütür kütür bir elma gördü. Birden elmayı yakalayıp ısırıverdi.

Devamı

Namazda mezhebi farklı bir imama uyulur mu?

Balıkesir’den Ramazan Yeşilsu: “Şafiiler teravihi 2’şer rekât olarak kılıyorlar. İmam dörder rekât kıldırdığında cemaatte bulunan Şafii Mezhebi’nden birisi nasıl amel edecektir? Kendi başına selâm verip yeniden imama uyması mı gerekir?”   FARKLILIK BÂTIL DEĞİL, ZENGİNLİKTİR Dört mezhep haktır, semavidir, içtihatlarında isabet etmişlerdir, Sünnet-i Seniyyeye bihakkın müttebidirler. Bazı noktalarda birbirinden farklı

Devamı