Fatiha Sûresinin faziletleri

Halim Kemer: “Peygamber Efendimizin (asm) Fatiha Sûresi hakkında bildirdiği müjdelerden haber verir misiniz? Fatiha Sûresinin faziletleri nelerdir?” Peygamber Efendimiz (asm), Fatiha Sûresi ile ilgili birçok müjdeli haberler vermiştir. Birkaçını numune olarak alalım: 1-Ebu Saîd İbnu’l-Muallâ

Devamı

Tilâvet Secdesi üzerine

Şanlıurfa’dan okuyucumuz: “Tilâvet secdesi ne demektir? Secde âyetlerini okuduğumuzda secde yapmamız zorunlu mu?” Kâinatın Malik’ine, Hâlık’ına, Bâri’ine, Rabb’ine, Vâris’ine, Sahibine secde etmek makamların en yücesi. Buhârî’de uzun bir hadîs-i şerifte, Resûlullah Efendimiz’in (asm) mahşerde şefaat

Devamı

Âyetü´l-Kübra

Mustafa DARYAVUZ: “Âyetü’l-Kübra kimin eseridir? Onu vesile ederek Allah’tan yardım istenebilir mi?” Âyetü’l-Kübra, “Allah’ı gösteren en büyük âyet” demektir. Bütün Kur’ân âyetleri Âyetü’l-Kübra sayılabileceği gibi, Allah’ı bildiren kâinatın her zerresi de Âyetü’l-Kübradan sayılabilir. Çünkü Bediüzzaman

Devamı

Cariyelerin hakkı

Diyarbakır’dan Said Kurt: “Nisa Sûresi, 3. âyette, ‘Eğer hanımlarınız arasında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, sadece bir tane ile veya sahip olduğunuz (cariyelerle) yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır’ deniliyor. Bu âyette cariyelerin hakkı

Devamı

Kur´ân´da inanç hürriyeti

“Peygamberler inanma konusunda insanlara baskı uygulamışlar mıdır? Uygulamamışlarsa hikmetini açıklayabilir misiniz?Bu konuda Kur’ân’dan örnekler var mıdır?”   Her fert doğruyu veya yanlışı, hakkı veya batılı, iyiliği veya kötülüğü, hayrı veya şerri seçme özgürlüğü ile doğar.

Devamı